Giáo án Tin học 3, 4, 5 - Tuần 12

BÀI 5 : THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Học sinh nhớ lại kiến thức chung về chương đã học.

- Sau khi học xong bài này các em có khả năng: Sử dụng các công cụ đã học, vận dụng các kỹ năng tổng hợp để vẽ hình.

- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Bài cũ:

2. Giới thiệu bài mới:

Để củng cố lại những vấn đề trong phần học vẽ thì hôm nay các em sẽ học bài thực hành tổng hợp.

+ Nêu các bước xoay hình, viết chữ lên hình vẽ.

 + Nêu các bước thực hiện thay đổi kích thước trang vẽ.

+ Nêu các bước thực hiện sao chép màu.

 + Em có thể dùng con chuột phải vẽ hay không?

- Ghi tựa bài mới.

 

doc 12 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 3, 4, 5 - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 12
Thứ sáu, Ngày dạy 
 17/11/2017
Sáng tiết 1,2
Tiết 3,4
Lớp 3B
Lớp 3C
Chiều tiết 1,2
Lớp 3A
BÀI 4 : TẨY, XÓA CHI TIẾT TRANH VẼ (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết, biết sử dụng công cụ tẩy để xóa chi tiết tranh vẽ. Biết sử dụng công cụ chọn hình vuông, chọn hình tự do để chọn chi tiết trang vẽ muốn xóa.
- Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ chọn vàchọn tự do để xoá một vùng lớn.
- Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
CÁC HOẠT ĐỘNG 
CÁCH TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ: 
- Em hãy cho biết các bước để vẽ một đoạn thẳng.
-Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét.
2. Giới thiệu bài mới: 
a. Tẩy chi tiết tranh vẽ:
* Các bước thực hiện:
- Gv giới thiệu công cụ tẩy.
+ Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ.
+ Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ.
+ Nhấn giữ chuột trái và di chuyển chuột để tẩy hình vẽ.
* Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh 
b. Xóa chi tiết tranh vẽ:
* Các bước thực hiện 1:
- Gv giới thiệu công cụ tạo vùng chọn.
+ Chọn công cụ trong hộp công cụ.
+ Kéo thả chuột và di chuyển chuột sao cho phần nét đứt bao quanh chi tiết trong hình vẽ cần xóa.
+ Nhấn phím DELETE để xóa vùng đã chọn.
* Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh 
- Gvghibảng.
* Các bước thực hiện 2:
- Gv giới thiệu công cụ tạo vùng chọn.
+ Chọn công cụ trong hộp công cụ.
+ Kéo thả chuột và di chuyển chuột sao cho phần nét đứt bao quanh chi tiết trong hình vẽ cần xóa.
+ Nhấn phím DELETE để xóa vùng đã chọn.
* Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh 
- Gvghibảng.
3. Củng cố và dặn dò:
 - Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách tẩy một vùng trên hình, cách chọn một phần hình vẽ đểxoá một vùng trên hình.
- Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện.
- Trả lời.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
.
- Lắng nghe, quan sát.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
ĐIỀU CHỈNH:
BÀI 4 : TẨY, XÓA CHI TIẾT TRANH VẼ (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết, biết sử dụng công cụ tẩy để xóa chi tiết tranh vẽ. Biết sử dụng công cụ chọn hình vuông, chọn hình tự do để chọn chi tiết trang vẽ muốn xóa.
- Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ chọn vàchọn tự do để xoá một vùng lớn.
- Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
CÁC HOẠT ĐỘNG 
CÁCH TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ: 
- Em hãy cho biết các bước tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ.
-Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét.
2. Hoạt động thực hành: 
a. Tẩy chi tiết tranh vẽ:
* Cho học sinh vẽ hình mẫu rồi thực hiện tẩy chi tiết theo dướng dẫn:
- Giáo viên làm mẫu.
- Quan sát học sinh khi thực hành.
- Nhận xét về quá trình thực hành của hs.
* Cho học sinh mở tệp có sẵn các hình ảnh và yêu cầu học sinh sử dụng công cụ tẩy để xoá theo yêu cầu của gv.
- Giáo viên làm mẫu
- Quan sát học sinh khi thực hành.
- Nhận xét về quá trình thực hành của hs.
b. Xóa chi tiết tranh vẽ:
* Cho học sinh vẽ hình mẫu rồi thực hiện tẩy chi tiết theo dướng dẫn:
- Giáo viên làm mẫu
- Quan sát học sinh khi thực hành.
- Nhận xét về quá trình thực hành của hs.
*Cho học sinh mở tệp có sẵn các hình ảnh và yêu cầu học sinh sử dụng công cụ để xoá theo yêu cầu của gv.
- Giáo viên làm mẫu
- Quan sát học sinh khi thực hành.
- Nhận xét về quá trình thực hành của hs.
3. Củng cố và dặn dò:
 - Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách tẩy một vùng trên hình, cách chọn một phần hình vẽ đểxoá một vùng trên hình.
- Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện.
- Về nhà học bài và đọc trước bài "Sao chép, di chuyển chi tiết trnh vẽ".
- Trả lời.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
.
- Lắng nghe, quan sát.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
ĐIỀU CHỈNH:
Thứ ba, Ngày 14/11/2017
Chiều Tiết 1,2
Tiết 3,4
Lớp 4C
Lớp 4B
Thứ tư, Ngày 15/11/2017
Chiều tiết 1,2
Lớp 4A
BÀI 5 : THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh nhớ lại kiến thức chung về chương đã học.
- Sau khi học xong bài này các em có khả năng: Sử dụng các công cụ đã học, vận dụng các kỹ năng tổng hợp để vẽ hình.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
CÁC HOẠT ĐỘNG 
CÁCH TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ: 
2. Giới thiệu bài mới: 
Để củng cố lại những vấn đề trong phần học vẽ thì hôm nay các em sẽ học bài thực hành tổng hợp.
+ Nêu các bước xoay hình, viết chữ lên hình vẽ.
 + Nêu các bước thực hiện thay đổi kích thước trang vẽ.
+ Nêu các bước thực hiện sao chép màu.
 + Em có thể dùng con chuột phải vẽ hay không?
- Ghi tựa bài mới.
3. Các hoạt động:
Viếtchữlênhình
Xoayhình
Sao chép
1. Nối hình theo mẫu:
Sao chépmàu
Hìnhmẫu
Tômàu
2. 
Vẽ hình theo mẫu:
- Cho HS quan sát hình mẫu.
- Sử dụng các công cụ đã học để hoàn thành những hình mẫu sau, lưu bài vẽ có tên THỰC HÀNH TỔNG HỢP.
2. Sắp xếp các bước vẽ bánh sinh nhật:
3. Củng cố và dặn dò:
- Tóm tắt nội dung bài học.
- Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện.
- Trả lời.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
.
- Lắng nghe, quan sát.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
ĐIỀU CHỈNH:
.
.
.
BÀI 5 : THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh nhớ lại kiến thức chung về chương đã học.
- Sau khi học xong bài này các em có khả năng: Sử dụng các công cụ đã học, vận dụng các kỹ năng tổng hợp để vẽ hình.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
CÁC HOẠT ĐỘNG 
CÁCH TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ: 
- Kiểm tra bài cũ.
2. Hoạt động thực hành:
A, Dùng các công cụ vẽ đã học để vẽ con gà như hình sau:
- Thiết kế thiệp giáng sinh, năm mới (tham khảo các hình vẽ trong SGK-trang 46). 
B, Hoạt động ứng dụng, mở rộng:
- GV giới thiệu thao tác in bài vẽ ra giấy.
+ Trong vùng vẽ, nhấn tổ hợp phím Ctrl+P.
+ Cửa sổ Print hiện ra.
+ Chọn tên máy, chọn Print để in.
* Trước khi in bài vẽ, máy tính cần phải được kết nối với máy in.
3. Củng cố và dặn dò:
- Tóm tắt nội dung bài học.
- Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện.
- Trả lời.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
.
- Lắng nghe, quan sát.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
ĐIỀU CHỈNH:
.
.
.
.
.
Thứ tư, Ngày 15/11/2017
Sáng tiết 3,4
Chiều tiết 1,2
Lớp 5B
Lớp 5C
Thứ năm, Ngày 16/11/2017
Chiều tiết 3,4
Lớp 5A
CHỦ ĐỀ 3: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
1. Kiến thức: - Ôn lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu
2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu để tạo được một bài trình chiếu đơn giản.
3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong học tập.
II. PHƯƠNG PHÁP: Hướng dẫn, hỏi – đáp, gợi nhớ, tìm hướng giải quyết vấn đề.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Giáo viên: Giáo án, Phần mềm Power Point, phòng máy tính
2.Học sinh: Sách giáo khoa Hướng dẫn học tin học lớp 5 + Vở ghi bài.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
CÁC HOẠT ĐỘNG 
CÁCH TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Bài cũ: Lên mở cửa sổ Word và tạo đường viền cho trang
- GV chốt lại
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài: Các em đã được tìm hiểu khám phá máy tính, phần mềm soạn thảo. máy tính còn giúp ta soạn bài trình chiếu rất hữu ích. Vậy phần mềm đó sử dụng như thế nào ta tìm hiểu bài mới.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
- GV nhác lại kiến thức cơ bản của phần mềm Power Point
1. Trả lời các câu hỏi:
?Để khởi động phần mềm trình chiếu em thao tác như thế nào?
?Gõ chữ việt trong soạn thảo nội dung có gì khác so với Word?
?Để chèn hình ảnh vào trang chiếu . Em thao tác thế nào?
2. Tạo bài trình chiếu:
- GV để tạo một bài trình chiếu.
+ Em cần chuẩn bị nội dung trình bày
+ Dự kiến số trang trình chiếu.
. Trang đầu là trang chủ đề
. Các trang tiếp theo là trang nội dung chính
. Trang cuối cùng là trang kết luận và cám ơn người theo dõi
- GV cho HS nhận biết biểu tượng của trang chiếu và trang chiếu
Biểu tượng trang chiếu
Trang chiếu
- GV cho HS quan sát một bài mẫu
- Cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 60 và 61 (Tạo 6 trang trình chiếu)
?Để mở thêm trang mới ta làm thế nào?
* Đánh số thứ tự các trang cho bài trình chiếu.
B1: Nháy chọn thẻ Insert → nháy chọn Slide Number 
B2: Nháy chọn mục Slide → Apply to All
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS thao tác
- Một vài HS nhận xét bạn thao tác
- HS chú ý lắng nghe
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- HS lắng nghe
Trả lời các câu hỏi
- HS trả lời. Nháy đúp chuột lên biểu tượng (Power Point)
- HS trả lời. Gõ chữ việt trong soạn thảo nội dung không có gì khác so với Word
- HS trả lời. Để chèn hình ảnh vào trang chiếu . Em thao tác 
B1: Chọn thẻ Insert 
B2: Lựa chọn 
- Picture → mở đường dẫn đến thư mục chứa tệp ảnh → chọn ảnh → nháy Insert
- Clip Art → nháy chọn Go → chọn hình ảnh
Tạo bài trình chiếu
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và quan sát
- HS quan sát
- HS thực hành theo nội dung SGK trang 60 và 61 (Tạo 6 trang trình chiếu)
- HS trả lời. C1: Nháy chọn thẻ Home → New Slide
C2: Nháy vào biểu tượng của trang chiếu và gõ phím Enter
Đánh số thứ tự các trang cho bài trình chiếu
- HS thao tác
- HS báo cáo kết quả đã làm được
V. Củng cố, dặn dò : - Nắm vững cách mở phần mềm trình chiếu
	- Mở thêm trang chiếu, đánh số trang
	- Cách tạo một bài trình chiếu gồm có trang chủ đề (Trang đầu), các trang tiếp theo là trang nội dung chính, trang cuối cùng là trang kết luận và cám ơn người theo dõi.
ĐIỀU CHỈNH:
.
.
CHỦ ĐỀ 3: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
1. Kiến thức: - Ôn lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu
2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu để tạo được một bài trình chiếu đơn giản.
3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong học tập.
II. PHƯƠNG PHÁP: Hướng dẫn, hỏi – đáp, gợi nhớ, tìm hướng giải quyết vấn đề.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Giáo viên: Giáo án, Phần mềm Power Point, phòng máy tính
2.Học sinh: Sách giáo khoa Hướng dẫn học tin học lớp 5 + Vở ghi bài.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
CÁC HOẠT ĐỘNG 
CÁCH TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Bài cũ: Lên mở phần mềm trình chiếu, mở thêm 5 trang chiếu và đánh số trang cho các trang chiếu
- GV chốt lại
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG MỞ RỘNG:
- HS thực hành theo nội dung SGK trang 61
HS xây dựng một bài trình chiếu chủ đề tự do gồm 6 trang trong đó trang đầu là trang chủ đề (Nêu chủ đề em làm)
Ví dụ: Giới thiệu trường em
TRƯỜNG THIỂU HỌC SỐ 1
- Mỗi trang ứng với một hoạt động
* Chú ý: - Nội dung trình bày phải ngắn gọn, trọng tâm.
- Mỗi trang chiếu chỉ đưa vào một nội dung nhất định
* Cho HS đọc phần ghi nhớ.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS thao tác
- Một vài HS nhận xét bạn thao tác
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG MỞ RỘNG
- HS thực hành theo nội dung SGK trang 61
- HS thực hành xây dựng một bài trình chiếu đề tài tự do gồm 6 trang chiếu
- Lưu bài với tên “TIẾT 20 TRÌNH CHIẾU” vào ổ đĩa D thư mục “LỚP 5”
* HS đọc phần ghi nhớ. Một số thao tác khi soạn thảo bài trình chiếu.
- Mở phần mềm trình chiếu
- Soạn văn bản trên trang chiếu
- Chèn hình ảnh vào trang chiếu
- Tạo các hiệu ứng thích hợp
- Tạo trang mới.
- Đánh dố trang
- Lưu bài trình chiếu
V.CỦNG CỐ DẶN DÒ: Về nhà tập tạo bài trình chiếu gồm 5 trang chiếu với chủ đề về buổi chào cờ đầu tuần.
ĐIỀU CHỈNH:
.
.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD3 Bai 1 Nhung gi em da biet_12170966.doc