Giáo án Toán 5 - Tuần 13

Toán

TIẾT 61 : LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố phép cộng, trừ, nhân số thập phân.

- Bước đầu nắm được quy tắc nhân một tổng các số thập phân với số thập phân.

- Củng cố kỹ năng đọc viết số thập phân và cấu tạo của số thập phân.

2. Kĩ năng: Rèn HS thực hiện tính cộng, trừ, nhân số thập phân nhanh, chính xác.

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: Phấn màu, bảng phụ.

· HS: Vở toán , bảng con, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 10 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 197Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 5 - Tuần 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 
TIẾT 61 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Củng cố phép cộng, trừ, nhân số thập phân.
- Bước đầu nắm được quy tắc nhân một tổng các số thập phân với số thập phân.
- Củng cố kỹ năng đọc viết số thập phân và cấu tạo của số thập phân.
2. Kĩ năng: Rèn HS thực hiện tính cộng, trừ, nhân số thập phân nhanh, chính xác.
3. Thái độ: 	Giáo dục HS yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ:
GV:	Phấn màu, bảng phụ. 
HS: Vở toán , bảng con, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập.
Yêu cầu HS làm bảng con : Tính : 34,13 x 5,23 = ? 3,256 x 6,7 = ? 
Yêu cầu HS nêu tính chất kết hợp.
GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS củng cố phép cộng, trừ, nhân số thập phân.
Mục tiêu: HS củng cố phép cộng, trừ, nhân số thập phân.
Bài 1:	Đặt tính rồi tính
- GV hướng dẫn ôn kỹ thuật tính.
- GV cho HS nhắc lại quy tắc + , –, ´ số thập phân.
- Yêu cầu HS làm bài .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng 
Bài 2: Tính nhẩm
- Yêu cầu HS nêu quý tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10 ; 100; 1000 ; và 0,1; 0,01; 0,001 .
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
bước đầu nắm được quy tắc nhân một tổng các số thập phân với số thập phân.
Mục tiêu: HS bước đầu nắm được quy tắc nhân một tổng các số thập phân với số thập phân.
Bài 3: Giải toán
-GV khuyến khích HS nêu cách giải khác.
- Củng cố nhân một số thập phân với một số tự nhiên .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 4a) : Tính rồi so sánh giá trị của (a+b)x c và a x c + bx c
GV cho HS nhắc quy tắc một số nhân một tổng và ngược lại một tổng nhân một số?
GV chốt lại: tính chất 1 tổng nhân 1 số (vừa nêu, tay vừa chỉ vào biểu thức).
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng
Hoạt động 3: Củng cố
Mục tiêu : Ôn lại kiến thức vừa học.
GV cho HS nhắc lại nội dung ôn tập.
GV cho HS thi đua giải toán nhanh.
Bài tập tính nhanh (ai nhanh hơn) : 
	1,3 ´ 13 + 1,8 ´ 13 + 6,9 ´ 13
- GV nhận xét – tuyên dương .
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Luyện tập chung.
Nhận xét tiết học 
Hát 
- HS làm bảng con .
- 2 HS nêu .
Lớp nhận xét.
Hoạt động lớp 
HS đọc bài 1 .
HS nêu các quy tắc .
HS làm bài – 3 HS làm bảng phụ 
Học sinh sửa bài.
a/ 404,91 ; b/ 53,648 ; c/ 1637,44
Cả lớp nhận xét.
HS đọc bài 2 .
2 HS nêu lại quy tắc. 
HS làm bài vào vở.Lớp sửa bài.
	a / 78,29 ´ 10 = 7829
 78, 29 ´ 0,1 = 7, 829
 b / 265,307 ´ 100 = 26530, 7
 265,307 ´ 0,01 = 2, 65307
	c / 0,68 ´ 10 = 6,8
 0,68 ´ 0,1 = 0, 068
Hoạt động lớp, cá nhân
- HS đọc bài 3 .
Nêu tóm tắt – Vẽ sơ đồ.
Hs làm và sửa bài
- 2 HS nêu .
(a+b) x c = a x c + b x c hoặc 
 a x c + b x c = ( a + b ) x c
- HS làm bài.
Hoạt động nhóm 
- 2 HS nêu lại .
- Hs thi đua
- Lớp nhận xét .
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
Thực hành
Hs cá thể
Trực quan
Thực hành
Củng cố
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 62 : LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố về phép cộng, trừ, nhân số thập phân. Biết vận dụng quy tắc nhân một tổng các số thập phân với số thập phân để làm tính toán và giải toán.
2. Kĩ năng: Củng cố kỹ năng về giải bài toán có lời văn liên quan đến đại lượng tỉ lệ
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV:	Phấn màu, bảng phụ. 
HS: Vở toán , bảng con, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung.
Yêu cầu HS làm bảng con 
45, 23 x 56 = ? 124, 5 x 2,87 = ? 
- Yêu cầu HS nêu quy tắc nhân .
GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hdẫn HS củng cố phép cộng, trừ, nhân STP, biết vận dụng quy tắc nhân một tổng các STP với STP để làm tính và giải toán.
Mục tiêu: HS thực hiện được ND ở HĐ1
Bài 1: Tính
Yêu cầu HS đọc bài 1 .
Yêu cầu HS nêu cách tính giá trị biểu thức.
GV nhận xét – chốt kết quả đúng 
Bài 2: Tính bằng hai cách
- Yêu cầu HS đọc bài 2 .
- Yêu cầu HS nêu tính chất .
	a ´ (b+c) = (b+c) ´ a
GV chốt lại tính chất 1 số nhân 1 tổng.
GV nhận xét – chốt kết quả đúng ..
vHoạt động 2: Hướng dẫn HS củng cố kỹ năng nhân nhẩm 10, 100, 1000 ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001
Mục tiêu: HS củng cố KN nhân nhẩm 10, 100,...;0,1;0,01; 0,001 và giải toán.
Bài 3 a: Tính bằng cách thuận tiện nhất
Yêu cầu HS đọc bài 3a .
GV cho HS nhắc lại quy tắc tính nhanh.
GV chốt: tính chất kết hợp.
GV nhận xét.
Bài 3b: Tính nhẩm kết quả kết quả tìm x
- Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét vànhẩm tìm thành phần chưa biết của phép nhân dựa vào các nhận xét như:
+ 5,4 x X = 5,4 (Tính chất số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.)
+ 9,8 x X = 6,2 x 9,8 (Hai tích bằng nhau, 1 thừa số bằng nhau, vậy thừa số còn lại cũng bằng nhau).
Bài 4: Giải toán
GV yêu cầu HS đọc đề, phân tích đề, nêu phương pháp giải.
Giáo viên chốt cách giải.
Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu: Ôn lại cac kiến thức vừa học.
Thi đua : Ai nhanh hơn ? 
Tính nhanh:
15,5 ´ 15,5 – 15,5 ´ 9,5 + 15,5 ´ 4
- Gv nhận xét – tuyên dương .
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Chia một STP cho một STN.
Nhận xét tiết học.
Hát 
HS làm bảng con .
- 2 HS nêu quy tắc nhân .
Lớp nhận xét.
Hoạt động lớp 
- HS đọc đề bài – Xác định dạng (Tính giá trị biểu thức).
2 HS nêu .
HS làm bài và sửa bài.
Cả lớp nhận xét.
HS đọc bài 2 .
2 HS nêu tính chất một số nhân với một tổng.
HS làm và sửa bài theo cột ngang của phép tính – So sánh kết quả, xác định tính chất.
Hoạt động lớp
HS đọc đề bài.
Cả lớp làm bài.
HS sửa bài.
Nêu cách làm: Nêu cách tính nhanh, ® nhân một số với 10; 100; 1000;
HS đọc đề: tính nhẩm kết quả tìm x.
1 HS làm bài trên bảng (cho kết quả).
5,4 x x = 5,4 => x = 1
9,8 x x = 6,2 x 9,8 => x = 6,2 
Lớp nhận xét.
- HS đọc đề. Phân tích đề, tóm tắt.
HS làm bài- sửa bài.
Hoạt động nhóm 
HS nêu lại nội dung luyện tập chung 
HS thi đua tính nhanh .
Lớp nhận xét .	
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
Thực hành
Hs cá thể
Luyện tập
Luyện tập
Củng cố
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 63 : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được quy tắc chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Bước đầu tìm được kết quả của một phép tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
2. Kĩ năng: Rèn HS chia nhanh, chính xác, khoa học.
3. Thái độ: Giáo dục HS say mê môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV : Phấn màu , SGK . HS: Vở toán , bảng con , SGK .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung
Tính bằng cách thuận tiện : 
0,6 x 7 + 1,2 x 4,5 = ? 
GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nắm được quy tắc chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
Mục tiêu: HS nắm được quy tắc chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
GV hướng dẫn HS tìm kiếm quy tắc chia.
Ví dụ: Một sợi dây dàiù 8, 4 m được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét ?
Yêu cầu HS thực hiện 
8, 4 : 4 = ? 
Gv yêu cầu HS nêu cách thực hiện.
GV chốt ý.
GV nhận xét hướng dẫn HS rút ra quy tắc chia.
GV nêu ví dụ 2.
GV treo bảng quy tắc – giải thích cho HS hiểu các bước và nhấn mạnh việc đánh dấu phẩy.
GV chốt quy tắc chia.
GV yêu cầu HS nhắc lại.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
bước đầu tìm được kết quả của một phép tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
Mục tiêu: HS bước đầu tìm được kết quả của một phép tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
Bài 1: Đặt tính rồi tính
Em hãy nêu yêu cầu đề bài.
GV yêu cầu HS làm bài.
- Khuyến khích HS nêu lại cách chia. Chú ý trường hợp số bị chia nhỏ hơn số chia , cụ thể là phép chia 0,36 : 9
GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 2: Tính chưa có dư
GV gọi HS đọc đề.
GV yêu cầu HS nêu lại quy tắc tìm thừa số chưa biết.
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3: Đặt tính rồi tính
GV yêu cầu HS đọc đề. Tóm tắt đề, hướng dẫn tìm cách giải.
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Hoạt động 3: Củng cố
Mục tiêu: Ôn lại các kiến thức vừa học.
Cho HS nêu lại cách chia số thập phân cho số tự nhiên.
GV tổ chức cho HS thi đua giải nhanh bài tập : 42, 7 : 7 = ? 
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Luyện tập.
Nhận xét tiết học .
Hát 
HS làm bảng con .
Lớp nhận xét.
Hoạt động lớp
HS đọc đề – Cả lớp đọc thầm – Phân tích, tóm tắt.
HS thực hiện trên nháp .
	8, 4 : 4 = 84 dm 
	84 4
 04 21 
 0
	21 dm = 2,1 m
	8, 4 4
 0 4 2, 1 	
 0
HS giải thích, lập luận việc đặt dấu phẩy ở thương.
HS nêu miệng quy tắc.
HS thực hiện tính: 
	72 , 58 19
 1 5 5 3 , 82
 0 3 8 
HS kết luận nêu quy tắc.
3 HS nêu lại .
Hoạt động lớp
HS đọc đề bài 1 .
HS làm bài – sửa bài .
Lớp nhận xét.
HS đọc đề – Cả lớp đọc thầm.
HS nêu quy tắc .
HS thi đua sửa bài.
Lần lượt HS nêu lại “Tìm thừa số chưa biết”.
Lớp nhận xét và chữa bài.
Hs làm sau khi phân tích đề bài
 Hoạt động cá nhân
- 2 HS nêu lại quy tắc .
HS thi đua tính nhanh bảng con .
Lớp nhận xét .
Hs lắng nghe
Kiểm tra
Trực quan
Động não
Thực hành
Kĩ thuật “Khăn phủ bàn’
Luyện tập
Luyện tập
Hs cá thể
Củng cố 
Thi đua 
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 64 : LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Thực hành tốt phép chia số thập phân cho số tự nhiên.
2. Kĩ năng: 
- Củng cố quy tắc chia thông qua bài toán có lời văn.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV:	Phấn màu, bảng phụ, SGK .
HS: Bảng con, SGK, vở toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên ..
Yêu cầu HS làm bảng con : 
45, 5 : 12 112, 56 : 21 
- Nêu quy tắc chia một số thập phân cho số tự nhiên .
GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hành tốt phép chia số thập phân cho số tự nhiên.
Mục tiêu: HS thực hành tốt phép chia số thập phân cho số tự nhiên.
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- Yêu cầu HS đọc bài 1 .
- GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc chia.
- Nhận xét và chữa bài theo mẫu
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 2: 
- Yêu cầu HS đọc bài 2 .
- GV lưu ý HS ở trường hợp phép chia có dư 
- Hướng dẫn HS cách thử : 
Thương x Số chia + Số dư = SBC
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
 củng cố quy tắc chia thông qua bài toán có lời văn.
Mục tiêu: HS củng cố quy tắc chia thông qua bài toán có lời văn.
Bài 3:
- Yêu cầu HS đọc bài 3 .
- GV đưa phép tính ở phần a, b.
•à Lưu ý : Khi chia mà còn số dư, ta có thể viết thêm số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia 
 - GV nhận xét .
Bài 4:
GV yêu cầu HS đọc đề, vẽ hình, nêu dạng toán.
Yêu cầu HS nhắc lại cách tính dạng toán “ rút về đơn vị “
• - GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Hoạt động 3: Củng cố
Mục tiêu: Ôn lại kiến thức vừa học
Yêu cầu HS nhắc lại chia số thập phân cho số tự nhiên.
Trò chơi: Ai nhanh hơn ? 
Nhận xét, tuyên dương
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Chia số thập phân cho 10, 100, 1000.
Nhận xét tiết học .
Hát 
HS làm bảng con .
2 HS nêu quy tắc chia .
Lớp nhận xét.
Hoạt động lớp
- HS đọcbài 1 .
2 HS nêu 
HS làm bài – HS sửa bài .
Cả lớp nhận xét.
HS đọc đề – Cả lớp đọc thầm.
HS làm bài.
Học sinh nêu kết quả 
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động lớp
- HS đọc bài 3 .
- 2 HS làm bảng phụ.
- HS lên bảng sửa bài – Lần lượt HS đọc kết quả.
Cả lớp nhận xét .
HS đọc đề, suy nghĩ phân tích đề.
Tóm tắt sơ đồ lời và giải 
1 HS lên bảng sửa bài. 
HS lớp sửa bài và nhận xét
Hoạt động lớp
3 HS nhắc lại .
- Thực hiện phép chia: 
24,48 : 40
- Hs lắng nghe
Kiểm tra
Trực quan
Thực hành
Động não
Hs cá thể
Trực quan
Thực hành
Trị chơi
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 65 : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu và bước đầu thực hành quy tắc chia một STP cho 10, 100, 1000.
2. Kĩ năng: Rèn HS chia nhẩm cho 10, 100, 1000 nhanh, chính xác.
3. Thái độ: Giáo dục HS say mê môn học. 
II. CHUẨN BỊ:
GV:	Bảng phụ, phấn màu. 
 HS: Bảng con , vở toán , SGK .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập.
Yêu cầu HS làm bảng con 
653,8 : 25 74,78 : 15 .
GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS hiểu và nắm được quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000.
Mục tiêu: HS hiểu và nắm được quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000.
- GV giới thiệu ví dụ 1 
Ví dụ 1:
	42,31 : 10
- GV chốt lại:
+ Các kết quả cùa các nhóm như thế nào?
+ Các kết quả đúng hay sai?
+ Cách làm nào nhanh nhất?
+ Vì sao giúp ta tính nhẩm được một số thập phân cho 10?
- GV chốt lại: cách thực hiện từng cách, nêu cách tính nhanh nhất. Muốn chia một số thập phân cho : 10 ® chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số.
Ví dụ 2:
	89,13 : 100
- GV chốt lại cách thực hiện từng cách, nêu cách tính nhanh nhất– ghi bảng .
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
 thực hành quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000.
Mục tiêu: HS thực hành quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000.
Bài 1: Tính
Yêu cầu HS nêu lại quy tắc.
Bài 2a)b): Điền dấu vào chỗ chấm
- Yêu cầu HS đọc bài 2 .
- GV cho HS nhắc lại quy tắc nhân nhẩm 0,1 ; 0,01 ; 0,001.
Khuyến khích HS giải thích tại sao lại có sự giống nhau đó.
- GV nhận xét .
Bài 3: Giải tốn
- Yêu cầu HS đọc đề. Thảo luận nhóm đôi.
 - GV nhận xét – chốt kết quả đúng ,
v	Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu: Ôn lại các kthức vừa học.
- Thi tính nhanh nhất. Nhận xét.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Chia STN cho STN, thương tìm được là một STP.
 Nhận xét tiết học .
Hát 
HS làm bảng con .
2 HS nêu quy tắc .
- Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp 
- HS đọc ví dụ .
+ Nhóm 1: Đặt tính:
	42,31 10
	023 4,231
 031
	 010
	 0	
Nhóm 2: 42,31 ´ 0,1 = 4,231
- Giải thích: Vì 42,31: 10 giảm giá trị của 42,31 xuống 10 lần nên chỉ việc lấy 42,31 ´ 0,1 vì cũng giảm giá trị của 42,31 xuống 10 lần nên chỉ việc lấy 42,31 ´ 0,1 = 4,231
+ Nhóm 3: phân tích dựa vào cách thực hiện thực hiện của nhóm 1, nhóm em không cần tính: 42,31 : 10 = 4,231 chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang trái một chữ số khi chia một số thập phân cho 10.
Muốn chia một số thập phân cho 10 ® chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số.
HS làm , sửa bài – Cả lớp nhận xét.
Muốn chia một số thập phân cho 100 ® chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số.
5 HS nêu ghi nhớ.
Hoạt động lớp.
HS tính nhẩm và nêu .
+ Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000ta chỉ việc nhân số đó với 0,1 ; 0,01 ; 0,001
HS lần lượt đọc bài 2.
2 HS nêu 
HS làm bài vào vở. 1 HS làm ở bảng phụ - HS sửa bài.
12,9 : 10 = 12,9 x 0,1 
 1,29 1,29
..
HS đọc đề – thảo luận nhóm đôi .
Đáp số : 483,525 tấn
Hoạt động lớp
- HS thi tính nhanh ,864 ´ 0,1 : 0,001
Kiểm tra
Trực quan
Thực hành
Hỏi đáp
Trực quan
Luyện tập
Hs cá thể
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN.doc