Giáo án trọn bộ Thể dục lớp 5

Giáo án thể dục số 01

Bài : BÀI 01

Giới thiệu chương trình , tổ chức lớp , đội hình đội ngũ – Trò chơi “Kết bạn”

I/ Mục tiêu :

 - Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 5 . Yêu cầu HS biết đựoc một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng .

 - Một số qui định về nội qui , yêu cầu tập luyện . Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học thể dục .

 - Biên chế tổ , chọn cán sự môn học .

 - On ĐHĐN : Cách chào , báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học , cách xin phép ra vào lớp . Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nói to , rõ , đủ nội dung .

 - Trò chơi “Kết bạn” . Yêu cầu HS nắm được cách chơi , nội qui chơi , hứng thú trong khi chơi .

II/ Sân tập , dụng cụ :

 Sân trường + còi .

III/ Tiến trình thực hiện :

 

doc 67 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 920Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án trọn bộ Thể dục lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n .
 + Xoay vặn các khớp .
- 3-4 HS thực hiện động tác điều hoà – HS và GV nhận xét .
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
B/ Phần cơ bản :
1. Oân Bài thể dục phát triển chung 
 Chia tổ tập luyện
Tập trình diễn
4.Trò chơi “Thăng bằng”
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
5. Xuống lớp 
26’
5-6’
7’
7-9’
3-5’
2’
1’
1’
1’
2-3 (2x8)
2x8
* Cách hướng dẫn :
- GV điều khiển HS tập lần 1 . Các lần còn lại CS điều khiển .
 + Trong quá trình HS tập – GV theo dõi , sửa sai ( nếu có ) . 
* Chú ý : Nhắc CS về nhịp hô để HS tập đúng hơn .
- Các tổ ôn tập bài thể dục – tổ trưởng điều khiển .
- Từng tổ tập trình diễn – HS và GV nhận xét .
- GV nêu tên , nhắc lại cách chơi .
 + 1 số HS chơi thử – Sau chơi thi đua có thưởng , phạt
 + GV nhận xét .
- Động tác thả lỏng + Vỗ tay và hát .
- GV và HS hệ thống bài học .
- GV nhận xét tiết học .
- Tập các động tác thể dục mỗi ngày.
- Giải tán 
* * * 
 * * * 
* * * K
- Chia khu vực sân tập .
- Như đội hình mở đầu 
Phần rút kinh nghiệm : ..
................................................................................................................................................................................................................
Tuần 15: Từ ngày  à  
Giáo án thể dục số 01
Bài : BÀI 29
Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Thỏ nhảy”
I/ Mục tiêu :
	- Oân bài thể dục phát triển chung . Yêu cầu thuộc bài và tập đúng kỉ thuật .
	- Chơi trò chơi “Thỏ nhảy” . Yêu cầu tham gia chơi chơi tương đối chủ động , nhiệt tình .
II/ Sân tập , dụng cụ :
	Sân trường có kẻ sân chơi + còi .
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
2’
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn .
 + Xoay vặn các khớp .
- 3-4 HS thực hiện 4 động tác cuối – HS và GV nhận xét .
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
B/ Phần cơ bản :
1. Oân Bài thể dục phát triển chung 
 Chia tổ tập luyện
Tập trình diễn
2.Trò chơi “Thỏ nhảy”
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
5. Xuống lớp 
26’
5-6’
7’
7-9’
3-5’
2’
1’
1’
1’
2-3 (2x8)
2x8
* Cách hướng dẫn :
- GV điều khiển HS tập lần 1 . Các lần còn lại CS điều khiển .
 + Trong quá trình HS tập – GV theo dõi , sửa sai ( nếu có ) . 
- Các tổ ôn tập bài thể dục – tổ trưởng điều khiển .
- Từng tổ tập trình diễn – HS và GV nhận xét .
- GV nêu tên , nhắc lại cách chơi .
 + 1 số HS chơi mẫu – Sau chơi thi đua có thưởng , phạt
 + GV nhận xét .
- Động tác thả lỏng + Vỗ tay và hát .
- GV và HS hệ thống bài học .
- GV nhận xét tiết học .
- Tập các động tác thể dục mỗi ngày.
- Giải tán 
* * * 
 * * * 
* * * K
- Chia khu vực sân tập .
- Như đội hình mở đầu 
Phần rút kinh nghiệm : ..
Giáo án thể dục số 02
Bài : BÀI 30
Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Thỏ nhảy”
I/ Mục tiêu :
	- Oân bài thể dục phát triển chung . Yêu cầu thực hiện hoàn thiện toàn bài .
	- Chơi trò chơi “Thỏ nhảy” . Yêu cầu tham gia chơi chơi tương đối chủ động , nhiệt tình .
II/ Sân tập , dụng cụ :
	Sân trường có kẻ sân chơi + còi .
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
2’
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn .
 + Xoay vặn các khớp .
- 3-4 HS thực hiện bài thể dục – HS và GV nhận xét .
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
B/ Phần cơ bản :
1. Oân Bài thể dục phát triển chung 
 Chia tổ tập luyện
Tập trình diễn
2.Trò chơi “Thỏ nhảy”
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
5. Xuống lớp 
26’
5-6’
7’
7-9’
3-5’
2’
1’
1’
1’
2-3 (2x8)
2x8
* Cách hướng dẫn :
- GV điều khiển HS tập lần 1 . Các lần còn lại CS điều khiển .
 + Trong quá trình HS tập – GV theo dõi , sửa sai ( nếu có ) . 
- Các tổ ôn tập bài thể dục – tổ trưởng điều khiển .
- Từng tổ tập trình diễn – HS và GV nhận xét .
* Chú ý : Nhắc CS về nhịp hô để HS tập đúng hơn .
- GV nêu tên , nhắc lại cách chơi .
 + 1 số HS chơi mẫu – Sau chơi thi đua có thưởng , phạt
 + GV nhận xét .
- Động tác thả lỏng + Vỗ tay và hát .
- GV và HS hệ thống bài học .
- GV nhận xét tiết học .
- Tập các động tác thể dục mỗi ngày.
- Giải tán 
* * * 
 * * * 
* * * K
- Chia khu vực sân tập .
- Như đội hình mở đầu 
Phần rút kinh nghiệm : ..
Tuần 16 : Từ ngày 18 –> 23 / 12 / 2006
Giáo án thể dục số 01
Bài : BÀI 31
Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Lò cò tiếp sức” 
I/ Mục tiêu :
	- Oân bài thể dục phát triển chung . Yêu cầu thực hiện hoàn thiện toàn bài .
	- Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức” . Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động , nhiệt tình .
II/ Sân tập , dụng cụ :
	Sân trường có kẻ sân chơi + còi .
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
2’
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn .
 + Xoay vặn các khớp + Trò chơi “Kết bạn”.
- 3-4 HS thực hiện bài thể dục – HS và GV nhận xét .
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
B/ Phần cơ bản :
1. Oân Bài thể dục phát triển chung 
 Chia tổ tập luyện
Tập trình diễn
2.Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
5. Xuống lớp 
26’
5-6’
7’
7-9’
3-5’
2’
1’
1’
1’
2-3 (2x8)
2x8
* Cách hướng dẫn :
- GV điều khiển HS tập lần 1 . Các lần còn lại CS điều khiển .
 + Trong quá trình HS tập – GV theo dõi , sửa sai ( nếu có ) . 
- Các tổ ôn tập bài thể dục – tổ trưởng điều khiển .
- Từng tổ tập trình diễn – HS và GV nhận xét .
- GV nêu tên , nhắc lại cách chơi .
 + 1 số HS chơi mẫu – Chơi thử , sau chơi thi đua có thưởng , phạt .
 + GV nhận xét .
- Động tác thả lỏng + Vỗ tay và hát .
- GV và HS hệ thống bài học .
- GV nhận xét tiết học .
- Tập các động tác thể dục mỗi ngày.
- Giải tán 
* * * 
 * * * 
* * * K
- Chia khu vực sân tập .
- Như đội hình mở đầu 
Phần rút kinh nghiệm : ..
Giáo án thể dục số 02
Bài : BÀI 32
Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Nhảy lướt sóng” 
I/ Mục tiêu :
	- Oân bài thể dục phát triển chung . Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng từng động tác và thứ tự toàn bài .
	- Chơi trò chơi “Nhảy lướt sóng” . Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động , nhiệt tình .
II/ Sân tập , dụng cụ :
	Sân trường có kẻ sân chơi + 3 dây dài + còi .
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
2’
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn .
 + Xoay vặn các khớp + Chơi trò chơi “Kết bạn” .
- 3-4 HS thực hiện bài thể dục – HS và GV nhận xét .
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
B/ Phần cơ bản :
1. Oân Bài thể dục phát triển chung 
 Chia tổ tập luyện
Tập trình diễn
2. Tập nâng cao
3.Trò chơi “Nhảy lướt sóng”
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
5. Xuống lớp 
26’
5-6’
5’
2’
7-9’
3-5’
2’
1’
1’
1’
2-3 (2x8)
2x8
* Cách hướng dẫn :
- GV điều khiển HS tập lần 1 . Các lần còn lại CS điều khiển .
 + Trong quá trình HS tập – GV theo dõi , sửa sai ( nếu có ) . 
- Các tổ ôn tập bài thể dục – tổ trưởng điều khiển .
- Từng tổ tập trình diễn – HS và GV nhận xét .
- Cho HS thực hiện động tác không theo thứ tự mà chỉ theo nhịp hô của GV – HS và GV nhận xét .
- GV nêu tên , nhắc lại cách chơi .
 + 1 số HS chơi mẫu – Sau chơi thi đua có thưởng , phạt
 + GV nhận xét .
- Động tác thả lỏng + Vỗ tay và hát .
- GV và HS hệ thống bài học .
- GV nhận xét tiết học .
- Tập các động tác thể dục mỗi ngày.
- Giải tán 
* * * 
 * * * 
* * * K
- Chia khu vực sân tập .
- Như đội hình mở đầu 
Phần rút kinh nghiệm : ..
Tuần 17 : Từ ngày 25 –> 30 / 12 / 2006
Giáo án thể dục số 01
Bài : BÀI 33
Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” 
I/ Mục tiêu :
	- Oân đi đều vòng phải , trái . Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác .
	- Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn ” . Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi theo đúng qui định 
II/ Sân tập , dụng cụ :
	Sân trường có kẻ sân chơi + còi .
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
2’
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn .
 + Xoay vặn các khớp + Trò chơi “Kết bạn”.
- 3-4 HS thực hiện bài thể dục – HS và GV nhận xét .
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
B/ Phần cơ bản :
1. Oân đi đều vòng phải , trái .
 Chia tổ tập luyện
Tập trình diễn
2.Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
5. Xuống lớp 
26’
5-6’
7’
7-9’
3-5’
2’
1’
1’
1’
2-3 
1
* Cách hướng dẫn :
- GV điều khiển HS tập lần 1 . Các lần còn lại CS điều khiển .
 + Trong quá trình HS tập – GV theo dõi , sửa sai ( nếu có ) . 
- Các tổ ôn tập bài thể dục – tổ trưởng điều khiển .
- Từng tổ tập trình diễn – HS và GV nhận xét .
- GV nêu tên , giải thích cách chơi , luật chơi .
 + 1 số HS chơi mẫu – Chơi thử , sau chơi thi đua có thưởng , phạt .
 + GV nhận xét .
- Động tác thả lỏng + Vỗ tay và hát .
- GV và HS hệ thống bài học .
- GV nhận xét tiết học .
- Tập các động tác thể dục mỗi ngày.
- Giải tán 
* * *
* * *
 * * * 
 * * *K
- Chia khu vực sân tập .
- Như đội hình mở đầu 
Phần rút kinh nghiệm : ..
Giáo án thể dục số 02
Bài : BÀI 34
Đi đều vòng phải , vòng trái – Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” 
I/ Mục tiêu :
	- Oân đi đều vòng phải , trái . Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác .
	- Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn ” . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động h 
II/ Sân tập , dụng cụ :
	Sân trường có kẻ sân chơi + còi .
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
2’
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn .
 + Xoay vặn các khớp + Trò chơi “Kết bạn”.
 + Oân bài thể dục phát triển chung .
- 3-4 HS thực hiện đi đều vòng phải , trái – HS và GV nhận xét .
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
B/ Phần cơ bản :
1. Oân đi đều vòng phải , trái .
 Chia tổ tập luyện
Tập trình diễn
2.Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
5. Xuống lớp 
26’
5-6’
7’
7-9’
3-5’
2’
1’
1’
1’
2-3 
1
* Cách hướng dẫn :
- GV điều khiển HS tập lần 1 . Các lần còn lại CS điều khiển .
 + Trong quá trình HS tập – GV theo dõi , sửa sai ( nếu có ) . 
- Các tổ ôn tập bài thể dục – tổ trưởng điều khiển .
- Từng tổ tập trình diễn – HS và GV nhận xét .
- GV nêu tên , giải thích cách chơi , luật chơi .
 + 1 số HS chơi mẫu – Chơi thử , sau chơi thi đua có thưởng , phạt .
 + GV nhận xét .
*Chú ý : Trong quá trình chơi nhắc HS chú ý an toàn .
- Động tác thả lỏng + Vỗ tay và hát .
- GV và HS hệ thống bài học .
- GV nhận xét tiết học .
- Tập các động tác thể dục mỗi ngày.
- Giải tán 
* * *
* * *
 * * * 
 * * *K
- Chia khu vực sân tập .
- Như đội hình mở đầu 
Phần rút kinh nghiệm : ..
Tuần 18 : Từ ngày 1 –> 5 / 12 / 2006
Giáo án thể dục số 01
Bài : BÀI 35
Đi đều vòng phải , vòng trái , đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” 
I/ Mục tiêu :
	- Oân đi đều vòng phải , trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp . Yêu cầu thực hiện động tác chính xác .
	- Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn ” . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đôid chủ động . 
II/ Sân tập , dụng cụ :
	Sân trường có kẻ sân chơi + còi .
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
2’
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn .
 + Xoay vặn các khớp + Trò chơi “Kết bạn”.
- Không .
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
B/ Phần cơ bản :
1. Oân đi đều vòng phải , trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp .
 Chia tổ tập luyện
Tập trình diễn
2.Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
26’
5-6’
7’
7-9’
3-5’
2’
1’
1’
1’
2-3 
1
* Cách hướng dẫn :
- GV điều khiển HS tập lần 1 . Các lần còn lại CS điều khiển .
 + Trong quá trình HS tập – GV theo dõi , sửa sai ( nếu có ) . 
* Chú ý : GV tạo tình huống hô nhầm để HS thực hiện đổi chân .
- Các tổ ôn đi đêù – tổ trưởng điều khiển .
- Từng tổ tập trình diễn – HS và GV nhận xét .
- GV nêu tên , giải thích cách chơi , luật chơi .
 + 1 số HS chơi mẫu – Chơi thử , sau chơi thi đua có thưởng , phạt .
 + GV nhận xét .
- Động tác thả lỏng + Vỗ tay và hát .
- GV và HS hệ thống bài học .
- GV nhận xét tiết học .
- Tập các động tác thể dục mỗi ngày.
* * *
* * *
 * * * 
 * * *K
- Chia khu vực sân tập .
- Như đội hình mở đầu 
Phần rút kinh nghiệm : ..
Giáo án thể dục số 02
Bài : BÀI 36
Sơ kết học kỳ I
I/ Mục tiêu :
	- Sơ kết học kỳ I . Yêu cầu hệ thống những kiến thức , kĩ năng đã học . Những ưu khuyết điểm trong học tập để cố gắng phấn đấu trong HK II .
	- Chơi trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” . Yêu cầu tham gia chủ động . 
II/ Sân tập , dụng cụ :
	Sân trường có kẻ sân chơi + còi .
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
2’
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn .
 + Xoay vặn các khớp + Trò chơi “Kết bạn”.
 + Oân bài thể dục phát triển chung .
- Không 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
B/ Phần cơ bản :
1. Sơ kết học kỳ I 
2.Trò chơi 
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
26’
5-6’
7’
7-9’
3-5’
2’
1’
1’
1’
1
- GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức , kĩ năng đã học trong trong học kỳ :
 + Oân tập hợp hàng dọc , dóng hàng , điểm số , dàn hàng , dồn hàng , đứng nghiêm , nghỉ , quay phải , trái , đằng sau .
 + Đi đều vòng phải , trái , đổi chân khi đi đều sai nhịp , cách chào , báo cáo , xin phép ra vào lớp + Bài thể dục phát triển chung .
 + Oân một số trò chơi ở lớp 3 4 và các trò chơi mới . 
* Sau khi nhắc lại các kiến thức đã học , thì cho HS thực hiện những kĩ năng đó . tuyên dương và nhắc nhở các HS thực hiện tơt trong HK .
- Cho HS ôn trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” .
- Động tác thả lỏng + Vỗ tay và hát .
- GV và HS hệ thống bài học .
- GV nhận xét tiết học .
- Tập các động tác thể dục mỗi ngày.
- Cho HS ngồi xuống tại chỗ 
- Như đội hình mở đầu 
Tuần 19 : Từ ngày 15 –> 20 / 12 / 2006
Giáo án thể dục số 01
Bài : BÀI 37
Trò chơi “Đua ngựa” và “Lò cò tiếp sức” 
I/ Mục tiêu :
	- Oân đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp . Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác .
	- Chơi trò chơi “Đua ngựa” và“Lò cò tiếp sức ” . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động . 
II/ Sân tập , dụng cụ :
	Sân trường có kẻ sân chơi + 4 gậy tre + còi .
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
2’
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn .
 + Xoay vặn các khớp + Trò chơi “Kết bạn”.
- Không .
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
B/ Phần cơ bản :
1. Oân đi đều và đổi chân khi sai nhịp .
 Chia tổ tập luyện
Tập trình diễn
2.Trò chơi “Đua ngựa” và “Lò cò tiếp sức”
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
5. Xuống lớp 
26’
3-5’
5’
10-14’
3-5’
2’
1’
1’
1’
2-3 
1
* Cách hướng dẫn :
- GV điều khiển HS tập lần 1 . Các lần còn lại CS điều khiển .
 + Trong quá trình HS tập – GV theo dõi , sửa sai ( nếu có ) . 
- Các tổ ôn đi đều và đổi chân khi sai nhịp – tổ trưởng điều khiển .
- Từng tổ tập trình diễn – HS và GV nhận xét .
- GV nêu tên , giải thích cách chơi , luật chơi .
 + 1 số HS chơi mẫu – Chơi thử , sau chơi thi đua có thưởng , phạt .
 + GV nhận xét .
- Đi thường + Vỗ tay và hát .
- GV và HS hệ thống bài học .
- GV nhận xét tiết học .
- Tập các động tác thể dục mỗi ngày.
- Giải tán 
* * *
* * *
 * * * 
 * * *K
- Chia khu vực sân tập .
- Như đội hình mở đầu 
Phần rút kinh nghiệm : ..
Giáo án thể dục số 02
Bài : BÀI 38
Tung và bắt bóng – Trò chơi “Bóng chuyền sáu” 
I/ Mục tiêu :
	- Oân tung và bắt bóng bằng hai tay , tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay , ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác .
	- Làm quen với tròchơi “Bóng chuyền sau”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi . 
II/ Sân tập , dụng cụ :
	Sân trường + dây nhảy + Bóng + còi .
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
2’
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn .
 + Xoay vặn các khớp + Trò chơi “Kết bạn”.
 + Oân bài thể dục phát triển chung .
- Không .
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
B/ Phần cơ bản :
1. Oân Tung và bắt bóng .
2. Oân nhảy dây kiểu chụm 2 chân 
3.Trò chơi “Bóng chuyền sáu”
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
26’
5-6’
7’
7-9’
3-5’
2’
1’
1’
1’
1
 - Các tổ ôn tập tập tung và bắt bóng – Tổ trưởng điều khiển .
 + Từng tổ tập trình diễn – HS và GV nhận xét .
- HS tản mạn trên sân để tập .
 + GV theo dõi , quan sát chung , sửa sai ( nếu có ) .
 + Chọn 2 HS lên thực hiện – HS và Gv nhận xét .
- GV nêu tên , giải thích cách chơi , luật chơi .
 + 6 HS chơi mẫu – chơi thử sau chơi thi đua có thưởng , phạt .
 + GV nhận xét .
* Chú ý : Nhắc HS giữ kỉ luật trong khi chơi .
- Đi thường + Vỗ tay và hát .
- GV và HS hệ thống bài học .
- GV nhận xét tiết học .
- Tập các động tác thể dục mỗi ngày.
- Chia khu vực sân tập .
- HS tản mạn trên sân để tập .
- Như đội hình mở đầu 
Phần rút kinh nghiệm : ..
Tuần 20 : Từ ngày 22 –> 25 / 01 / 2006
Giáo án thể dục số 01
Bài : BÀI 39
Tung và bắt bóng – Trò chơi “Bóng chuyền sáu” 
I/ Mục tiêu :
	- Oân tung và bắt bóng bằng hai tay , tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay , ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác .
	- Tiếp tục làm quen với tròchơi “Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được . 
II/ Sân tập , dụng cụ :
	Sân trường + dây nhảy +bóng + còi .
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
2’
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn .
 + Xoay vặn các khớp + Trò chơi “Kết bạn”.
- 1-2 HS thực hiện nhảy dây – HS và GV nhận xét .
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an the duc lop 5.doc