Giáo án Hướng dẫn học tuần 24 - Lớp 5

HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN

LUYỆN TẬP

 I.MỤC TIÊU

giúp học sinh:

- củng cố cách kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phơơng.

- tính tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng tính nhẩm và giải toán.

- vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp hơn.

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ:

- nêu quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh,diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật.

- nhận xét

2.Bài mới :

2.1 Giới thiệu bài :

- GV giới thiệu trực tiếp .

2.2 Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1:

-gọi hs đọc yêu cầu của bài

- cho hs làm bài vào vở và nêu kết quả.

 

docx 11 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 598Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hướng dẫn học tuần 24 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 24
Ngày thứ : 1 
Ngày soạn : 19 /2 / 2016
Ngày giảng: Thứ hai, 22 / 2 /2016
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TẬP
 I.MỤC TIấU
Giúp học sinh:
- Củng cố cách kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phơng.
- Tính tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng tính nhẩm và giải toán.
- Vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp hơn.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
(phỳt)
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Nêu quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh,diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật.
- Nhận xét 
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1:
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét, chữa bài trên bảng.
Bài 2
-Gọi HS đọc yêu câu của bài.
- Cho HS làm bài vào vở, đổi vở kiểm tra và đọc kết quả bài làm. 
-Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- Gọi HS yêu cầu của bài.
-Hớng dẫn mẫu một số bất kì.
-Gọi 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét, sửa sai.
Bài 4
-Gọi học sinh đọc đề bài toán.
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét
Bài 5 
-Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét, khen ngợi.
.3.Củng cố 
- GV nhận xột giờ học
4. Dặn dũ:
- Về cỏc em chuẩn bị bài sau .
 2
 32
1
 2
 1
-3,4 HS nêu.
- Hs Nghe
Bài 1 Viết vào chỗ chấm:
a)Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 24 cm2
b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 100 cm2
c) Thể tích của hình hộp chữ nhật là: 120 cm2
Bài 2
a)Viết số đo thích hợp vào chỗ trống:
Smặt đáy 300cm2 8dm2 12/25m2
S xq 840 cm2 15,96 dm2 21/10 m2
 V 3600cm3 11,2dm3 9/25m3 
Bài 3 Viết tiếp vào chỗ chấm:
a)Tính nhẩm 25,5 % của 350:
 10% của 350 là: 35;
 20% của 350 là:70;
 5% của 350 là: 17,5;
 0,5% của 350 là: 1,75;
 Vậy: 25,5% của 350 là: 89,25
b) Tính nhẩm 45 % của 560:
 10% của 560 là: 56;
 40% của 560 là:224;
 5% của 560 là: 28;
 Vậy: 45% của 560 là:252 
Bài 4
Bài giải
a)Tỉ số % của thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phơng bé là:
 ( 7 : 5 ) x 100= 140%
b) Thể tích hình lập phương lớn là:
 125 x = 175dm3
 Đáp số: a) 140%
 b) 175d m3
Bài 5 
-Hs đọc yc 
- Hs nờu kết quả 
 Đáp số: 125dm3 
- Hs nghe 
*****************************************************************
 HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ĐỌC 
BÀI: CHIM SÂU XỬ KIỆN
I.MỤC TIấU:
1.Kiến thức:
- Giỳp HS hiểu khụng nờn núi dối và lười biếng. 
2.Kĩ năng 
-Đọc đỳng cỏc tiếng, từ khú hoặc dễ lẫn. 
-Đọc trụi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đỳng sau cỏc dấu cõu, giữa cỏc cụm từ.
-Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phự hợp với nội dung
- Trả lời đỳng cỏc cõu hỏi cuối bài.
3.Thỏi độ :
-Yờu thớch mụn học hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1.Giỏo viờn:
-Giỏo ỏn, đồ dựng dạy học.
2.Học sinh:
-Sỏch vở BT, đồ dựng học tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
(Phỳt)
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi HS đọc bài của tiết trước và trả lời cỏc cõu hỏi của bài 
-Nhận xột,.
3.Bài mới:
3.1 Giới thiệu bài:
-Nờu mục đớch, yờu cầu bài học.
3.2 Hướng dẫn:
a. Luyện đọc
- GV yờu cầu HS mở SGK. 
- Gv gọi 1 hs khỏ , giỏi đọc toàn bài 
- Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn.
-GV sửa lỗi phỏt õm, ngắt giọng cho từng HS 
-GV yờu cầu HS tỡm hiểu nghĩa của cỏc từ khú 
-Yờu cầu HS luyện đọc theo cặp
-GV đọc toàn bài
b.Tỡm hiểu bài. 
*Yờu cầu HS đọc thầm trả lời cõu hỏi
-Chia Sẻ kiện chim Khuyờn về việc gỡ?
-Chim Khuyờn núi về việc tranh chấp tổ như thế nào?
-Chim Sõu cú sỏng kiến gỡ để giải quyết cuộc tranh chấp đú?
-Kết quả cuộc thi làm tổ như thế nào?
-Qua cõu chuyện, em biết gỡ thờm về đặc điểm, thúi quen của loài chim Sẻ?
-Cõu chuyện trờn muốn núi lờn điều gỡ?
c. Luyện đọc diễn cảm:
- Gọi HS luyện đọc cả bài .
- Tuyờn dương HS đọc tốt.
4.Củng cố : 
-GV tổng kết tiết học
5. Dặn dũ: 
-Dặn HS chuẩn bị bài sau.
1
3
 1
12
10
8
3
1
-Hỏt.
-1,2 HS thực hiện yc 
Hs Nghe.
- Hs đọc bài 
- HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp, cả lớp theo dừi và đọc thầm.
-1,2 HS nờu.
- 2 HS ngồi cựng bàn luyện đọc
- Cả lớp nghe. 
-Tự đọc.
-Chim Khuyờn đũi lại tổ của Chim Sẻ.
-Tự viết cõu trả lời vào vở và đọc.
-Làm vào vở và đọc trước lớp.
-Vợ chồng Chim Khuyờn thắng cuộc.
-Lười biếng, vụng về.
-Khụng nờn núi dối và lười biếng.
-Hs Nghe.
-Ghi nhớ.
************************************
LUYỆN CHỮ
 BÀI 24
I MỤC TIấU: 
 1.Kiến thức :
- Viết đỳng cụm từ : Ngụ Đức Thịnh, Chu Thỏi Sơn, Nguyễn Tuõn 
-Củng cố cỏch viết cỏc chữ cỏi viết hoa , viết thường ,dấu chữ ,dấu thanh cú trong bài viết . 
-Củng cố kĩ thuật viết liền mạch .
 2.Kĩ năng :
-HS viết đỳng ,đẹp cỏc chữ cú trong bài ,tốc độ phự hợp.
 3.Thỏi độ :
-Giỏo dục HS nột chữ -nết người
 II.. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-Gv: Kẻ sẵn khung kẻ trờn bảng lớp
-HS:Vở luyện viết ,vở ụ li 
III.. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giỏo viờn
TG
(Phỳt)
Hoạt động của HS
1.Ổn định tổ chức :
-Cho HS hỏt :
1
-Hỏt tập thể 
2.Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra vở viết của HS,nhắc nhở chung.
2
-HS bỏo cỏo tỡnh hỡnh chuẩn bị 
3.Bài mới 
1.3.Giới thiệu bài 
-Giới thiệu chương trỡnh luyện viết ,tờn bài học 
2
-Nghe ,ghi tờn bài học
2.3.Hướng dẫn tỡm hiểu nội dung bài viết :
-GV đọc bài viết, giải nghĩa từ ngữ .
-Cho HS đọc lại toàn bộ nội dung bài viết và tỡm hiểu nội dung bài .
-Nội dung bài viết muốn núi lờn điều gỡ ?
3.3 .Hướng dẫn viết kết hợp viết mẫu
a.Cỏc chữ viết hoa trong bài
 b.Cỏc trường hợp viết nối khụng thuận lợi
-Hướng dẫn trỡnh bày cả bài 
4.3.Thực hành
-Giỏo viờn giao việc .
-GV đi sửa chữa :tư thế ngồi viết ,cỏch cầm bỳt ,kĩ thuật viết chữ cho HS . 
-Gv nhận xột ,gúp ý đối với một số bài viết.
4.Củng cố :
-Chữa lỗi phổ biến .
-Tổ chức cho HS :thi viết chữ trờn bảng lớp .
(Tiờu chớ đỏnh giỏ :Viết đỳng , viết đẹp, đảm bảo tốc độ .)
5.Dặn dũ:
-Nhắc nhở HS luụn cú ý thức rốn chữ giữ vở ,thể hiện nột chữ ,nết người.
6
7
15
3
1
-Cả lớp đọc thầm ,tỡm hiểu nội dung bài viết . 
-1-2 HS nờu nội dung bài viết dựa vào cõu hỏi GV đưa ra.
- Hs nờu 
-Cả lớp quan sỏt ,lắng nghe
-Luyện viết ra nhỏp
HS viết toàn bộ bài viết
-HS tham gia chữa lỗi 
-HS tham gia với tinh thần xung phong 
-Nghe,ghi nhớ và thực hiện theo đỳng yờu cầu GV đưa ra.
******************************************************************
Ngày thứ : 2 
Ngày soạn : 20 /2 / 2016 
Ngày giảng: Thứ ba, 23 / 2 /2016
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIấU
Giúp học sinh:
-Ôn tập và rèn luyện kĩ năng tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn. 
- Vận dụng các công thức tính diện tích, để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp hơn
- Yờu thớch mụn học hơn 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
phỳt
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu học sinh nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình bình hành, hình tròn.
 -Nhận xét
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét, sửa sai.
Bài 2
-Gọi HS đọc đề bài toán
- Cho HS làm bài vào vở, đổi vở kiểm tra và đọc kết quả bài làm. 
-Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- Gọi HS yêu đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
-Gọi 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét, sửa sai.
Bài 4
-Gọi học sinh đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét
3.Củng cố 
- GV nhận xột giờ học
4. Dặn dũ:
- Về cỏc em chuẩn bị bài sau .
 2
 32
 2
 1
-2,3 HS nêu.
Hs nghe 
Bài 1 Viết chữ T vào ô trống đặt dới hình trụ, Chữ C vào ô trống đặt dới hình cầu:
-2,3 HS nêu.
Bài 2
- Hs đọc yc 
- Hs làm bài 
 Bài giải
Độ dài cạnh HC là:
12 – 4 = 8 dm.
Diện tích hình tam giác AHC là:
8 x 7 : 2 = 28 (dm2)
Diện tích hình bình hành ABCD là:
12 x 7 = 84( dm2)
 Đáp số: 28 (dm2) 
 84( dm2)
Bài 3
-Hs đọc yc 
- Bài toỏn cho biết một hỡnh lập phương cú cạnh 1,2dm
- bài toỏn yc tớnh diện tớch toàn phần và thể tớch hỡnh lập phương 
.- Hs làm bài 
 Bài giải
a)S toàn phần của hình lập
 phương là:
1,2 x 1,2 x 6 = 8,64( dm2 )b) Thể tích của hình lập phơng là:
1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728 (dm3)
 Đáp số: a) 8,64dm2 
 b) 1,728 dm3
Bài 4
-Hs đọc yc 
- Bài toỏn cho biết một bể nước làm bằng tụn dạng hỡnh hộp chữ nhật khụng cú nắp cú chiều dài 1,2m, chiều rộng 8dm, chiều cao 1,5m
- Bài toỏn yc tớnh diện tớch tụn để làm thựng, yc tớnh lượng nước trong bể 
- Yc hs làm bài 
Bài giải
a)Diện tích một mặt của bể 
nước là:
 1,2 x 0,8 = 0,96( m2)
Diện tích tôn để làm thùng là:
( 1,2 + 0,8 ) x 2 x 1,5 + 0,96 = 6,96 (m2)
b) 75% = = 
 Vậy lượng nước trong bể là: 
 1,44 x = 1,08( m3)
 Đáp số: a) 6,96 m2
 b) 1,08 m3
Hs nghe 
 ********************************************************
Ngày thứ : 4 
Ngày soạn : 22 / 2 /2016 	 
 Ngày giảng: Thứ năm 25 / 2/ 2016	 
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIấU
 Giúp học sinh:
- Ôn tập và rèn luyện kĩ năng tính diện tích hình hộp chữ nhật, hình lập phơng.
- Vận dụng các công thức tính diện tích, để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp hơn .
- Yờu thớch mụn học hơn .
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
phỳt
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu học sinh nêu quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật.
 -Nhận xét
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS nêu mệng.
-Nhận xét, sửa sai.
Bài 2
-Gọi HS đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Cho 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Theo dõi, giúp đỡ HS
-Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- Gọi HS yêu đề bài toán.
-Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả bài làm.
-Theo dõi, giúp đỡ HS.
Nhận xét, sửa sai.
Bài 4
-Gọi học sinh đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
Gv nhận xột 
3.Củng cố 
- GV nhận xột giờ học
4. Dặn dũ:
- Về cỏc em chuẩn bị bài sau .
 2
1
 27
2
 1
- 2,3 HS nêu.
- Hs Nghe
Bài 1 Viết tên một số đồ vật dạng:
a)Hình trụ: 
 Hộp sữa, hộp chè, cái cốc,...
b) Hình cầu:
 Viên bi, quả bóng, quả bóng bàn,... 
Bài 2
-Hs đọc yc 
-Bài toỏn cho biết hỡnh bỡnh hành MNPQ cú đỏy Mn= 25 cm, chiờu cao MH = 16cm, QH = 7cm
- Bài toỏn yc tớnh diện tớch hỡnh thnag vuụng MNPH bằng hai cỏch khỏc nhau 
- Hs làm bài 
 Bài giải
Cách 1: Độ dài cạnh HP là:
25 – 7 = 18 (cm).
Diện tích hình thang MNPH là:
(18 + 25 ) x 16 : 2 = 344 (cm2)
 Đáp số: 344 cm2
Cách 2
 Diện tích hình bình hành MNPQ là:
25 x 16 = 400 (cm2)
Diện tích hình tam giác MHQ là:
16 x 7 : 2 = 56 (cm2)
Diện tích hình thang MNPH là:
400 – 56 = 344(cm2)
 Đáp số: 344 cm2
Bài 3 Viết số thích hợp vào chỗ chấm
-1,2 HS đọc.
a)Diện tích toàn phần của:
Hình A là: (a x 2) x ( a x 2 ) x 6 = ( a x a x 6 ) x ( 2 x 2 ) = ( a x a x 6 ) x 4.
Hình ℬ là: a x a x 6.
Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích của hình lập phương ℬ.
b)Thể tích của:
 Hình ℬ là: a x a x a.
Hình A là: 
( a x2 ) x ( a x 2 ) x ( a x 2 ) =
 ( a x a x a ) x ( 2x x2x 2 ) = 
(a x a x a) x 8. 
Vậy thể tích của hình lập 
phương A gấp 8 lần thể tích của hình lập phương ℬ
Bài 4
-Hs đọc yc 
-Bài toỏn cho biết một khối gỗ dạng hỡnh hộp chữ nhật cú chiều dài 1,2m, chiều rộng 6dm, chiều cao 5dm, người ta cắt đi một phần của khối gỗ cú dạng hỡnh lập phương cạnh 4dm
-Bài toỏn yc tớnh thể tớch khối gỗ cũn lại 
- hs làm bài 
Bài giải
Đổi: 6 dm = 0,6 m
 5 dm = 0,5 m
 4dm = 0,4 m
Thể tích khối gỗ ban đầu là:
1,2 x 0,5 x 0,6 = 0,36( m3)
Diện tích khối gỗ bị cắt đi là:
0,4 x 0,4 x 0,4 = 0,064 ( m3)
Thể tích khối gỗ còn lại là:
0,36 – 0,064 = 0,296 ( m3) Đáp số: 0,296 ( m3) 
-Theo dõi ,sửa bài vào vở. 
- Hs nghe 
	***************************************************
HƯỚNG DẪN HỌC
 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
I.MỤC TIấU:
1.Kiến thức:
-Giỳp HS hiểu được nội dung hai đoạn trớch trong bài. 
2.Kĩ năng:
-Hiểu và trả lời đỳng cỏc cõu hỏi cuối bài. 
3.Thỏi độ:
-Qua bài học yờu thớch mụn học hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1.Giỏo viờn:
-Giỏo ỏn, đồ dựng dạy học.
- Giấy khổ to, bỳt dạ
2.Học sinh:
-Sỏch vở BT, đồ dựng học tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
(Phỳt)
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
-Thế nào là một bài văn kể chuyện?
-Nhận xột, 
3.1 Giới thiệu bài:
-Nờu mục đớch yờu cầu giờ học.
3.2 Hướng dẫn:
Bài 1:
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Goi HS đọc lại đoạn trớch.
-Yờu cầu HS thảo luận theo cặp trong thời gian 7 phỳt sau đú cho HS làm bài vào vở.
-Gọi HS đọc kết quả bài làm.
-Nhận xột
Bài 2: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Goi HS đọc lại đoạn trớch.
-Yờu cầu HS thảo luận theo cặp trong thời gian 7 phỳt sau đú cho HS làm bài vào vở.
-Gọi HS đọc kết quả bài làm
-Nhận xột
4. Củng cố: 
-Nhận xột giờ học.
5.Dặn dũ: 
-Dăn HS chuẩn bị bài sau.
1
3
1
13
12
4
1
-Hỏt.
- 2,3 HS nờu.
-hs Nghe.
Bài 1:
-1HS đọc yờu cầu của bài.
3,4 HS đọc làm bài cỏ nhõn .
-2,3 HS nờu.
Bài 2: 
-1,2 HS đọc yờu cầu của bài.
-Cả lớp làm bài vào vở.
-4,5 HS đọc bài làm, cả lớp theo dừi nhận xột.
-Cả lớp nghe.
-Nghe.
-Ghi nhớ.
*******************************************************
HƯỚNG DẪN HỌC :TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIấU:
1.Kiến thức :
- Lập được dàn ý cho bài văn tả đồ vật.
2. Kĩ năng:
- Trỡnh bày bài văn tả đồ vật theo dàn ý đó lập rừ ràng,đỳng ý
3. Thỏi độ
- GD ý thức học tập tốt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 
 –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
 Hoạt động của giỏo viờn
Tg
(ph)
 Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức : 
 - Cho học sinh hỏt
1
Hỏt
2.Kiểm tra bài cũ :
-Gọi một số HS nhắc lại dàn ý chung của bài văn tả đồ vật.
 - GV nhận xột.
2
Một số HS đọc bài,Lớp nhận xột bổ sung
3.Bài mới :
3.1 Giới thiệu bài :
 Giỏo viờn giới thiệu bài, ghi bảng.
 3.2 Hướng dẫn làm bài tập:
*Bài 1:
- GV gợi ý: Các em cần chọn 1 đề phù hợp với mình. Có thể chọn tả quyển sách TV 5 tập hai.
- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung.
*Bài 2:
- Gọi hs đọc yc của bài 
- GV tới từng nhóm giúp đỡ, uốn nắn HS.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn người trình bày dàn ý hay nhất.
33
-HS lắng nghe
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS đọc gợi ý 1 trong SGK
- HS dựa theo gợi ý 1, viết nhanh dàn ý bài văn. 3 HS làm 3 đề khác nhau vào bảng nhóm.
- 3 HS làm vào bảng nhóm treo bảng nhóm và trình bày.
- Mỗi HS tự sửa dàn ý của mình. 
- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 2 và gợi ý 2. 
- Từng HS dựa vào dàn ý đã lập, trình bày miệng bài văn tả đồ vật của mình trong nhóm 4.
- Đại diện các nhóm lên thi trình bày.
- HS nối tiếp đọc đoạn văn
4.Củng cố :
-Học sinh nờu lại kiến thức đó học
- Nhận xột giờ học
3
 HS viết dàn ý chưa đạt về nhà sửa lại dàn ý; cả lớp chuẩn bị viết hoàn chỉnh bài văn tả đồ vật trong tiết TLV tới.
5.Dặn dũ:
-Xem trước bài sau. 
1
Học sinh thực hiện
	****************************************************************
Tổ trưởng kớ duyệt 

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an Tuan 24 Lop 5_12201444.docx