Giáo án Tuần 11 - Khối 1

HỌC VẦN ( Tiết 101 -102 )

BÀI 42 : ƯU - ƯƠU

I/ Mục tiêu

- Đọc và viết được các vần ưu, ươu, trái lựu, hươu sao. Đọc được từ ngữ ứng dụng, câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Hổ,báo,gấu,hươu,nai,voi.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên : Tranh trong SGK.

- Học sinh : Bảng con, bảng cài

III/ Các hoạt động:

 

doc 30 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 497Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 11 - Khối 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g giữa kì I
Baøi 43 : Ôn tập (Tiết 1 )
Bài 43: OÂn taäp ( Tiết 2 )
Xé, dán hình con gà con(T2)
4
42
105
106
11
Toaùn
Hoïc vaàn
Hoïc vaàn
TNXH
Số 0 trong phép trừ
Baøi 44 : On – an (Tiết 1)
Bài 44: On – an (Tiết 2 )
Gia đình
5
11
107
108
43
Theå duïc
Hoïc vaàn
HoÏc vaàn
Toaùn
Thể dục RLTTCB.Trò chơi vận động
Baøi 45: ân –ă –ăn (Tiết 1 )
Bài 45: ân –ă –ăn (Tiết 2)
Luyeän taäp
6
109
110
44
Tập viết
Tập viết
Toaùn
T viết T9 : cái kéo , trái đào,sáo sậu,líu lo.
 T viết T10: chú cừu ,rau non,thợ hàn.
Luyện tập chung
TUẦN 11
 Thứ hai ngày 
HỌC VẦN ( Tiết 101 -102 )
BÀI 42 : ƯU - ƯƠU
I/ Mục tiêu
- Đọc và viết được các vần ưu, ươu, trái lựu, hươu sao. Đọc được từ ngữ ứng dụng, câu ứng dụng.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Hổ,báo,gấu,hươu,nai,voi.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên : Tranh trong SGK.
- Học sinh : Bảng con, bảng cài
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên bảng viết:buổi chiều,hiểu bài,yêu cầu
- Gọi HS đọc bài trong SGK
- GV nhận xét ghi điểm
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu: Ghi đề bài vần ưu, ươu
2/ Dạy vần mới
* Vần ưu:
+ Nhận diện vần
- P hân tích vần
- So sánh vần iu - ưu
- Cho HS ghép vần ưu
- HS đọc đánh vần
- Cho HS ghép tiếng : lựu
- Từ : trái lựu
+ Dạy vần ươu
HD töông töï nhö daïy vaàn öu
3/ Viết: Hướng dẫn viết bảng con.
4/ Đọc từ ứng dụng: GV giôùi thieäu töø öùng duïng
Chuù cöøu, möu trí , baàu röôu , böôùu coå
- GV giải thích từ
- 3 HS lên bảng viết
- 2 HS lên bảng đọc bài
- Vần ưu được tạo bởi ư và u
- Giống: có âm u đứng cuối
- Khác: i và ư đứng đầu
- Cho HS ghép vần ưu
- Đánh vần ñoïc trôn
- HS ghép “lựu’
- HS phân tích ñ,aùnh vaàn 
- HS đọc trơn từ: trái lựu
HS thao tác như học vần ưu
- HS viết bảng con: ưu ,ươu, trái lựu, hươu sao
- HS đọc từ (cá nhân, tổ, lớp)
 TIEÁT 2
Hoạt động 3: Luyện đọc
1/ Đọc bài tiết 1
2/ Đọc câu ứng dụng
- Hướng dẫn đọc
Họat động 4: Luyện viết
- Chấm chữa một số bài
Họat động 5: Luyện nói
- Nêu chủ đề:
+ Hổ, Báo sống ở đaâu?
+ Những con vật nào ăn cỏ ?
+ Con vật nào ưa ăn mật ong ?
+ Con vật nào to xác nhưng hiền lành ?
Họat động6: Củng cố - Dặn dò
- Hướng dẫn đọc SGK
- Tìm tiếng mới
- HS đọc vần, tiếng, từ khóa: 
- HS đọc từ ứng dụng
- HS đọc (cá nhân, tổ, lớp)
- HS viết vào vở Tập Viết
- HS đọc chủ đề: Hổ, Báo, Gấu
- HS trả lời:
+ Sống ở rừng
+ Hươu, nai, voi
+ Con gấu
+ Con voi
- HS đọc SGK
- HS tìm tiếng mới
TOÁN ( Tieát 41 )
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu :
- HS củng cố bảng trừ và phép trừ trong phạm vi các số đã học.Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. 
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên : Tranh vẽ Bài tập 4
- Học sinh : Bảng con, Sách giáo khoa.
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
“ Phép trừ trong phạm vi 5”
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu bài: Ghi đề bài
2/ Hướng dẫn luyện tập:
+ Bài tập 1: 
+ Bài tập 2:HS làm cột 1 - 3 
+ Bài tập 3: Cho HS lam cột 1 - 3
+ Bài tập 4: 
- Đưa tranh cho HS quan sát
- Yêu cầu lên bảng
+ Bài tập 5: (giành cho HS trên chuẩn)
 5 - 1 = 4 + ......
 IV.Nhận xét –Dặn dò.
3 HS leân baûng laøm baøi taäp
- Nêu yêu cầu: tính theo cột dọc
( 3 em lên bảng)
- Cả lớp làm SGK
- Nêu yêu cầu: Trừ hàng ngang theo thứ tự các số ( 5 - 1 - 1)
( 2 em lên bảng)
- Cả lớp làm vào vở
- Nêu yêu cầu: So sánh điền dấu: =
- Nêu cách làm, thực hiện phép tính rồi điền dấu.
( 2 em lên bảng)
- Nêu yêu cầu: Viết phép tính thích hợp
( 2 em lên bảng)
a/ 5 - 2 = 3
b/ 5 - 1 = 4
- Điền số
- Thực hiện phép trừ rồi điền số
Thứ ba ngày 
ĐẠO ĐỨC : ( Tiết 11 )
 THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIƯÃ KỲ 1
I/ Mục tiêu dạy học:
- Ôn tập nội dung 5 bài dạo đức đã học.
- HS có hiểu bieát ban đầu về một số chuẩn mực và hành vi đạo đức về giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập cẩn thận,sạch sẽ,biết giữ vệ sinh cá nhân,biết yêu thương, kính trọng lễ phép với ông bà cha mẹ,anh chị
- Có ý thức học ôn bài tốt
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: SGK
- Học sinh: vở bài tạp.
 III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:( 5’) kiểm tra
-Đối với anh chị em trong gia đình em phải làm gì?
-Đối với em nhỏ ta phải làm gì?
-GV nhận xét
Hoạt động 2:Ôn tập
GV cho HS lần lượt kể tên những bài đạo đức đã học
GV viết lên bảng và nhận xét bổ sung
GV cho HS hoạt động nhóm
+ Em có thấy vui khi đã là HS lớp 1 không ?
+ Em hãy quan sát xem trong lớp mình tất cả các bạn trong lớp có đầu tóc và quần áo gọn gàng sạch sẽ chưa?
+ Để giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thì em phải làm gì?
+ Là anh chị em trong gia đình phải đối xử với nhau như thế nào?
Hoạt động 3: Đóng vai theo tình huống
“Chuyện của bạn Long”
- GV chia nhóm và cho HS đóng vai.
- Thảo luận sau khi xem tiểu phẩm
+ Bạn Long đã vâng lời mẹ dặn chưa?
+ Điều gì sẽ sảy ra khi bạn Long không vâng lời mẹ?
Cho HS liên hệ thực tế:
+ Sống trong một gia đình em được cha mẹ quan tâm như thế nào?
+ Em đã làm những gì để cha mẹ vui lòng?
- Biểu dương nhóm đóng vai tốt.
Hoạt động 4: 
- Nhận xét dặn dò
- 2 HS trả lời.
HS sinh hoạt nhóm: Thảo luận các câu hỏi của các bài đạo đức đã học.
- Em rất vui.Em sẽ cố gắng học thật giỏi
HS quan sát và nhận xét
- Không làm giây bẩn,viết vẽ bậy ra sách vở.Không gập gãy sách vở,không xé sách vở,học xong phải cất gọn đồ dùng học tập vào nơi quy định 
- Phải yêu thương nhau,là anh chị phải nhường nhịn em,là em cần phải lễ phép và vâng lời anh chị
- HS từng nhóm lên đóng vai Long,mẹ Long và các bạn của Long
Chưa ạ
- Đã bóng xong có thể bị ốm,có thể phải nghỉ học
- Được cha mệ yêu thương che chở,chăm sóc nuôi dưỡng dạy bảo.
- Em phải biết kính trọng lễ phép vang lời ông bà,cha mẹ.
HS veà chuaån bò baøi sau
HỌC VẦN ( Tiết 103 -104 )
BI 43: ÔN TẬP
I/ Mục tiêu
- Đọc và viết được các vần vừa học có kết thúc bằng u hay o
- Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 38 đến bài 43
-Nghe –hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Sói và Cừu 
II/ Đồ dùng dạy học: 
- Giáo viên : Bảng ôn phóng to, Bảng cài vần
- Học sinh : Bảng con, bảng cài, phấn
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ưu – ươu 
GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm 
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu: Ghi đề bài
2/ Ôn tập:
- Nêu các vần kết thúc bằng chữ u, o đã học.
- Trình bày bảng ôn
- Chữ a được ghép với chữ u tạo vần gì ?
- Thao tác tạo vần ao, êu trên bảng ôn
- Hướng dẫn đọc bảng ôn
- Tạo hứng thú đọc nhanh, đúng.
3/ Đọc từ ứng dụng:
ao bèo, cá sấu, kì diệu
4 / Viết bảng con:
- Hướng dẫn viết đúng cở chữ nhỡ
- Nhận xét - tuyên dương
HS ñoïc vaø vieát baøi cuõ
- HS đọc: a - o - ao
 a - u – au, a – o -ao
- Đọc chữ ở cột ngang, cột dọc
- Đọc theo cô giáo chỉ:
a- u - au
 a - o - ao
 ê - u - êu
- Đọc ghép chữ ở cột dọc, cột ngang, đọc vần (đồng thanh)
- HS viết: cá sấu, kì diệu
Tieát 2
Hoạt động 3: Luyện đọc
1/ Luyện đọc tiết 1
2/ Luyện đọc câu ứng dụng
- Giới thiệu các câu ứng dụng
- Chỉnh sửa phát âm, khuyến khích đọc trơn.
Họat động 4: Luyện viết
- Giảng lại cách viết vào vở tập viết
- Theo dõi, chỉnh sai kịp thời cho HS
Họat động 5: Kể chuyện
1/ Giới thiệu câu chuyện:
2/ Kể chuyện theo tranh
- Kể chuỵên:
- Hướng dẫn thảo luận, cử đại diện lên kể
Mỗi em kể một đoạn câu truyện
- Đánh giá các tổ lên kể
3/ Chốt nội dung và ý nghĩa câu chuyện
IV.Củng cố,dặn dò:
- HS đọc bảng ôn
- HS đọc câu ứng dụng 
- Các nhóm thảo luận về tranh minh họa
- Đọc câu ứng dụng: Nhà Sáo Sậu ở sau dãy núi...”
( HS đọc cá nhân, tổ, nhóm)
- HS viết vào vở Tập Viết
- HS nhắc lại đề câu chuyện: Sói và Cừu
- HS theo dõi, lắng nghe
- HS cử đại diện kể lại.
+ Tranh 1: Sói gặp Cừu, muốn ăn thịt Cừu, 
+ Tranh 2: Sói cất giọng sủa vang thật to 
+ Tranh 3: Người chăn cừu cuối bãi chạy đến, Sói vẫn ngữa mặt rống to. Người chăn Cừu cho Sói một trận.
+ Tranh 4: Cừu thoát nạn
- HS nhận xét
+ Sói thua vì chủ quan, kiêu căng
+ Cừu thắng vì bình tỉnh, thông minh.
THỦ CÔNG : ( Tiết 33 )
XÉ , DÁN HÌNH CON GÀ CON ( T2 )
I Muïc tieâu : 
-Bieát caùch xeù , daùn hình con gaø con ñôn giaûn 
-Xeù ñöôïc hình con gaø con.Đường xé có thể bị răng cưa.Hình dán tương đối phẳng.Mỏ,mắt,chân gà có thể dùng bút màu để vẽ. 
II / Chuaån bò :
Baøi maãu cuûa tieát 1
Giaáy thuû coâng , chì , hoà daùn 
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Tröôùc khi hoïc thöïc haønh ,GV nhaéc qua caùc böôùc xeù ôû tieát 1
* HS thöïc haønh :
- GV yeâu caàu HS laáy giaáy maøu, ñaùnh daáùu veõ hình chöõ nhaät 
- Xeù rôøi caùc hình khoûi tôø giaáy maøu 
- Nhaéc HS khoâng ñöôïc xé voäi maø vöøa xeù vöøa söûa cho hình gioáng maãu
- Daùn phaûi theo thöù töï , phaúng ñeàu 
- Daùn xong thu doïn giaáy vaø lau saïch tay 
* Nhaän xeùt , daën doø:
- GV nhaän xeùt chung tieát hoïc về thaùi ñoä , veà veä sinh
* Đaùnh giaù saûn phaåm : 
 - GV choïn moät vaøi baøi xé ñeïp tuyeân döông tröôùc lôùp 
HS chuù yù laéng nghe
- HSđánh dấu cạnh dài,cạnh ngắnâ
HS xeù laàn löôït hình thaân gaø ñaàu gaø , ñuoâi gaø 
HS coù theå trang trí theâm cho caûnh vaät theâm sinh ñoäng.HSdùng bút màu vẽ mỏ,mắt của con gà.
HS chuù yù laéng nghe 
Ngaøy daïy : : Thöù 4 ngaøy 
TOÁN ( Tieát 42 )
SỐ 0 TRONG PHEÙP TRỪ
I/ Mục tiêu 
- Nhận biết vai trò số 0 trong phép trừ: 0 là kết quả của phép trừ hai số bằng nhau. Một số trừ đi 0 bằng chính nó; biết thực hiện phép trừ có số 0.Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh vẽ nội dung SGK, bài tập 3
- Học sinh: Bảng cài, Bảng con, Sách giáo khoa
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên bảng lớp
- Cho cả lớp làm bảng con
Hoạt động 2: Bài mới.
1/ Giới thiệu: ghi đề bài
2/ Giảng bài mới
- Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau: 
1 - 1 = 0
- Viết: 1 - 1 = 0
- Giới thiệu phép trừ : 3 - 3 = 0
- GV viết : 3 - 3 = 0 
* Kết luận: một số trừ đi số đó kết quả bằng 0
- Giới thiệu phép trừ: một số trừ đi 0
- Giới thiệu phép trừ: 5 - 0 = 5
- Kết luận: Một số trừ đi 0 thì kết quả bằng chính số đó
Hoạt động 3: Thực hành
Baøi 1: Cho HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 
Baøi 2 : Goïi HS laøm baøi cột 1,2
Baøi 3: Viết phép tính thích hợp 
Nhìn vào tranh viết phép tính tương ứng
Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt daën doø
GV nhaän xeùt chung tieát hoïc 
HS laøm baøi taäp 2
- Đọc lại đề bài mới: Số O trong phép trừ.
- HS quan sát hình vẽ 1:
- Trong chuồng có 1 con vịt, 1 con chạy ra khỏi chuồng, còn lại trong chuồng 0 con vịt.
- HS nói: 1 con vịt bớt 1 con vịt còn 0 con vịt.
- HS: 1 trừ 1 bằng 0
- Đọc: một trừ một bằng không.
-HS đọc :3 trừ 3 bằng 0
- HS xem mô hình có ô vuông.
 - HS lắng nghe 
HS làm bài và chữa bài ở SGK
- 3 HS leân baûng laøm baøi 
- 2 HS lên bảng
HS leân baûng laøm , lôùp laøm baûng con
3 – 3 =0
 2 -2 =0
- HS nhôù chuaån bò baøi sau
HỌC VẦN : ( Tieát 105 – 106 )
BÀI 44 : ON - AN
I/ Mục tiêu:
- Đọc và viết được các vần on, an, mẹ con, nhà sàn. Đọc được từ ngữ ứng dụng.caâu öùng duïng. 
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Bé và bạn bè
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh trong SGK. Bộ ghép vần.
- Học sinh: Bảng con, bảng cài
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ Ôn tập”
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu: Ghi đề bài
2/ Daïy vaàn on:
+ Nhận diện vần
+Nêu cấu tạo vần on
+ Ghép vần
+ Đọc đánh vần
+ HSghép tiếng : con
+ Đọc đánh vần tiếng :con 
+Đọc trơn từ mẹ con
3/ Dạy vần : an - sàn - nhà sàn
HD töông töï nhö daïy on
- Hướng dẫn đọc cả hai vần
4/ Viết: Hướng dẫn viết bảng con.
5/ Đọc từ ứng dụng:
- Giới thiệu từ:
- Giải nghĩa từ: rau non, thợ hàn
- HS đọc: ao bèo, caù saáu, kì dieäu ,
- HS vieát nhöõng töø treân
 HS đọc đề bài mới
Vần on được tạo bởi o và n
- HS ghép vần on
- HS đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- HS ghép bảng cài
 - HS đọc cá nhân,nhóm,lớp
HS đọc trơn từ: mẹ con
HS ñoïc caù nhaân ñoàng thanh
- HS viết bảng con: on, an, mẹ con, nhà sàn.
- HS đọc từ : rau non, hòn đá, thợ hàn, bàn ghế (cá nhân, nhóm)
TIEÁT 2
Hoạt động 3: Luyện đọc
1/ Đọc vần, tiếng, từ
2/ Đọc từ ứng dụng
3/ Đọc câu ứng dụng
Họat động 4: Luyện viết
- GV vừa viết mẫu,vừa hướng dẫn quy trình viết.
Họat động 5: Luyện nói
- Nêu chủ đề:
- Gợi ý:
+ Bé đang làm gì ?
+ Bạn thân của bé là ai ?
+ Bé có thích nhiều bạn không?
+ Em và các bạn của mình thường giúp nhau những gì ?
Họat động 6: Củng cố - Dặn dò
- Hướng dẫn đọc SGK
- Tìm tiếng mới
- HS đọc: on - con - mẹ con
 an - sàn - nhà sàn
- HS đọc từ ứng dụng
- HS xem tranh
- Đọc câu ứng dụng (cá nhân, nhóm)
- HS viết vào vở Tập Viết
on, an, mẹ con, nhà sàn
- HS đọc chủ đề: Bé và bạn bè
- HS trả lời:
HS đọc SGK
HS tìm tiếng mới
Tự Nhiên và Xã Hội ( Tieát 11 )
 GIA ĐÌNH
I/ Mục tiêu:
- Biết được gia đình là tổ ấm, trong đó có những người thân yêu nhất. Em có quyền sống cùng gia đình.
- Kể được với các bạn về ông bà,cha mẹ,anh,chị em ruột trong gia đình của mình và biết yêu quý gia đình.
* GDKNS: Kỹ năng tự nhận thức;Xác định vị trí của mình trong các mối quan hệ gia đình
* Kỹ năng làm chủ bản thân; Đảm nhận trách nhiệm một số công việc trong gia đình
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bài hát: Cả nhà thương nhau.
- Học sinh: Vở bài tập.
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
“Ôn tập: Con người và sức khỏe”
- HS 1 trả lời: Vì sao em phải ăn uống đủ chất, bổ dưỡng?
- HS 2 trả lời: Em hãy kể những trò chơi nguy hiểm có hại cho cơ thể.
 Họat động 2: Bài mới
1/ Vào bài:
- Vì sao cả nhà thương nhau?
- Ghi đề bài:
2/ Hướng dẫn HS quan sát theo nhóm nhỏ:
- Quan sát tranh SGK
+ Gia đình Lan có những ai? Lan và những người trong gia đình đang làm gì?
+ Gia đình Minh có những ai? Minh cùng gia đình đang làm gì?
 - Mời đại diện nhóm lên trình bày:
- Kết luận: Ai cũng có bố mẹ và người thân. Mọi người cùng sống chung dưới một mái nhà, đó là gia đình.
3/ Hướng dẫn cùng vẽ tranh theo cặp
 Kết luận: Gia đình là tổ ấm. Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị em là những người thân yêu nhất.
Hoạt động 3 : Hoaït ñoäng caû lôùp 
- Kết luận: Mỗi người khi sinh ra đều có gia đình. Em có quyền được sống với bố mẹ và người thân
IV.Củng cố dặn dò:
- HS trả lời
- Hát: Cả nhà thương nhau
- Cùng một gia đình
- HS thảo luận:
- Lần lượt 4 nhóm lên chỉ tranh và phát biểu.
- HS nhắc theo lời giáo viên
- Từng đôi vẽ tranh và kể cho nhau nghe về gia đình mình.
- HS nhắc theo lời giáo viên
- Mỗi em được lên giữa lớp giới thiệu về tranh vẽ và kể lại gia đình mình.
- HS nhắc lại
Thöù năm ngaøy 
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN-TRÒ CHƠI
I/ Muïc tieâu :
-Bieát bài thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
- HS ham thích học môn thể dục
II/ Chuaån bò
- Sân bãi rộng rãi
- Bài thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng 1: GV tập mẫu, bài thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
Hoaït ñoäng2: Hướng dẫn HS tập từng động tác
1/ GV cho HS chơi trò chơi
HS chơi trò bịt mắt bắt dê
IV. Nhận xét dặn dò:
Chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp.
HS quan xác
HS tập theo
HS chuù yù theo doõi
HS thöïc haønh , GV nhaän xeùt
HỌC VẦN : ( Tieát 107 -108)
BÀI 45: AÂN – AÊ - AÊN
I/ Mục tiêu 
- Đọc và viết được các vần ân, ăn, cái cân, con trăn. Đọc được từ ngữ ứng dụng: bạn thân, khăn rằn..., ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng 
- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Nặn đồ chơi
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh trong SGK. Bảng cài.
- Học sinh: Bảng con, bảng cài
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ on - an”
- Gọi HS lên viết:rau non,hòn đá,thợ hàn,bàn ghế.
- GV nhận xét ghi điểm
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu: Ghi đề bài
2/ Dạy vần:
* Vần ân
+ Nhận diện vần
+ Nêu cấu tạo vần
+ So sánh vần ân với vần an
+ Cho HS cài vần ân
Cho HS đọc đánh vần
+ Ghép tiếng: cân
+ Phân tích tiếng
+ Đánh vần tiếng
+ Từ : cái cân
* Vần ăn:
 ( Höôùng daãn töông töï nhö vaàn aân )
3/ Viết: Hướng dẫn viết bảng con.
4/ Đọc từ ứng dụng:
- Giới thiệu từ:
- Giải nghĩa từ
- 2 HS lên bảng viết
- 2 HS đọc bài trong SGK
- HS đọc đề bài mới
- HS theo dõi
- Vần ân được tạo bởi â và n
- Giống : kết thúc bằng âm n
- Khác : â và a
- HS ghép bảng cài
 - Đánh vần: ớ - nờ - ân
- HS ghép c - ân
- Phân tích tiếng cân: c + ân
- Đánh vần: cờ - ân - cân
- Đọc trơn (cá nhân, lớp)
-HS viết vào bảng con .
HS đọc cá nhân,đồng thanh
4 em đọc lại từ
2 em đọc lại toàn bài
TIEÁT 2 
Hoạt động 3: Luyện đọc
1/ Đọc bài ở tiết 1
2/ Đọc câu ứng dụng
Họat động 4: Luyện viết
- Hướng dẫn viết vào vở: cái cân, con trăn
- GV theo dõi uốn nắn
Họat động 5 : Luyện nói
HS nêu chủ đề:
- Các bạn trong tranh đang nặn những con vật gì ?
- Em có thích trò chơi này không ?
- Đồ chơi thường được nặn bằng gì?
Họat động 4: Củng cố - Dặn dò
- Hướng dẫn đọc SGK
- Tìm tiếng mới
- Dặn dò: Về học thuộc bài
- HS đọc vần, tiếng, từ khóa (cá nhân, tổ, lớp)
- HS xem tranh thảo luận
- Đọc cá nhân câu ứng dụng
- Đọc đồng thanh theo tổ, lớp
- Đọc toàn bài ( 4 em)
- HS viết vào vở Tập Viết
Sửa lại tư thế ngồi
- HS đọc chủ đề: Nặn đồ chơi
- Chim, thỏ, trâu, chú bộ đội
- Trả lời
- HS đọc SGK
- HS tìm tiếng mới
 TOÁN ( Tieát 43 )
LUYEÄN TAÄP
I/ Mục tiêu
-Thực hiện được phép trừ hai số bằng nhau,phép trừ một số cho số 0. Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa. Tranh vẽ Bài tập 5
- Học sinh: Bảng con, Sách giáo khoa. 
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
“Số 0 trong phép trừ”
- Gọi HS trả lời
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu bài: Ghi đề bài
2/ Hướng dẫn luyện tập:
- Cho HS làm từng bài trong SGK
+ Bài 1: Tính
- Gọi HS lên bảng làm(cột 1,2,3)
+ Bài 2: Tính
- Gọi HS lên bảng làm(mỗi em 2 phép tính)
+ Bài 3: Tính
- HS làm cột 1,2
<
>
=
+ Bài 4: ?
	HS làm cột 1,2
+ Bài 5: Viết phép tính thích hợp
- HS làm câu a vào bảng con
- Câu b( giành cho HS trên chuẩn làm)
Hoaït ñoäng 3:(5’) Cuûng coá daën doø
GV heä thoáng noäi dung baøi hoïc 
Daën HS veà nhaø xem laïi baøi hoïc
1 + 0= 1 + 2 =
3 + 0 = 0 + 4 = 
0 + 5 = 0 + 0 =
- Cả lớp làm bảng con
- HS dùng SGK
- Nêu yêu cầu: tính theo hàng ngang
- 3 HS lên bảng làm 
5 - 4 = ; 4 - 0 = ; 3 - 3 =
5 - 5 = ; 4 - 4 = ; 3 - 1 =
- Nêu yêu cầu: Tính theo cột dọc
- 3 em lên bảng
-HS làm bảng con 
- Nêu yêu cầu: Tính lần lượt các số 
( 2 em lên chữa bài)
2 – 1 – 1 = 3 – 1 – 2 =
4 – 2 – 2 = 4 – 0 – 2 =
- Nêu cách làm: Tính kết quả các phép cộng, trừ rồi so sánh:
 câu a: 4 - 4 = 0
- Nêu giải thích
- câu b: 3 - 3 = 0
- Nêu giải thích
 Thöù sáu ngaøy 
TẬP VIẾT: ( Tieát 109 )
Tập viết tuần 9:
 CAÙI KEÙO , TRAÙI ÑAØO , SAÙO SAÄU , LÍU LO..
I/ Mục tiêu 
- Biết viết đúng các chữ: cái kéo,trái đào,sáo sậu,líu lokiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vở Tập viết 1 tập một.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bài mẫu, bảng có kẻ ô li
- Học sinh: Vở tập viết, bảng con.
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Nhận xét 1 số bài đã viết tuần qua
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu bài tập viết : ghi đề bài
2/ Giảng bài mới:
- Trình bày bài mẫu và cho HS nhận xét
- Hướng dẫn cách viết trên bảng con
- Hướng dẫn viết vào vở
- Quan sát, sửa chữa và đánh giá 1 số bài
- Cho HS xem bài nhau để phát hiện bài đúng, đẹp
Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn viết ở nhà vào vở số 1
- 5 em nộp vở
- HS đọc đề bài
- HS quan sát, nhận xét:
+ Độ cao các con chữ
+ Khoảng cách giữa các chữ.
+ Nối giữa các con chữ
+ Các nét đưa bút liền nhau
- HS theo dõi và viết trên bảng con
cái kéo,trái đào
- HS viết vào vở Tập Viết.
- HS tham gia tìm hiểu bài bạn
******************************************************************
Tập viết tuần 10 :
CHUÙ CÖØU, RAU NON , THÔÏ HAØN 
I/ Mục tiêu:
- Nắm cấu tạo chữ và viết đúng các chữ : chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò.
Kiểu chữ viết thường cỡ vừa theo vở Tập viết 1,tập một.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bài mẫu
- Học sinh: Vở tập viết, bảng con.
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Nhận xét 1 số bài đã viết ở nhà.
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu bài mới: ghi đề bài
2/ Chữ mẫu:
3/ Hướng dẫn cách viết, quy trình viết:
- Đưa bút
- Độ cao
- Khoảng cách giữa các chữ, giữa các từ.
4/ Hướng dẫn tập viết
- Bài viết
- Cách viết từng dòng
- Cách cầm bút, ngồi viết
- Theo dõi, chữa sai kịp thời
5/ Nhận xét, đánh giá bài viết :
- Tuyên dương bài viết đúng, đẹp
- Khuyến khích bài viết chậm, chữ xấu
- HS lắng nghe
- HS đọc từ: chú cừu, rau non...
- HS quan sát, nhận xét:
- HS viết bảng con: chú cừu, rau non.
- HS viết vào vở Tập Viết.
- Nắn nót, cẩn thận
- HS hoàn thành bài viết
- Đổi vở để nhận xét bài nhau
TOÁN ( Tieát 44 ) :
 LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu 
- Thực hiện được phép cộng,phép trừ các số đã học,phép cộng với số 0,phép trừ một số cho 0,trừ hai số bằng nhau.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh họa.
- Học sinh: Sách giáo khoa. Bút chì
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
“Luyện tập”
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu bài: Ghi đề bài
2/ Hướng dẫn làm bài tập:
+ Bài 1: Tính theo cột dọc
+ Bài 2: Giao hoán trong phép cộng
- HS làm cột 1,2,4,5.
+ Bài 3: So sánh, điền dấu =
+ Bài 4: Tranh tình huống
Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
GV heä thoáng noäi dung baøi hoïc 
Daën HS veà nhaø hoïc baøi 
- HS 1: 3 + 1 = 4 - 3 = 
 2 + 3 = 5 - 1 =
- HS 2: 
 3 4 5 
 + 2 - 1 + 1 

Tài liệu đính kèm:

  • docT11_L1.doc