Giáo án Tuần 35 - Lớp 4

TẬP ĐỌC

TCT 69 : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II ( TIẾT 1)

I/. MỤC TIÊU :

1.KT: Hiểu nội dung chính của từng đoạn,nội dung của cả bài, nhận biết được thể loại( thơ, văn xuôi ) của bài tập đọc thuộc hai chủ điểm Khám phá thới giới, Tình yêu cuộc sống

2 KN: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học ( tốc độ đọc khoảng 90 tiếng / phút;bước đầu biết đọc diễn đoạn văn,đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.Thuộc ba đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HKII.

3 TĐ: Gd hs yêu thích khám phá, yêu cuộc sống

II/. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Phiếu viết tên bài tập đọc và HTL

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 16 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 586Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tuần 35 - Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO GIẢNG TUẦN: 35
Thứ
ngày
Tiết
TT
Tiết
PPCT
Môn
Tên bài dạy
Hai
6 / 5
 01
02
03
04
05
35
69
171
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Sinh hoạt dưới cờ
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II ( Tiết 1 )
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và...
Ba
7 / 5
01
02
03
04
05
69
172
35
LT&C
Toán
Kể chuyện
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II ( Tiết 2 )
Luyện tập chung
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II ( Tiết 3 )
Tư
8 / 5 
01
02
03
04
05
69
70
173
35
TLV
Tập đọc
Toán
Chính tả
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II ( Tiết 4 )
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II ( Tiết 5 )
Luyện tập chung
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II ( Tiết 6 )
Năm
 9 / 5
01
02
03
04
05
174
70
35
Toán
LT&C
Đạo đức
Luyện tập chung
Kiểm tra định kì cuối HK II
Thực hành kĩ năng cuối HK II
Sáu
10 / 5
01
02
03
04
05
175
70
35
Toán
TLV
NGLL- SHL
Kiểm tra định kì cuối HK II 
Kiểm tra định kì cuối HK II 
 Tổng kết và chuẩn bị hoạt động hè + SHL
THỨ HAI NGÀY 06 THÁNG 05 NĂM 2013
TẬP ĐỌC
TCT 69 : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II ( TIẾT 1)
I/. MỤC TIÊU :
1.KT: Hiểu nội dung chính của từng đoạn,nội dung của cả bài, nhận biết được thể loại( thơ, văn xuôi ) của bài tập đọc thuộc hai chủ điểm Khám phá thới giới, Tình yêu cuộc sống
2 KN: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học ( tốc độ đọc khoảng 90 tiếng / phút;bước đầu biết đọc diễn đoạn văn,đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.Thuộc ba đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HKII.
3 TĐ: Gd hs yêu thích khám phá, yêu cuộc sống
II/. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - Phiếu viết tên bài tập đọc và HTL
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài : “ Ăn mầm đá” 
Nhận xét ghi điểm
3 Bài mới
a) Giới thiệu bài
b ) Giảng bài
Kiểm tra TĐ và HTL
 Gọi HS lên bốc thăm 
Nhận xét ghi điểm
* HD hs làm bài tập
Bài tập 2: Gọi 1 HS đọc yêu cầu
 Hd hs làm bài 
GV nhận xét 
4. Củng cố – dặn dò:
Hệ thống bài học
Liên hệ gd hs
Về nhà ôn lại các bài tập đọc đã học, tiết sau tiếp tục kiểm tra
5 nhận xét tiết học
- HS hát.
Hs đọc và trả lời câu hỏi
4 – 5 HS lên bảng bốc thăm
Đọc và trả lời câu hỏi viết trong thăm
- HS nêu 
* Chủ điểm khám phá thế giới
Tên bài
Tác giả
Thể loại
Nội dung
Đường đi Sa – Pa
Trăng ơi ...từ đâu đến
Nguyễn Phan Hách
Trần Đăng Khoa
Văn xuôi
Thơ
Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo..........
Tình cảm yêu mến gắn bó.......
.............
..................
................
....................
TÓAN
TCT171: ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT
TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
I/. MỤC TIÊU :
1.KT: Giải được bài tốn về tìm hai số khi biết tổng và hiệu và tỉ số của hai số đó.
HS làm bài 1(2 cột);bài 2(2 cột); 3. HS khá giỏi làm bài 5.
2 KN:Rèn kĩ năng giải toán thành thạo 
3 TĐ: Gd hs tính cẩn thận chính xác
II/. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 Bảng phụ BT 1, 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1.Ổn định:
2.KTBC:
GV gọi HS lên bảng làm BT ở VBT
GV nhận xét và cho điểm HS. 
3.Bài mới:
 a).Giới thiệu bài:
 b).Giảng bài
 Bài 1: Gọi hs nêu y/c
Hd hs làm bài
Nhận xét sữa chữa
Bài 2
 Gv hd như bài 1
Nhận xét sữa chữa
 Bài 3: Gọi HS đọc đề bài trước lớp.
Hd hs vẽ sơ đồ và giải 
.
Nhận xét sửa chữa
 Bài 5: Gọi HS đọc đề bài tóan.
 - Yêu cầu HS làm bài.
 - GV nhận xét 
4.Củng cố - dặn dò
Hệ thống bài học
Liên hệ gd
 Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
- 1 HS lên bảng 
- HS lắng nghe. 
 HS nêu y / c
1 HS lên bảng , HS cả lớp làm bài vào Vở.
Tổng hai số
91
170
216
Tỉ số của hai số
Số bé
78
68
81
Số lớn
13
102
135
HS nêu y / c
1 HS lên bảng , HS cả lớp làm bài vào Vở.
Hiệu hai số
72
63
105
Tỉ số của hai số
Số bé
18
189
140
Số lớn
90
252
245
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào Vở.
 Giải
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là
 4 + 5 = 9 ( Phần ) 
Kho thứ nhất là: 1350 : 9 x 4 = 600 ( tấn )
Kho thứ 2 là : 1350 : 9 x 5 = 750 ( tấn )
 Đáp số : Kho 1: 600 tấn 
 Kho 2: 750 tấn 
-1 HS đọc đề bài 
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào Vở.
Bài giải
Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi giữa mẹ và con không thay đổi theo thời gian.
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
4 – 1 = 3 (phần)
Tuổi của con sau 3 năm nữa là: 27 : 3 = 9 (tuổi)
Tuổi của con hiện nay là: 9 – 3 = 6 (tuổi)
Tuổi của mẹ hiện nay là: 6 + 27 = 33 (tuổi)
 Đáp số: Con 6 tuổi ; Mẹ 33 tuổi.
THỨ BA NGÀY 07 THÁNG 05 NĂM 2013
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TCT 69 : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II TIẾT 2 
I/. MỤC TIÊU 
1.KT: Nắm được một số từ ngữ thuộc hai chủ điểm đã học ( khám phá thới giới, tình yêu cuộc sống ). Bước đầu giải thích được nghĩa từ và đặc câu với từ ngữ thuộc hai chủ điểm ôn tập.
2KN: - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
3 TĐ: Gd hs sử dụng đúng từ khi nói, viết
II/. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
 - Phiếu viết tên bài tập đọc, HTL.
III/. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ 
3 Bài mới
a) Giới thiệu bài
b ) Giảng bài
* Kiểm tra TĐ và HTL
 Gọi HS lên bốc thăm 
Nhận xét ghi điểm
* Bài tập
 Bài tập 2 : Gọi hs nêu y/c
Hd hs tìm từ ngữ thuộc chủ điểm 
Nhận xét bổ sung
Bài tập 3: Gọi HS đọc yêu của bài
- Giọi HS giải nghĩa các từ bạn vừa tìm , nếu giải thích chưa rõ GV giải thích lại .
- Yêu cầu HS đặc câu với các từ vừa giải nghĩa.
- GV sửa lỗi dùng từ
4. Củng cố dặn dò:
Nhắc lại nghĩa của từ ở BT 2
 Về nhà xem lại bài . Chuẩn bị bài sau
4 – 5 HS lên bảng bốc thăm
Đọc và trả lời câu hỏi viết trong thăm
3 hs nêu y/c
4 hs lên bảng – lớp làm VBT
 * Khàm khá thế giới
Hoạt động du lịch
Đồ dùng cần cho chuyến du lịch
Phương tiện giao thông
Tổ chức, nhân viên phục vụ du lịch
Điểm đi tham quan du lịch
Va li, quần áo, thức ăn, nước uống,......
Tàu hỏa, ô tô, xe máy, xe đạp,........
Khách sạn, Hướng dẫn viên, phòng nghỉ,......
Bãi tắm, đền, chùa, bảo tàng, khu di tích LS,.....
Hoạt động thám hiểm
 * Tình yêu cuộc sống
Những từ có tiếng lạc ( Lạc có nghĩa là vui, mừng )
Những từ phức chứa tiếng vui
Từ miêu tả tiếng người
Lạc quan, lạc thú
Vui chơi, vui mừng, vui sướng,..............
Cười khanh khách, cười ha hả,.....................
- 1 HS đọc yêu cầu bài 
- HS giải nghĩa.
VD: Góp vui: góp thêm, làm cho mọi người thêm vui.
TÓAN
TCT172: LUYỆN TẬP CHUNG
I/. MỤC TIÊU 
1 KT: - Vận dụng được bốn phép tính với phân số để tính giá trị của biểu thức và tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- Giải bài tóan có lời văn về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- HS làm bài2,3,5.HS khá giỏi làm bài 4.
2 KN: Rèn kĩ năng Giải toán về phân số thành thạo
3 TĐ: Gd hs tính cẩn thận chính xác
II/. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III/. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1.Ổn định:
2.KTBC:
 - GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 171.
 - GV nhận xét và cho điểm HS. 
3.Bài mới:
 a).Giới thiệu bài:
 b).Giảng bài
Bài 1: Hs khá giỏi
Nhận xét bổ sung
 Bài 2: Gọi hs nêu y/c
 - GV chữa bài của HS
 Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài 
 - Yêu cầu HS nêu cách tìm x của mình.
 - GV nhận xét sửa chữa
 Bài 4. HS khá giỏi
 Gọi 1 HS đọc đề bài.
Hd hs giải
Bài 5
 - Yêu cầu HS đọc đề bài rồi tự làm bài.
 GV nhận xét sửa chữa
Bài 5 : Gọi hs nêu y/c
Hd hs giải
Nhận xét sửa chữa
4.Củng cố - Dặn dò:
 - Dặn dị HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.
- HS lắng nghe. 
Hs trả lời miệng
Kom Tum, Lâm Đồng, Giai Lai, Đắc Lắc
- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào Vở.
a). + - = + - = = 
b). + x = + = 
c). x : = x = 
d). -:=-= - = = 
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào 
a). x – = b). x : = 8
 x = + x = 8 x 
 x = x = 2
HS làm bài vào vở.
Ta có sơ đồ:
 ?
Số thứ I:
 ? 
Số thứ II: 84
 1
Số thứ III:
 1 
Bài giải
Theo sơ đồ, ba lần của số thứ nhất là:
84 – (1 + 1 + 1) = 81
Số thứ nhất là: 81 : 3 = 27
Số thứ hai là: 27 + 1 = 28
Số thứ ba là: 28 + 1 = 29
Đáp số: 27, 28, 29
- HS làm bài vào vở.
Bài giải
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
6 – 1 = 5 (phần)
Tuổi con là: 30 : 5 = 6 (tuổi)
Tuổi bố là: 6 + 30 = 36 (tuổi)
Đáp số: Con 6 tuổi ; Bố 36 tuổi.
KỂ CHUỆN
TIẾT 35 : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II TIẾT 3 
I/. MỤC TIÊU 
1.KT: Dựa vào đoạn văn nói về một cây cụ thể hoặc hiểu biết vế một loài cây, viết được đoạn văn tả cây cối rõ những đặc điểm nổi bật
2. KN: Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
3 TĐ: Gd hs yêu môn học
II/. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL
 - Bảng phụ viết sẵn nội dung cần ghi nhớ về 2 cách mở bài
III/. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định :
2.Kiểm tra bài cũ 
3.Bài mới
a) Giới thiệu bài
b ) Giảng bài 
* Kiểm tra TĐ và HTL
 Gọi HS lên bốc thăm 
Nhận xét ghi điểm
* Bài tập
Gọi HS đọc yêu cầu của đề
 Hd hs viết đoạn văn
- Giọi HS đọc bài làm của mình.
- GV nhận xét sửa lổi dùng từ , diễn đạt cho từng HS.
- Cho điểm HS viết tốt.
4. Củng cố - dặn dò
- Về nhà xem lại bài
- Chuẩn bị bài sau
5. Nhận xét tiết học .
- HS hát
4 – 5 HS lên bảng bốc thăm
Đọc và trả lời câu hỏi viết trong thăm
1 HS đọc yêu cầu cả lớp đọc thầm trong SGK
- 2 HS đọc bài văn xương rồng
- HS làm vào VBT.
 - 3-5 HS đọc đoạn văn
THỨ TƯ NGÀY 08 THÁNG 05 NĂM 2013
	TẬP LÀM VĂN
TCT 70: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II TIẾT 4 
I/. MỤC TIÊU 
1.KT: Nhận biết được câu hỏi, câu cảm, câu kể câu khiến trong bài văn ; tìm được trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn trong bài văn đã cho.
2.KN: Rèn kĩ năng tìm trạng ngữ thành thạo
3 TĐ: gd hs yêu môn học
II/. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
III/. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a) Giới thiệu bài
b) Giảng bài 
Bài tập 1: Gọi hs đọc truyện : Có một lần
BT 2: Gọi hs nêu y/c
Yêu cầu đọc thầm bài văn tìm các câu hỏi, câu cảm, câu khiến, câu kể 
- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét bổ sung
Bài 3 : Gọi hs nêu y/c
Hd hs tìm trạng ngữ
Nhận xét sửa
4. Củng cố , dặn dò :
- Về nhà xem lại bài .
- Chuẩn bị bài sau
5. Nhận xét tiết học .
- HS hát .
- 2 HS thực hiện yêu cầu .
2-3 hs đọc
4 hs lên bảng – Lớp làm vở bài tập
Câu hỏi : Răng em có đau không ?
Câu cảm: Ôi, răng đau quá !
Bộ răng sưng của bạn ấy chuyển sang má khác rồi !
Câu khiến : em về nhà đi !
 Nhìn kìa!
Câu kể : Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy thấm vào mồm. Thế là má sưng phồng lên. Nhưng tôi không muốn về nhà.
2 hs nêu y/c
2 hs tìm trạng ngữ
Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy thấm 
TN chỉ thời gian
vào mồm.
Chuyện xatr ra đã lâu.
 TN chỉ thời gian
Ngồi trong lớp, tôi lấy lưỡi đẩy đi đẩy lại cục giấy
TN chỉ nơi chốn
 thấm trong mồm...
TẬP ĐỌC
TCT 69 : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II TIẾT 5 
I/. MỤC TIÊU 
1 KT: Nghe - viết đúng bài chính tả ( tốc độ viết khoảng 90 chữ / 15 phút ) không mắc quá 5 lỗi trong bài , trình bài đúng bài thơ 7 chữ.
2 KN: Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
3 TĐ: gd hs yêu môn học
II/. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL
 III/. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài củ
3. Bài mới:
 a) Giới thiệu bài:
 b)Giảng bài:
* Kiểm tra TĐ và HTL
 Gọi HS lên bốc thăm 
Nhận xét ghi điểm
* Nghe-viết chính tả:
 Đọc bài thơ Nói với em.
- Yêu cầu HS đọc.
 Nhắm mắt lại , em nhỏ sẽ thấy điều gì? 
-HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chình tả và luyện viết.
Nhận xét sửa
 Gv đọc cho hs viết
Thu bài chấm
Nhận xét bài viết
 4.Củng cố, dặn dò:
Cho hs viết các từ hs viết sai
Liên hệ gd hs
Dặn HS về nhà học thuộc bài thơ Đôi que đan
- HS lắng nghe.
4 – 5 HS lên bảng bốc thăm
Đọc và trả lời câu hỏi viết trong thăm
1-2 hs đọc
- Em nhỏ nghe được tiếng hát, tiếng bà kể chuyện, gặp bà tiên, chú bé đi hài bảy dặm, cô Tấm , cha mẹ.
Bảng lớp –lớp bảng con
- Các từ ngữ: nhắm mắt, lộng gió, lích rích, chía vôi, sớm khuya.
2-3 hs đọc từ
Hs nghe viết
Hs soát lỗi
Bảng lớp – nháp
TÓAN
TCT173 : LUYỆN TẬP CHUNG
I/. MỤC TIÊU 
1 KT: - Đọc được số, xác định được giá trị của chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số tự nhiên.
- So sánh được hai phân số.
- HS làm bài 1, 2 , 3( cột 1 ),4. HS khá giỏi làm bài 5.
2 KN: Rèn kĩ năng so sánh phân số thành thạo
3 TĐ : Gd hs tính cẩn thận chính xác
II/. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
Bảng phụ BT 3
III/. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1.Ổn định:
2.KTBC:
 - GV gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 172.
 - GV nhận xét và cho điểm HS. 
3.Bài mới:
 a).Giới thiệu bài:
 b) Giảng bài
 Bài 1 : Yêu cầu HS đọc số đồng thời nêu vị trí và giá trị của chữ số 9 trong mỗi số.
Còn lại tương tự
Nhận xét sửa chữa
Bài 2 Yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính.
Nhận xét sửa
 Bài 3. ( làm cột 1 )
 - Yêu cầu HS so sánh và điền dấu so sánh
 Bài 4: Gọi HS đọc đề bài
Hd hs giải
 sau đó yêu cầu HS tự làm bài.
 - GV chữa bài
4.Củng cố - Dặn dò:
Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
-1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.
-HS lắng nghe. 
-4 HS trả lời miệng
975368: Chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi tám; Chữ số 9 ở hàng trăm nghìn, lớp nghìn, có giá trị là 900000.
2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào Vở.
24579 + 43867 = 68446 235 x 325 = 
 1175 
 68446 470
 705
 76375
2 hs lên bảng - Lớp làm vở 
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào Vở.
Bài giải
Chiều rộng của thửa ruộng là: 120 x = 80 (m)
Diện tích của thửa ruộng là: 120 x 80 = 9600 (m2)
Số tạ thóc thu được từ thửa ruộng đĩ là:
50 x (9600 : 100) = 4800 (kg)
4800 kg = 48 tạ
 Đáp số: 48 tạ
CHÍNH TẢ 
TCT 35 : ÔN TẬP CUỐI HKII TIẾT 6
I/. MỤC TIÊU 
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
- Dựa vào đoạn văn nĩi về một con vật cụ thể hoặc hiểu biết về một loại đồ vật, viết được đoạn văn tả con vật rỏ những đặc điểm nổi bật.
II/. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc, học thuộc lòng 
III/. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY
1. Kiểm tra bài cũ
2. Bài mới:
 a) Giới thiệu bài:
b) Giảng bài
* Kiểm tra TĐ và HTL
 Gọi HS lên bốc thăm 
Nhận xét ghi điểm
 * Bài 2 : - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài.
- Cho HS quan sát tranh minh hoạ về hoạt động của chim bồ câu.
Em sẽ tả hoạt động nào của chim bồ câu? 
- GV hướng dẫn.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Giọi HS đọc bài văn của mình. 
- GV chú ý sửa lỗi dùng từ , diễn đạt từng HS.
- Cho diểm HS viết 
3. Củng cố, dặn dò:
- Dặn HS về nhà hòan chỉnh bài văn tả cây bút.
HOẠT ĐỘNG HỌC
- HS lắng nghe.
4 – 5 HS lên bảng bốc thăm
Đọc và trả lời câu hỏi viết trong thăm
- 1 HS đọc thành tiếng.
- HS nối tiếp trả lời.
+ Khi chim bồ câu nhặt thóc
+ Khi chim bồ câu mớm mồi cho con.
+ Khi chim bồ câu đang rỉa lông , rỉa cánh
+ Khi chim bồ câu thơ thẩn trên mái nhà.
- 5-7 HS đọc đoạn văn của mình
 THỨ NĂM NGÀY 9 THÁNG 05 NĂM 2013
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TCT 70: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HK II ( VIẾT ) 
Đề của phòng giáo dục ra
TÓAN
TCT 174: LUYỆN TẬP CHUNG
I/. MỤC TIÊU 
- Viết được số.
- Chuyển đổi được số đo khối lượng .
- Tính được giá trị của biểu thức chứa phân số
- HS làm bài 1,2( cột 1,2 ),( 3 a,b,d ). 4. HS Khá , giỏi làm bài 5
II/. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
Bảng phụ BT 3
III/. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1.Ổn định:
2.KTBC:
 - GV gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 173.
 - GV nhận xét và cho điểm HS. 
3.Bài mới:
 a).Giới thiệu bài:
 b). Giảng bài
 Bài 1 
 - Yêu cầu HS viết số theo lời đọc của GV
Nhận xét sửa
 Bài 2 ( làm cột 1,2 )
 - Yêu cầu HS tự làm bài.
 - GV nhận xét. 
 Bài 3
GV nhận xét sửa
 Bài 4 : Gọi 1 HS đọc đề bài 
 - GV nhận xét chữa bài
 Bài 5. HS khá giỏi.
 Hình vuơng và hình chữ nhật cùng có đặc điểm gì ?
 Hình chữ nhật và hình bình hành cùng cóđặc điểm gì ?
- GV nhận xét câu trả lời của HS. 
4.Củng cố - Dặn dò
 HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
- 1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.
-HS lắng nghe. 
2 HS lên bảng
a) 365847 b) 16 534 464 
c) 105 072 009
3 hs lên bảng – lớp làm vở
a) 2 Yến = 20 kg b) 5 tạ = 500 kg
 2 yến 6 kg = 26 kg 5 tạ = 50 yến
c) 1 tấn = 1000 kg 4 tấn= 4000kg
 1 tấn = 10 tạ 7000 kg = 7 tấn
3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở
1 hs đọc bài toán
1 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm bài vào vở
Tóm tắt 
Hs trai :
Hs gái : 
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần)
Số học sinh gái là: 35 : 7 x 4 = 20 (học sinh)
 Đáp số: 20 học sinh
+ Hình vuông và hình chữ nhật cùng có:
­ 4 góc vuông.
­ Từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
­ Các cạnh liên tiếp vuông góc với nhau.
+ Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có các đặc điểm:
­ Tùng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
ĐẠO ĐỨC
TCT 35: THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HKII 
I. I- MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố một số kiến thức chuẩn mực hành vi qua các bài: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo,tôn trọng luật giao thông,chăm sóc cây và hoa,bảo vệ môi trường,phòng chống cháy nổ. 
2 Kĩ năng: Biết thực hiện một số hành vi chuẩn mực trên 
3. Thái độ: Có ý thức thực hiện và có thái độ quí trọng những người tích cực tham gia hoạt động nhân đạo. Tôn trọng luật giao thông. Kiên quyết không đồng tình với những kẻ phá hoại môi trường,không có ý thức phòng chống cháy nổ 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 
 HOẠT ĐỘNG DẠY 
 HOẠT ĐỘNG HỌC 
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới 
a. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài lên bảng
b. Giảng bài 
* Hoạt động 1: Điền từ 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2 VBT Tr36 
- Gọi HS đọc ghi nhớ SGK Tr 38 
* Nhận xét kết luận: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo phù hợp khả năng 
* Hoạt động 2: Động não 
- Chia nhóm 
- Gọi HS lên ghi một ý kiến thể hiện sự tôn trọng luật giao thông 
* Nhận xét kết luận: Tôn trọng luật giao thông là việc nên làm của mọi người nhằm đảm bảo an toàn giao thông 
* Hoạt động 3: Ngôi sao: Môi trường 
- Yêu cầu HS: Ghi lên cánh ngôi sao những việc làm bảo vệ môi trường hoặc phòng chống cháy nổ 
- Gọi đại diện lên bốc từng ngôi sao và đọc nội dung
* Nhận xét tuyên dương 
- Nêu ghi nhớ SGK Tr 44 
* Nhận xét kết luận: Những việc làm nhân đạo,tôn trọng luật giao thồng,bảo vệ môi trường.....đều là những việc làm thiết thực,thể hiện nếp sống đẹp, có ý nghĩa
3. Củng cố dặn dò 
- Giáo dục HS có ý thức giữ vệ sinh và trật tự nơi công cộng 
- Chuẩn bị bài sau: Học và ôn bài trong hè 
- Nhận xét tiết học 
Ghi bài vào vở 
- Hoạt động nhóm 4 
- Đại diên nhóm trình bày kết quả 
- Lớp nhận xét bổ sung 
- 3 em đọc ghi nhớ 
- 4 nhóm 
- Đại diện nhóm đọc to 
- Khuyến khích động viên 
- Cá nhân 
- Đại diện nhóm đọc nội dung
- 3 em nêu ghi nhớ 
- Nghe hiểu
 THỨ SÁU NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2013
TÓAN
TCT 175: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
 Đề của phòng giáo dục ra
TẬP LÀM VĂN
TCT 70: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II ( ĐỌC )
 Đề của phòng giáo dục ra
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ.
TỔNG KÊT NĂM HỌC VÀ CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ.
I.MỤC TIÊU:
1 Tổng kết năm học và Gd hs khi nghỉ hè
II.NỘI DUNG:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ở lớp ta các em thấy bạn nào học tập tốt , hiền lành và hay giúp đỡ bạn?
Những bạn như vậy các em nên học tập bạn những đức tính qúy ấy, để các em vận dụng vào cuộc sống của mình. Có như vậy các em sẽ được mọi người yêu quý.
+Còn 1 số bạn hơi yếu về toán. Các em cần phải rèn luyện nhiều hơn khi nghỉ hè, để vào năm học mới các em sẽ học tốt hơn.
+Khi nghỉ hè các em có dự định gì?
-GV cho nhiều hs phát biểu
-GV: Nghỉ hè các em chơi các trò chơi lành mạnh, không ra sông tắm khi không biết bơi nếu muốn tắm phải có người lớn đi cùng,rèn luyện đạo đức của mình.
-Kể từ ngày nay các em được nghỉ hè cho đến ngày 15/8 sẽ đi tựu trường.
Về nhà các em chăm chỉ ôn lại bài mình đã được học để nhớ kĩ hơn
HS phát biểu
-HS phát biểu
-Chúng ta cần rèn luyện hạnh kiểm
-HS nêu
SINH HOẠT LỚP
I . NỘI DUNG
 1 Báo cáo sĩ số
 2 Nhận xét đánh giá tuần 35
II) CỤ THỂ:
1.Nhận xét về hạnh kiểm
Ở lớp các em ngoan, lễ phép có ý thức tốt, biết vâng lời thầy cô, chú ý đến bản thân, thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của hs. Nên cuối năm em nào cũng đạt hạnh kiểm Đ.
+Ưu điểm: Các em ngoan, lễ phép có ý thức tốt, biết vâng lời thầy cô, người lớn tuổi, với cha mẹ. Trong lớp có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ.
+Nhược điểm: Còn một số bạn chưa ngoan , ở lóp còn nói chuyện riêng, kiếm chuyện với các bạn khác làm ảnh hưởng đến lớp.
2.Nhận xét về học tập
G: em K: em TB: em Y: em
3. Các phong trào khác
Trong các phong trào của trường của lớp đề ra, các em điều tham gia tích cực nhưng chưa mang lại kết quả cao. Các em cần cố gắng nhiều hơn cho năm học sau.
4. Vệ sinh trường lớp: Có ý thức quét dọn vệ sinh lớp và sân trường theo lịch đã phân công
XÁC NHẬN CỦA BGH

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 35.doc