Giáo án Tin học 4 - Tiết 17 Bài 4 - Sao chép màu

BÀI 4: SAO CHÉP MÀU

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS nhận biết được công cụ sao chép màu, nắm được các bước sao chép màu từ màu có sẵn.

 2. Kỹ năng: HS biết sử dụng công cụ sao chép màu và công cụ tô màu để tô màu từ hình mẫu.

 3. Thái độ: Kiên trì, hứng thú với môn học.

 II. CHUẨN BỊ:

 1. Chuẩn bị của GV:

 Sách HD học tin học lớp 4, giáo án, máy tính có cài PM Paint.

 Phương pháp: Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề.

 2. Chuẩn bị của HS: Sách HD học tin học lớp 4, vở,bút.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

 1. Ổn định (1’): HS báo cáo sỉ số lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

 GV: Nêu các bước thực hiện tô màu hình vẽ?

 HS( dự kiến trả lời): - Nháy chuột để chọn công cụ

 - Nháy chuột chọn màu tô

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 628Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 4 - Tiết 17 Bài 4 - Sao chép màu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11
Tiết 17	Ngày soạn: 4/11/2017
BÀI 4: SAO CHÉP MÀU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS nhận biết được công cụ sao chép màu, nắm được các bước sao chép màu từ màu có sẵn.
	2. Kỹ năng: HS biết sử dụng công cụ sao chép màu và công cụ tô màu để tô màu từ hình mẫu.
	3. Thái độ: Kiên trì, hứng thú với môn học.
 II. CHUẨN BỊ:
	1. Chuẩn bị của GV:
 Sách HD học tin học lớp 4, giáo án, máy tính có cài PM Paint.
	Phương pháp: Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề.
	2. Chuẩn bị của HS: Sách HD học tin học lớp 4, vở,bút.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
 1. Ổn định (1’): HS báo cáo sỉ số lớp.
 2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
	GV: Nêu các bước thực hiện tô màu hình vẽ?
	HS( dự kiến trả lời): - Nháy chuột để chọn công cụ 
 	- Nháy chuột chọn màu tô
 	 - Nháy chuột vào vùng muốn tô màu
 3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài mới: GV đưa hình mẫu( màu không trùng với các màu trong hộp màu
? Vậy làm sao để tô màu? Chúng ta cùng giải quyết vấn đề này trong bài mới:
Ghi bảng: BÀI 4: SAO CHÉP MÀU
	 b. Tiến trình lên lớp:
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN:
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH:
25’
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
7’
Hoạt động 1: Giới thiệu công cụ sao chép màu.
Mục tiêu: HS nhận biết được công cụ sao chép màu.
Giới thiệu hộp công cụ.yêu cầu HS nhận biết công cụ sao chép màu.
Chú ý: phân biệt công cụ bút vẽ và công cụ sao chép màu
Công cụ sao chép màu có chức năng gì , chúng ta sang nội dung tiếp theo của bài học.
Thực hiện nhận biết công cụ sao chép màu:
18’
Hoạt động 2: Các bước thực hiện sao chép màu.
Mục tiêu: HS nắm được các bước thực hiện sao chép màu từ màu có sẵn.
Cho HS quan sát các bước tô màu hình vẽ bằng cách sao chép màu(slide 5)
Hoạt động cá nhân: HS quan sát và nêu có mấy bước?
Phân nhóm yêu cầu HS thảo luận nhóm 4(5’) tìm ra các bước thực hiện.
Quan sát hướng dẫn HS.
Nhận xét các nhóm , gọi 2 nhóm đại diện nêu lại các bước thực hiện.
Chiếu slide 11
Kết luận ghi bảng:
1.Giới thiệu công cụ lấy màu
2. Các bước thực hiện:
Chú ý: điều kiện để sao chép màu là phải có hình mẫu .
Nếu HS tiếp thu bài tốt:
Yêu cầu HS nhận biết được màu được sao chép là một màu vẽ mới (color 1) trong hộp màu. GV gợi ý, hỗ trợ.
Giáo viên vẽ mẫu , yêu cầu HS lên thực hiện
HS quan sát.
Dự kiến trả lời: 3 bước.
Thảo luận nhóm 4.
Cử đại diện nhóm trả lời:
Để sao chép màu từ màu có sẵn ta thực hiện 4 bước:
Bước 1: Chọn công cụ Sao chép màu trong hộp công cụ.
Bước 2: Di chuyển chuột vào mảng màu cần lấy, nháy chuột. 
Bước 3: Chọn công cụ Tô màu, di chuyển chuột vào vị trí cần tô màu, nháy chuột.
Học sinh ghi bài.
1.Giới thiệu công cụ lấy màu
Công cụ lấy màu color picker 
2. Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn công cụ Sao chép màu trong hộp công cụ.
Bước 2: Di chuyển chuột vào mảng màu cần lấy, nháy chuột. 
Bước 3: Chọn công cụ Tô màu, di chuyển chuột vào vị trí cần tô màu, nháy chuột
Dự kiến nhận xét của học sinh: Khi nháy chuột chọn màu cần lấy thì trong hộp màu xuất hiện màu vẽ mới(color 1)
HS quan sát .
 IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ(5’ )
Trò chơi: AI NHANH, AI ĐÚNG( SLDE 13,14)
Về nhà xem lại bài học chuẩn bị cho tiết thực hành.
V. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docCD2 Bai 4 Sao chep mau_12194754.doc