Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Đào Duy Xuân - Trường THCS Ngàm Đăng Vài

I-Mục tiêu

-Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

-Hiểu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạyqua bóng đèn có cường độ càng lớn

-Hiểu được mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mứccó giá tri bằng số vôn ghi trên mỗi dụng cụ đó.

-Sử dụng được am pe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín

II-Chuẩn bị

-2 pin loại 1,5V, 1vôn kế có giới hạn đo 5V, ĐCNN 0,1V

-1 am pe kếcó giới hạn đo 0,5A và độ chia nhỏ nhất 0,01A, 1 bóng đèn pin loại2,5V-1W lắp sẵn vào đế đèn

-1 công tắc

-7 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện dài khoảng 30cm

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 924Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Đào Duy Xuân - Trường THCS Ngàm Đăng Vài", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:
Tiết 30, bài 26: 
Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
I-Mục tiêu
-Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn.
-Hiểu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạyqua bóng đèn có cường độ càng lớn
-Hiểu được mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mứccó giá tri bằng số vôn ghi trên mỗi dụng cụ đó.
-Sử dụng được am pe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín
II-Chuẩn bị
-2 pin loại 1,5V, 1vôn kế có giới hạn đo 5V, ĐCNN 0,1V
-1 am pe kếcó giới hạn đo 0,5A và độ chia nhỏ nhất 0,01A, 1 bóng đèn pin loại2,5V-1W lắp sẵn vào đế đèn
-1 công tắc
-7 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện dài khoảng 30cm
III-Các hoạt động dạy học
1-Kiểm tra: BT25.1-.25.4 SBT
2-Bài mới
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động1: Tổ chức tình huống học tập
-GV tổ chức tình huống học tập như SGK
-Nghe suy nghĩ
Tiết 30, bài 26: 
Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
Hoạt động 2: Làm thí nghiệm 1
-Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm và rút ra kết luận
-Yêu cầu học sinh trả lời C1
-Các nhóm làm thí nghiệm rút ra kết luận
-TL C1
I-Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn
1.Bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện
C1 Khi chưa mắc vào mạch điện hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không.
Hoạt động 3; Làm thí nghiệm 2:
-GV thông báo để bóng đèn sáng ta phải lắp bóng đèn vào nguồn điện
-Yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghệm 2 theo các bước
-Nghe giáo viên thông báo
-Tiến hành thí nghiệm 2
2.Bóng đèn được mắc vào mạch điện
C2
C3..không có
lớn /nhỏ.lớn /nhỏ
Hoạt động 4: Tìm hiểu ý nghĩa của hiệu điện thế định mức
H-Có thể tăng mãi hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn mãi được không? tại sao?
-GV thông báo về số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện
-TL theo yêu cầu của giáo viên
-Nghe giáo viên thông báo
C4 Có thể mắc bóng đèn này vào hiệu điện thế 2,5V để nó không bị hỏng
Hoạt động 5: Tìm hiểu sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước
-Yêu cầu học sinh quan sát H26.3 TL C5
-QS H26.3 TL C5
II-Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chên lệch mức nước
C5
a, chênh lệch mức nước; dòng nước
b-..hiệu điện thế.dòng điện
c-chênh lệch mức nước..nguồn điện; hiệu điện thế
Hoạt động 6: Vận dụng
-Yêu cầu học sinh đọc suy nghĩ trả lời các câu hỏi trong phần vận dụng
-Tổ chức cho học sinh thảo luận thống nhất câu trả lời
-GV chuẩn hoá yêu cầu học sinh ghi vở
-TL các câu hỏi trong phần vận dụng
-Thảo luận theo yêu cầu
III-Vận dụng
C6 C
C7 A
C8 C
3-Dặn dò: 
-về nhà học bài và làm các bài tập SBT
-Tìm hiểu nghiên cứu trước bài 27
--------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Đào Duy Xuân - Trường THCS Ngàm Đăng Vài.doc