Giáo án Vật lý 8 - Tiết 14 Bài 11 - Thực hành: nghiệm lại lực đẩy Ác-Si-met

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Viết được công thức tính lực đẩy Acsimét , nêu đúng tên và các đại lượng trong công thức .

2. Kĩ năng: - Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở dụng cụ có sẵn , sử dụng dụng cụ

 lực kế , bình chia độ .

3. Thái độ: - Tham gia hoạt động nhóm , mạnh dạn đưa ra ý kiến .

II. Chuẩn bị:

1. GV: - Cho mỗi nhóm : một lực kế , 1 quả nặg 50cm3 , 1giá đỡ , bình nước ,khăn lau khô .

2. HS: - Mỗi hs 1 bảng báo cáo ( tự chép sẵn vàogiấy) .

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1: .

8A2: .

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Tiến trình:

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 728Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 8 - Tiết 14 Bài 11 - Thực hành: nghiệm lại lực đẩy Ác-Si-met", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 14	Ngày soạn :	20-11-2017 
Tiết: 14	 Ngày dạy : 22-11-2017
Bài 11: Thực hành: 
NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY AC-SI-MET 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Viết được công thức tính lực đẩy Acsimét , nêu đúng tên và các đại lượng trong công thức .
2. Kĩ năng: - Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở dụng cụ có sẵn , sử dụng dụng cụ 
 lực kế , bình chia độ ...
3. Thái độ: - Tham gia hoạt động nhóm , mạnh dạn đưa ra ý kiến .
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Cho mỗi nhóm : một lực kế , 1 quả nặg 50cm3 , 1giá đỡ , bình nước ,khăn lau khô .
2. HS: - Mỗi hs 1 bảng báo cáo ( tự chép sẵn vàogiấy) .
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: (1’)
8A1:.
8A2:.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : Ôn lại một số kiến thưc có liên quan : (10’)
1. Dùng lực kế đo trọng lượng cần chú ý những gì ?
2 . Một vật nhúng trong chất lỏng thì chịu tác dụng của lực nào ? lực này có phương chiều như thế nào, độ lớn được tính bằng công thức nào ?
3. Viết công thức tính lực đẩy Acsimét, giải thích các kí hiệu và đại lượng trong công thức 
4. Hãy cho biết phương án thí nghiệm kiểm tra công thức FA=d.V 
 - Các nhóm căn cứ váo nội dung câu hỏi của GV để trả lời 
 - Lực đẩy Acsimét
- FA=d.V
- HS đề xuất phương án thí nghiệm .
I. Trả Lời câu hỏi :
1. Dùng lực kế đo trọng lượng cần chú ý những điều gì ?
2. Một vật nhúng trong chất lỏng chịu tác dụng bởi những lực nào? những lực này có chiều như thế nào ?
3. Viết công thức tình lực đẩy Acsimét , nêu kí hiệu , đơn vị của các đại lượng trong công thức 
Hoạt động 2: Tiến hành làm thí nghiệm: (22’)
- Trước khi hs làm thí nghiệm , nhắc các nhóm khi đo trọng lượng phải tiến hành đo từ
-> 3 lần , cần dùng dẻ lau thật khô vật nặng 
- Cho hs trả lời C1?
- Vận dụng công thức FA= P-F ,tính giá trị trung bình 3 lần đo độ lớn lực đẩy Acsimét và ghi vào bảng kết quả 
- Y/c hs thay số vào công thức :
- Theo dõi hs làm thí nghiệm 
- Cho hs trả lời C2? Vận dụng công thức tính thể tích của vật ? V=V2-V1 
- Cho hs trả lời C3 ? 
- Cho hs thay kết quả của từng lần đo vào công thức PN=P1-P2 ?
- Y/c hs thay kết quả tính được sau mỗi lần đo vào công thức ?
 và ghi kết quả vào bảng báo cáo
- Quan sát hình vẽ 1.1 và 1.2 SGK tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn SGK
- Xác định các giá trị đo ghi vào bảng báo cáo 
FA= P-F
1. Đo thể tích của vật nặng các nhóm quan sát hình 11.3 và 11.4 tiến hành làm thí nghiệm theo hướng dẫn SGK => ghi kết quả vào bảng báo cáo 
2. Đo trọng lượng của chất lỏng có thể tích bằng thể tích của vật 
các nhóm nghe GV hướng dẫn đo trọng lượng P1 và trọng lượng P2 
- Đo 3 lần lấy kết quả ghi vào bảng báo cáo 
- Hs thực hiện theo y/c của GV 
- Nhận xét kết luận 
các nhóm tự nhận xét , rút ra kết luận và ghi vào bảng báo cáo 
II . Kết quả đo lực đẩy Acsimét :
- Kết quả trung bình : 
III. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật 
1. Đo thể tích của vật nặng chính là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ :
Lần đo
Trọng lượng P1 (N)
Trọng lượng P2 (N)
Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ PN=P2-P1 (N)
1
2
3
Kết quả trung bình 
IV . So sánh kết quả đo PN và PA . Rút ra kết luận :
* PN .?..PA mà PN=d.V=>FA=.*
Hoạt động 3: Hoàn thành mẫu báo cáo: (10’)
- Cho HS hoàn thành mẫu báo cáo thực hành ?
- Thu báo cáo thí nghiệm , y/c các nhóm sắp xép đồ dùng
- Nhận xét buổi thực hành trước lớp
- HS hoàn thành mẫu báo cáo thực hành .
- HS thu mẫu báo cáo thực hành 
IV. BÁO CÁO THỰC HÀNH, NGHIỆM LẠI VỀ LỰC ĐẨY ÁC SIMÉT
IV. Củng cố : (1’) - Chỉnh sữa sai sót của HS trong quá trình làm TH. 
 - Hệ thống lại các kiến thức cần nhớ cho HS.
V. Hướng dẫn về nhà : (1’) - Ôn lại các kiến thưc đã học.
 - Lưu ý một số công thức cần nhớ.
 - Chuẩn bị kiến thức cho bài 13 SGK.
VI. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 14 Tiet 14 Li 8_12200677.doc