Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

I. Chuẩn bị Cho mỗi nhóm học sinh: - Một lực kế 0- 2,5N - Một vật nặng bằng nhôm có thể tích khoảng 50cm3 - Một bình chia độ - Một giá đỡ - Kẻ sẵn các bảng ghi kết quả vào vở