Giáo dục hướng nghiệp lớp 6 - Kế hoạch tháng 05/2015

I- Tư tưởng chính trị;

1 – Tất cả Đảng viên chi bộ và CBGV - CNV trong đơn vị có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2 – Gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được giao

3 – Chấp hành nghiêm túc sự phân công và điều động của tổ chức và những điều Đảng viên không được làm.

II – Công việc chuyên môn:

1 – Duy trì tốt sĩ số học sinh, tỉ lệ chuyên cần

2 – Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn , thực hiện tốt nội qui qui chế. Dạy học đúng kế hoạch chương trình.

3 – Chỉ đạo đơn vị tổ chức kiểm tra học kỳ 2 đúng yêu cầu, đảm bảo công bằng, chất lượng.

4 - Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác kiểm kê cơ sở vật chất, niêm phong trong thời gian nghỉ hè.

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Lượt xem 1164Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 6 - Kế hoạch tháng 05/2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG BỘ XÃYANG TAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ CHU VĂN AN Yang tao, ngày 03 tháng 5 năm 2015
 «
Số : 05 – KH/ CBCVA
KẾ HOẠCH THÁNG 05/2015
I- Tư tưởng chính trị;
1 – Tất cả Đảng viên chi bộ và CBGV - CNV trong đơn vị có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2 – Gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được giao
3 – Chấp hành nghiêm túc sự phân công và điều động của tổ chức và những điều Đảng viên không được làm.
II – Công việc chuyên môn:
1 – Duy trì tốt sĩ số học sinh, tỉ lệ chuyên cần
2 – Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn , thực hiện tốt nội qui qui chế. Dạy học đúng kế hoạch chương trình.
3 – Chỉ đạo đơn vị tổ chức kiểm tra học kỳ 2 đúng yêu cầu, đảm bảo công bằng, chất lượng.
4 - Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác kiểm kê cơ sở vật chất, niêm phong trong thời gian nghỉ hè. 
5 – Chỉ đạo đơn vị điều tra công tác tuyển sinh.
6 – Chỉ đạo làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
7 – Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lao động chăm sóc cây xanh, vệ sinh trường lớp.
8 – Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra.
9 – Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác tổng kết năm học.
III – Công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên:
1 – Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú đã học đối tượng để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Giang
2 – Đóng đậu Đảng phí kịp thời, đúng qui định.
3 – Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Đảng của 02 Đảng viên
IV – Công tác khác:
* Công đoàn: Cùng nhà trường làm tốt công tác tổng kết năm học, lập danh sách CBGV-CNV đi phép hè. Theo dõi chấm công, thăm hỏi ốm đau ( nếu có)
* Đoàn – Đội : Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng cuối năm trong học sinh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch trong tháng. Phát huy tốt phòng phát thanh đội. Tông kết công tác đội, làm tốt công tác bàn giao học sinh cho địa phương trong thời gian nghỉ hè.
 TM: CHI BỘ
 BÍ THƯ
 Đậu Đức Liên

Tài liệu đính kèm:

  • docKH_thang_52015.doc