Jolly Phonics

Set 1: s, a, t, p, i, n

Set 2: ck, e, h, r, m, d

Set 3: g, o, u, l, f, b

Set 4: ai, j, oa, ie, ee, or

Set 5: z, w, ng, v, oo, oo

Set 6: y, x, ch, sh, th, th

Set 7: qu, ou, oi, ue, er, ar

pdf 48 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 280Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Jolly Phonics", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Jolly Phonics
Set 1: s, a, t, p, i, n
Set 2: ck, e, h, r, m, d
Set 3: g, o, u, l, f, b
Set 4: ai, j, oa, ie, ee, or
Set 5: z, w, ng, v, oo, oo
Set 6: y, x, ch, sh, th, th
Set 7: qu, ou, oi, ue, er, ar
Click on the set you need to access or just click through the 
presentation
Set 1
• s, a, t, p, i, n
Set 2
• ck, e, h, r, m, d
Set 3
• g, o, u, l, f, b
Set 4
• ai, j, oa, ie, ee, or
Set 5
• z, w, ng, v, oo, oo
Set 6
• y, x, ch, sh, th, th
Set 7
• qu, ou, oi, ue, er, ar
Backgrounds and animated cat available from 
www.animationfactory.com 
Jolly Phonics images ©Jolly Phonics 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfGiao an ca nam_12192208.pdf