Giáo án Thể dục 1 cả năm - Giáo viên: Nguyễn Thanh Khê - Trường TH Lê Thế Hiếu

TUẦN 1

Bài : 01 * Tổ chức lớp.

 * Trò chơi vận động.

 I/ MỤC TIÊU:

 -Phổ biến nội dung tập luyện, biên chế lớp tổ chức tập luyện,chọn cán sự bộ môn.Yêu cầu HS biết được những quy định cơ bản để thực hiện trong học tập.

 -Trò chơi: Diệt các con vật có hại.Yêu cầu bước đầu biết tham gia vào trò chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:Biết được một số nội quy tập luyện,biết sửa trang phục gọn gàng khi tập luyện.Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.

-HS Yếu : Biết được một số nội quy tập luyện,biết sửa trang phục gọn gàng khi tập luyện. Biết tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống: Qua bài học giúp HS sống là phải có tổ chức,biết được thêm những con vật nào có hại và con vật nào cần được bảo vệ,phát triển chúng.

 II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

 1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

 2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi.

 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 78 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 419Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 1 cả năm - Giáo viên: Nguyễn Thanh Khê - Trường TH Lê Thế Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V một cách thành thạo,biết đứng kiểng gót, hai tay chống hông,đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông,làm quen với động tác đưa môt chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng .Biết tham gia được vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
 2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,2 quả bóng.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ HĐ cơ bản
-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ thành vòng tròn, khởi động chung. 
-Ôn phối hợp:Bài tập RLTTCB.
2/ HĐ thực hành:
Đứng kiểng gót hai tay chống hông.
 *Nhận xét.
Đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông.
-Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.
 c.Đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng.
 -Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện. 
*Nhận xét.
d.Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức.
 -Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
 *Nhận xét.
3/ HĐ ứng dụng
 -Đứng tại chỗ thả lỏng.
 -Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
 -Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB.
6-10p
18-22p
3p
3p
3p
 6p 
7p
4-6p
-Đội hình tập trung.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình cơ bản.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình tập luyện.
	 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 €€€€€€€
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € € 
 %€&
 GV
-Đội hình trò chơi.
€€€€€€€€€
 →
 →
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình xuống lớp.
	€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 %€&
 GV	
 Ngày dạy; tháng 11 năm 2017
TUẦN 13
 Bài : 13 *Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản –Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU: 
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
-Học đứng đưa một chân sang ngang. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
-Tiếp tục ôn trò chơi : “Chuyền bóng tiếp sức”.Yêu cầu HS tham gia được vào trò chơi có sự tương đối chủ động.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết thực hiện được đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng,đứng đưa một chân sang ngang,hai tay chống hông. Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết thực hiện được đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng,đứng đưa một chân sang ngang,hai tay chống hông cơ bản đúng.Biết tham gia được vào trò chơi. 
*Kỉ năng sống: chăm chỉ trong học tập,rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
 2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,2 quả bóng.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ HĐ cơ bản
-GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ : 3 hs. 
*Nhận xét.
2/ HĐ thực hành
a.Ôn đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện.
*Nhận xét.
-Ôn phối hợp: Đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập. *Nhận xét.
b.Học đứng đưa một chân sang ngang,hai tay chống hông.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện.
*Nhận xét.
-Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra. trước(sau),hai tay chống hông. 
*Nhận xét.
c.Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức.
- Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ HĐ ứng dụng:
-Đi thường.bước ,HS vừa đi vừa hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB.
6-10p
18-22p
8p
 1-2 lần
8p
1-2 lần
6p
 1-2 lần
4-6p
-Đội hình tập trung.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình cơ bản.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 €€€€€€€
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € € 
 %€&
 GV
-Đội hình trò chơi.
€€€€€€€€€
 →
 →
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình xuống lớp.
	€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 %€&
 GV	
 Ngày dạy; tháng 12 năm 2017.
TUẦN 14.
 Bài : 14 	 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. 
 Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU: 
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác
-Làm quen với trò chơi: “Chạy tiếp sức”.Yêu cầu tham gia được vào trò chơi ở mức ban đầu.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết thực hiện được đứng đưa hai tay ra trước,đứng đưa hai tay dang ngang ,đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V và đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông. Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu:Biết thực hiện được đứng đưa hai tay ra trước,đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V và làm quen với đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông.Biết tham gia được vào trò chơi. 
*Kỉ năng sống: giúp HS tập thể dục rèn luyện sức khỏe,sự khéo léo nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
 2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ HĐ cơ bản:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân ..giậm.
-Đứng lạiđứng.
-Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ : 2 hs. 
*Nhận xét.
2/ HĐ thực hành:
a.Ôn phối hợp:
-Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện.
*Nhận xét.
-Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra trước(sau),hai tay chống hông.
*Nhận xét.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
b.Trò chơi:Chạy tiếp sức.
-Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ HĐ ứng dụng:
-Đi thường 35 bước, HS vừa đi vừa hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB.
6-10p
18-22p
12p
 1-2 lần
1-2 lần
 10p
4-6p
-Đội hình tập trung.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình cơ bản.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 €€€€€€€
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € € 
 %€&
 GV
-Đội hình trò chơi.
€€€	.......................w
€€€	.......................w 
	CB XP Đ
 %€&
 GV
-Đội hình xuống lớp.
	€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 %€&
 GV
	 Ngày dạy; tháng 12 năm 2017
TUẦN 15.
 Bài : 15 	 *Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. 
 *Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU: 
-Tiếp tục ôn một số kỹ năng thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác
-Làm quen với trò chơi: “Chạy tiếp sức” .Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức ban đầu.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết cách thực hiện được phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phía sau,hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch hình chữ V.Đứng đưa một chân sang ngang,hai tay chống hông. Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết cách thực hiện cơ bản đúng các tư thế đứng đưa một chân về phía sau,hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch hình chữ V.Đứng đưa một chân sang ngang,hai tay chống hông.Biết tham gia được vào trò chơi. 
*Kỉ năng sống: giúp HS tập trung chú ý,tính tự giác trong học tập.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
 2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ HĐ cơ bản:
-GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân ..giậm.
-Đứng lại.đứng.
-Trò chơi : Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ : 4 hs.
 2/ HĐ thực hành:
a.Ôn phối hợp:
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
* Nhận xét.
b.Ôn phối hợp:
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
-Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức.
-Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ HĐ ứng dụng:
-HS đứng tại chỗ thả lỏng.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB.
6-10p
18-22p
8p
 1-2 lần
8p
1-2 lần
 6p
 4-6p
-Đội hình tập trung.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình cơ bản.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình tập luyện.
	 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 €€€€€€€
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € € 
 %€&
 GV
-Đội hình xuống lớp.
	 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 %€&
 GV
 Ngày dạy; tháng 12 năm 2017.
TUẦN 16.
 Bài : 16 Ôn tập thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I/ MỤC TIÊU: 
 -Ôn tập các động tác TD RLTTCB. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đứng đưa dang ngang và lên cao chếch hình chữ V,đứng kiểng gót,hai tay chống hông,đứng đưa một chân ra trước và sang ngang,hai tay chống hông. Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết cách thực hiện cơ bản đúng động tác phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đứng đưa dang ngang và lên cao chếch hình chữ V,đứng kiểng gót,hai tay chống hông,đứng đưa một chân ra trước và sang ngang,hai tay chống hông.Biết tham gia được vào trò chơi. 
*Kỉ năng sống: rèn luyện tư thế đứng,nghiêm túc trong giờ học.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ HĐ cơ bản
 -Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Khởi đôngk các khớp : cổ,tay,hông,chân.
-Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ : 4 hs.
*Nhận xét
2/ HĐ thực hành:
a.Ôn phối hợp:
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
* Nhận xét.
b.Ôn phối hợp:
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
c. Tư thế dứng đưa một chân ra sau hai tay giơ cao thẳng hướng.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
-Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
*Nhận xét.
3/ HĐ ứng dụng:
-Đi thành vòng tròn ,HS vừa đi vừa hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB.
6-10p
18-22p
6p
 1-2 lần
6p
1-2 lần
 6p
4-6p
-Đội hình tập trung.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình cơ bản.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình tập luyện.
	 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 €€€€€€€
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € € 
 %€&
 GV
-Đội hình xuống lớp.
	 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 %€&
 GV	
 Ngày 22 tháng 12 năm 2018.
TUẦN 17.
 Bài : 17 Trò chơi vận động. 
I/ MỤC TIÊU:
 -Làm quen với trò chơi: “ Nhảy ô tiếp sức”.Yêu cầu HS biết tham gia chơi ở mức ban đầu.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kì I và thực hiện được kĩ năng đó.Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu:biết được cơ bản đúng những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kì và thực hiện được kĩ năng đó.Biết tham gia được vào trò chơi. 
*Kỉ năng sống: thể hiện sự khéo léo,nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ HĐ cơ bản:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân ..giậm.
-Đứng lại.đứng.
-Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ : 4 hs.
*Nhận xét.
 2/ HĐ thực hành: 
a. Ôn tập các động tác TD RLTTCB.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
-Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
*Nhận xét.
b.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
-Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.
*Nhận xét.
3/ HĐ ứng dụng:
-Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB.
6-10p
18-22p
 10p
 12p
4-6p
-Đội hình tập trung.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình cơ bản.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 €€€€€€€
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € € 
 %€&
 GV
-Đội hình xuống lớp.
	 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 %€&
 GV	
 Ngày 01 tháng 01 năm 2018.
TUẦN 18.
 Bài : 18 Sơ kết học kỳ I.
I/ MỤC TIÊU:
 -Sơ kết học kỳ I. Yêu cầu học sinh hệ thống được những kiến thức,kỹ năng đã học,ưu khuyết điểm và hướng khắc phục để học tốt ở học kỳ II.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: biết được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kì và thực hiện được kĩ năng đó.Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu:biết được cơ bản đúng những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kì và thực hiện được kĩ năng đó.Biết tham gia được vào trò chơi. 
*Kỉ năng sống:giúp HS cố gắng học tập,rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ HĐ cơ bản:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ khởi động chung rồi chạy. một vòng trên sân tập.
2 / HĐ thực hành:
a.Sơ kết học kỳ I:
*Đội hình đội ngũ:
Tập hợp hàng dọc,Dóng hàng dọc,Tư thế đứng nghiêm(nghỉ),Quay phải(trái),Dàn hàng,Dồn hàng,Điểm số từ 1 đến hết,Đi thường theo nhịp.
*Thể dục RLTTCB :
*Trò chơi vận động:
Diệt các con vật có hại.Qua dường lội.Chuyền bóng tiếp sức.Chạy tiếp sức.
 b.Trò chơi:Chạy tiếp sức.
-Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.
 *Nhận xét.
3/ HĐ ứng dụng:
-Đi thường25 bước , HS vừa đi vừa hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB.
6-10p
18-22p
14p
8p
4-6p
-Đội hình tập trung.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình cơ bản.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 €€€€€€€
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € € 
 %€&
 GV
-Đội hình trò chơi.
€€€	.......................w
€€€	.......................w 
	CB XP Đ
 GV
-Đội hình xuống lớp.
	 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 %€&
 GV	
 Ngày 05 tháng 01 năm 2018.
TUẦN 19.
 Bài : 19 *Bài thể dục-Trò chơi.
 I/ MỤC TIÊU: 
 -Ôn trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự chủ động .
 -Làm quen với 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết cách thực hiện hai động tác vươn thở,tay của bài TDPTC. Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết cách thực hiện hai động tác vươn thở,tay của bài TDPTC .Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Giúp HS tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi, tranh thể dục,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ HĐ cơ bản:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy một vòng quanh sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thườngbước Thôi.
2/ HĐ thực hành:
a.Động tác vươn thở:
-Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập.
b.Động tác tay:
-Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập.
*Nhận xét.
c.Ôn phối hợp 2 động tác.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
-Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
*Nhận xét.
d.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.
3/ HĐ ứng dụng:
-Đi thường.bước Thôi.
-HS vừa đi vừa hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại 2 động tác thể dục đã học.
6-10p
18-22p
4p
 2-3 lần
4p
2-3lần
6p
8p
4-6p
-Đội hình tập trung.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình khởi động.
 GV
-Đội hình tập luyện.
	 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 €€€€€€€
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € € 
 %€&
 GV
-Đội hình trò chơi.
€€€	.......................w
€€€	.......................w 
	CB XP Đ
 GV
-Đội hình xuống lớp.
	 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 %€&
 GV
 Ngày 15 tháng 01 năm 2018.
TUẦN 20.
 Bài : 20 *Bài thể dục. 
 *Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU: 
-Ôn 2 động tác thể dục đã học.Học động tác chân.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức 
 tương đối chính xác . 
-Điểm số hàng dọc theo tổ.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết cách thực hiện động tác vươn thở,tay,chân của bài TDPTC. Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết cách thực hiện hai động tác vươn thở,tay và làm quen với động tác chân của bài TDPTC .Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Giúp HS chú ý tập trung trong học tập,biết vâng lời cha mẹ,thầy cô.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi, tranh thể dục,kẻ sân chơi trò chơi. 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ HĐ cơ bản :
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy một vòng quanh sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi.
2/HĐ thực hành:
a.Ôn phối hợp 2 động tác.
Mỗi động tác HS thực hiện 2x8 nhịp.
b.Học động tác chân.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập.
*Ôn 3 động tác thể dục đã học.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
-Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
*Nhận xét.
c.Điểm số hàng dọc theo tổ.
-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện.
*nhận xét.
d.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.
*nhận xét.
3/HĐ ứng dụng:
-Đi thường.bước Thôi.
-HS vừa đi vừa hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại 3 động tác thể dục đã học.
6-10p
18-22p
4p
 1-2 lần
6p
1-2 lần
6p
 6p
4-6p
-Đội hình tập trung.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình khởi động.
 GV
-Đội hình tập luyện.
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 €€€€€€€
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € € 
 %€&
 GV
-Đội hình trò chơi.
€€€	.......................w
€€€	.......................w 
	CB XP Đ
 GV
-Đội hình xuống lớp.
	€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 %€&
 GV
 Ngày 19 tháng 01 năm 2018.
TUẦN 21.
Bài : 21 *Bài thể dục.
 *Đội hình đội ngũ.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn 3 động tác TD đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
-Học động tác vặn mình.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
-Ôn điểm số hàng dọc theo tổ.Yêu cầu điểm đúng số,rõ ràng.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết cách thực hiện động tác vươn thở,tay,chân và vặn mình của bài TDPTC. Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết cách thực hiện 3 động tác vươn thở,tay,chân và làm quen với động tác vặn mình của bài TDPTC .Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Giáo dục HS nghiêm túc trong giờ học.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi, tranh thể dục,kẻ sân chơi trò chơi. 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy một vòng quanh sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi.
-Trò chơi:Đi ngược chiều theo tín hiệu.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp 3 động tác.
-Mỗi động tác HS thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
b.Học động tác vặn mình.
-Gv :hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.
*Nhận xét.
*Ôn 4 động tác thể dục đã học.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
c.Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số.
-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện.
*Nhận xét.
d.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Đi thường.bước Thôi.
-HS vừa đi vừa hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại 4 động tác thể dục đã học.
6-10p
18-22p
5p
 1-2 lần
 7p
3-2 lần
 4p
1-2 lần
 6p
4-6p
-Đội hình tập trung.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình khởi động.
 GV
-Đội hình tập luyện.
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 %€&
 GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 €€€€€€€
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € € 
 %€&
 GV
-Đội hình trò chơi.
€€€	.......................w
€€€	.......................w 
	CB XP Đ
 %€&
 GV
-Đội hình xuống lớp.
	 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 %€&
 GV
 Ngày 26 tháng 01năm 2018.
TUẦN 22.
Bài : 22 *Bài thể dục. 
 * Trò chơi.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn 4 động tác TD đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
-Học động tác bụng.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
-Làm quen với trò chơi:Nhảy đúng,nhảy nhanh.Yêu cầu bước đầu biết cách nhảy.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết cách thực hiện động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và bụng của bài TDPTC. Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết cách thực hiện 4 động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và làm quen với động tác bụng của bài TDPTC .Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Giáo dục HS biết giữ gìn môi trường.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi, tranh thể dục,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy một vòng quanh sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi.
2/ CƠ BẢN:
a.Học động tác bụng:
-Gv :hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.
*Nhận xét.
b.Ôn 5 động tác thể dục đã học.
Mỗi động tác thực hiện 2x8 n

Tài liệu đính kèm:

  • docca nam_12260998.doc