Kế hoạch giảng dạy môn: Tin học - Lớp 6

Mục tiêu tổng quát:

- Kiến thức:

 Trang bị cho hs một cách tương đối có hệ thống các khái niệm cơ bản nhất ở mức phổ thông về tin học – một ngành khoa học với những đặc thù riêng – các kiến thức về hệ thống, thuật toán,.

 Biết được các lợi ích của công nghệ thông tin cũng như những ứng dụng phổ biến của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.

 Bước đầu làm quen với cách giải quyết vấn đề có sử dụng công cụ tin học:

- Kĩ năng:

 Hs bước đầu biết sử dụng máy tính, biết soạn thảo văn bản, sử dụng Internet, khai thác được các phần mềm thông dụng.

- Thái độ:

 Có tác phong suy nghĩ và làm việc hợp lí, chính xác.

 Có hiểu biết một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.

 Có thái độ đúng đắn và có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống.

 

doc 11 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 2437Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn: Tin học - Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD-ĐT TIỀN GIANG	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
TRƯỜNG THPT LONG BÌNH	Môn: Tin học - Lớp 6
	Số tiết LT: 37, TH: 19, Ôn tập+Bài tập: 6, KT: 8
	Số tiết dạy/tuần: 2tiết/tuần.
Mục tiêu tổng quát:
Kiến thức:
Trang bị cho hs một cách tương đối có hệ thống các khái niệm cơ bản nhất ở mức phổ thông về tin học – một ngành khoa học với những đặc thù riêng – các kiến thức về hệ thống, thuật toán,...
Biết được các lợi ích của công nghệ thông tin cũng như những ứng dụng phổ biến của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.
Bước đầu làm quen với cách giải quyết vấn đề có sử dụng công cụ tin học:
Kĩ năng:
 Hs bước đầu biết sử dụng máy tính, biết soạn thảo văn bản, sử dụng Internet, khai thác được các phần mềm thông dụng.
Thái độ:
Có tác phong suy nghĩ và làm việc hợp lí, chính xác.
Có hiểu biết một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.
Có thái độ đúng đắn và có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống.
Tuần
Chương (Bài học)
Số tiết
Tiết CT
Mục tiêu bài học
Đồ dùng dạy học
Phương pháp dạy học
Phương pháp ĐG
1
Bài 1: Thông tin và tin học
2
1, 2
Biết khái niệm ban đầu về thông tin và dữ liệu.
Biết các dạng cơ bản của thông tin.
Biết máy tính là công cụ hỗ trợ hoạt động xử lý thông tin của con người và tin học là ngành khoa học nghiên cứu các hoạt động xử lý thông tin tự động bằng máy tính điện tử.
Biết quá trình hoạt động thông tin của con người.
Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học.
Máy chiếu, một số hình ảnh về thông tin: đèn tín hiệu giao thông, sách-phương tiện lưu trữ vả phổ biến thông tin
Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.
Tận dụng vốn hiểu biết “một cách tự nhiên” của học sinh.
Học sinh đọc sách giáo khoa, quan sát và tổng kết.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
2
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
Bài 3:Em có thể làm được gì nhờ máy tính 
3
3, 4, 5
Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản.
Biết khái niệm biểu diễn thông tin trong máy tính bằng dãy các bit.
Biết được các khả năng ưu việt của máy tính cũng như các ứng đụng đa dạng của tin học trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội.
Biết được máy tính chỉ là công cụ thực hiện những gì con người chỉ dẫn.
Phòng máy vi tính, máy chiếu
Diễn giảng, vấn đáp, quan sát.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
3
Bài 4: Máy tính và
phần mềm máy tính.
1
6
Biết sơ lược cấu trúc chung của máy tính điện tử và một vài thành phần quan trọng nhất của máy tính cá nhân.
Biết khái niệm phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tính.
Biết được máy tính hoạt động theo chương trình.
- Biết thế nào là một hệ tin học và phân loại phân mềm.
Phòng máy vi tính, máy chiếu
 Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.
- Quan sát, trực quan.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
4
Bài 4: Máy tính và 
phần mềm máy tính (tt).
1
7
Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính
1
8
Nhận biết được một số bộ phận cấu thành cơ bản của máy tính cá nhân.
Biết cách bật/ tắt máy tính.
Làm quen với bàn phím và chuột.
Phòng máy vi tính, máy chiếu
Một máy tính tháo rời để học sinh nhận xét (nếu có thể)
Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.
- Quan sát, trực quan
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
5
Bài 5: Luyện tập chuột
2
9, 10
Học sinh biết các loại chuột máy tính.
Biết cách sử dụng chuột.
Biết và sử dụng được phần mềm rèn luyện chuột.
Phòng máy vi tính, phần mềm Mouse Skills cài sẵn trên các máy.
Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.
- Quan sát, trực quan
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
6
Bài 6: Học gõ mười ngón
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím
2
11, 12
Biết các loại bàn phím
Học sinh nắm được các phương pháp rèn luyện kỹ năng bàn phím.
Biết và sử dụng được phần mềm.
Kiến thức: biết cách vào/ ra phần mềm Mario; biết cách sử dụng phần mềm này để luyện gõ 10 ngón.
- Kỹ năng: thực hiện được việc vào/ ra phần mềm; biết sử dụng chương trình, lựa chọn bài học phù hợp; thực hiện được gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất
Máy chiếu Projector, phần mềm Mario
Bàn phím rời để minh hoạ.
-Quan sát, thảo luận, rút ra nhận xét.
-Giới thiệu, hướng dẫn, minh hoạ
-Thực hành trên máy
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
7
2
13, 14
8
1
15
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời
1
16
Học sinh biết dùng máy tính để học tập một bộ môn khác ngoài tin học.
Biết làm việc theo nhóm và tập trình bày vấn đề trước lớp.
Biết dùng tài liệu tin học để tìm hiểu và giải quyết một số vấn đề liên quan.
Máy chiếu Projector, phòng máy vi tính
Phần mềm Solar System 3D Simulator.
Quan sát và giải quyết vấn đề.
Thực hiện trên máy tính
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
9
1
17
Bài tập
1
18
Học sinh nắm lại những kiến thức khái niệm về thông tin đã học.
-Kỹ năng: thực hiện được việc vào/ ra phần mềm; biết sử dụng chương trình.
Máy chiếu Projector, phòng máy vi tính
Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.
Học sinh làm bài tập
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
10
 Kiểm tra lý thuyết (1 tiết)
1
19
- Kiểm tra đánh giá sự nắm bắt kiến thức của học sinh.
Kiểm tra viết trên giấy.
Giáo viên: bài kiểm tra.
Học sinh: ôn tập những kiến thức đã học.
Kiểm tra viết trên giấy.
Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành ?
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì ?
1
20
Học sinh hiểu được sự cần thiết máy tính phải có hệ điều hành.
Nắm được những vấn đề cơ bản về cách quản lý của hệ điều hành đối với phần cứng, phần mềm trong máy tính.
Học sinh hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong máy tính, trong việc điều khiển các hoạt động của phần cứng và phần mềm.
Nắm được những chức năng chính của hệ điều hành.
Học sinh hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong máy tính, trong việc điều khiển các hoạt động của phần cứng và phần mềm.
- Nắm được những chức năng chính của hệ điều hành.
Phòng máy vi tính
Máy tính cài hệ điều hành Windows XP, Vista, 
Đặt vấn đề để học sinh trao đổi theo nhóm
- Học sinh đưa nhận xét rồi rút ra kết luận
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
11
2
21, 22
Phòng máy vi tính, máy chiếu
Tổ chức từng nhóm để thảo luận.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
12
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
Bài 12: Hệ điều hành Windows 
2
23, 24
Học sinh nắm lại những kiến thức khái niệm về thông tin đã học.
Nắm được những cách tổ chức thông tin của hệ điều hành.
- Nắm được một số khái niệm về tập tin, đường dẫn, thư mục,
Máy chiếu, phòng máy vi tính. 
Tìm hiểu, thảo luận theo nhóm về cách tổ chức, quản lý thông tin của hệ điều hành.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
13
1
25
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Bài thực hành 2: Làm quen với windows
1
26
Học sinh bước đầu làm quen với hệ điều hành Windows XP qua một số thao tác cụ thể như: làm quen với thanh công việc Taskbar, xem và chạy chương trình ứng dụng, thay đổi màn hình nền, tìm hiểu công dụng của nút phải chuột.
Rèn luyện kỹ năng sử dụng chuột khi làm việc trong môi trường Windows
Máy chiếu, phòng máy vi tính. 
Học sinh thực hành theo nhóm, thảo luận và nộp phiếu báo cáo thực hành vào cuối giờ.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
14
Bài thực hành 2: Làm quen với windows
1
27
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Bài tập
1
28
Học sinh nắm lại những kiến thức khái niệm về thông tin đã học.
Nắm được những cách tổ chức thông tin của hệ điều hành.
Nắm được một số khái niệm về tập tin, đường dẫn, thư mục,
Học sinh thực hành theo nhóm, thảo luận và nộp phiếu báo cáo thực hành vào cuối giờ.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
15
Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục
2
29, 30
Học sinh tìm hiểu thông tin qua Windows Explorer.
Rèn luyện kỹ năng khi làm việc với thư mục.
Máy chiếu, phòng máy vi tính. 
Học sinh thực hành theo nhóm, thảo luận và nộp phiếu báo cáo thực hành vào cuối giờ.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
16
Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin
2
31, 32
Học sinh tìm hiểu thông tin qua Windows Explorer.
Rèn luyện kỹ năng khi làm việc với tập tin.
Máy chiếu, phòng máy vi tính. 
Thực hành trên máy tính và nộp phiếu báo cáo vào cuối giờ
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
17
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
1
33
Đánh giá sự nắm bắt và vận dụng kiến thức của học sinh.
Máy chiếu, phòng máy vi tính. 
Kiểm tra trên máy tính.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Ôn tập
1
34
Ôn tập lại tất cả các kiến thức đã học từ đầu năm.
Máy chiếu, phòng máy vi tính. 
Giáo viên củng cố.
Học sinh thực hiện bài tập.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
18
Kiểm tra học kì I
2
35, 36
Đánh giá sự nắm bắt và vận dụng kiến thức của học sinh.
Máy chiếu, phòng máy vi tính. 
- Kiểm tra viết trên giấy.
- Kiểm tra trên máy tính.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
19
Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản 
2
37, 38
- Học sinh nắm được những thao tác cơ bản khi sử dụng phần mềm Microsoft Word.
- Học sinh hiểu thêm được một số khái niệm về ký tự, dòng, trang, con trỏ soạn thảo,
- Nắm được những quy tắc gõ văn bản trong Word, quy tắc gõ văn bản chữ Việt.
Máy chiếu, phòng máy vi tính. 
Phát vấn, giảng giải, minh hoạ bằng hình ảnh trực quan.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
20
1
39
Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
1
40
- Làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn, một số nút lệnh,
- Bước đầu tạo một văn bản tiếng Việt đơn giản và lưu trữ.
Máy chiếu, phòng máy vi tính. 
Học sinh thực hành trực tiếp trên máy tính theo nhóm.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
21
1
41
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1
42
Học sinh biết cách chỉnh sửa văn bản qua các thao tác chọn, xoá, chèn, sao chép.
Máy chiếu, phòng máy vi tính. 
Phát vấn, minh hoạ bằng hình ảnh trực quan.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
22
1
43
Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản 
1
44
Thực hành các thao tác mở văn bản mới hoặc văn bản đã lưu trữ, nhập nội dung văn bản.
Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản, thay đổi trật tự nội dung văn bản bằng các chức năng sao chép, di chuyển.
Thực hiện kỹ năng gõ văn bản tiếng Việt.
Máy chiếu, phòng máy vi tính. 
Học sinh thực hiện thao tác trên máy tính trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên bộ môn.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
23
1
45
Bài 16: Định dạng văn bản
Bài 17: Định dạng đoạn văn
1
46
Học sinh biết cách trình bày văn bản, định dạng ký tự đạt những yêu cầu cần thiết như rõ ràng, đẹp, nội dung dễ nhớ.
Học sinh biết cách định dạng đoạn văn bản đạt những yêu cầu như căn lề, vị trí lề,  dùng các nút lệnh hoặc hộp thoại paragraph.
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
Dùng hình ảnh trực quan minh hoạ
24
2
47,
78
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
25
Bài thực hành 7 Em tập trình bày văn bản 
2
49, 50
Biết và thực hiện được các thao tác định dạng văn bản đơn giản.
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
Thực hiện trên máy tính
26
Bài tập
1
51
Học sinh nắm lại những kiến thức trình soạn thảo văn bản.
- Biết và thực hiện được các thao tác định dạng văn bản đơn giản.
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
Bài tập mẫu
Học sinh thực hành theo nhóm, thảo luận và nộp phiếu báo cáo thực hành vào cuối giờ.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Kiểm tra lý thuyết (1 tiết)
1
52
Kiểm tra khả năng nắm bắt và sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản của học sinh.
Kiểm tra viết trên giấy.
Giáo viên: bài kiểm tra.
Học sinh: ôn tập những kiến thức đã học.
27
Bài 18: Trình bày văn bản và trang in
2
53, 54
Học sinh nắm được những cách trình bày văn bản với những hình thức khác nhau.
Biết cách in văn bản.
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
Phát vấn, diễn giải, minh hoạ bằng hình ảnh trực quan.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
28
Bài 19: Tìm kiếm và thay thế
Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa
2
55, 56
Học sinh nắm được những cách tìm và sửa lỗi nhanh chóng khi soạn thảo văn bản.
Rèn luyện kỹ năng sử dụng các chức năng có sẵn của Word.
Học sinh biết cách chèn hình ảnh vào văn bản để làm nổi bật và sinh động nội dung văn bản hơn.
Rèn luyện kỹ năng sử dụng các chức năng chèn hình ảnh của Word.
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
29
1
57
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
Phát vấn, diễn giải, minh hoạ bằng hình ảnh trực quan.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Bài thực hành 8 Em "viết" báo tường
1
58
Rèn luyện các kỹ năng tạo văn bản, biên tập, định dạng và trình bày văn bản.
Thực hành thao tác chèn hình ảnh từ một tệp có sẵn vào văn bản.
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
Bài tập mẫu
Thực hiện trên máy tính.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
30
1
59
Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng
1
60
Học sinh biết cách tạo và trình bày nội dung văn bản dưới dạng bảng.
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
Phát vấn, trình bày, minh hoạ bằng hình ảnh trực quan
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
31
1
61
Bài tập
1
62
Rèn luyện các kỹ năng làm việc với chương trình soạn thảo văn bản.
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
Bài tập mẫu
Học sinh thực hành theo nhóm, thảo luận và nộp phiếu báo cáo thực hành vào cuối giờ.
32
Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em
2
63, 64
Thực hành tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng.
Vận dụng các kỹ năng định dạng để trình bày nội dung trong các ô của bảng.
Thay đổi độ rộng các cột và độ cao các hàng của bảng.
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
HS Thực hiện trực tiếp trên máy tính.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
33
Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền 
2
65, 66
Rèn luyện các kỹ năng làm việc với chương trình soạn thảo văn bản.
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
Bài tập mẫu
HS Thực hiện trực tiếp trên máy tính
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
34
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
1
67
Kiểm tra đánh giá sự nắm bắt và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.
Phòng máy vi tính
Kiểm tra trên máy tính.
Ôn tập
1
68
Ôn lại những kiến thức đã học, những kỹ năng thực hiện thao tác với chương trình soạn thảo.
Máy chiếu,
 phòng máy vi tính. 
Bài tập mẫu
HS Thực hiện trực tiếp trên máy tính
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
35
Kiểm tra học kì II
2
69, 70
Kiểm tra những kiến thức đã học, những kỹ năng thực hiện thao tác với chương trình soạn thảo.
Phòng máy vi tính
Kiểm tra trên máy tính.

Tài liệu đính kèm:

  • docKe_hoach_giang_day_Tin_hoc_6.doc