Kế hoạch bộ môn Tin 6 năm học 2015 - 2016

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU BỘ MÔN

1. Mục đích

Cung cấp cho học sinh một số kiến thức về máy tính, về các hệ điều hành trên thế giới, hệ điều hành mà em đang học,

- Tìm hiểu và khắc sâu các phần mềm ứng dụng khác như phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm luyện gõ phím,

2. Yêu cầu

* Kiến thức:

- Trang bị cho HS một số hiểu biết cơ bản ban đầu về thông tin máy tính, hệ điều hành máy tính, kỷ năng luyện gõ văn bản và các cấu trúc điều khiển cơ bản khác.

- Biết được lợi ích của t các chương trình máy tính để giải quyết những bài toán khác nhau trong lính vực của đời sống.

- Biết cách sử dụng các phần mềm học tập trình bày trong SGK.

- Hiểu được ý nghĩa của các phần mềm máy tính ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 734Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bộ môn Tin 6 năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường thcs phúc trạch
 Tổ: Toán-lí-tin
Kế hoạch bộ môn Tin 6
NĂM HỌC 2015-2016
--™™™ & ˜˜˜--
mục đích yêu cầu bộ môn
Mục đích
Cung cấp cho học sinh một số kiến thức về máy tính, về các hệ điều hành trên thế giới, hệ điều hành mà em đang học,
- Tìm hiểu và khắc sâu các phần mềm ứng dụng khác như phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm luyện gõ phím,
Yêu cầu
* Kiến thức:
- Trang bị cho HS một số hiểu biết cơ bản ban đầu về thông tin máy tính, hệ điều hành máy tính, kỷ năng luyện gõ văn bản và các cấu trúc điều khiển cơ bản khác.
- Biết được lợi ích của t các chương trình máy tính để giải quyết những bài toán khác nhau trong lính vực của đời sống.
- Biết cách sử dụng các phần mềm học tập trình bày trong SGK.
- Hiểu được ý nghĩa của các phần mềm máy tính ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.
* Kỷ năng:
- Thành thạo trong sử dụng máy tính, biết các dữ liệu, tài nguyên thông tin cụ thể.
- Sử dụng và khai thác thành thạo các phần mềm học tập được giới thiệu.
- Rèn luyện khả năng tháo tác nhanh với bàn phím và chuột máy tính.
* Phương pháp :
- Ham thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận và tinh thần làm việc theo nhóm.
- Nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính không phân biệt phần mềm học tập hay phần mềm trò chơi. Có ý thức sử dụng máy tính đúng mục đích.
- Nâng cao ý thức và lòng say mê học tập môn học
II. Cấu trúc chương trình 
KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH MễN TIN HỌC LỚP 6
Cả năm: 70 tiết (2 tiết/tuần)
Áp dung từ ngày 25/8/2014
Nội dung
Thời lượng
Chương 1: Làm quen với tin học và MTĐT
8 (LT:7; BTTH: 1; BT: 0)
Chương 2: Phần mềm học tập
9 (LT: 4; BTTH: 4; BT: 1)
Chương 3: Hệ điều hành
14 (LT: 7; BTTH: 6; BT: 1)
Chương 4: Soạn thảo văn bản
29 (LT: 15; BTTH: 12; BT: 2)
ễn tập
2 (mỗi kỡ 1 tiết)
Kiểm tra
8 (4 tiết KTHK, 2 tiết KT, 2 tiết KT thực hành) chia đều cho 2 học kỡ
Cộng
70
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH
 MễN TIN HỌC TỰ CHỌN LỚP 6
Tuần
Tiết
Nội dung
1
1,2
Bài 1: Thụng tin và tin học.
2
3,4
Bài 2: Thụng tin và biểu diễn thụng tin.
3
5,6
Bài 5: Luyện tập chuột.
4
7
Bài 3: Em cú thể làm được gỡ nhờ mỏy tớnh.
8
Bài 4: Mỏy tớnh và phần mềm mỏy tớnh (tiết 1).
5
9
Bài 4: Mỏy tớnh và phần mềm mỏy tớnh (tiết 2).
10
Bài thực hành 1.
6
11,12
Bài 9: Vỡ sao cần cú hệ điều hành.
7
13,14
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gỡ.
8
15
Bài tập.
16
Kiểm tra 1 tiết.
9
17,18
Bài 6: Học gừ 10 ngún.
10
19,20
Bài 11: Tổ chức thụng tin trong mỏy tớnh.
11
21
Bài 12: Hệ điều hành Windows.
22
Bài tập.
12
23,24
Bài thực hành 2.
13
25,26
Bài thực hành 3.
14
27,28
Bài thực hành 4.
15
29
Kiểm tra thực hành 1 tiết.
30
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gừ phớm (tiết 1).
16
31
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gừ phớm (tiết 2).
32
ễn tập.
17
33,34
Kiểm tra học kỡ 1.
18
35,36
Bài 8: Quan sỏt trỏi đất và cỏc vỡ sao trong hệ mặt trời.
KỲ II
19
37,38
Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản.
20
39
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản.
40
Bài thực hành 5 (tiết 1).
21
41
Bài thực hành 5 (tiết 2).
42
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (tiết 1).
22
43
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (tiết 2).
44
Bài thực hành 6 (tiết 1).
23
45
Bài thực hành 6 (tiết 2).
46
Bài 16: Định dạng văn bản (tiết 1).
24
47
Bài 16: Định dạng văn bản (tiết 2).
48
Bài 17: Định dạng đoạn văn.
25
49
Bài thực hành 7.
50
Bài thực hành 7.
26
51
Bài tập.
52
Kiểm tra 1 tiết.
27
53,54
Bài 18: Trỡnh bày trang văn bản và in.
28
55,56
Bài 19: Tỡm kiếm và thay thế.
29
57
Bài 20: Thờm hỡnh ảnh minh họa.
58
Bài thực hành 8 (tiết 1).
30
59
Bài thực hành 8 (tiết 2).
60
Bài 21: Trỡnh bày cụ đọng bằng bảng (tiết 1).
31
61
Bài 21: Trỡnh bày cụ đọng bằng bảng (tiết 1).
62
Bài tập.
32
63,64
Bài thực hành 9.
33
65,66
Bài thực hành tổng hợp.
34
67
ễn tập.
68
Kiểm tra thực hành (1 tiết).
35
69,70
Kiểm tra học kỡ II.
Những biện pháp Cơ bản
 1. Thực hiện chương trình: 
 Có kế hoạch bộ môn , thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình của Bộ, hoàn thành chương trình đúng thời gian qui định
 2. Soạn bài:
Giáo án soạn đầy đủ, theo đúng các bước theo hướng cải tiến, bài soạn trước khi giảng bài. Các bước hoạt động của giáo viên và học sinh tương ứng từng mục. Nội dung ghi chép đầy đủ, khoa học ngắn gọn.
 3. Lên lớp
- Ra vào lớp đúng giờ, đạt hiệu quả cao,
- Đối với phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh. 
- Tăng cường tối đa thời gian làm bài tập và thực hành.
- Hướng dẫn về nhà kỹ, gợi ý những bài tập khó, chuẩn bị cho tiết sau. 
- Trong khi giảng bài chú ý những đối tượng là học sinh yếu kém.
 4. Kiểm tra cho điểm
- Đảm bảo đúng chế độ kiểm tra, cho điểm, kiểm tra đầu giờ bằng nhiều
 hình thức khác nhau. chấm, trả bài theo quy định, chấm kỹ có nhận xét chi tiết, lời phê phù hợp với điểm đã cho. 
- Trả baì đúng hạn, chữa lỗi cho học sinh
 5. Xây dựng cơ sở vật chất cho môn học
- Đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK, hướng dẫn học sinh cách sử dụng và học theo SGK.
 6. Chỉ đạo việc học tập cho học sinh và phụ đạo bồi dưỡng học sinh
- Hướng dẫn học sinh học tập đúng phương pháp đặc trưng của bộ môn, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc học bài của học sinh. Có kỷ luật cụ thể đối với học sinh không thuộc bài, không làm bài tập.
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém dưới sự chỉ đạo của nhà trường. 
- Có sự kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để trao đổi, đôn đốc và nhắc nhở học sinh tích cực học tập ở trường ở nhà. Góp phần nâng cao chất lượng bộ môn và chất lượng chung.
 - Đảm bảo duy trỡ sĩ số học sinh
 - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo đúng quy chế (lý thuyết và thực hành)
IV. Chỉ tiêu bộ môn
 X.loại
Lớp
Sỉ
Số
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Sl
%
Sl
%
Sl
%
Sl
%
6D
Tổng
V KẾ HOẠCH SỬ DỤNG PHềNG THỰC HÀNH TIN HỌC
Tuần
Tiết
Nội dung
Mượn Phũng thực hành
1
1,2
Bài 1: Thụng tin và tin học.
2
3,4
Bài 2: Thụng tin và biểu diễn thụng tin.
3
5,6
Bài 5: Luyện tập chuột.
Phũng T/H tin
4
7
Bài 3: Em cú thể làm được gỡ nhờ mỏy tớnh.
8
Bài 4: Mỏy tớnh và phần mềm mỏy tớnh (tiết 1).
5
9
Bài 4: Mỏy tớnh và phần mềm mỏy tớnh (tiết 2).
Phũng T/H tin
10
Bài thực hành 1.
Phũng T/H tin
6
11,12
Bài 9: Vỡ sao cần cú hệ điều hành.
7
13,14
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gỡ.
Phũng T/H tin
8
15
Bài tập.
Phũng T/H tin
16
Kiểm tra 1 tiết.
9
17,18
Bài 6: Học gừ 10 ngún.
Phũng T/H tin
10
19,20
Bài 11: Tổ chức thụng tin trong mỏy tớnh.
Phũng T/H tin
11
21
Bài 12: Hệ điều hành Windows.
22
Bài tập.
Phũng T/H tin
12
23,24
Bài thực hành 2.
Phũng T/H tin
13
25,26
Bài thực hành 3.
Phũng T/H tin
14
27,28
Bài thực hành 4.
Phũng T/H tin
15
29
Kiểm tra thực hành 1 tiết.
Phũng T/H tin
30
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gừ phớm (tiết 1).
Phũng T/H tin
16
31
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gừ phớm (tiết 2).
Phũng T/H tin
32
ễn tập.
Phũng T/H tin
17
33,34
Kiểm tra học kỡ 1.
Phũng T/H tin
18
35,36
Bài 8: Quan sỏt trỏi đất và cỏc vỡ sao trong hệ mặt trời.
Phũng T/H tin
19
37,38
Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản.
20
39
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản.
40
Bài thực hành 5 (tiết 1).
Phũng T/H tin
21
41
Bài thực hành 5 (tiết 2).
Phũng T/H tin
42
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (tiết 1).
22
43
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (tiết 2).
Phũng T/H tin
44
Bài thực hành 6 (tiết 1).
Phũng T/H tin
23
45
Bài thực hành 6 (tiết 2).
Phũng T/H tin
46
Bài 16: Định dạng văn bản (tiết 1).
24
47
Bài 16: Định dạng văn bản (tiết 2).
Phũng T/H tin
48
Bài 17: Định dạng đoạn văn.
Phũng T/H tin
25
49
Bài thực hành 7.
Phũng T/H tin
50
Bài thực hành 7.
Phũng T/H tin
26
51
Bài tập.
Phũng T/H tin
52
Kiểm tra 1 tiết.
Phũng T/H tin
27
53,54
Bài 18: Trỡnh bày trang văn bản và in.
28
55,56
Bài 19: Tỡm kiếm và thay thế.
Phũng T/H tin
29
57
Bài 20: Thờm hỡnh ảnh minh họa.
Phũng T/H tin
58
Bài thực hành 8 (tiết 1).
Phũng T/H tin
30
59
Bài thực hành 8 (tiết 2).
Phũng T/H tin
60
Bài 21: Trỡnh bày cụ đọng bằng bảng (tiết 1).
31
61
Bài 21: Trỡnh bày cụ đọng bằng bảng (tiết 1).
Phũng T/H tin
62
Bài tập.
Phũng T/H tin
32
63,64
Bài thực hành 9.
Phũng T/H tin
33
65,66
Bài thực hành tổng hợp.
Phũng T/H tin
34
67
ễn tập.
Phũng T/H tin
68
Kiểm tra thực hành (1 tiết).
Phũng T/H tin
35
69,70
Kiểm tra học kỡ II.

Tài liệu đính kèm:

  • docke hoach bo mon tin 6-2015-16.doc