Giáo án Tin học 6 - Tiết 3: Thông tin và biểu diễn thông tin

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

HĐ 1: Học sinh hiểu được các dạng thông tin thường gặp

HĐ 2: HS hiểu biểu diễn thơng tin l gì v biết được vai trị của biểu diễn thơng tin.

HĐ 3: HS hiểu được cách biểu diễn thông tin trong máy tính.

1.2. Kỹ năng:

HĐ 1: Tìm được các ví dụ thực tế về các dạng thông tin.

1.3. Thái độ:

HĐ 1, 2, 3: Kích thích tính tò mò, ham học hỏi của HS.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 553Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 3: Thông tin và biểu diễn thông tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2
Tiết 3 
Ngày dạy: 
THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
HĐ 1: Học sinh hiểu được các dạng thông tin thường gặp
HĐ 2: HS hiểu biểu diễn thơng tin là gì và biết được vai trị của biểu diễn thơng tin.
HĐ 3: HS hiểu được cách biểu diễn thơng tin trong máy tính.
1.2. Kỹ năng:
HĐ 1: Tìm được các ví dụ thực tế về các dạng thông tin.
1.3. Thái độ:
HĐ 1, 2, 3: Kích thích tính tò mò, ham học hỏi của HS.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
 - Các dạng thơng tin cơ bản.
 - Biểu diễn thơng tin
 - Biểu diễn thơng tin trong máy tin.
3. CHUẨN BỊ:
3.1 GV: 
3.2 HS: Báo, tranh ảnh, kiến thức đã học ở tiết trước.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện :
Lớp 6A3 : .............................................................................................................................
Lớp 6A4 : .............................................................................................................................	
Lớp 6A5 : .............................................................................................................................	
4.2. Kiểm tra miệng (5ph) :
- GV : Thông tin là gì? (5đ). Nêu các ví dụ về thông tin và cách thức mà con người tiếp nhận thông tin đó? (5đ)
- GV : Gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
- HS : Nhận xét câu trả lời của bạn.
- GV : Kết luận. Cho điểm.
- GV: Thế nào là hoạt động thông tin của con người? Nêu ví dụ? (5đ). Tìm ví dụ về công cụ thông tin vượt ra ngoài khả năng của con người? (5đ)
- GV: Gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
- HS: Nhận xét.
- GV: Kết luận. Cho điểm.
* Thơng tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.
- VD: tin thời sự -> xem ti vi, báo, nghe đài
* Việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ va truyền thơng tin được gọi chung là hoạt động thơng tin.
- VD: (HS tự lấy)
- VD: Máy tính, kính hiển vi, ống nhòm,
4.3. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
HĐ 1 (10ph): 
- GV: Thông tin rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên ta chỉ quan tâm tới ba dạng chính: văn bản, hình ảnh và âm thanh.
- GV: Đưa ra 1 số ví dụ vê thơng tin ở dạng văn bản.
- HS: Quan sát ví dụ do GV đưa ra.
- GV: Em hãy đưa ra một số ví dụ khác về dạng văn bản mà em biết là?
- HS: Chữ viết, kí hiệu, con số
- HS: Nhận xét.
- GV: Kết luận.
- GV: Em hãy cho một số ví dụ về thông tin ở dạng hình ảnh mà em biết?
- HS: Hình vẽ, hình minh họa, chuột Mickey
- HS: Nhận xét.
- GV: Kết luận. Còn ví dụ về thông tin ở dạng âm thanh 
- HS: Tiếng đàn, tiếng chim hót, tiếng còi
- HS: Nhận xét.
- GV: Kết luận.
HĐ 2 (15ph):
- GV: Con người có thể tiếp nhận thông tin và giao tiếp với người khác bằng kí hiệu, ngôn ngữ, lời nói, nào đó. Đó chính là cách biểu diễn thông tin của con người. Vậy thế nào là biểu diễn thơng tin chúng ta cùng đi vào tìm hiểu trong phần 2.
- GV: Giới thiệu: Biểu diễn thơng tin là cách thể hiện thơng tin dưới dạng cụ thể nào đĩ.
- HS: Lắng nghe. Ghi bài.
- GV: Ngồi cách thể hiện thơng tin như đã nêu ở trên ta cịn cĩ cách nào để biểu diễn nữa khơng?
- HS: Trả lời
- GV: Đưa ra ví dụ:
 + Mỗi dân tộc cĩ hệ thống chữ cái của riêng mình để biểu diễn thơng tin dưới dạng văn bản.
 + Để tính tốn, chúng ta biểu diễn thơng tin dưới dạng các con số và kí hiệu.
 + Để mơ tả một hiện tượng vật lí, các nhà khoa học cĩ thể sử dụng các phương trình tốn học.
 + Các nốt nhạc dùng để biểu diễn một bản nhạc cụ thể,
-HS: Lắng nghe.
- GV: Nêu một số ví dụ về cách biểu diễn thông tin đúng và cách biểu diễn thông tin sai cho HS nghe và quan sát.
- GV: Em có thể tiếp nhận và sử lí các thông tin bị biểu diễn sai hay khơng?
- HS: Không thể.
- GV: Kết luận. Qua đĩ cho thấy biểu diễn thơng tin cĩ vai trị quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhậ thơn tin.
- HS: Lắng nghe.
- GV: Nếu chúng ta biểu diễn chính xác thơng tin thì người tiếp nhận sẽ tiếp nhận được và sử lí đúng thơng tin đĩ.
- GV: Vậy khi biểu diễn thông tin đòi hỏi cần phải?
- HS: Sự chính xác của thông tin.
- HS: Nhận xét.
- GV: Kết luận. Gọi 3 HS nhắc lại vai trị của biểu diễn thơng tin.
HĐ 3 (10ph):
- GV: Việc lựa chọn dạng biểu diễn thơng tin cĩ vai trị rất quan trọng.
- HS: Lắng nghe.
- GV: Để máy tính cĩ thể trợ giúp con ngươi trong hoạt động thơng tin, thơng tin cần được biểu diễn dưới dạn phù hợp.
- HS: Nghe giảng, ghi bài.
- GV: Đối với máy tính, thơng tin được biểu diễn dưới dạng các dãy bit chỉ ồm hai kí hiệu 0 và 1.
- GV: Việc biểu diễn thông tin bằng hai kí hiệu là 0 hoặc 1 giúp cho các kĩ sư dễ dàng và chính xác hơn trong việc tính toán.
- HS: Ghi bài.
1/ Các dạng thông tin cơ bản.
a/ Dạng văn bản: 
 Là những gì được ghi lại vào vở, sách báo bằng các con số, chữ viết hay kí hiệu.
b/ Dạng hình ảnh:
 Là những hình vẽ minh hoạ, phim hoạt hình, ảnh chụp, hình vẽ
c/ Dạng âm thanh:
 Là những tiếng động mà tai ta nghe được.
2/ Biểu diễn thông tin
* Biểu diễn thông tin:
 Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó
*Vai trò của biểu diễn thông tin
 Biểu diễn thơng tin cĩ vai trị quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thơng tin.
 Biểu diễn thơng tin cịn cĩ vai trị quyết định đối với mọi hoạt động thơng tin của con người.
3/ Biểu diễn thông tin trong máy tính
Để máy tính có thể xử lí , thông tin cần được thể hiện dưới dạng bit, chỉ gồm hai kí hiệu là 0 hoặc 1
4.4 Tổng kết (4ph):
- GV: Ngoài ba dạng thông tin cơ banû trên, còn có dạng thông tin nào khác?
- HS: Trả lời. Nhận xét.
- GV: Kết lụân.
- GV: Cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK/ 9.
- HS: Đọc ghi nhớ.
- Dạng cảm giác: cảm nhận được sự việc sắp sảy ra, ngửi thấy mùi và biết được sự việc đang sảy ra
4.5. Hướng dẫn học tập (1ph):
* Đối với bài học ở tiết này:
- Trả lời các câu hỏi trong phần câu hỏi và bài tập.
- Học thuộc lịng phần ghi nhớ.
* Đối với bài học ở tiết sau:
- Tìm hiểu trước nội dung phần 1. Một số khả năng của máy tính..
5. PHỤ LỤC:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_2_Thong_tin_va_bieu_dien_thong_tin.doc