Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Sinh - Câu 5.5

Câu 5.5

a. Cho những ví dụ sau: Chỉ ra trường hợp nào là thường biến, trường hợp nào là đột biến:

1. Người có bàn tay 6 ngón

2. Thỏ Himalaya ở 350C có bộ lông trắng, toàn bộ nuôi ở 50C bộ lông toàn đen, nuôi ở 20 – 300C thì thân trắng, mũi, tai, chân, đuôi đen

3. Lợn có đầu và chân sau dị dạng

4. Bò có 6 chân

5. Gấu Bắc Cực có bộ lông dày, trắng, mùa hè lông thưa, mọc đậm

b. Ở một loài động vật, giả sử có 100 tế bào sinh giao tử đực có kiểu gen Aa tiến hành giảm phân. Trong số đó có 5 tế bào xảy ra rối loạn lần phân bào II ở tế bào chứa gen a, giảm phân I bình thường các tế bào khác giảm phân bình thường.

a) Xác định: Trong tổng số giao tử bình thường, tỉ lệ loại giao tử bình thường chứa gen A là bao nhiêu?

b) Trong tổng số giao tử không bình thường chứa gen a là bao nhiêu?

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 552Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Sinh - Câu 5.5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
Môn sinh học 9.	Đề
Câu 5.5
a. Cho những ví dụ sau: Chỉ ra trường hợp nào là thường biến, trường hợp nào là đột biến:
Người có bàn tay 6 ngón
Thỏ Himalaya ở 350C có bộ lông trắng, toàn bộ nuôi ở 50C bộ lông toàn đen, nuôi ở 20 – 300C thì thân trắng, mũi, tai, chân, đuôi đen 
Lợn có đầu và chân sau dị dạng
Bò có 6 chân
Gấu Bắc Cực có bộ lông dày, trắng, mùa hè lông thưa, mọc đậm
b. Ở một loài động vật, giả sử có 100 tế bào sinh giao tử đực có kiểu gen Aa tiến hành giảm phân. Trong số đó có 5 tế bào xảy ra rối loạn lần phân bào II ở tế bào chứa gen a, giảm phân I bình thường các tế bào khác giảm phân bình thường.
Xác định: Trong tổng số giao tử bình thường, tỉ lệ loại giao tử bình thường chứa gen A là bao nhiêu?
Trong tổng số giao tử không bình thường chứa gen a là bao nhiêu?
1. Đột biến
2. Thường biến
3. Đột biến
4. Đột biến
5. Thường biến
0.5
0.5
a) Ta có 95 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường cho:
 + 190 tinh trùng mang gen A
 + 190 tinh trùng bình thường mang gen a
Có 5 tế bào sinh tinh giảm phân rối loạn phân bào 2: Ở 1 tế bào chứa gen a cho:
+ 10 tinh trùng bình thường chứa gen A
+ 5 tinh trùng không bình thường mang gen a
+ 5 tinh trùng không bình thường không mang gen A và a.
Tỉ lệ giao tử bình thường chứa gen A = 
Tỉ lệ giao tử không bình thường mang a = 
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Tài liệu đính kèm:

  • docNGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 câu 6.doc