Nội dung ôn tập cuối học kì I môn Lịch sử 5

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. Thực dân Pháp nổ súng, mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào thời gian nào ?

A. Ngày 1-9-1858 B. Ngày 9-1-1858

C. Ngày 1-9-1958

2. Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương ?

A. Trần Hưng Đạo B. Tôn Thất Thuyết

C. Nguyễn Trường Tộ

3. Phong trào Đông du bắt đầu từ năm nào, do ai khởi xướng ?

A. Năm 1904 - Phan Châu Trinh B. Năm 1905 - Phan Thanh Giản

C. Năm 1905 - Phan Bội Châu

4. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào ?

A. Ngày 5-6-1911 B. Ngày 6-5-1911

C. Ngày 5-6-1912

5. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ?

A. Bắc Kinh (Trung Quốc) B. Hồng Công (Trung Quốc)

C. Thượng Hải (Trung Quốc)

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 1925Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Nội dung ôn tập cuối học kì I môn Lịch sử 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. Thực dân Pháp nổ súng, mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào thời gian nào ?
A. Ngày 1-9-1858
B. Ngày 9-1-1858
C. Ngày 1-9-1958
2. Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương ? 
A. Trần Hưng Đạo
B. Tôn Thất Thuyết
C. Nguyễn Trường Tộ
3. Phong trào Đông du bắt đầu từ năm nào, do ai khởi xướng ?
A. Năm 1904 - Phan Châu Trinh
 B. Năm 1905 - Phan Thanh Giản
C. Năm 1905 - Phan Bội Châu 
4. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào ?
A. Ngày 5-6-1911
B. Ngày 6-5-1911
C. Ngày 5-6-1912
5. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ?
A. Bắc Kinh (Trung Quốc)
B. Hồng Công (Trung Quốc)
C. Thượng Hải (Trung Quốc)
6. “ Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là câu nói được trích dẫn từ đâu ?
A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
B. Bản di chúc của Bác Hồ.
C. Bản Tuyên ngôn Độc lập.
7. Tên gọi của Bác Hồ lúc khai sinh là gì?
A. Nguyễn Tất Thành
B. Nguyễn Sinh Cung
C. Nguyễn Ái Quốc
8. Ai là người được nhân dân tôn làm Bình Tây Đại nguyên soái ?
A. Tôn Thất Thuyết
B. Nguyễn Trường Tộ
C. Trương Định
9. Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ?
A. Ngày 3-2-1930
B. Ngày 2-3-1930
C. Ngày 13-2-1930
10. Nguyễn Tất Thành sinh ngày, tháng, năm nào ?
A. Ngày 19-5-1890
B. Ngày 15-9-1890
C. Ngày 19-5-1980
11. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào ?
A. Ngày 9-2-1945
B. Ngày 2-9-1945
C. Ngày 2-9-1940
12. Triều đình nhà Nguyễn kí hòa ước nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp gồm?
A. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên
B. Biên Hòa, Gia Định, Hà Tiên
C. Biên Hòa, Gia Định, Định Tường
13. Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX do Phan Bội Châu tổ chức là gì ?
A. Đông Kinh
B. Đông Hồ
C. Đông Du
14. Phong trào Đông Du đưa thanh niên sang nước nào du học ?
A. Anh
B. Nhật
C. Trung Quốc
15. Bản “ Tuyên ngôn Độc lập” khẳng định điều gì ?
A. Khẳng định quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc ta.
 B. Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
 C. Tất cả đều đúng.
16. Trương Định phải giải tán nghĩa binh và đi nhận chức Lãnh binh ở đâu ?
A. An Giang
B. Hậu Giang
C. Kiên Giang
17. Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn độc lập” nhằm ?
A. Tuyên bố sự chấm dứt của triều đại phong kiến nhà Nguyễn.
B.Tuyên bố tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.
C. Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.
18. Hai tỉnh nổ ra phong trào Xô- viết Nghệ-Tĩnh là?
A. Nghệ An - Thanh Hóa
B. Nghệ An - Hà Tĩnh
C. Hà Tĩnh – Thanh Hóa
19. Nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn?
A. Hai triệu người
B. Ba triệu người
C. Một triệu người
20. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc đã bầu chọn được mấy vị anh hùng ?
A. 5 anh hùng
B. 6 anh hùng
C. 7 anh hùng
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ ?
Trả lời: 
- Mở rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với nhiều nước.
- Thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta phát triển kinh tế.
- Mở trường dạy cách đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc...
Câu 2: Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những kinh tế mới nào ?
Trả lời: 
- Trong công nghiệp: xuất hiện ngành khai thác khoáng sản: than, thiếc, bạc, vàng chủ yếu là khai thác than.
- Trong nông nghiệp: Pháp lập đồn điền trồng chè, cà phê, đặc biệt là trồng cao su.
Câu 3: Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám ?
Trả lời: 
- Nạn đói, nạn dốt đang đe doạ nghiêm trọng.
- Các nước đế quốc và các thế lực phản động cấu kết với nhau bao vây, chống phá cách mạng. 
- Ngân quỹ nhà nước trống rỗng.
Câu 4: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 nhằm mục đích gì ?
Trả lời: 
Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 nhằm:
- Giải phóng một phần biên giới.
- Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
- Khai thông đường liên lạc quốc tế.
Câu 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì ?
Trả lời: 
Đại hội đề ra nhiệm vụ:
- Phải phát triển tinh thần yêu nước.
- Đẩy mạnh thi đua.
- Chia ruộng đất cho nông dân.
Câu 6: Vì sao phong trào Đông Du thất bại?
Trả lởi:
 Phong trào Đông Du ngày càng phát triển mạnh làm cho thực dân Pháp rất lo ngại. Năm 1908 thực dân Pháp đã câu kết với chính phủ Nhật chống phong trào Đông Du. Ít lâu sau, chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất Phan Bội Châu và những người yêu nước Việt Nam ra khỏi Nhật Bản.
Câu 7: Nhân dân và chính phủ đã làm gì để chống lại giặc đói, và giặc dốt ?
Trả lởi:
- Để cứu đói Chủ tịch Hồ chí Minh kêu gọi cả nước lập hủ gạo cứu đói, ngày đồng tâm..., dành gạo cho dân nghèo.Dân nghèo được chia ruộng đất phấn khởi, hăng hái tham gia sản xuất. Nạn đói từng bước được đẩy lùi.
- Phong trào xóa nạn mù chữ được phát động khắp nơi. Trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được cắp sách tới lớp.
Câu 8: Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ?
Trả lời: 
 Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định: ‘‘ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy ’’.

Tài liệu đính kèm:

  • docnoi dung on tap mon lich su lop 5 hk 1_12221978.doc