Phân phối chương trình lớp 6 áp dụng từ năm học 2011 - 2012

- Giới thiệu Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở.

- Tập hát Quốc ca. - Giới thiệu Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở.

- Tập hát Quốc ca.

- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.

- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta - Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.

- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta

- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ.

- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh.

 + Các kí hiệu âm nhạc. - Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ.

- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh.

 + Các kí hiệu âm nhạc.

- Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ âm thanh.

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1. - Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ âm thanh.

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1.

- Học hát: Bài vui bước trên đường xa.

- Nhạc lí: Nhịp và phách – Nhịp 2/4. (Tiết 6) - Học hát: Bài vui bước trên đường xa.

- Nhạc lí: Nhịp và phách – Nhịp 2/4. (Tiết 6)

- Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2. - Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2.

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3.

- Cách đánh nhịp 2/4.

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng Tôi - Tập đọc nhạc: TĐN số 3.

- Cách đánh nhịp 2/4.

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng Tôi

 

doc 11 trang Người đăng trung218 Lượt xem 1144Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình lớp 6 áp dụng từ năm học 2011 - 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B – PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
LỚP 6
Áp dụng từ năm học 2011-2012
Học kì I	: 19 tuần = 18 tiết (19 tuần û 1 tiết / tuần = 19 tiết) Học kì II	: 18 tuần = 17 tiết (18 tuần û 1 tiết / tuần = 18 tiết)
Cả năm	: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG MỚI
NỘI DUNG CŨ
1
1
- Giới thiệu Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở.
- Tập hát Quốc ca.
- Giới thiệu Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở.
- Tập hát Quốc ca.
2
2
- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
3
3
- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh.
 + Các kí hiệu âm nhạc.
- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh.
 + Các kí hiệu âm nhạc.
4
4
- Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ âm thanh.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
- Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ âm thanh.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
5
5
- Học hát: Bài vui bước trên đường xa.
- Nhạc lí: Nhịp và phách – Nhịp 2/4. (Tiết 6)
- Học hát: Bài vui bước trên đường xa.
- Nhạc lí: Nhịp và phách – Nhịp 2/4. (Tiết 6)
6
6
- Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
- Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
7
7
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
- Cách đánh nhịp 2/4.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng Tôi
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
- Cách đánh nhịp 2/4.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng Tôi
8
8
- Ôn tập
- Ôn tập
9
9
- Kiểm tra 1 tiết
- Kiểm tra 1 tiết
10
10
- Học hát: Bài Hành khúc tới trường
- Học hát: Bài Hành khúc tới trường
11
11
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên Đàng.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên Đàng.
12
12
- Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường.
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam.
- Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường.
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam.
13
13
- Học hát: Bài Đi cấy.
- Học hát: Bài Đi cấy.
14
14
- Ôn tập bài hát Đi cấy.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5.
- Ôn tập bài hát Đi cấy.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5.
15
15
- Ôn tập bài hát: Đi cấy.
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5.
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.
- Ôn tập bài hát: Đi cấy.
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5.
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.
16
16
- Ôn tập
- Ôn tập
17
17
- Kiểm tra Học kì I.
- Kiểm tra Học kì I.
18
*
- Dự phịng Ktra HK
- Thực hành âm nhạc (bỏ)
19
18
- Thực hành âm nhạc
- Ôn tập
HỌC KỲ II
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG MỚI
NỘI DUNG CŨ
20
19
- Học hát: Bài Niềm vui của em
- Học hát: Bài Niềm vui của em
21
20
- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
22
21
- Nhạc lí: Nhịp ¾ - Cách đánh nhịp 3/4.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn thiếu niên nhi đồng.
- Nhạc lí: Nhịp ¾ - Cách đánh nhịp 3/4.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn thiếu niên nhi đồng.
23
22
- Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học.
- Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học.
24
23
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học.
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 7.
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học.
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 7.
25
24
- Ôn tập bài hát: Ngày đ ầu tiên đi học.
- Ôn tập - Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô Da
- Ôn tập bài hát: Ngày đ ầu tiên đi học.
- Ôn tập - Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô Da
26
25
- Ôn tập
- Ôn tập
27
26
- Kiểm tra 1 tiết
- Kiểm tra 1 tiết
28
27
- Học hát: Bài tia nắng hạt mưa
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
- Học hát: Bài tia nắng hạt mưa
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
29
28
- Ôn tập bài hát Tia nắng hạt mưa 
- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Ôn tập bài hát Tia nắng hạt mưa 
- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
30
29
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát lượn tròn, lượn khéo
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát lượn tròn, lượn khéo
31
30
- Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hôâ
- Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
- Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hôâ
- Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
32
31
- Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hôâ
- Tập đọc nhạc: TĐN số 10
- Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hôâ
- Tập đọc nhạc: TĐN số 10
33
32
- Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hôâ
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa Thu
- Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hôâ
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa Thu
34
33
-Ôn tập
-Ôn tập
35
34
- Kiểm tra học kì II
- Kiểm tra học kì II
36
*
- Dự phịng Ktra Học kì
- thực hành âm nhạc (bỏ)
37
35
- Dạy bài hát địa phương.
- Dạy bài hát địa phương.
LỚP 7
Áp dụng từ năm học 2011-2012
Học kì I	: 19 tuần = 18 tiết (19 tuần û 1 tiết / tuần = 19 tiết)
Học kì II	: 18 tuần = 17 tiết (18 tuần û 1 tiết / tuần = 18 tiết)
Cả năm	: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG MỚI
NỘI DUNG CŨ
1
1
- Học hát: Bài Mái trường mến yêu
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học
- Học hát: Bài Mái trường mến yêu
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học
2
2
- Ôn tập bài hát Mái trường mến yêu
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
- Ôn tập bài hát Mái trường mến yêu
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
3
3
- Ôn tập bài hát Mái trường mến yêu
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc Rừng
- Ôn tập bài hát Mái trường mến yêu
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc Rừng
4
4
- Học hát lí cây đa
- Nhạc lí: nhịp lấy đà (Tiết 6)
- Bài đọc thêm: Hội Lim
- Học hát lí cây đa
- Nhạc lí: nhịp lấy đà (Tiết 6)
- Bài đọc thêm: Hội Lim
5
5
- Ôn tập bài hát: Lí cây đa
- Nhạc lí: Nhịp 4/4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
- Ôn tập bài hát: Lí cây đa
- Nhạc lí: Nhịp 4/4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
6
6
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức ï:Sơ lược về một vài nhạc cụ phương tây
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức ï:Sơ lược về một vài nhạc cụ phương tây
7
7
- Ôn tập 
- Ôn tập 
8
8
- Kiểm tra 1 tiết
- Kiểm tra 1 tiết
9
9
- Học hát: Bài Chúng em cần hoà bình
- Học hát: Bài Chúng em cần hoà bình
10
10
- Ôn tập bài hát Chúng em cần hoà bình
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Bài đọc thêm: Hội xuân “ Sắc bùa”
- Ôn tập bài hát Chúng em cần hoà bình
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Bài đọc thêm: Hội xuân “ Sắc bùa”
11
11
- Ôn tập bài hát Chúng em cần hoà bình
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát hành quân xa
- Ôn tập bài hát Chúng em cần hoà bình
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát hành quân xa
12
12
- Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
- Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
13
13
- Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca
- Nhạc lí: Cung và nữa cung- Dấu hoá
- Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca
- Nhạc lí: Cung và nữa cung- Dấu hoá
14
14
- Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
- Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
15
15
- Ôn tập
- Ôn tập
16
16
- Ôn tập
- Ôn tập
17
17
- Kiểm tra học kì I
- Kiểm tra học kì I
18
*
- Dự phịng Ktra học kì
- Thực hành âm nhạc (bỏ)
19
18
- Ôn tập
- Ôn tập
HỌC KÌ II
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG MỚI
NỘI DUNG CŨ
20
19
- Học hát: Bài Đi cắt lúa
- Nhạc lí sơ lược về quãng
- Học hát: Bài Đi cắt lúa
- Nhạc lí sơ lược về quãng
21
20
- Ôn tập bài hát Đi cắt lúa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Ôn tập bài hát Đi cắt lúa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
22
21
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
23
22
- Học hát: Bài: Khúc ca bốn mùa
- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
- Học hát: Bài: Khúc ca bốn mùa
- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
24
23
- Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
25
24
- Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
- Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
26
25
- Ôn tập
- Ôn tập
27
26
- Kiển tra 1 tiết
- Kiển tra 1 tiết
28
27
- Học hát: Bài Ca –chiu- sa
- Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
- Học hát: Bài Ca –chiu- sa
- Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
29
28
- Ôn tập bài hát: Ca –chiu- sa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Ôn tập bài hát: Ca –chiu- sa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
30
29
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Nhạc lí: Gam trưởng –Giọng trưởng
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Nhạc lí: Gam trưởng –Giọng trưởng
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
31
30
- Học hát: Tiếng ve gọi hè
- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
- Học hát: Tiếng ve gọi hè
- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
32
31
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
33
32
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
34
33
- Ôn tập
- Ôn tập
35
34
- Kiểm tra học kì II
- Kiểm tra học kì II
36
*
- Dự phịng Ktra học kì
- Thực hành âm nhạc (bỏ)
37
35
- Dạy bài hát địa phương
- Dạy bài hát địa phương
LỚP 8
Áp dụng từ năm học 2011-2012
Học kì I	: 19 tuần = 18 tiết (19 tuần û 1 tiết / tuần = 19 tiết)
Học kì II	: 18 tuần = 17 tiết (18 tuần û 1 tiết / tuần = 18 tiết)
Cả năm	: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG MỚI
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG CŨ
1
1
- Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
1
1
- Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
2
2
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
2
2
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
3
3
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
3
3
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
4
4
- Học hát bài: Lí dĩa bánh bò
4
4
- Học hát bài: Lí dĩa bánh bò
5
5
- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
5
5
- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
6
6
- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo
6
6
- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo
7
7
- Ôn tập
7
7
- Ôn tập
8
8
- Kiểm tra 1 tiết
8
8
- Kiểm tra 1 tiết
9
9
- Học hát: Tuổi hồng
9
9
- Học hát: Tuổi hồng
10
10
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
10
10
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
11
11
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ –Nia
11
11
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ –Nia
12
12
- Học hát: Hò ba lí
12
12
- Học hát: Hò ba lí
13
13
- Ôn tập bài hát: Hò ba lí
- Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, ở giọng hoá biểu-Giọng cùng tên
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
13
13
- Ôn tập bài hát: Hò ba lí
- Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, ở giọng hoá biểu-Giọng cùng tên
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
14
14
- Ôn tập bài hát: Hò ba lí
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
14
14
- Ôn tập bài hát: Hò ba lí
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
15
15
- Ôn tập
15
15
- Ôn tập
16
16
- Ôn tập
16
16
- Ôn tập
17
17
- Kiểm tra học kì I
17
17
- Kiểm tra học kì I
18
*
- Dự phịng Ktra học kì
18
*
- Thực hành âm nhạc (bỏ)
19
18
- Ôn tập
19
18
- Ôn tập
HỌC KÌ II
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG MỚI
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG CŨ
20
19
- Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
20
19
- Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
21
20
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Nhạc lí: Nhịp 6/8
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
21
20
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Nhạc lí: Nhịp 6/8
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
22
21
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu
22
21
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu
23
22
- Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!
23
22
- Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!
24
23
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
24
23
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
25
24
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Hát bè
25
24
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Hát bè
26
25
- Ôn tập
26
25
- Ôn tập
27
26
- Kiểm tra 1 tiết
27
26
- Kiểm tra 1 tiết
28
27
- Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
28
27
- Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
29
28
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
29
28
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
30
29
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-Panh và bản nhạc buồn
30
29
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-Panh và bản nhạc buồn
31
30
- Học hát: Tuổi đời mênh mông
31
30
- Học hát: Tuổi đời mênh mông
32
31
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
32
31
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
33
32
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn
33
32
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn
34
33
- Ôn tập
34
33
- Ôn tập
35
34
- Kiểm tra học kì II
35
34
- Kiểm tra học kì II
36
*
- Dự phịng Ktra học kì
36
*
- Thực hành âm nhạc (BỎ)
37
35
- Dạy bài hát do địa phương tự chọn
37
35
- Dạy bài hát do địa phương tự chọn
LỚP 9
Áp dụng từ năm học 2011-2012
Học kì I	: 19 tuần = 18 tiết ( Một học kì )
	 (19 tuần û 1 tiết / tuần = 19 tiết)
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG MỚI
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG CŨ
1
1
- Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
1
1
- Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
2
2
- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng- TĐN số 1
2
2
- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng- TĐN số 1
3
3
- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
3
3
- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
4
4
- Học hát: Nụ cười
4
4
- Học hát: Nụ cười
5
5
- Ôn tập bài hát: Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ-TĐN số 2
5
5
- Ôn tập bài hát: Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ-TĐN số 2
6
6
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số2
- Nhạc lí :Sơ lược về hợp âm
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
6
6
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số2
- Nhạc lí :Sơ lược về hợp âm
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
7
7
- Ôn tập
7
7
- Ôn tập
8
8
- Kiểm tra 1 tiết
8
8
- Kiểm tra 1 tiết
9
9
- Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
9
9
- Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
10
10
- Nhạc lí: Giới thiệu về giọng
- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng-TĐN số 3
10
10
- Nhạc lí: Giới thiệu về giọng
- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng-TĐN số 3
11
11
- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
11
11
- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
12
12
- Học hát: Bài Lí Kéo Chài
12
12
- Học hát: Bài Lí Kéo Chài
13
13
- Ôn tập bài hát: Bài Lí Kéo Chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ-TĐN số 4
13
13
- Ôn tập bài hát: Bài Lí Kéo Chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ-TĐN số 4
14
14
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
14
14
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
15
15
- Ôn tập
15
15
- Ôn tập
16
16
- Ôn tập
16
16
- Ôn tập
17
17
- Kiểm tra học kì I
17
17
- Kiểm tra học kì I
18
 *
- Dự phịng Ktra học kì
18
 *
- Thực hành âm nhạc (BỎ)
19
18
- Dạy bài hát do địa phương tự chọn
19
18
- Dạy bài hát do địa phương tự chọn

Tài liệu đính kèm:

  • docAm Nhac.doc