Thiết lập ma trận đề thi Lịch sử 8 năm học 2013 - 2014

1. Cuộc k/c từ năm1858 -1873

 Trong những năm 1858 -1873, Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Lượt xem 1230Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết lập ma trận đề thi Lịch sử 8 năm học 2013 - 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ THI LỊCH SỬ 8 NĂM HỌC 2013-2014
Tên Chủ đề (nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Cuộc k/c từ năm1858 -1873
Trong những năm 1858 -1873, Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu 1 
Số điểm 3
Số câu 1
3 điểm = 30% 
2. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX
Nguyên nhân dẫn đến các đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX 
 .
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu 1 
2 điểm
Số câu 1
2điểm =20% 
3. Phong trào k/c chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX
Nguyên nhân thất bại của các phong trào đấu tranh chống Pháp vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 
Lập bảng thống kê về các cuộc KN lớn trong phong trào Cần Vương. CM cuộc KN Hương Khê là cuộc KN tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương
Số câu 1
1 điểm
Số câu 1
4 điểm
Số câu 2
5 điểm =50 %
Tổng số câu 
Tổng số điểm,Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 2=20 %
Số câu:1+1
Số điểm: 3+1=40%
Số câu:1
Số điểm:4=40 %
Số câu: 4
Số điểm : 10=100%
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
 MỸ CẨM 
 ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: LỊCH SỬ 8
Thời gian làm bài: 60 phút
NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1: (3 điểm) Trong những năm 1858 -1873, Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào? 
Câu 2: (2 điểm) Nguyên nhân dẫn đến các đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX? 
Câu 3: (1điểm) Tại sao các phong trào đấu tranh chống Pháp vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đều thất bại ?
Câu 4: (4 điểm) Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương (Tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa điểm, người lãnh đạo) 
 Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? 
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
MỸ CẨM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: LỊCH SỬ 8
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Câu 1: (3điểm) Trong những năm 1858 -1873, Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào? 
 - Ở Đà Nẳng: Nhân dân phối hợp chặt chẽ với triều đình chiến đấu.(1đ) 
 - Ở Gia Định: Nhân dân chiến đấu sôi nổi như Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Pháp ở sông Vàm Cỏ, Trương Định kháng chiến ở Gò Công.(1đ)
 - Ở các tỉnh Nam kì: Nhân dân nổi dậy kháng chiến khắp nơi, nhiều trung tâm kháng chiến thành lập ở Đồng Tháp Mười,Tây Ninh Bến Tre, nhiều lãnh tụ nổi tiếng như Trương Quyền, Nguyễn Hửu Quân.(1đ) 
Câu 2: (2điểm) Nguyên nhân dẫn đến các đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX? 
 - Đất nước ngày càng nguy khốn(0,5đ), do lòng yêu nước thương dân(0,5đ), muốn cho nước nhà giàu mạnh(0,5đ), có thể đương đầu vớí giặc ngoại xâm (0,5đ). 
Câu 3: (1điểm) Tại sao các phong trào đấu tranh chống Pháp vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đều thất bại ?
- Do đường lối lãnh đạo chưa đúng đắn.Thiếu một tổ chức Đảng lãnh đạo (0,5đ). 
- Chưa liên kết được các cuộc khởi nghĩa khác -Thực dân Pháp còn rất mạnh (0,5đ). 
Câu 4: (4 điểm) Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương (Tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa điểm, người lãnh đạo) 
 Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? 
Tên cuộc khởi nghĩa
Thời gian
Địa điểm
Người lãnh đạo
Ba Đình (0,25đ) 
1886-1887(0,25đ)
Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Mỹ Khê(Thanh Hóa) (0,25đ)
Phạm Bành,Đinh Công Tráng(0,25đ)
Bãi Sậy (0,25đ)
1883-1892(0,25đ)
Bãi Sậy(Hưng Yên) (0,25đ)
Nguyễn Thiện Thuật(0,25đ)
Hương Khê (0,25đ)
1885-1895(0,25đ)
Hương Khê(Nghệ An,Hà Tỉnh) (0,25đ)
Phan Đình Phùng,Cao Thắng(0,25đ)
- Vì: Khởi nghĩa có tổ chức, huấn luyện, trang bị vũ khí, tích lũy lương thực..(1đ) 
-----//-----

Tài liệu đính kèm:

  • docDe HKII su 8 2013-2014.doc