Tiết 14, Bài 13: Máy cơ đơn giản - Phan Quang Hiệp

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Nêu được các máy cơ đơn giản có trong vật dụng và thiết bị thông thường.

 - Tác dụng của các máy cơ.

2. Kĩ năng: - Sử dụng các dụng cụ TN.

3. Thái độ: - Rèn kĩ năng đo đạt, cẩn thận, sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

1. GV: - Lực kế, quả nặng, tranh vẽ 13.1-13.6.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Lượt xem 949Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 14, Bài 13: Máy cơ đơn giản - Phan Quang Hiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 14	 Ngày soạn: 17-11-2014 
Tiết : 14 Ngày dạy : 19-11-2014
Bài 13:
MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nêu được các máy cơ đơn giản có trong vật dụng và thiết bị thông thường.
 - Tác dụng của các máy cơ.
2. Kĩ năng: - Sử dụng các dụng cụ TN.
3. Thái độ: - Rèn kĩ năng đo đạt, cẩn thận, sáng tạo.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Lực kế, quả nặng, tranh vẽ 13.1-13.6.
Lực
Cừơng độ lực
Trọng lượng của vật
.......................(N)
Tổng lực kéo vật lên theo phương thẳng đứng
.......................(N)
2. HS: 
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: - KLR là gì? Công thức tính KLR?
 - Để Xác định KLR ta cần tìm các đại lượng nào?
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:
- GV nêu vấn đề cho HS đề xuất phương án giải quyết =>Bài mới.
- HS đề xuất phương án giải quyết.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách kéo vật lên theo phương thẳng đứng:
- HS đọc và trả lời phần đặt vấn đề?
- Gọi HS trả lời dự đoán.
- Giới thiệu TN kiểm tra.
- Theo dõi và điều chỉnh hoạt động của HS.
- Cho HS trình bày kết quả và thống nhất cho ghi vở?
- Từ TN tiến hành C1?
- Rút ra kết luận ở câu C2?
- Thảo luận C3 ?
- Giới thiệu cách làm giảm lực kéo bằng máy cơ đơn giản.
- Làm việc và trả lời.
- Nêu dự đoán.
- Theo dõi TN và tiến hành TN theo hướng dẫn.
- Trình bày kết quả của nhóm, ghi vở sau khi thống nhất.
- C1 Trọng lượng và lực kéo vật lên theo phương thẳng đứng là bằng nhau.
- Rút ra kết luận từ TN.
- Dùng cách theo TN là không lợi về lực, tư thế không thuận lợi, dễ ngã, hoàn thành công việc vất vả.
- Theo dõi.
I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng:
1.Vấn đề: - Kéo vật lên theo phương thẳng đứng có nhỏ hơn trọng lượng của vật không?
2.TN:
*Nhận xét: 
- C1: Trọng lượng của vật bằng lực kéo vật lên theo phương thẳng đứng.
3. Kết luận:
- C2: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng một lực ít nhất bằng trọng lượng của vật.
C3: Dùng cách theo TN là không lợi về lực, tư thế không thuận lợi, dễ ngã, hoàn thành công việc vất vả.
Hoạt động 3: Tìm hiểu các loại máy cơ đơn giản:
- HS đọc phần II và cho biết các loại máy cơ đơn giản.
- Lấy ví dụ về máy cơ đơn giản.
- Cho HS làm C4?
- Trả lời, ghi vở sau khi GV thống nhất ý kiến.
- Lấy ví dụ về máy cơ đơn giản ngoài SGK.
- C4: a........dễ dàng.......
 b........máy cơ đơn giản.....
II. Các máy cơ đơn giản:
- Các loại máy cơ đơn giản là: đòn bẩy, mặt phẳng
nghiêng, ròng rọc.
- Máy cơ đơn giản giúp chúng ta làm việc dễ dàng hơn.
- C4: a........dễ dàng.......
 b.....máy cơ đơn giản.....
Hoạt động 4: Vận dụng:
- Gv hướng dẫn cho HS về nhà làm câu C5?
- Gợi ý:
+ Trọng lượng của ống bê tông?
+ Lực kéo của bốn người?
+ So sánh P và F=> kết luận.
- Gv hướng dẫn cho HS về nhà làm câu C6?
- C5:
+ Tính P=10m=10*200=2000N
+ F=4*400=1600N.
+ F<P nên không kéo vật lên theo phương thẳng đứng được.
- HS chú ý lắng nghe .
- HS làm theo hướng dẫn của GV.
- C5:
+Tính P=10m=10*200
 =2000N
+ F=4*400=1600N.
+ F<P nên không kéo vật lên theo phương thẳng đứng được.
C6: 
IV. Củng cố: - Cho HS đọc ghi nhớ SGK?
 - Kể các loại máy cơ đơn giản thường gặp?
 - GV cho ví dụ và y/c HS xác định các loại máy cơ đơn giản?
V. Hướng dẫn về nhà: - Về nhà đọc phần có thể em chưa biết. 
 - Về nhà xem lại các cách làm. 
 - Học ghi nhớ SGK. Chuẩn bị bài 14 SGK.
VI. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 13. Máy cơ đơn giản - Phan Quang Hiệp - Trường THCS Đạ Long.doc