Tiết 1, Bài 1: Đo độ dài - Năm học 2011-2012

I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

 - Kể tên một số dụng cụ đo chiều dai

- Biết xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo.

2. Kĩ năng:

 - ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo

 - Biết sử dụng thước đo phù hợp với vật cần đo.

 - Biết đo độ dài của một số vậ thông thường.

 - Biết tính giá trị trung binh các kết quả đo.

3. Thái độ:

 - Rèn tính cẩn thận, ý thức hợp tác nhóm.

II. Đồ dùng dạy học.

1. Giỏo viờn: - thước kẻ, thước dây có ĐCNN là 1mm

 - Bảng phụ C1

 -Tranh vẽ bảng kết quả 1.1

2. Học sinh: - Một thước kẻ có ĐCNN là 1mm

 -Một thước dây có ĐCNN là 1mm

 -Một bảng kết quả đo độ dài 1.1

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1591Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 1, Bài 1: Đo độ dài - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15 - 8 - 2011
Ngày giảng: 6A: 
 6B:
Chương I: CƠ HọC
Tiết 1 Bài 1 ĐO ĐỘ DÀI
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
 - Kể tên một số dụng cụ đo chiều dai
- Biết xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo.
2. Kĩ năng:
 - ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo
 - Biết sử dụng thước đo phù hợp với vật cần đo.
 - Biết đo độ dài của một số vậ thông thường.
 - Biết tính giá trị trung binh các kết quả đo.
3. Thái độ:
 - Rèn tính cẩn thận, ý thức hợp tác nhóm.
II. Đồ dùng dạy học.
1. Giỏo viờn: - thước kẻ, thước dây có ĐCNN là 1mm
 - Bảng phụ C1
 -Tranh vẽ bảng kết quả 1.1
2. Học sinh: - Một thước kẻ có ĐCNN là 1mm
 -Một thước dây có ĐCNN là 1mm
 -Một bảng kết quả đo độ dài 1.1
III.Tổ chức giờ học
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
*Khởi động (5ph)
 Gọi 2 học sinh đọc đoạn đối thoại của hai chị em trong SGK
GV: Câu chuyện của hai chị em nêu lên vấn đề gì? Ta cùng tìm hiểu bài hôm 
2 học sinh đọc đoạn đối thoại của hai chị em trong SGK
HS nêu dự đoán
Hoạt động 1: Đơn vị đo độ dài(15ph)
*Mục tiêu: Ôn lại các đơn vị đo độ dài.
*Đồ dùng: Bảng phụ C1
*Cách tiến hành:
Bước 1: Ôn lại một số đơn vị đo độ dài.
 Yêu cầu học sinh đọc SGK
- Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta là gì?
Yêu cầu hs làm C1
GV chuẩn xác kết quả
Gv giới thiệu thêm một số đơn vị đo độ dài.
1 inh = 2,5 cm
1 fit = 30,48 cm
Bước 2: Ươc lượng độ dàiước lượng chiều dài bàn
 Yêu cầu hs đọc C2 và ước lượng chiều dài bàn
 Yêu cầu HS tiến hành đo theo nhóm
- Độ dài ước lượng và độ dài đo băng thước có giống nhau không?
 Yêu cầu HS làm tương tự câu C3
*Kết luận: Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta là gì?
Đơn vị đo lường chính là m
HS làm C1 
Một HS lên bảng điền kết quả
HS ước lượng chiều dài bàn và trả lời
HS đo bằng thước kiểm tra
Nhận xét giá trị ước lượng và giá trị đo.
Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài(20ph)
*Mục tiêu: Biết chọn dụng cụ đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp với vật cần đo.
*Đồ dùng: Tranh hình 1.1
 Thước kẻ, thước dây có ĐCNN là 1mm
*Cách tiến hành:
Bước 1: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài.
Y/c hs quan sát hình 1.1 và trả lời C4
Y/c hs đọc thông tin trong sgk
-GHĐ và ĐCNN của thước là gì?
-Hướng dẫn hs tìm GHĐ và ĐCNN của một thước trên thực tế
Y/c hs làm C5 theo nhóm
Y/c hs làm C6 và C7
-Tại sao lại chọn thước đo đó ?
GV chuẩn xác kết quả
Bước 2: Đo độ dài
Y/c hs đọc mục 2 trong sgk
- Bài thực hành yêu cầu gì?
-Nêu các bước tiến hành đo
GV treo bảng 1.1 
Y/c học sinh tiến hành làm theo các bước của bảng và ghi kết quả vào bảng 1.1
Nhóm 1: Đo chiều dài của chiếc bàn
Nhóm 2: Đo chiều rộng của cuốn sách vật lí.
Gọi các nhóm báo cáo kết quả
GV nhận xét
*Kết luận: Tại sao trước khi đo độ dài ta phải ước lượng độ dài cần đo?
Quan hình 1.1 và trả lời C4
Đọc thông tin trong sgk
Thảo luận nhóm làm C5
Cá nhân làm C6 và C7
 1 HS trả lời, HS khác nhận xét bổ xung
Đọc sgk và nêu cánh tiến hành đo
hoạt động theo nhóm tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng 1.1
Báo cáo kết quả
HS :Để chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp
Tổng kết – Hướng học tập ở nhà (5ph)
- Tổng kết : Gọi 1, 2 hs đọc ghi nhớ trong sgk
- Hướng học tập ở nhà : học thuộc ghi nhớ
 Trả lời các câu C1→C7 SGK
 Xem trước bài 2

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 1. Đo độ dài (3).doc