Tiết 15, Bài 14: Định luật về công - Đào Duy Xuân

I.MỤC TIÊU:

KT: - Phát biểu được định luật về công

- Vận dụng định luật để giải các bài tập về mpn, ròng rọc động

KN: - Quan sát thí nghiệm để rút ra mối quan hệ giữa các yếu tố

II.CHUẨN BỊ:

Mỗi nhóm:

- Một thước đo: 30cm, 1mm

- Một giá đỡ

- Một thanh nằm ngang

- Bốn ròng rọc

- Một quả nặng 100 – 200g

- Một lực kế 2,5 N – 5 N

- Một dây kéo

Cả lớp:

- Một đòn bẩy

- Hai thước thẳng

- Một quả nặng 200 g

- Một quả nặng 100 g

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Lượt xem 879Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 15, Bài 14: Định luật về công - Đào Duy Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:
Tiết 15, bài 14: định luật về công
I.Mục tiêu:
KT: - Phát biểu được định luật về công
- Vận dụng định luật để giải các bài tập về mpn, ròng rọc động
KN: - Quan sát thí nghiệm để rút ra mối quan hệ giữa các yếu tố
II.Chuẩn bị:
Mỗi nhóm:
Một thước đo: 30cm, 1mm
Một giá đỡ
Một thanh nằm ngang
Bốn ròng rọc
Một quả nặng 100 – 200g
Một lực kế 2,5 N – 5 N
Một dây kéo
Cả lớp:
Một đòn bẩy
Hai thước thẳng
Một quả nặng 200 g
Một quả nặng 100 g
III.Hoạt động dạy và học:
1) Kiểm tra bài cũ:
HS1: Chỉ có công khi nào? Viết bt tính công, ghi rõ các đại lượng và đơn vị của các đại lượng đó?. Làm bài tập 13.3
HS2: Làm bài tập 13.4
2) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập:
Như ở SGK phần mở bài
-Theo dõi
Tiết 15, bài 14: 
định luật về công
Hoạt động 2: Làm thí nghiệm để so sánh công của MCĐG với công kéo vật khi không dùng MCĐG
-Yêu cầu HS đọc SGK, nắm dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm.
-GV giới thiệu dụng cụ, cách lắp ráp và làm mẫu theo từng bước cho HS quan sát
-Yêu cầu các nhóm tiến hành các phép đo theo từng bước và ghi kết quả vào bảng 14.1
-Yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời các câu từ C1 đến C3
-GV chốt lại các ý kiến
-Yêu cầu HS tìm từ điền vào câu 4
-HS đọc SGK, nêu cách tiến hành
-Quan sát, theo dõi
-Hoạt động theo nhóm, tiến hành thí nghiệm, ghi kết quả
-Thảo luận, trả lời.
-Điền từ
I. Thí nghiệm
Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực thì lại thiệt 2 lần về đường đi, nghĩa là không có lợi gì về công
Hoạt động 3: Phát biểu định luật:
-Yêu cầu HS đọc SGK phát biểu định luật
-Hai HS đọc và phát biểu định luật
II. Định luật về công:
Hoạt động 4: Vận dụng
GV hướng dẫn HS trả lời câu 5, câu 6
HS trả lời theo hướng dẫn
III. vận dụng
3) Dặn dò:
Học thuộc định luật.
Làm bài tập ở SBT
Đọc trước bài: Công suất
-----------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 14. Định luật về công - Đào Duy Xuân - Trường THCS Ngàm Đăng Vài.doc