§1. Một số khái niệm cơ bản

Công việc quản lý là rất phổ biến, có thể nói mọi tổ chức đều có nhu cầu quản lí. Công ty cần quản lí tài chính, vật tư, con người,… Khách sạn cần quản lí phòng cho thuê, các dịch vụ, khách thuê phòng, tài chính, trang thiết bị,…Bệnh viện cần quản lí bệnh nhân, thuốc, bệnh án, các thiết bị y tế...