Âm Nhạc 6 Bài 4

Học hát: Bài Đi cấy Tập đọc nhạc: TĐN số 5 Âm nhạc thường thức: - Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến