Bài 25. Thực hành: GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT

I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết - Túi bầu bằng nilong - Đất làm ruột bầu: loại đất cát pha hay đất thịt nhẹ, lấy lớp đất mặt tơi xốp - Phân bón: phân chuồng ủ hoai , phân vô cơ - Hạt giống đã xử lí hoặc cây giống khỏe - Vật liệu che phủ: rơm khô mục, cành lá hoặc giàn che - Dụng cụ: cuốc, xẻng, dùi hay dao cấy cây, chậu hau thúng đựng vật liệu bình tưới hoa sen