Đề kiểm tra Lịch sử lớp 9

Chương III: Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

(3 tiết) Hiểu và giải thích được nguyên nhân làm cho nền kinh tế của Nhật Bản phát triển mạnh ở những năm 70 của thế kỷ XX. Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, ”một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 422Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Lịch sử lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ LỚP 9
III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề 
(nội dung,chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chương III: Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay 
(3 tiết)
Hiểu và giải thích được nguyên nhân làm cho nền kinh tế của Nhật Bản phát triển mạnh ở những năm 70 của thế kỷ XX. 
Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, ”một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 
Số điểm: 
Số câu:1
Số điểm :2
Số câu:1
 điểm:2,5
Số câu
Số điểm
Số câu: 2
4,5 điểm = 45 % 
Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay. (1 tiết)
HS biết được nhiệm vụ Liên hợp quốc đối với quốc tế.
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:1 
Số điểm:2 
Số câu: 
Số điểm: 
Số câu :1
Số điểm :2
Số câu
Số điểm
Số câu: 1
2 điểm= 20% 
Chương V Cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật từ năm 1945 đến nay.
(1 tiết)
Trình bày được những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - Kỹ thuật lần thứ hai.
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm:3,5 
Số câu :
Số điểm : 
Số câu:
Số điểm
Số câu:
Số điểm
Số câu: 1
3,5 điểm= 
35%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1 +1
Số điểm: 5,5
55 %
Số câu:1
Số điểm: 2
20 %
Số câu:1
 điểm:2,5
25 %
Số câu: 
Số điểm: 
Số câu :4
Số điểm:10
100 %
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 9
MÔN : LỊCH SỬ (Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian nhận đề)
Câu 1: Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, ”một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”? (2,5 điểm)
Câu 2: Em hãy cho biết vì sao nền kinh tế của Nhật Bản phát triển mạnh ở những năm 70 của thế kỷ XX. (2 đ)
Câu 3: Em hãy cho biết nhiệm vụ của Liên hợp quốc đối với quốc tế.? (2 đ)
 Câu 4: Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - Kỹ thuật lần thứ hai. (3,5 điểm) 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
đáp án
điểm
1
Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, ”một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á vì: 
0,5 điểm
Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, mười nước Đông Nam Á liên kết với nhau trong một tổ chức thống nhất.
1 điểm
Các nước ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng khu vực Đông Nam là hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh...
1 điểm
2
+ Truyền thống văn hoá- giáo dục lâu đời
0,5 điểm
+ Hệ thống tổ chức quản lý hiệu quả của các xí nghiệp, công ty
0,5 điểm
+ Vai trò quản lý Nhà nước
0,5 điểm
+ Con người được đào tạo chu đáo, ý thức vươn lên, cần cù, tiết kiệm
0,5 điểm
3
- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới
0,5 điểm
- Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền củ các dân tộc.
1 điểm
- Thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa xã hội và nhân đạo
0,5 điểm
4
Học sinh nêu được thành tựu, mỗi ý 0,5 điểm
- Trong lĩnh vự khoa học cơ bản con người đã thu được những thành tựu to lớn ở các ngành toán học, vật lý, hóa học, sinh học (Cừu Đôli, Bản đồ gien người). 
0,5 điểm
- Những phát minh lớn về công cụ sản xuất: máy tính, máy tự động, hệ thống máy tự động.
0,5 điểm
- Tìm ra nguồn năng lượng mới: năng lượng nguyên tử, năng lượng Mặt trời, năng lượng thuỷ triều, năng lượng gió
0,5 điểm
- Sáng chế ra nhiều vật liệu sản xuất mới, quan trọng nhất là chất pô-li-me, siêu bền, siêu nhẹ, siêu dẫn, siếu cứng ...
0,5 điểm
- Cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp đã khắc phục được tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm...
0,5 điểm
- Những tiến bộ lớn trong giao thông và thông tin liên lạc: Máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao, hệ thống vệ tinh nhân tạo phát sóng truyền hình hiện đại.
0,5 điểm
- Thành tựu chinh phục vũ trụ: phóng thành công các tàu vũ trụ, tàu con thoi...
0,5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_su_9.doc