Giáo án Mĩ thuật 9 - Chủ đề: Vẽ tranh Đề tài lễ hội truyền thống Việt Nam

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh củng cố và nâng cao hơn kiến thức vẽ tranh đề tài.

- Học sinh hiểu được ý nghĩa, nội dung của một số lễ hội truyền thống của nước ta trong đó có một số lễ hội truyền thống được công nhận là di sản văn hóa.

 2. Kĩ năng:

 - Học sinh lựa chọn được một nội dung yêu thích nhất và thể hiện được một tranh về lễ hội truyền thống của Việt Nam.

 3. Thái độ:

- Học sinh yêu quê hương, có lòng tự hào tự tôn dân tộc, biết ơn những người có công với đất nước.

- Học sinh yêu thích và có ý thức giữ gìn các lễ hội truyền thống của dân tộc với những vẻ đẹp ở cuộc sống xung quanh.

* Năng lực cần đạt: NL cảm thụ thẩm mĩ, NL quan sát khám phá, NL thực hành, sang tạo, NL biểu đạt, NL phân tích tổng hợp, NL tái tạo thể hiện, tự học, tự đánh giá.

 

docx 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 486Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 9 - Chủ đề: Vẽ tranh Đề tài lễ hội truyền thống Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CHỦ ĐỀ: VẼ TRANH ĐỀ TÀI
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
(Mĩ Thuật 9 - 3tiết)
Các tiết được tích hợp trong chủ đề:
 	- Tiết 11 - Bài 10:Vẽ tranh đề tài Lễ hội (1tiết).
	- Tiết 12+13 - Bài 18:Vẽ tranh đề tài Tự chọn ( 2 tiết).
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh củng cố và nâng cao hơn kiến thức vẽ tranh đề tài.
- Học sinh hiểu được ý nghĩa, nội dung của một số lễ hội truyền thống của nước ta trong đó có một số lễ hội truyền thống được công nhận là di sản văn hóa.
 2. Kĩ năng:
 - Học sinh lựa chọn được một nội dung yêu thích nhất và thể hiện được một tranh về lễ hội truyền thống của Việt Nam.
 	 3. Thái độ:
- Học sinh yêu quê hương, có lòng tự hào tự tôn dân tộc, biết ơn những người có công với đất nước. 
- Học sinh yêu thích và có ý thức giữ gìn các lễ hội truyền thống của dân tộc với những vẻ đẹp ở cuộc sống xung quanh.
* Năng lực cần đạt: NL cảm thụ thẩm mĩ, NL quan sát khám phá, NL thực hành, sang tạo, NL biểu đạt, NL phân tích tổng hợp, NL tái tạo thể hiện, tự học, tự đánh giá.
II/ NỘI DUNG/HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: Tìm và chọn nội dung đề tài
- Quan sát các hình ảnh về một số lễ hội truyền thống của nước ta theo vùng miền ( GV cho HS quan sát qua tranh ảnh hoặc trình chiếu), tìm hiểu khái niệm lễ hội ( bao gồm lễ và hội).
	- Quan sát tranh vẽ của các họa sĩ và học sinh về đề tài với các nội dung, các dạng bố cục và các gam màu khác nhau.
	- Học sinh thảo luận, lựa chọn được một nội dung cụ thể để vẽ tranh.
2. Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
	- Học sinh tìm dạng bố cục phù hợp nội dung tranh đã chọn, vẽ phác mảng hình chính, phụ
	- Học sinh lựa chọn các hình ảnh đặc trưng, tiêu biểu vẽ vào các mảng hình chính, phụ.
	- Vẽ chi tiết các hình ảnh chính, phụ.
- Vẽ màu ( nên vẽ theo gam màu và có màu chủ đạo).
3. Hoạt động 3: Thực hành
	- Nêu nội dung, yêu cầu bài tập 
- Học sinh vẽ bài.
	- Hoàn thành bài vẽ theo các mức độ.
4. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập
	- Học sinh tự đánh giá, nhận xét.
	- Giáo viên tổng hợp đánh giá.
III/ MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ:
Nội dung/
Hoạt động
Câu hỏi/
bài tập 
Nhận biết
(1)
Thông hiểu 
(2)
Vận dụng thấp 
(3)
Vận dụng cao 
(4)
NL học sinh sẽ đạt được 
1. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Tự luận
- Học sinh nắm được khái niệm về lễ hội, biết được một số lễ hội truyền thống dân tộc, các hoạt động thường diễn ra trong lễ hội và các hoạt động trong cuộc sống.
- Học sinh nắm được thế nào là lễ và hội, các lễ hội tiêu biểu của nước ta theo các vùng miền diễn ra vào các thời điểm khác nhau, đặc trưng của các lễ hội và các hoạt động trong cuộc sống. Biết được một số lễ hội được công nhận là di sản văn hóa.
- Học sinh lựa chọn được nội dung tranh, màu sắc và bố cục tranh.
Học sinh phân tích rõ về các dạng bố cục, các gam màu, màu sắc chủ đạo các hình ảnh đặc trưng tiêu biểu phù hợp với nội dung tranh.
- Năng lực quan sát.- Năng lực tư duy.- Năng lực phân tích tổng hợp.- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ.
* Câu hỏi hoạt động 1:
	+ Câu hỏi 1: Thế nào là lễ hội? Kể tên một số lễ hội truyền thống ở nước ta? 
	+ Câu hỏi 2: Các hoạt động thường diễn ra trong lễ hội? Kể tên một số lễ hội được công nhận là DSVH của nước ta?
	+ Câu hỏi 3: Em hãy phân tích để thấy rõ hình ảnh đặc trưng tiêu biểu của lễ hội trong các bức tranh? Hãy so sánh cách vẽ màu trong các bức tranh của các họa sĩ và học sinh vẽ về lễ hội?
	+ Câu hỏi 4: Em hãy chỉ ra các dạng bố cục được sử dụng trong các bức tranh? Em có nhận xét gì về các hình ảnh và màu sắc trong tranh?
Nội dung/
Hoạt động
Câu hỏi/
bài tập 
Nhận biết
(1)
Thông hiểu 
(2)
Vận dụng thấp 
 (3)
Vận dụng cao 
(4)
NL học sinh sẽ đạt được 
2. Cách
vẽ tranh
Tự luận
Nhắc lại được các bước tiến hành bài vẽ tranh đề tài, chọn được bố cục, hình ảnh , màu sắc phù hợp nội dung tranh đã chọn.
Phân tích cụ thể các bước vẽ tranh. 
- Năng lực phân tích, tổng hợp.
- Năng lực đặt vấn đề, giải quyết vấn đề.
* Câu hỏi hoạt động 2:
+ Câu hỏi chung (Cho cả bốn mức độ): Hãy nêu và phân tích các bước vẽ tranh đề tài?
Nội dung/
Hoạt động
Câu hỏi/
bài tập 
Nhận biết
(1)
Thông hiểu 
(2)
Vận dụng thấp 
 (3)
Vận dụng cao 
 (4)
NL học sinh sẽ đạt được 
3. Thực
hành
Tự luận
Vẽ được tranh theo nội dung đã chọn ở mức độ đơn giản.
Hoàn thành bài vẽ màu theo bố cục và màu sắc phù hợp nội dung tranh bước đầu có sáng tạo.
Hoàn thành bài vẽ theo gam màu, thể hiện được tình cảm trong tranh.
- Năng lực thực hành.
- Năng lực sáng tạo. 
- Năng lực thể hiện và ứng dụng.
* Bài tập: 
Hãy vẽ một bức tranh về đề tài lễ hội truyền thống Việt Nam.
Trên vở A4, màu sắc tự chọn.
Nội dung/
Hoạt động
C.hỏi/ Bài tập
Nhận biết
(1)
Thông hiểu
(2)
Vận dụng thấp
(3)
Vận dụng cao
(4)
NL học sinh sẽ đạt được
4/ Đánh giá kết quả học tập
Tự luận 
- Phân loại được bài vẽ ở các mức độ khác nhau.
- Nhận xét được về cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, hình mảng trong các bức tranh về đề tài lễ hội truyền thống Việt Nam.
- Nêu được ý kiến đánh giá của mình về cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, hình mảng, đường nét, hòa sắc chung.
- Năng lực phân tích, tổng hợp.
- Năng lực đặt vấn đề, giải quyết vấn đề.
- NL giao tiếp.
*Câu hỏi hoạt động 4:
 + Câu hỏi 1+2: Em hãy phân loại bài vẽ tranh về đề tài lễ hội truyền thống Việt Nam., phân loại bài theo các theo các mức độ?	
 - Em thích bài nào nhất? Tại sao?
 + Câu hỏi 3+4: Em hãy nhận xét về cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, hình mảng và xếp loại bài vẽ theo từng cấp độ?

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao_an_chu_de_MT9.docx