Giáo án môn Âm nhạc 6 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường

 I/Yêu cầu giáo dục :

- Giúp học sinh hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của dội ngũ cán bộ lớp.

- Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp.

- Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của

tập thể.

 II/ Nội dung và hình thức hoạt động.

 1, Nội dung.

- Bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp.

- Bảng ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp.

- Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp.

 2, Hình thức hoạt động .

Có thể chỉ định đội ngũ cán bộ lớp trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ của học sinh hoặc qua biểu hiện, các đặc điểm cá nhân mà GVCN quan sát được hàng ngày.

- Có thể để học sinh giới thiệu và cho lớp lựa chọn sau đó GVCN quyết định .

 

doc 33 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 07/04/2017 Lượt xem 479Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Âm nhạc 6 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ệc rèn luyện và tu dưỡng bản thân.
- Rèn cho học sinh ý thức phê bìnhvà tự phê bình. Từ đó HS có ý thức phấn đấu trong tu dưỡng bản thân.
II. Nội dung và hình thức hoạt động
 1 . Nội dung
 - Các tổ bình bầu hạnh kiểm của mỗi thành viên trong tổ, giáo viên lấý kiến của GV bộ môn xếp lọai hạnh kiểm trong tháng 1+2 cho từng học sinh.
 2. Hình thức
 -Bình xét.
III. Chuẩn bị hoạt động.
 - Danh sách thành viên trong các tổ.
 - Các tổ trưởng chuẩn bị tư liệu ghi chép ưu, nhược điểm của thành viên thuộc tổ mình phụ trách.
IV. Tiến hành hoạt động
 A . Sinh hoạt lớp
* Lớp trưởng đánh giá, nhận xét hoạt động chung của lớp trong tuần qua:
 - Trong tuần qua nề nếp của lớpvẫn duy trì tốt: Tham gia các hoạt động tập thể và ý thức đội viên có tiến bộ. Lớp xếp loại tốt trong tất cả các tuần.
* Lớp phó học tập nhận xét tình hình học tập : Học tập có hiện tượng chểnh mảng .
* GVCN đánh giá hoạt động của lớp. Nhắc nhở lớp duy trì nề nếp, tránh tình trạng dã đám sau tết.
 B. Bình bầu hạnh kiểm tháng 1+2.
 - GVCN nhắc lại các tiêu chí xếp loại hạnh kiểm của học sinh
 - Mỗi thành viên trong tổ tự nhận xét ưu, khuyết điểm của bản thân trong tháng 1+2 
 - Tổ trưởng các tổ lấy ý kiến nhận xét đánh giá của các thành viên trong tổ và căn cứ vào quá trình rèn luyện của từng bạn để xếp loại theo đúng tiêu chí.
 - Sau khi có kết quả xếp loại của từng tổ giáo viên tập hợp lại và lấy ý kiến của giáo viên bộ môn về dự kiến xếp loại của lớp.
- Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kết quả xếp loại của tổ, sự theo dõi quá trình rèn luyện của học sinh và sự góp ý của giáo viên bộ môn để xếp loại học sinh trong tháng. 
- Giáo viên chủ nhiệm công bố kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh trứơc tập thể lớp .
V/ Kết thúc hoạt động:
- GVCN Đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 1+2
- Lớp nhìn chung thực hiện tốt các hoạt động của tháng 1+2 theo kế hoạch của Đoàn- Đội
- Tiếp tục phát huy tốt nề nếp và thực hiện tốt kế hoạch của đội trong tháng 1+2.
	Tuần24	
THI VIếT CA NGợI CÔNG ƠN
 CủA ĐảNG Và Vẻ ĐẹP QUÊ HƯƠNG EM
1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Củng cố khắc sâu công ơn Đảng đối với quê hương , đất nước.
Tự hào về Đảng, thêm yêu quê hương , đất nước.
Rèn luyện óc tư duy, sáng tạo.
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
a/ Nội dung
 - Bài hát , điệu múa, bài thơ, tranh, truyện, tiểu phẩm,. Ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước
b/ Hình thức hoạt động
Các tổ, cá nhân giao ước thi đua
Thảo luận về các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện.
 Vui văn nghệ.
 3. chuẩn bị hoạt động
a/ Về phương tiện hoạt động
Giấy , bút, giấy màu, giấy vẽ, mực vẽ,
Địa điểm trưng bày tác phẩm của tổ.
Phần thưởng cho các tổ.
b/Về tổ chức
GVCN nêu mục đích yêu cầu nội dung .
Thống nhất kế hoạch và thời gian tiến hành.
Cử người dẫn chương trình.
Cử nhóm trang trí, chuẩn bị phần thưởng.
Một vài tiết mục văn nghệ.
4. Tiến hành hoạt động
a/ Khởi động
b/ Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
Người điều khiển yêu cầu đem báo của tổ mình lên vị trí trưng bày.
Yêu cầu đại diện tổ nêu khái quát về tờ báo của tổ mình.
c/ Thảo luận
Người điều khiển chương trình đề nghị chọn ra những bài báo hay nhất.
BGK chấm điểm.
Tổng kết.
Trao thưởng.
d/ Văn nghệ.
5. Kết thúc hoạt động.
Tuần 26	Chủ điểm tháng 3
	TIếN LÊN ĐOàN VIÊN
Hoạt động 1:
 1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Nhận thức được mục đích lí tưởng của đoàn.
Nhiệm vụ của đoàn viên , thanh niên hiện nay, tự hào và tin tưởng ở tổ chức Đoàn.
Rèn luyện đạo đức, phấn đấu để đứng chân vào hàng ngũ đoàn.
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
a/ Nội dung
HS phát biểu ý kiến của mình về mục đích, lý tưởng, nhiệm vụ của Đoàn.
Vai trò nhiệm vụ của người đoàn viên, thanh niên hiện nay.
Nhận thức về truyền thống vẻ vang của đoàn.
ý nghĩa ngày thành lập đoàn 26 – 3.
Thảo luận các vấn đề trên và rýt ra bài học bổ ích về đạo đúc, tư cách người đoàn viên, và con đường phấn đấu để trở thành đoàn viên.
b/ Hình thức hoạt động
Tổ chức diễn đàn và thảo luận.
 Vui văn nghệ.
 3. chuẩn bị hoạt động
a/ Về phương tiện hoạt động
Các tư liệu về Đoàn TNCSHCM
Các bản tham luận của HS về từng vấn đề có liên quan đến diễn đàn.
Các tiết mục văn nghệ.
b/Về tổ chức
Nhiệm vụ của GVCN:
Nêu nội dung , yêu cầu và hình thức tiến hành. Đề nghị mỗi HS chuẩn bị và sẵn sàng tham gia.
Phân côngngười điều kiển chương trình.
Phân công trang trí.
Mời đại biểu.
Nhiệm vụ học sinh:
Thực hiện các yêu cầu được giao.
Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
4. Tiến hành hoạt động
a/ Khởi động
b/ Diễn đàn và thảo luận
Người điều khiển nêu một số vấn đề và câu hỏi.
HS phát biểu ý kiến.
ý kiến bổ sung.
Tóm tắt những ý chính.
c/ Văn nghệ
Người điều khiển chương trình văn nghệ giới thiệu một số tiết mục văn nghệ tạo không khí sôi động.
5. Kết thúc hoạt động.
	Tuần 28	
VUI VĂN NGHệ MỪNG NGAY THANH LAP ĐOàN
1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Hiểu được nhiều bài hát, bài thơ câu chuyện về đoàn củng cố têm ý nghĩa ngày thành lập đoàn 26 – 3.
Có khả năng phân loại bài hát theo chủ đề.
Có tình cảm tôn trọng tổ chức đoàn và người đoàn viên.
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
a/ Nội dung
Những bài hát , điệu múa, bài thơ, tranh, truyện, tiểu phẩm,. Về đoàn và những người đoàn viên ưu tú,.
Những sáng tác tự biên, tự diễn về đoàn.
b/ Hình thức hoạt động
Chương trình biểu diễn văn nghệ của lớp mừng ngày thành lập đoàn 26– 3.
 3. chuẩn bị hoạt động
a/ Về phương tiện hoạt động
Sưu tầm tập hợp các bài thơ, bài hát điệu múa, bài thơ, tranh, truyện, tiểu phẩm,. Về đoàn 
Những sáng tác tự biên, tự diễn về đoàn.
Một vài tiết mục văn nghệ.
b/Về tổ chức
GVCN nêu nội dung , yêu cầu hoạt dộng biểu diễn văn nghệ của lớp và hướng dẫn các tổ và cá nhân chuẩn bị học tập.
Thống nhất thời gian , kế hoạch tiến hành hoạt động.
Cử người dẫn chương trình.
Phân công trang trí.
Mới đại biểu.
4. Tiến hành hoạt động
a/ Khởi động
b/Trình diễn văn nghệ
Người điều khiển lần lượt mời những HS đã đăng ký lên trình diễn tiết mục văn nghệ của mình.
Có thể mời một số đại biểu cùng tham dự với lớp.
5. Kết thúc hoạt động.
	Tuần 28	
Hoạt động 4:
CHUẩN Bị THAM GIA HộI TRạI 26 – 3
1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Hiểu nội dung , ý nghĩa của hội trại 26 – 3 do nhà trường tổ chức.
Cókĩ năng tham gia thảo luận, bàn bạc kế hoạch chuẩn bị hội trại, biết điều khiển một hoạt động cụ thể.
ủng hộ hoạt động của hội trại, tham gia với yêu cầu và trách nhiệm cao.
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
a/ Nội dung
Các nhiệm vụ lớp được giao để chuẩn bị cho hội trại
Kế hoạch chuẩn bị của lớp.
Các nội dung hoạt động văn hóa , văn nghệ , thể thao để tham gia hội trại của lớp.
b/ Hình thức hoạt động
Thảo luận về kế hoạch trại của lớp.
Vui văn nghệ.
 3. chuẩn bị hoạt động
a/ Về phương tiện hoạt động
Bản thông báo của nhà trường.
Các công việc của nhà trường phân công cho lớp.
Một vài tiết mục văn nghệ.
b/Về tổ chức
GVCN thông báo cho HS cả lớp về kế hoạch hội trại 26 –3 và yêu cầu lớp bàn bạc và chuẩn bị.
Các phương tiện chuẩn bị trại như lều bạt, dây ,cọc, hoa trang trí.
Các nội dung hoạt động vui chơi, văn nghệ.
Lớp trưởng, cán bộ lớp, đoàn hội ý và phân công cụ thể.
4. Tiến hành hoạt động
a/ Khởi động
b/ Thảo luận nội dung tham gia hội trại
Người điều khiển nêu càc nội dung tham gia hội trại của lớp.
Thảo luận khả năng tham gia của lớp.
Tổ chức đăng ký tham gia theo nhu cầu hứng thú của HS.
Thành lập nhóm , đội.
Xây dựng và thống nhất kế hoạch tập luyện.
c/ Thảo luận
Người điều khiển chương trình yêu cầu cả lớp thảo luận, bàn bạc, thiết kế hình thức dựng trại của lớp.
 Cả lớp phát biểu ý kiến, thảo luận để xây dựng lều trại của lớp.
 Thông qua chương trình chung của cả lớp.
Phân công cụ thể
Tuần 30	 Chủ điểm tháng 4
HòA BìNH Và HữU NGHị
Hoạt động 1:
HọC SINH VớI CáC VấN Đề TOàN CầU
1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Hiểu được một vài vấn đề chủ yếu hiện nay mà nhân loại đang quan tâmnhư: tệ nạn ma túy, bảo vệ môi trường, dân số và đói nghèo,.
Có kĩ năng thu nhận thông tin về vấn đề đó.
Biết tỏ thái độ không đồng tình với những sự việc, hiện tượng gây ra hậu quả xấuvà tích cực ủng hộ những việc làm đúng, phù hợp với mong muốn của mọi người.
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
a/ Nội dung
Một vài vấn đề chủ yếu mà nhân loại đang quan tâm.
Xác nhận trách nhiệm của người học sinh nói chung và HS lớp 8 nói riêng trong việc giải quyết các vấn đề đó.
b/ Hình thức hoạt động
Thi tìm hiểu về vài vấn đề chủ yếu mà nhân loại đang quan tâm.
 Vui văn nghệ.
 3. chuẩn bị hoạt động
a/ Về phương tiện hoạt động
Các tư liệu ,sách báo, tranh ảnh, câu chuyện, số liệu hoặc bảng phản ánh nội dung một vài vấn đề chủ yếu hiện nay.
Các tiết mục văn nghệ.
b/Về tổ chức
GV nêu yêu cầu của cuộc thi để HS có kế hoạch chuẩn bị các phương tiện hoạt động nêu trên.
Các em có thể chia thành những nhóm nhỏ để thực hiện công việc chuẩn bị. Những sưu tập của HS có thể được tập hợp thành một quyển sưu tập tư liệu, trong đó ghi rõ lời bình của mình.
Thành lập BGK gồm đại diện HS và GV.
Chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ.
4. Tiến hành hoạt động
a/ Thi tìm hiểu
Sau khi người điều khiểnnêu lý do hoạt động, GVCN nêu một vài vấn đề có tính chất gợi mở để HS bắt đầu cuộc thi.
Lần lượt từng tổ trình bày hiểu biết của mìnhvề một vài vấn đề nào đó, và đồng thời đưa ra kết quả sưu tầm của tổ mình.
BGK nêu nhận xét, đánh giá.
Thang điểm như sau:
+	Nêu được 2 – 3 vấn đề toàn cầu hiện nay mà nhân loại đang quan tâm :5 điểm.
+	Trình bày rõ ràng, dễ hiểu: 3 điểm.
+	Có bộ sưu tập đẹp mắt: 2 điểm.
Trao phần thưởng cho tổ có điểm cao nhất.
5. Kết thúc hoạt động.
	Tuần 32	
Hoạt động 2:
BạN BIếT Gì Về UNESCO
1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Nhận thức và cảm nhận được những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức đoàn.
Tự hào trân trọng những hình ảnh, những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức đoàn và phong cách tốt đẹp của người đoàn viên.
Có kĩ năng sáng tác thơ, viết văn, vẽ ,..
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
a/ Nội dung
Những bài thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm, bài viết về người thật việc thật , tranh ảnh. Do HS sáng tác.
Những lời bình và đánh giá sáng tác trên của HS.
b/ Hình thức hoạt động
Thi viết , vẽ và trưng bày các tác phẩm sáng tác trên của HS thông qua hình thức báo tường.
 3. chuẩn bị hoạt động
a/ Về phương tiện hoạt động
Giấy , bút, giấy màu, giấy vẽ, mực vẽ,
Địa điểm trưng bày tác phẩm của tổ.
Phần thưởng cho các tổ.
b/Về tổ chức
GVCN nêu mục đích yêu cầu nội dung .
Thống nhất kế hoạch và thời gian tiến hành.
Cử người dẫn chương trình.
Cử nhóm trang trí, chuẩn bị phần thưởng.
4. Tiến hành hoạt động
a/ Khởi động
b/ Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
Người điều khiển yêu cầu đem báo của tổ mình lên vị trí trưng bày.
Yêu cầu đại diện tổ nêu khái quát về tờ báo của tổ mình.
c/ Thảo luận
Người điều khiển chương trình đề nghị chọn ra những bài báo hay nhất.
BGK chấm điểm.
Tổng kết.
Trao thưởng.
5. Kết thúc hoạt động.
	Tuần 31	
Hoạt động 3:
30 – 4 NGàY LịCH Sử ĐáNG NHớ
1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Hiểu được nhiều bài hát, bài thơ câu chuyện về đoàn củng cố têm ý nghĩa ngày thành lập đoàn 26 – 3.
Có khả năng phân loại bài hát theo chủ đề.
Có tình cảm tôn trọng tổ chức đoàn và người đoàn viên.
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
a/ Nội dung
Những bài hát , điệu múa, bài thơ, tranh, truyện, tiểu phẩm,. Về đoàn và những người đoàn viên ưu tú,.
Những sáng tác tự biên, tự diễn về đoàn.
b/ Hình thức hoạt động
Chương trình biểu diễn văn nghệ của lớp mừng ngày thành lập đoàn 26– 3.
 3. chuẩn bị hoạt động
a/ Về phương tiện hoạt động
Sưu tầm tập hợp các bài thơ, bài hát điệu múa, bài thơ, tranh, truyện, tiểu phẩm,. Về đoàn 
Những sáng tác tự biên, tự diễn về đoàn.
Một vài tiết mục văn nghệ.
b/Về tổ chức
GVCN nêu nội dung , yêu cầu hoạt dộng biểu diễn văn nghệ của lớp và hướng dẫn các tổ và cá nhân chuẩn bị học tập.
Thống nhất thời gian , kế hoạch tiến hành hoạt động.
Cử người dẫn chương trình.
Phân công trang trí.
Mới đại biểu.
4. Tiến hành hoạt động
a/ Khởi động
b/Trình diễn văn nghệ
Người điều khiển lần lượt mời những HS đã đăng ký lên trình diễn tiết mục văn nghệ của mình.
Có thể mời một số đại biểu cùng tham dự với lớp.
5. Kết thúc hoạt động.
******@@@@******
	Tuần 32	
Hoạt động 4:
HộI VUI HọC TậP
1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Hiểu nội dung , ý nghĩa của hội trại 26 – 3 do nhà trường tổ chức.
Cókĩ năng tham gia thảo luận, bàn bạc kế hoạch chuẩn bị hội trại, biết điều khiển một hoạt động cụ thể.
ủng hộ hoạt động của hội trại, tham gia với yêu cầu và trách nhiệm cao.
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
a/ Nội dung
Các nhiệm vụ lớp được giao để chuẩn bị cho hội trại
Kế hoạch chuẩn bị của lớp.
Các nội dung hoạt động văn hóa , văn nghệ , thể thao để tham gia hội trại của lớp.
b/ Hình thức hoạt động
Thảo luận về kế hoạch trại của lớp.
Vui văn nghệ.
 3. chuẩn bị hoạt động
a/ Về phương tiện hoạt động
Bản thông báo của nhà trường.
Các công việc của nhà trường phân công cho lớp.
Một vài tiết mục văn nghệ.
b/Về tổ chức
GVCN thông báo cho HS cả lớp về kế hoạch hội trại 26 –3 và yêu cầu lớp bàn bạc và chuẩn bị.
Các phương tiện chuẩn bị trại như lều bạt, dây ,cọc, hoa trang trí.
Các nội dung hoạt động vui chơi, văn nghệ.
Lớp trưởng, cán bộ lớp, đoàn hội ý và phân công cụ thể.
4. Tiến hành hoạt động
a/ Khởi động
b/ Thảo luận nội dung tham gia hội trại
Người điều khiển nêu càc nội dung tham gia hội trại của lớp.
Thảo luận khả năng tham gia của lớp.
Tổ chức đăng ký tham gia theo nhu cầu hứng thú của HS.
Thành lập nhóm , đội.
Xây dựng và thống nhất kế hoạch tập luyện.
c/ Thảo luận
Người điều khiển chương trình yêu cầu cả lớp thảo luận, bàn bạc, thiết kế hình thức dựng trại của lớp.
 Cả lớp phát biểu ý kiến, thảo luận để xây dựng lều trại của lớp.
 Thông qua chương trình chung của cả lớp.
Phân công cụ thể.
 d/ Văn nghệ.
5. Kết thúc hoạt động.
******@@@@******
Tuần 33	 Chủ điểm tháng 5
BáC Hồ KíNH YÊU
Hoạt động 1:
BáC Hồ VớI THIếU NHI
1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Hiểu được một vài vấn đề chủ yếu hiện nay mà nhân loại đang quan tâmnhư: tệ nạn ma túy, bảo vệ môi trường, dân số và đói nghèo,.
Có kĩ năng thu nhận thông tin về vấn đề đó.
Biết tỏ thái độ không đồng tình với những sự việc, hiện tượng gây ra hậu quả xấuvà tích cực ủng hộ những việc làm đúng, phù hợp với mong muốn của mọi người.
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
a/ Nội dung
Một vài vấn đề chủ yếu mà nhân loại đang quan tâm.
Xác nhận trách nhiệm của người học sinh nói chung và HS lớp 8 nói riêng trong việc giải quyết các vấn đề đó.
b/ Hình thức hoạt động
Thi tìm hiểu về vài vấn đề chủ yếu mà nhân loại đang quan tâm.
 Vui văn nghệ.
 3. chuẩn bị hoạt động
a/ Về phương tiện hoạt động
Các tư liệu ,sách báo, tranh ảnh, câu chuyện, số liệu hoặc bảng phản ánh nội dung một vài vấn đề chủ yếu hiện nay.
Các tiết mục văn nghệ.
b/Về tổ chức
GV nêu yêu cầu của cuộc thi để HS có kế hoạch chuẩn bị các phương tiện hoạt động nêu trên.
Các em có thể chia thành những nhóm nhỏ để thực hiện công việc chuẩn bị. Những sưu tập của HS có thể được tập hợp thành một quyển sưu tập tư liệu, trong đó ghi rõ lời bình của mình.
Thành lập BGK gồm đại diện HS và GV.
Chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ.
4. Tiến hành hoạt động
a/ Thi tìm hiểu
Sau khi người điều khiểnnêu lý do hoạt động, GVCN nêu một vài vấn đề có tính chất gợi mở để HS bắt đầu cuộc thi.
Lần lượt từng tổ trình bày hiểu biết của mìnhvề một vài vấn đề nào đó, và đồng thời đưa ra kết quả sưu tầm của tổ mình.
BGK nêu nhận xét, đánh giá.
Thang điểm như sau:
+	Nêu được 2 – 3 vấn đề toàn cầu hiện nay mà nhân loại đang quan tâm :5 điểm.
+	Trình bày rõ ràng, dễ hiểu: 3 điểm.
+	Có bộ sưu tập đẹp mắt: 2 điểm.
Trao phần thưởng cho tổ có điểm cao nhất.
5. Kết thúc hoạt động.
******@@@@******
	Tuần 34	
Hoạt động 2:
THựC HIệN 5 ĐIềU BáC Hồ DạY
1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Nhận thức và cảm nhận được những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức đoàn.
Tự hào trân trọng những hình ảnh, những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức đoàn và phong cách tốt đẹp của người đoàn viên.
Có kĩ năng sáng tác thơ, viết văn, vẽ ,..
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
a/ Nội dung
Những bài thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm, bài viết về người thật việc thật , tranh ảnh. Do HS sáng tác.
Những lời bình và đánh giá sáng tác trên của HS.
b/ Hình thức hoạt động
Thi viết , vẽ và trưng bày các tác phẩm sáng tác trên của HS thông qua hình thức báo tường.
 3. chuẩn bị hoạt động
a/ Về phương tiện hoạt động
Giấy , bút, giấy màu, giấy vẽ, mực vẽ,
Địa điểm trưng bày tác phẩm của tổ.
Phần thưởng cho các tổ.
b/Về tổ chức
GVCN nêu mục đích yêu cầu nội dung .
Thống nhất kế hoạch và thời gian tiến hành.
Cử người dẫn chương trình.
Cử nhóm trang trí, chuẩn bị phần thưởng.
4. Tiến hành hoạt động
a/ Khởi động
b/ Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
Người điều khiển yêu cầu đem báo của tổ mình lên vị trí trưng bày.
Yêu cầu đại diện tổ nêu khái quát về tờ báo của tổ mình.
c/ Thảo luận
Người điều khiển chương trình đề nghị chọn ra những bài báo hay nhất.
BGK chấm điểm.
Tổng kết.
Trao thưởng.
5. Kết thúc hoạt động.
******@@@@******
	Tuần 35	
Hoạt động 3:
CHúNG EM HáT Về BáC Hồ
1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Hiểu được nhiều bài hát, bài thơ câu chuyện về đoàn củng cố têm ý nghĩa ngày thành lập đoàn 26 – 3.
Có khả năng phân loại bài hát theo chủ đề.
Có tình cảm tôn trọng tổ chức đoàn và người đoàn viên.
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
a/ Nội dung
Những bài hát , điệu múa, bài thơ, tranh, truyện, tiểu phẩm,. Về đoàn và những người đoàn viên ưu tú,.
Những sáng tác tự biên, tự diễn về đoàn.
b/ Hình thức hoạt động
Chương trình biểu diễn văn nghệ của lớp mừng ngày thành lập đoàn 26– 3.
 3. chuẩn bị hoạt động
a/ Về phương tiện hoạt động
Sưu tầm tập hợp các bài thơ, bài hát điệu múa, bài thơ, tranh, truyện, tiểu phẩm,. Về đoàn 
Những sáng tác tự biên, tự diễn về đoàn.
Một vài tiết mục văn nghệ.
b/Về tổ chức
GVCN nêu nội dung , yêu cầu hoạt dộng biểu diễn văn nghệ của lớp và hướng dẫn các tổ và cá nhân chuẩn bị học tập.
Thống nhất thời gian , kế hoạch tiến hành hoạt động.
Cử người dẫn chương trình.
Phân công trang trí.
Mới đại biểu.
4. Tiến hành hoạt động
a/ Khởi động
b/Trình diễn văn nghệ
Người điều khiển lần lượt mời những HS đã đăng ký lên trình diễn tiết mục văn nghệ của mình.
Có thể mời một số đại biểu cùng tham dự với lớp.
5. Kết thúc hoạt động.
******@@@@******
Tuần 2: Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.
 Ngày dạy : / / 2010
 I/Yêu cầu giáo dục :
- Giúp học sinh hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của dội ngũ cán bộ lớp.
- Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp.
- Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của 
tập thể.
 II/ Nội dung và hình thức hoạt động. 
 1, Nội dung.
- Bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp.
- Bảng ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp.
- Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp.
 2, Hình thức hoạt động .
Có thể chỉ định đội ngũ cán bộ lớp trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ của học sinh hoặc qua biểu hiện, các đặc điểm cá nhân mà GVCN quan sát được hàng ngày.
- Có thể để học sinh giới thiệu và cho lớp lựa chọn sau đó GVCN quyết định .
- Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trước tập thể lớp.
III/ Chuẩn bị:
Danh sách học sinh.
Thành tích học tập của mỗi học sinh ở tiểu học: năng lực; năng khiếu ,sở thích,
IV/ Tiến trình hoạt động .
A. Sinh hoạt lớp: 
B. Bài mới.
 1, Nội dung hoạt động .
- Thành lập các tổ , nhóm trong lớp.
- Cử ( hoặc bầu ) đội ngũ cán bộ lớp, lớp trưởng, các lớp phó , tổ trưởng , tổ phó , các cán sự chức năng , cán sự bộ môn.
- Xác định chức năng , nhiệm vụ của từng môn học .
- Về cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ lớp.
 2, Hình thức hoạt động .
- Để học sinh giới thiệu và cho lớp lựa chọn , GVCN quyết định .
- Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trước tập thể.
 3, Tiến trình hoạt động .
- Giáo viên chủ nhiệm định hướng cho tập thể lớp về :
+ Mục đích yêu cầu tổ chức tự quản theo một cơ cấu chặt chẽ nhằm thu hút được nhiều học sinh tham gia vào hoạt động tập thể.
+ Giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp và các quan hệ hoạt động trong đó.
+ Nêu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp.
- Để học sinh giới thiệu : GV ghi lên bảng tên những học sinh được lớp đề cử . Sau đó cho tập thể lớp biểu quyết giơ tay xếp số phiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp để được một danh sách đội ngũ cán bộ lớp.
* Danh sách cán bộ lớp 
 + Lớp trưởng : Em Lê Thị Ngọc Mai + Lớp phó HT : Nguyễn Trung Đức
 + Lớp phó VN : Nguyễn Thu Hằng + Lớp phó LĐ : Bùi Văn Đạt
- Tổ chức giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp.
+ Em Mai phụ trách chung , em Đức phụ trách môn Toán, em Hằng phụ trách môn Văn + văn nghệ + Tài chính , em Q Tùng phụ trách môn Tiếng Anh .
- Em Mai đại diện cho đội ngũ cán bộ lớp bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà lớp và thầy giáo chủ nhiệm đã giao cho.
- Em Nguyễn Thị Hằng đại diện cho học sinh cả lớp chúc mừng dội ngũ cán bộ 
lớp mới.
- Cuối cùng : em Hằng - cán sự văn nghệ cho cả lớp hát bài “ Lớp chúng mình “
 IV, Kết thúc hoạt động .
- GV nhận xét về tinh thần , thái đội tham gia của học sinh trong việc sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp và yêu cầu các thành viên trong lớp tích cực ủng hộ và giúp đỡ các bạn hoàn thành nhiệm vụ .
- Động viên đội ngũ cán bộ lớp củng cố làm tốt nhiệm vụ được giao.
Tiết 4
Bình bầu hạnh kiểm tháng 9
Giảng:
I.Mục tiêu cần đạt
 - Qua tiết sinh hoạt lớp giáo viên nhận xét , đánh giá ,xếp loại hạnh kiểm của học sinh. GV chỉ rõ những ưu điểm và nhược điểm của mỗi HS trong việc rèn luyện và tu dưỡng bản thân.
- Rèn cho học sinh ý thức phê bìnhvà tự phê bình. Từ đó HS có ý thức phấn đấu trong tu dưỡng bản thân.
II. Nội dung và hình thức hoạt động
 1 . Nội dung
 - Các tổ bình bầu hạnh kiểm của mỗi thành viên trong tổ, giáo viên lấý kiến của GV bộ môn xếp loịa hạnh kiểm trong tháng 9 cho từng học sinh.
 2. Hình thức
 -Bình xét.
III. Chuẩn bị hoạt động.
 - Danh sách thành viên trong các tổ.
 - Các tổ trưởng chuẩn bị tư liệu ghi chép ưu, nhược điểm của thành viên thuộc tổ mình phụ trách.
IV. Tiến hành hoạt động
 A . Sinh hoạt lớp
* Lớp trưởng đánh giá, nhận xét hoạt động chung

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_HDNG_LL8_2016.doc