Giáo án Âm nhạc 6 - Bài 5, Tiết 21: Niềm vui của em. Tập đọc nhạc số 6

Hoạt động 2: TĐN số 6.(25p)

- GV: trình bày nội dung.

- HS: ghi bài.

- GV: Giới thiệu đây là bài dân ca Pháp tên nguyên bản là Frere Jacques có nội dung như sau: “Anh Jacques ơi, anh ngủ đấy à, chuông buổi sáng đã reo vang rồi”.

- HS: theo dõi.

- GV: Thực hiện chia câu: bài gồm 4 câu, mỗi câu có 4 ô nhịp.

- HS: theo dõi và ghi chú.

- GV: chỉ định HS tập đọc tên nốt nhạc của từng câu.

- HS: 4 HS đọc.

- GV:Đn v bắt giọng cho HS luyện thanh 1-2 phút.

 

doc 5 trang Người đăng giaoan Lượt xem 2107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Âm nhạc 6 - Bài 5, Tiết 21: Niềm vui của em. Tập đọc nhạc số 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 5 , Tiết 21	
Tuần 21
Ôn tập bài hát: 	NIỀM VUI CỦA EM
Tập đọc nhạc: 	TĐN SỐ 6
I/ MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
 - HS biết được ôn lại để hát thuần thục hơn bài hát. 
 - HS hiểu bài TĐN số 6 – Trời đã sáng rồi là một bài dân ca Pháp.
2. Kĩ năng: 
 - HS thực hiện thành thạo: tập hát bài “Niềm vui của em” theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,
 - HS thực hiện được: đọc đúng giai điệu bài TĐN số 6.
3. Thái độ: 
 - Thĩi quen: HS có thể đặt lời mới cho bài TĐN số 6.
 - Tính cách: HS tích cực hơn trong các hoạt động học tập.
II/ NỘI DUNG HỌC TẬP: TĐN số 6 - Trời đã sáng rồi.
III/ CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: Đàn, máy, đĩa, hát thuần thục bài “ Niềm vui của em”; tranh nhạc, đọc nhạc và hát lời thuần thục bài TĐN số 6.
2. Học sinh: vở ghi bài và đồ dùng học tập của học sinh.
IV/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: Kiểm tra sĩ số lớp (1p)
2. Kiểm tra miệng: lồng ghép vào nội dung 1.
3. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Niềm vui của em” (15p)
- GV: ghi nội dung.
- HS: ghi bài.
- GV: hỏi: Nội dung của bài hát nói về điều gì? (Nói lên niềm vui, ước mơ của những HS miền núi khi được đến trường học).
- HS: cá nhân trả lời.
- GV: Mở đĩa bài hát cho HS nghe lại 1 lần.
- HS: cả lớp nghe và tự điều chỉnh.
- GV: Yêu cầu HS trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh kết hợp vỗ tay theo phách.
- HS: cả lớp thực hiện.
- GV: điều khiển từng tổ trình bày bài hát trong khi 1 tổ hát các tổ còn lại vỗ tay đệm theo phách.
- HS: các tổ lần lượt thực hiện.
- GV: lắng nghe, nhận xét, sửa chữa những chỗ còn sai cho HS.
- GV: chỉ định 1-2 HS trả bài cũ.
- HS: cá nhân trả bài cũ kết hợp diễn tả nhẹ nhàng theo tình cảm của bài hát.( thuộc lời hát thuần thục: Đ, ngược lại: CĐ)
- GV: nhận xét, sửa sai nếu có và đánh giá.
Hoạt động 2: TĐN số 6.(25p)
- GV: trình bày nội dung.
- HS: ghi bài.
- GV: Giới thiệu đây là bài dân ca Pháp tên nguyên bản là Frere Jacques có nội dung như sau: “Anh Jacques ơi, anh ngủ đấy à, chuông buổi sáng đã reo vang rồi”.
- HS: theo dõi.
- GV: Thực hiện chia câu: bài gồm 4 câu, mỗi câu có 4 ô nhịp.
- HS: theo dõi và ghi chú.
- GV: chỉ định HS tập đọc tên nốt nhạc của từng câu.
- HS: 4 HS đọc.
- GV:Đàn và bắt giọng cho HS luyện thanh 1-2 phút.
- HS: cả lớp luyện thanh.
- GV: Hướng dẫn HS TĐN từng câu: GV đàn mẫu nhạc câu 1 (2-3 lần) yêu cầu HS nghe và đọc nhẩm theo sau đó GV bắt nhịp cho HS đọc nhạc câu 1 (2-3 lần), GV chỉ định 1-2 HS khá đọc lại nhạc câu 1. Các câu còn lại tập tương tự cho đến hết bài TĐN.
- HS: cả lớp tập đọc nhạc.
- GV: nhận xét, sửa sai từng câu.
- GV: yêu cầu HS đọc nhạc cả bài sau đó ghép lời bài TĐN vào 1-2 lần.
 HS: cả lớp thực hiện.
- GV: lưu ý HS phải ngân cho đủ phách.
- GV: Hướng dẫn và yêu cầu HS vừa đọc nhạc, hát lời kết hợp vỗ tay theo phách cả bài TĐN.
- HS: cả lớp thực hiện.
- GV: nhận xét, sửa sai nếu có và tuyên dương HS.
I. Ôn tập bài hát:
NIỀM VUI CỦA EM
Nhạc và lời: Nguyễn Huy Hùng
II. Tập đọc nhạc:TĐN SỐ 6.
 TRỜI ĐÃ SÁNG RỒI
Dân ca: Pháp
Bài TĐN được viết ở giọng Đơ trưởng theo nhịp 2/4 bài gồm 4 câu, mỗi câu có 4 ô nhịp.
4. Tổng kết: (3p)
- GV: Chia lớp thành 2 dãy, 1 dãy hát lời 1 dãy còn lại hát lời 2 và sau đó đổi ngược lại.
- HS: cả lớp thực hiện.
- GV: nhận xét, sửa sai nếu có và tuyên dương HS.
- GV: yêu cầu 1-2 HS xung phong đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 6.
- HS: cá nhân thực hiện.
- GV: nhận xét, sửa sai nếu có và đánh giá nếu HS thực hiện tốt.
5. Hướng dẫn học tập: (1p)
- Học thuộc và hát thuần thục bài hát “Niềm vui của em”.
- Đọc nhạc và hát lời thuần thục bài TĐN số 6.
- Chuẩn bị trước nội dung tiết học sau: xem trước phần nhạc lí: nhịp - cách đánh nhịp và phần ANTT - Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
V/ PHỤ LỤC: Khơng cĩ
VI/ RÚT KINH NGHIỆM:
Nội dung:	
Phương pháp:	
Phương tiện:	

Tài liệu đính kèm:

  • docHọc hát - Bài Niềm vui của em.doc