Giáo án Âm nhạc 6

I. Mục tiêu :

Giúp học sinh :

 - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca các bài hát đã học trong học kỳ II. Đọc đúng cao độ, tiết tấu và ghép lời tốt các bài TĐN số 3,5,6,7,8.

 - Luyện tập kĩ năng hát tập thể, hát xô, xướng, hát đơn ca.

- Qua đó, giúp các em ôn tập lại nội dung của các bài hát, giáo dục các em về thái độ, khả năng thực hành độc lập, nghiêm túc.

II. Phần chuấn bị:

 1. Chuẩn bị của Gv: - Đàn Organ, thanh phách, bảng phụ các bài TĐN.

 - Băng nhạc, máy nghe. Đĩa nhạc bài hát lớp 6.

 2. Chuẩn bị của Hs: - Ôn tập bài cũ, xem trước bài mới

 - Thực hiện theo hướng dẫn của gv.

 

doc 106 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1529Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Âm nhạc 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 mới : 
a. Nội dung 1 : (15’) Ôn tập 
* Ôn tập bài hát :
- Gv hớng dẫn hs luyện thanh theo mẫu : 
 Nô.......na.
- Gv cho cả lớp hát ôn lần lượt từng bài hát : 1 – 2 lần.
- Gv lưu ý sửa sai. Yêu cầu hs hát thuộc và hoàn chỉnh bài hát.
- Thực hiện kĩ năng hát đuổi ở bài hát Hành khúc tới trường và kĩ năng hát đơn ca ở Đi cấy.
* Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 4 và 5.
- Gv cho hs đọc thang âm C dur.
- Cho cả lớp đọc nhạc – ghép lời bài TĐN số 4 - 5 trên nền nhạc đệm.
b. Nội dung 2 : (22’) Kiểm tra.
- Gv gọi 1 nhóm 3hs lên bảng, yêu cầu : 
? Chọn 1 trong 2 bài hát đã ôn tập và thể hiện hoàn chỉnh, tự chọn hình thức thể hiện (lĩnh xướng, tốp ca, đơn ca).
- Gv gọi từng học sinh, yêu cầu :
? Chọn 1 trong 3 bài TĐN đã được ôn tập và thực hiện đọc cao độ.
5. Củng cố - Dặn dò - Nhận xét : (5’)
- Cho hs hát lại 2 bài hát trên nền nhạc đệm.
- Gv dặn dò hs về nhà xem trước tiết 16.
- Gv nhận xét ưu, khuyết điểm của tiết học.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Hs chú ý.
- Hs ghi vở.
- Hs luyện thanh theo mẫu.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs chú ý.
- Hs đọc thang âm.
- Cả lớp thực hiện.
- Cá nhân hs thực hiện.
- Cá nhân hs thực hiện.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs ghi nhớ.
- Hs chú ý.
Ngày soạn : 07/12/2007.
Ngày dạy : /12/2007.
 Ôn tập và kiểm tra học kỳ
 Tiết 16 : 	
I. Mục tiêu :	
Giúp học sinh : 
	- Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học trong học kỳ I.
	- Biết hát một bài hát của địa phương.
II. Phần chuẩn bị : 
	1. Chuẩn bị của GV : 
	- Đàn Organ, thanh phách.
	- Máy nghe, đĩa nhạc.
	2. Chuẩn bị của HS : 
	- Học thuộc bài cũ, ôn kĩ các nội dung ôn tập.
	- Thực hiện theo hướng dẫn của gv.
III. Tiến trình bài dạy : 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức : (2’)	
- Gv kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Gv lồng ghép trong phần ôn tập.
3. Giới thiệu bài : 	(1’)
 Tiết trước, các em đã được học các bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ; Vui bước trên đường xa; Hành khúc tới trường và Đi cấy; 5 bài TĐN : TĐN số 1,2,3,4,5.
 Trước khi vào ôn tập và kiểm tra, các em sẽ được học một bài hát : Bài hát Mưa rơi. (Dân ca Xá)
 Gv ghi bảng .
4. Bài mới : 
a. Nội dung 1 : (15’) Học hát
Mưa rơi (Dân ca Xá)
- Gv cho hs nghe đĩa nhạc bài hát mẫu.
- Gv hướng dẫn hs luyện thanh theo mẫu : 
 Nô.......na.
- Gv chia bài hát làm 5 câu. Tiến hành dạy hát từng câu theo lối móc xích.
- Gv đàn hát 2 - 3 lần. Bắt nhịp cho cả lớp cùng hát.
- Tiến hành tương tự với cả bài.
Hs hát câu 1 - câu 2 - câu 1 + 2.
- Cho cả lớp hát toàn bài trên nền nhạc đệm.
b. Nội dung 2 : (22’) Ôn tập 
* Ôn tập bài hát :
- Gv cho cả lớp hát ôn lần lượt từng bài hát : 1 – 2 lần.
- Gv lưu ý sửa sai. Yêu cầu hs hát thuộc và hoàn chỉnh bài hát.
- Thực hiện kĩ năng hát đuổi ở bài hát Hành khúc tới trường.
* Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 1,2,3,4,5.
- Gv cho hs đọc thang âm C dur.
- Cho cả lớp đọc nhạc – ghép lời các bài TĐN.
5. Củng cố - Dặn dò - Nhận xét : (5’)
- Cho hs hát lại các bài hát trên nền nhạc đệm.
- Gv dặn dò hs về nhà ôn tập kĩ để tiết sau kiểm tra phân môn hát.
- Gv nhận xét ưu, khuyết điểm của tiết học.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Hs chú ý.
- Hs ghi vở.
- Hs luyện thanh theo mẫu.
- Hs chú ý.
- Hs nghe.
- Hs thực hiện.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs chú ý.
- Hs đọc thang âm.
- Cả lớp thực hiện.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs ghi nhớ.
- Hs chú ý.
Ngày soạn : 07/12/2007.
Ngày dạy : /12/2007.
 Ôn tập và kiểm tra học kỳ(tt)
 Tiết 17 : 	
I. Mục tiêu :	
Giúp học sinh : 
	- Củng cố lại các kiến thức âm nhạc, các bài hát và TĐN đã học.
	- Có kĩ năng thực hành một cách độc lập.
	- Hiểu yêu cầu và thực hiện nghiêm túc bài thi.
II. Phần chuẩn bị : 
	1. Chuẩn bị của GV : 
	- Đàn Organ, thanh phách.
	- Máy nghe, đĩa nhạc.
	2. Chuẩn bị của HS : 
	- Học thuộc bài cũ, ôn kĩ các nội dung ôn tập.
	- Thực hiện theo hướng dẫn của gv.
III. Tiến trình bài dạy : 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức : (2’)	
- Gv kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Gv lồng ghép trong phần ôn tập.
3. Giới thiệu bài : 	(1’)
 Tiết trước, các em đã được học các bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ; Vui bước trên đường xa; Hành khúc tới trường và Đi cấy; 5 bài TĐN : TĐN số 1,2,3,4,5.
 Tiết này, các em sẽ được ôn tập và kiểm tra phân môn hát.
 Gv ghi bảng .
4. Bài mới : 
a. Nội dung 1 : (15’) Ôn tập 
* Ôn tập bài hát :
- Gv hướng dẫn hs luyện thanh theo mẫu : 
 Nô.......na.
- Gv cho cả lớp hát ôn lần lượt từng bài hát : 1 – 2 lần.
- Gv lưu ý sửa sai. Yêu cầu hs hát thuộc và hoàn chỉnh bài hát.
- Thực hiện kĩ năng hát đuổi ở bài hát Hành khúc tới trường.
b. Nội dung 2 : (22’) Kiểm tra. 
- Gv gọi lần lượt từng học sinh cho một lần kiểm tra.
? Chọn và trình bày hoàn chỉnh, có sắc thái một bài hát đã được ôn tập ?
* Yêu cầu : 
- Hát đúng cao độ, trường độ : 5 điểm.
- Hát hoàn chỉnh, có sắc thái : 5 điểm.
5. Củng cố - Dặn dò - Nhận xét : (5’)
- Cho hs hát lại các bài hát trên nền nhạc đệm.
- Gv dặn dò hs về nhà ôn tập kĩ để tiết sau kiểm tra phân môn TĐN.
- Gv nhận xét ưu, khuyết điểm của tiết học.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Hs chú ý.
- Hs ghi vở.
- Hs luyện thanh theo mẫu.
- Hs chú ý.
- Hs nghe.
- Hs thực hiện.
- Cá nhân hs thực hiện.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs ghi nhớ.
- Hs chú ý.
Ngày soạn : 07/12/2007.
Ngày dạy : /12/2007.
 Ôn tập và kiểm tra học kỳ(tiết cuối)
 Tiết 18 : 	
I. Mục tiêu :	
Giúp học sinh : 
	- Củng cố lại các kiến thức âm nhạc, các bài hát và TĐN đã học.
	- Có kĩ năng thực hành một cách độc lập.
	- Hiểu yêu cầu và thực hiện nghiêm túc bài thi.
II. Phần chuẩn bị : 
	1. Chuẩn bị của GV : 
	- Đàn Organ, thanh phách, bảng phụ TĐN.
	- Máy nghe, đĩa nhạc.
	2. Chuẩn bị của HS : 
	- Học thuộc bài cũ, ôn kĩ các nội dung ôn tập.
	- Thực hiện theo hướng dẫn của gv.
III. Tiến trình bài dạy : 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức : (2’)	
- Gv kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Gv lồng ghép trong phần ôn tập.
3. Giới thiệu bài : 	(1’)
 Tiết trước, các em đã được học 5 bài TĐN : TĐN số 1,2,3,4,5.
 Tiết này, các em sẽ được ôn tập và kiểm tra phân môn TĐN.
 Gv ghi bảng .
4. Bài mới : 
a. Nội dung 1 : (15’) Ôn tập 
* Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 1,2,3,4,5.
- Gv cho hs đọc thang âm C dur.
- Cho cả lớp đọc nhạc – ghép lời các bài TĐN.
b. Nội dung 2 : (22’) Kiểm tra. 
- Gv gọi lần lượt từng học sinh cho một lần kiểm tra.
? Chọn và trình bày hoàn chỉnh, có sắc thái một bài TĐN đã được ôn tập ?
* Yêu cầu : 
- Đọc đúng cao độ, tiết tấu : 5 điểm.
- Đọc hoàn chỉnh, xử lí tốt tiết tấu : 5 điểm.
5. Củng cố - Dặn dò - Nhận xét : (5’)
- Cho hs hát lại các bài hát trên nền nhạc đệm.
- Gv dặn dò hs về nhà xem trước tiết 19.
- Gv nhận xét ưu, khuyết điểm của tiết học.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Hs chú ý.
- Hs ghi vở.
- Hs luyện thanh theo mẫu.
- Hs thực hiện.
- Cá nhân hs thực hiện.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs ghi nhớ.
- Hs chú ý.
Ngày soạn : 06/01/2008.
Ngày dạy : 09/01/2008.
- Học hát : Niềm vui của em
	Nguyễn Huy Hùng
Tiết 19 : 	
I. Mục tiêu :	
Giúp học sinh : 
	- Hát đúng cao độ, trường độ, tiết tấu và lời ca bài hát. Biết hát mềm mại, có luyến các từ : thức, lên, rẫy, đến, trường, tiếng, môi, ước(lời 1); đi, lớp, ánh, đèn, tiếng, một, đong(lời 2); Lấy hơi ở cuối câu : dậy, trường, hát, vai, cười, mơ, mơ(lời 1); ngủ, đèn, hát, đầu, màu, đây(lời 2). Ngân đủ trường độ : Hát, mơ, đầy( ; ) Ngắt câu ở những chỗ có dấu lặng.
	- Luyện tập kĩ năng hát đồng đều hoà giọng, hát lĩnh xướng. 
	- Qua bài hát, gợi lên trong lòng các em tình cảm yêu thương đối với những bạn nhỏ và bà mẹ người dân tộc, sống ở những vùng miền núi xa xôi, đang cố gắng học hành để vươn tới những ước mơ tốt đẹp.
II. Phần chuẩn bị : 
	1. Chuẩn bị của GV : 
	- Đàn Organ, thanh phách, đĩa nhạc.
	- Máy nghe, bảng phụ bài hát.
	2. Chuẩn bị của HS : 
	- Học thuộc bài cũ, xem trước bài mới.
	- Thực hiện theo hướng dẫn của gv.
III. Tiến trình bài dạy : 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức :	
- Gv kiểm tra sĩ số lớp.
- Quản ca bắt nhịp bài hát Đi cấy
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Gv gọi 1 – 2 hs lên bảng, yêu cầu :
? Em hãy trình bày hoàn chỉnh bài hát : Đi cấy
 Gv nhận xét – ghi điểm.
3. Giới thiệu bài : 	
 Có một bài hát với nét nhạc giản dị trong sáng, gợi lên một bức tranh ấm áp với hình ảnh những bạn nhỏ và những bà mẹ người dân tộc ở vùng núi xa xôi đang miệt mài học tập bên ánh đèn. Đó là nội dung của bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng sáng tác : bài hát Niềm vui của em.
 Gv ghi bảng.
4. Bài mới :
a. Nội dung 1 : 
 Học hát bài : Niềm vui của em
- Gv treo bảng phụ và cho hs nghe đĩa nhạc bài hát mẫu.
- Gv hướng dẫn hs luyện thanh theo mẫu : 
 Nô .. na.
- Gv chia lời 1 bài hát làm 4 câu. Hướng dẫn hs chú ý trong bài có sử dụng kí hiệu dấu quay lại và khung thay đổi.
Câu 1 : Khi ông mặt..tiếng hát.
Câu 2 : Hạt sương ..... thấm trên vai.
Câu 3 : Nụ hoa.....hé môi cười.
Câu 4 : Đưa em  ước mơ.
- Gv tiến hành dạy từng câu theo lối móc xích.
Câu 1 : 
- Gv đàn và hát mẫu 1 – 2 lần.
- Gv gọi 1 hs hát.- Gọi 1 hs khác nhận xét - Gv nxét
- Gv bắt nhịp cho cả lớp hát 1 – 2 lần. Hướng dẫn hs hát luyến : thức, lên rẫy, đến, trường, tiếng. Ngân đủ trường độ : Hát (2,5 phách)
- Tiến hành tương tự với các câu còn lại. Gv hướng dẫn hs hát luyến các từ : thức, lên, rẫy, đến, trường, tiếng, môi, ước(lời 1); đi, lớp, ánh, đèn, tiếng, một, đong(lời 2); Lấy hơi ở cuối câu : dậy, trường, hát, vai, cười, mơ, mơ(lời 1); ngủ, đèn, hát, đầu, màu, đây(lời 2). Ngân đủ trường độ : Hát, mơ, đầy( ; ) Ngắt câu ở những chỗ có dấu lặng. Chú ý dấu nhắc lại và khung thay đổi.
- Hs hát câu 1 	câu 2 	câu 1 + 2.
 câu 3 câu 4 	 câu 3 + 4.
- Hs hát lời 1 - lời 2 - hát toàn bài.
b. Nội dung 2 : Tập hát kết hợp gõ phách. 
- Gv thực hiện mẫu vỗ tay theo phách, nhịp .
- Cả lớp hát kết hợp gõ phách, nhịp.
+ Gv cho hs hát theo nền nhạc đệm.
- Gọi 1 nhóm hs lên hát. 
- Gv hướng dẫn hs tư thế khi đứng hát, tư thế thoải mái, vận động theo cảm xúc, không cúi đầu xuống; cử chỉ, nét mặt thư giãn, thoải mái.
5. Củng cố - Dặn dò - Nhận xét :
- Gv cho hs nghe lại đĩa nhạc bài hát mẫu.
- Gv bắt nhịp cho cả lớp hát lại bài hát trên nền nhạc đệm.
- Gv dặn dò hs về nhà tập hát thuộc bài hát và xem trước tiết 20.
- Gv nhận xét ưu, khuyết điểm của tiết học.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Lớp thực hiện.
- Cá nhân hs thực hiện.
- Hs chú ý.
- Hs ghi vở.
- Hs nghe bài hát mẫu.
- Hs luyện thanh theo mẫu.
- Hs chú ý.
- Hs nghe và nhẩm theo.
- Cá nhân hs thực hiện.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs chú ý.
- Hs hát theo câu.
- Hs hát theo đoạn.
- Hs hát cả bài.
- Hs chú ý và quan sát.
- Hs thực hiện.
- Hs thực hiện.
- Nhóm hs thực hiện.
- Hs chú ý.
- Hs nghe bài hát.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs ghi nhớ.
- Hs chú ý.
Ngày soạn : 13/01/2008.
Ngày dạy : 16/01/2008.
 - Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
- Tập đọc nhạc : TĐN số 6. 
Tiết 20 : 	
I. Mục tiêu :	
Giúp học sinh : 
	- Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát “Niềm vui của em”. Đọc đúng cao độ, tiết tấu bài TĐN số 6, ghép lời hay.
	- Luyện tập kĩ năng hát đồng đều hoà giọng, hát lĩnh xướng. 
- Qua bài hát, hs khắc sâu được tính giáo dục của bàiônhcj sinh học tập được sự chăm chỉ, muốn vươn lên trong cuộc sống của các em nhỏ ở miền núi xa xôi.
II. Phần chuấn bị:
 	1. Chuẩn bị của Gv: 	- Đàn Organ, thanh phách, bảng phụ TĐN 06
	- Băng nhạc, máy nghe.
	2. Chuẩn bị của Hs: 	- Học thuộc bài cũ, xem trước bài mới
	- Thực hiện theo hướng dẫn của gv.
III. Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức :	
- Gv kiểm tra sĩ số lớp.
- Quản ca bắt nhịp bài hát Đi cấy
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Gv gọi 1 – 2 hs lên bảng, yêu cầu :
? Em hãy trình bày hoàn chỉnh bài hát : Đi cấy
 Gv nhận xét – ghi điểm.
3. Giới thiệu bài : 	 Tiết học hôm nay gồm có 2 nội dung: Tiết 20:
- Ôn tập bài hát: “Niềm vui của em”. 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
 Gv ghi bảng. 
4. Bài mới :
a. Nội dung 1 : Ôn tập bài hát.
niềm vui của em
- Gv cho hs nghe bài hát mẫu.
- Gv hướng dẫn hs luyện thanh.
 Nô ............................. na.
- Gv cho cả lớp hát bài 1 – 2 lần. Gv lưu ý sửa sai.
- Hs hát có gõ phách.
? Nội dung bài hát nói lên điều gì ?
- Chỉ định 2 hs lên hát. Hs hát tốt – Gv ghi điểm.
b. Nội dung 2: TĐN số 6
Trời đã sáng rồi
? Bài TĐN đã sử dụng những hình nốt, cao độ AN nào?
? Bài TĐN có mấy câu?
- Gọi 1 hs đọc tên nốt nhạc từng câu.
- Gv cho hs đọc thang âm Cdur.
- Gv đàn nốt câu 1:
- Chỉ định 1 hs khá đọc cao độ. Gọi 1 hs khác nhận xét - Gv nhận xét.
- Cho cả lớp cùng đọc 
- Gv hướng dẫn đọc câu 1 	câu 2 Nối 2 câu. câu 3 câu 4 	 Nối 3 +4
 Nối cả bài.
- Hướng dẫn hs đọc bài kết hợp gõ phách nhịp 2/4
- Chia lớp làm 2 nhóm: Nhóm đọc cao độ – Nhóm ghép lời (ngược lại).
5. Củng cố- Dặn dò – Nhận xét:
- Gv cho hs nghe lại bài hát: “ Niềm vui của em”
- Chỉ định 2 hs đọc cao độ – 2 hs ghép lời bài TĐN số 6
- Dặn hs về nhà ôn luyện TĐN số 6 và viết bài TĐN số 6 vào vở. Xem trước tiết 21
- Nhận xét ưu, khuyết điểm tiết học.
- Cả lớp hát.
- Cá nhân hs thực hiện.
- Hs chú ý.
- Hs ghi vở.
- Hs nghe bài hát mẫu.
- Hs luyện thanh theo mẫu.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs trả lời.
- Cá nhân hs thực hiện.
- Hs trả lời : đen, trắng, đơn.
- C A E F G A 
-4 câu, mỗi câu 4 nhịp.
- Hs đọc tên nốt nhạc.
- Hs đọc thang âm.
- Cá nhân hs thực hiện.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs đọc theo câu.
- Hs đọc theo đoạn.
- Hs đọc cả bài.
- Hs chú ý và quan sát.
- Hs ghép lời.
- Hs nghe bài hát.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs ghi nhớ.
- Hs chú ý.
Ngày soạn : 20/01/2008.
Ngày dạy : 23/01/2008.
- Nhạc lý : Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4.
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu 	Bác Hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng.
Tiết 21: 	
I. Mục tiêu :	
Giúp học sinh : 
	- Giúp hs ôn lại khái niệm nhịp và có hiểu biết về nhịp 3/4. Có kiến thức sơ lược về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam qua bài âm nhạc thường thức.
	- Có kĩ năng đọc đúng nhạc và kết hợp đánh nhịp chính xác đoạn nhạc ở phần ví dụ trong sgk. Biết bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” là bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã.
	- Giúp hs nghe và cảm nhận được tình cảm kính yêu của thiếu nhi Việt Nam với Bác Hồ.
II. Phần chuẩn bị : 
	1. Chuẩn bị của GV : 
	- Đàn Organ, thanh phách, đĩa nhạc.
	- Máy nghe. Tranh ảnh nhạc sĩ. Bảng phụ về nhịp 3/4.
	2. Chuẩn bị của HS : 
	- Học thuộc bài cũ, xem trước bài mới.
	- Thực hiện theo hướng dẫn của gv.
III. Tiến trình bài dạy : 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức : (3’)	
- Gv kiểm tra sĩ số lớp.
- Quản ca bắt hát bài : Niềm vui của em
2. Kiểm tra bài cũ : (5’)
- Gv gọi 2 – 3 hs lên bảng, yêu cầu :
? Em hãy trình bày hoàn chỉnh bài hát : Niềm vui của em.
 Gv nhận xét – Ghi điểm.
3. Giới thiệu bài : (2’)
Tiết học này , các em sẽ được giới thiệu về nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4. Cuối cùng là phần giới thiệu sơ lược về nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
 Gv ghi bảng .
4. Bài mới :
a. Nội dung 1 : (20’) Nhạc lý
Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4.
- Gv treo bảng phụ nhịp , phát vấn : 
? Nêu định nghĩa nhịp 
- Gv treo bảng phụ đoạn nhạc : 
? Tương tự, hãy phát biểu định nghĩa nhịp 3/4.
- Gv chốt lại và nhấn mạnh : Mỗi nhịp có 3 phách, giá trị của mỗi phách = 1 nốt đen.
Thể hiện tiết tấu : Mạnh - Nhẹ - Nhẹ.
- Gv hướng dẫn hs đọc đoạn nhạc trong sgk.
- Gv vẽ lên bảng sơ đồ đánh nhịp 3/4.
 3
 1 2
- Gv hướng dẫn đánh nhịp, đếm 1 - 2 - 3.
c. Nội dung2 : (15’) Âm nhạc thường thức.
Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
- Gv chỉ định hs đọc bài SGK. Gv giới thiệu tóm tắt.
- Gv cho hs xem chân dung nhạc sĩ.
Nhạc sĩ Phong Nhó
- Gv giới thiệu trích đoạn : Đi ta đi lên.
- Gv chỉ định hs đọc phần giới thiệu về bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”
- Gv cho hs nghe bài hát.
5. Củng cố - Dặn dò - Nhận xét (4’)
- Cho hs đánh nhịp 3/4 với bài TĐN “Chơi đu” trên nền nhạc đệm.
? Nhạc sĩ Phong Nhã sinh năm nào? Quê ở đâu?
- Gv dặn dò hs về nhà luyện tập nhịp 3/4.
- Gv nhận xét ưu, khuyết điểm của tiết học.
- Lớp trởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp thực hiện
- Cá nhân hs thực hiện.
- Hs chú ý.
- Hs ghi vở.
.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời : Là một loại nhịp đơn có 3 phách.
- Hs chú ý.
- Hs thực hiện.
- Hs chú ý - Ghi vở.
- Hs thực hiện.
- Cá nhân hs đọc bài.
- Hs xem ảnh nhạc sĩ.
- Hs chú ý.
- Hs chú ý.
- Hs đọc bài.
- Hs nghe bài hát.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs ghi nhớ.
- Hs chú ý.
Ngày soạn : 27/01/2008.
Ngày dạy : 30/01/2008.
- Học hát : Ngày đầu tiên đi học
	Nhạc : Nguyễn Ngọc Thiện.
	 Lời : Thơ Viễn Phương
Tiết 22 : 	
I. Mục tiêu :	
Giúp học sinh : 
	- Hát đúng cao độ, trường độ, tiết tấu và lời ca bài hát. Hát lấy hơi sau các từ : học, trường, khóc, thương, học, nhoà, ủi, tha, đó, hiền, ngỡ, tiên, lớn, xưa, học. Ngân đủ phách và ngắt câu ở dấu lặng : tha, về. Hát luyến 2 âm các từ : thiết, thế, ngỡ, học.
	- Luyện tập kĩ năng hát đồng đều hoà giọng, hát đơn ca.
	- Qua bài hát, gợi cho hs những tình cảm bâng khuâng, xao xuyến về kỷ niệm không thể nào quên của thời thơ ấu. Từ đó các em cố gắng chăm học để đền đáp công ơn, tấm lòng của cô và mẹ.
II. Phần chuẩn bị : 
	1. Chuẩn bị của GV : 
	- Đàn Organ, thanh phách, đĩa nhạc.
	- Máy nghe, bảng phụ bài hát.
	2. Chuẩn bị của HS : 
	- Học thuộc bài cũ, xem trước bài mới.
	- Thực hiện theo hướng dẫn của gv.
III. Tiến trình bài dạy : 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức :	
- Gv kiểm tra sĩ số lớp.
- Quản ca bắt nhịp bài hát Niềm vui của em.
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Gv gọi 1 – 2 hs lên bảng, yêu cầu :
? Em hãy trình bày hoàn chỉnh bài hát : Niềm vui của em.
 Gv nhận xét – ghi điểm.
3. Giới thiệu bài : 	
 Ai cũng có kỷ niệm về ngày đầu tiên được cắp sách đến trường, kỷ niệm đó sẽ đi suet cuộc đời của chúng ta. Với những tình cảm bâng khuâng, xao xuyến đó, nhà thơ Viễn Phương đã làm bài thơ “Ngày đầu tiên đi học” và nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã phổ nhạc thành bài hát với giai điệu mượt mà, dễ thương.
 Gv ghi bảng.
4. Bài mới :
a. Nội dung 1 : 
 Học hát bài : Ngày đầu tiên đi học
- Gv treo bảng phụ và cho hs nghe đĩa nhạc bài hát mẫu.
- Gv hướng dẫn hs luyện thanh theo mẫu : 
 Nô ............................. na.
- Gv chia bài hát thành 2 đoạn, mỗi đoạn có 2 câu.
- Gv tiến hành dạy từng câu theo lối móc xích.
Câu 1 : 
- Gv đàn giai điệu câu 1 1 – 2 lần. Gv hướng dẫn hs lấy hơi sau : học, trường, khóc.
- Gv gọi 1 hs hát.- Gọi 1 hs khác nhận xét - Gv nxét
- Gv bắt nhịp cho cả lớp hát 1 – 2 lần. 
- Tiến hành tương tự với các câu còn lại. Gv hướng dẫn hs hát lấy hơi sau các từ : học, trường, khóc, thương, học, nhoà, ủi, tha, đó, hiền, ngỡ, tiên, lớn, xưa, học. Ngân đủ phách và ngắt câu ở dấu lặng : tha, về. Hát luyến 2 âm các từ : thiết, thế, ngỡ, học.
- Hs hát câu 1 	câu 2 	câu 1 + 2.
 câu 3 câu 4 	 câu 3 + 4.
- Hs hát đoạn 1.
- Hs hát đoạn 2.
- Hs hát ttoàn bài.
b. Nội dung 2 : Tập hát kết hợp gõ phách. 
- Gv thực hiện mẫu vỗ tay theo phách, nhịp. Hướng dẫn hs vào ô nhịp lấy đà.
- Cả lớp hát kết hợp gõ phách, nhịp.
+ Gv cho hs hát theo nền nhạc đệm.
- Gọi 1 nhóm hs lên hát. 
- Gv hướng dẫn hs hát thể hiện được cảm xúc nhẹ nhàng, tha thiết.
? Nêu nội dung của bài hát ?
? Qua bài hát, tác giả nhắn nhủ các em điều gì? 
5. Củng cố - Dặn dò - Nhận xét :
- Gv cho hs nghe lại đĩa nhạc bài hát mẫu.
- Gv bắt nhịp cho cả lớp hát lại bài hát trên nền nhạc đệm.
- Gv dặn dò hs về nhà tập hát thuộc bài hát và xem trước tiết 23
- Gv nhận xét ưu, khuyết điểm của tiết học.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Lớp thực hiện.
- Cá nhân hs thực hiện.
- Hs chú ý.
- Hs ghi vở.
- Hs nghe bài hát mẫu.
- Hs luyện thanh theo mẫu.
- Hs chú ý.
- Hs nghe và nhẩm theo.
- Cá nhân hs thực hiện.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs chú ý.
- Hs hát theo câu.
- Hs hát theo đoạn.
- Hs hát cả bài.
- Hs chú ý và quan sát.
- Hs thực hiện.
- Hs thực hiện.
- Nhóm hs thực hiện.
- Hs chú ý.
- Hs trả lời.
- Hs nghe bài hát.
- Cả lớp thực hiện.
- Hs ghi nhớ.
- Hs chú ý.
Ngày soạn : 10/02/2008.
Ngày dạy : 13/02/2008.
- Ôn tập bài hát : Ngày đầu tiên đi học.
	 - Tập đọc nhạc : TĐN số 7.
Tiết 23 : 	
I. Mục tiêu :	
Giúp học sinh : 
	- Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát “Ngày đầu tiên đi học”. Đọc đúng cao độ, tiết tấu bài TĐN số 7, ghép lời hay.
	- Luyện tập kĩ năng hát đồng đều hoà giọng, hát lĩnh xướng. 
- Biết hát bài hát với sắc thái nhẹ nhàng, cảm xúc và hiểu được bài hát muốn nhắc nhở các em phải học tập tốt, ngoan để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô.
II. Phần chuấn bị:
 	1. Chuẩn bị của Gv: 	- Đàn Organ, thanh phách, bảng phụ TĐN số 7.
	- Băng nhạc, máy nghe.
	2. Chuẩn bị của Hs: 	- Học thuộc bài cũ, xem trước bài mới
	- Thực hiện theo hướng dẫn của gv.
III. Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức :	
- Gv kiểm tra sĩ số lớp.
- Quản ca bắt nhịp bài hát Niềm vui của em.
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Gv gọi 1 – 2 hs lên bảng, yêu cầu :
? Em hãy trình bày hoàn chỉnh bài hát : Niềm vui của em.
 Gv nhận xét – ghi điểm.
3. Giới thiệu bài : 	 Tiết học hôm nay gồm có 2 nội dung: Tiết 23:
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học. 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
 Gv ghi bảng. 
4. Bài mới :
a. Nội dung 1 : 
 Học hát bài : Ôn tậpbài hát.
Ngày đầu tiên đi học
 Nhạc : Nguyễn Ngọc Thiện.
 Lời : Thơ Viễn Phương.
- Gv cho hs nghe bài hát mẫu.
- Gv hướng dẫn hs luyện thanh.
 Nô ............................. na.
- Gv cho cả lớp hát bài 1 – 2 lần. Gv lưu ý sửa sai.
- Hs hát có gõ phách.
? Nội dung bài hát nói lên điều gì ?
- Chỉ định 2 hs lên hát. Hs hát tốt – Gv ghi điểm.
b. Nội dung 2: TĐN số 7
Chơi đu.
 Nhạc và lời : Mộng Lân.
? Bài TĐN được viết ở nhịp nào?
? Bài TĐN đã sử dụng những hình nốt, cao độ AN nào?
? Bài TĐN có mấy câu?
- Gọi 1 hs đọc tên nốt nhạc từng câu.
- Gv cho hs đọc thang âm Cdur.
- Gv đàn nốt câu 1:
- Chỉ định 1 hs khá đọc cao độ. Gọi 1 hs khác nhận xét - G

Tài liệu đính kèm:

  • docÂm nhạc 6 (2).doc