Giáo án môn Tin học 6 năm 2015 - Tiết 1 - Bài 1: Thông tin và tin học

1. Mục tiêu bài học:

a) Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

 - Hiểu được khái niệm thông tin và lấy được ví dụ minh họa. Chỉ ra được những vật mang tin hiện diện trong cuộc sống hàng ngày và thông tin mà chúng mang.

 - Liệt kê được ba bước của hoạt động thông tin và cách thức con người thực hiện ba bước đó thông qua các giác quan và bộ óc của mình. Nêu được ví dụ cụ thể để minh họa về ba bước của hoạt động thông tin.

 - Biết được tin học là khoa học xử lí thông tin bằng máy tính điện tử. Bước đầu hiểu được nhiệm vụ của ngành Tin học.

b) Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:

 - Bài học góp phần hình thành và phát triển năng lực năng lực trí tuệ chung như thu

thập, phân tích thông tin, liên tưởng, suy luận và tổng hợp.

 

docx 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 243Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 năm 2015 - Tiết 1 - Bài 1: Thông tin và tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày làm kế hoạch: 12/09/2015
Ngày thực hiện: 15/09/2015
Tiết 1
Bài 1
THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
1. Mục tiêu bài học:
a) Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
	- Hiểu được khái niệm thông tin và lấy được ví dụ minh họa. Chỉ ra được những vật mang tin hiện diện trong cuộc sống hàng ngày và thông tin mà chúng mang.
	- Liệt kê được ba bước của hoạt động thông tin và cách thức con người thực hiện ba bước đó thông qua các giác quan và bộ óc của mình. Nêu được ví dụ cụ thể để minh họa về ba bước của hoạt động thông tin.
	- Biết được tin học là khoa học xử lí thông tin bằng máy tính điện tử. Bước đầu hiểu được nhiệm vụ của ngành Tin học.
b) Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:
	- Bài học góp phần hình thành và phát triển năng lực năng lực trí tuệ chung như thu
thập, phân tích thông tin, liên tưởng, suy luận và tổng hợp.
2. Chuẩn bị:
a) Giáo viên
- Kế hoạch lên lớp, đồ dùng dạy học, sưu tập các loại thông tin tranh ảnh...., Phiếu học tập, nghiên cứu trước tài liệu tham khảo.
b)Học sinh
- Sách hướng dẫn học, Vở, đồ dùng học tập. phiếu học tập
3. Tổ chức hoạt động học của học sinh
a) Hướng dẫn chung:
	- Bài học thông qua chuỗi hoạt động. Bắt đầu từ hoạt động khởi động nhằm nêu vấn đề và gây hứng thú cho HS, tạo nên động cơ tìm biết đầy đủ hơn về khả năng của máy tính.
b) Hướng dẫn cụ thể cho mỗi hoạt động:
Hoạt động của HS
Định hướng hoạt động của GV
Khi HS học với tài liệu
Khi HS kết thúc hoạt động
1. Hoạt động khởi động:
- Ý tưởng sư phạm: HS hiểu được giá trị của thông tin thông qua một số ví dụ minh họa. Tranh luận giữa các nhóm về giá trị của hai thông tin đưa ra.
- Kết quả mong đợi: HS biết được giá trị của thông tin trong một số lĩnh vực, từ đó có động cơ và hứng thú tham gia các hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm: thảo luận và báo cáo trước lớp ý kiến của nhóm mình
- Khuyến khích HS liên hệ với những gì các em biết trong thực tế, liên hệ với thông tin có được từ sách báo, phim ảnh;
- Khuyến khích thảo luận trong nhóm và tranh luận giữa các nhóm.
GV khen ngợi các nhóm trả lời với những lập luận và ví dụ (minh chứng) kèm theo.
2. Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập
- Ý tưởng sư phạm: Trên cơ sở được gợi động cơ nhận thức từ hoạt động khởi động;
HS lần lượt đọc các đoạn thông tin trong tài liệu để dần dần hiểu rõ về khái niệm thông tin và mục đích nghiên cứu của ngành Tin học. Để tiếp thu kiến thức sâu hơn, HS phải sử dụng thông tin để giải quyết bài tập ngay sau đó.
- Kết quả mong đợi: HS biết được khái niệm thông tin và mục đích nghiên cứu của ngành tin học.
Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân: HS đọc nội dung trong tài liệu.
Hoạt động 3:
Hoạt động theo cặp Làm bài tập, sau đó chia sẻ và so sánh kết quả với các nhóm khác. Báo cáo kết quả.
Hoạt động 4: Hoạt động cá nhân: HS đọc nội dung trong tài liệu.
Hoạt động 5:
Hoạt động theo cặp Làm bài tập, sau đó chia sẻ và so sánh kết quả với các nhóm khác. Báo cáo kết quả.
Hoạt động 6: Hoạt động cá nhân: HS đọc nội dung trong tài liệu.
- GV giám sát, hướng dẫn, gợi ý, khuyến khích HS đọc.
GV yêu cầu HS báo cáo kết quả và
nhận xét.
- Ý định sư phạm: Giúp HS biết được mỗi vật mang tin đều có thông tin mà nó mang theo.
- Kết quả mong đợi: HS thấy được thông tin rất đa dạng và phong phú, mỗi vật mang tin đều có thông tin riêng.
- GV giám sát, hướng dẫn, gợi ý, khuyến khích HS đọc.
- GV giải thích thêm: các hoạt động thông tin hàng ngày của em đều có thể mô hình thành quá trình ba bước.
GV yêu cầu HS báo cáo kết quả và
nhận xét.
- Ý định sư phạm: Giúp HS biết được chức năng thu thập thông tin của các giác quan.
- Kết quả mong đợi: HS hiểu được hoạt động thông tin của con người là nhờ vào các giác quan.
- GV giám sát, hướng dẫn, gợi ý, khuyến khích HS đọc.
Tổng kết lại khái niệm thông tin và mục đích nghiên cứu của ngành Tin học.
Khen ngợi tinh thần hoạt động của các nhóm.
Tổng kết lại hoạt động thông tin của con người bao gồm ba bước: 
- Thu thập thông tin.
- Xử lí thông tin.
- Lưu trữ và trao đổi thông tin.
Khen ngợi tinh thần hoạt động của các nhóm.
Tổng kết lại vì sao con người cần các công cụ hỗ trợ trong việc thu nhận thông tin.
4. Hướng dẫn về nhà:
	- Xem lại nội dung bài học.
	- Lấy thêm ví dụ về thông tin và mô hình hoạt động thông tin thành quá trình ba bước.

Tài liệu đính kèm:

  • docxTiet_1_bai_1_Thong_tin_va_tin_hoc_Truong_hoc_moi.docx