Giáo án môn Tin học 6 - Trường THCS Tân Phước Tây

 Bài 1

 THÔNG TIN VÀ TIN HỌC

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

- Biết khái niệm thông tin, biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.

 - Biết được khái niệm hoạt động thông tin của con người.

2. Kỹ năng:

- HS có thể nêu ra một số ví dụ minh họa về thông tin của con người.

3. Thái độ:

 - Nghiêm túc, có ý thức trong học tập.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

 - Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.

 - Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, xem trước bài mới.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số, đồng phục.

2. Kiểm tra bài cũ: Không

 

doc 97 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 378Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Trường THCS Tân Phước Tây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch nhau bởi dấu chấm (.)
Vdụ :baihoc.doc; baitho.txt; sohoc.doc; hinhhoc.doc
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ th­ môc
GV: Chúng ta hình dung trong thư niện của một trường học mà trong đó các cuốn sách được để một cách tuỳ tiện thì khi chúng ta cần tìm một quyển sách nào đó rất khó khăn và mất thời gian. 
Chính vì vậy ta cần sắp xếp sách trong thư viện một cách khoa học và hợp lí. Chẳng hạn như SGK để riêng từng khối, trong từng khối lại phân ra sách tự nhiên(toán, lí, hoá,...), sách xã hội(Văn, sử, địa,...). Chúng ta tổ chức một cách hợp lí và khoa học như vậy thì khi cần tìm quyển sách nào cũng rất dễ dàng và nhanh chóng.
HS: Lắng nghe
GV: Tương tự như vậy, hệ điều hành cũng tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục, như vậy khi người sử dụng cần tìm đến thông tin nào cũng rất đơn giản.
HS: Lắng nghe
? Mỗi thư mục có thể chứa những gì
HS: Mỗi thư mục có thể chứa các tệp hoặc các thư mục con
GV: Hệ điều hành tổ chức các thư mục theo hình cây.
Hoạt động 2: Cách đặt tên thư mục:
GV cho Hs quan sát hình một số thư mục, sau đó giải thích rõ biểu tượng của các thư mục, tên thư mục, và một số thông tin liên quan
HS quan sát
GV: Giải thích cho Hs phân biệt được thư mục mẹ, thư mục con.
Cấu trúc thư mục mẹ - con
HS quan sát cấu trúc thư mục mẹ - con
GV: Thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ) được gọi là thư mục gốc.
HS lắng nghe
GV: Tên các tệp tin trong một thư mục phải khác nhau, và tên các thư mục trong cùng một thư mục mẹ cũng phải có tên khác nhau.
HS lắng nghe
GV cho Hs ghi bài
HS ghi bài
2. Thư muc(Directory)
a. Định nghĩa:
Thư mục là hình thức đơn vị để quản lí tệp tin của hệ điều hành.
- Mỗi thư mục có thể chứa các tệp tin và thư mục con.
- Thư mục được tổ chức phân cấp và các thư mục có thể lồng nhau. Cách tổ chức này gọi là cấu trúc cây.
b. Cách đặt tên.
- Tương tự tệp tin, mỗi thư mục củng có 1 tên nhất định. Tên thư mục đặt giống như tên tệp nhưng tên thư mục không có phần mở rộng.
- Khi 1 thư mục chứa các thư mục con bên trong, ta nói thư mục ngoài là thư mụ ba/me, thư mục bên trong là thư mục con.
- Thư mục ngoài cùng (không có thư mục ba/mẹ) gọi là thư mục gốc. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa.
- Tên các tệp tin trong một thư mục phải khác nhau.
- Tên thư mục con không được trùng với tên thư mục ba/me.
Chú ý: Trong Windows tên của thư mục có thể dài tới 215 kí tự, kể cả dấu cách. Tuy nhiên tên thư mục không được chứa các kí tự \ / : * ? " . Tên thư mục không phân biệt chữ hoa chữ thường.
VD:
C:\
TUNHIEN
XAHOI
CANHAC
PHANMEM
TOAN.DOC
MARIO
IV. CỦNG CỐ, HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
1. Củng cố và luyện tập.
- Chỉ ra đường dẫn trên cây thư mục. 
- Các thao tác chính với tệp và thư mục.
- Trả lời câu hỏi 3,4,5 SGK/Tr.47.
2. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà.
- Làm lại tất cả các câu hỏi và bài tập phần cuối bài học. 
- Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện.
Tuần: 12 - Tiết: 23 Ngày dạy: / / 2015
Bài 11 
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH(tt)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm về đường dẫn và các thao tác chính đối với tệp và thư mục.
- Từ cây thư mục cụ thể, HS có thể chỉ ra đường dẫn tới các thư mục và các tệp trong cấu trúc.
2. Kỹ năng.
- Bước đầu thao tác xem thông tin về tệp và thư mục.
3. Thái độ:
	- Hs có thái độ nghiêm túc học tập và làm theo hướng dẫn của giáo viên.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
Gv: Giáo án, máy tính, máy chiếu.
Hs: Chuẩn bị bài cũ, đọc và tìm hiểu bài mới.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
 1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Thông tin là gì ? các dạng thông tin ? cách biểu diễn thông tin.
- Nêu cách đặt tên tệp và tên thư mục.
3.Bài mới.
Hoạt động của thầy
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu vể đường dẫn
Gv: Trình chiếu hình ảnh cây thư mục cho HS quan sát và đưa ra khái niệm về dườn dẫn.
Gv: Giới thiệu đường dẫn tới các tệp cụ thể.
Gv: Yêu cầu HS chỉ ra các đường dẫn khác trong cây thư mục.
Gv: Hệ điều hành cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác sau đối với các thư mục và tệp tin.
+ Mỗi thao tác Gv làm mẫu cho hs quan sát và giới thiệu vào tiết sau sẽ thực hành các thao tác này.
D
Sách giáo khoa
Môn Toán
Môn Hóa Học
Môn Tiếng Anh
Môn Ngữ Văn
Môn Vật Lí
Môn Tin Học
Đường dẫn
- Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau, đặt cách nhau bởi dấu “\”; bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu các thao tác chính với tệp và thư mục
-Gv: Giới thiệu các thao tác chính về tệp và thư mục cho HS hiểu.
 - Cho HS quan sát cách tổ chức thông tin trên máy tính.- HS quan sát
-Gv: Cho HS nhắc lại phần đường dẫn - HS trả lời
-Gv: Có mấy thao tác chính với tệp tin và thư mục? Kể tên các thao tác - HS: Trả lời
-Gv: Cách tổ chức, sắp xếp thông tin trong máy tính như thế nào? Gồm có? 
- Hs: Theo dạng hình cây, gồm có thư mục, tệp tin
-Gv: thao tác mẫu cách tạo mới thư mục, gọi hai em thao tác lại
-Hs thao tác
-Gv: Thao tác mẫu cách tạo tệp tin, gọi một em thao tác lại
-Hs: Thao tác
Các thao tác chính với tệp và thư mục
+ Hệ điều hành cho phép người dùng thực hiện các thao tác:
- Xem thông tin về tệp tin, thư mục.
- Tạo mới
- Xóa
- Đổi tên
- Sao chép
- Di chuyển
a) Tạo mới:
 * Thư mục:
B1) Nháy phải chuột tại màn hình trống.
B2) Di chuyển đến New ® chọn Folder
B3) Gõ tên ® gõ phím Enter
 * Tệp tin:
B1) Mở phần mềm cần
VD: Word, Excel, 
B2) File ® Save as ® chọn đường dẫn để lưu tệp tin
B3) Gõ tên vào khung File name ® chọn Save
IV. CỦNG CỐ, HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
1. Củng cố và luyện tập.
- Chỉ ra đường dẫn trên cây thư mục. 
- Các thao tác chính với tệp và thư mục.
- Trả lời câu hỏi 3,4,5 SGK/Tr.47.
2. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà.
- Làm lại tất cả các câu hỏi và bài tập phần cuối bài học. 
- Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện.
=======================================================================Tuần: 12 - Tiết: 24 Ngày dạy: / / 2015
Bài 11 
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH(tt)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm về đường dẫn và các thao tác chính đối với tệp và thư mục.
- Từ cây thư mục cụ thể, HS có thể chỉ ra đường dẫn tới các thư mục và các tệp trong cấu trúc.
2. Kỹ năng.
- Bước đầu thao tác xem thông tin về tệp và thư mục.
3. Thái độ:
	- Hs có thái độ nghiêm túc học tập và làm theo hướng dẫn của giáo viên.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
Gv: Giáo án, máy tính, máy chiếu.
Hs: Chuẩn bị bài cũ, đọc và tìm hiểu bài mới.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Thông tin là gì ? các dạng thông tin ? cách biểu diễn thông tin.
- Nêu cách đặt tên tệp và tên thư mục.
3.Bài mới.
Hoạt động của thầy
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu các thao tác chính với tệp và thư mục
-Gv: Thao tác mẫu cách tạo tệp tin, gọi một em thao tác lại
-Hs: Thao tác
-Gv: Thao tác mẫu cách xóa tệp tin, thư mục
-Gv: Gọi một em thao tác - HS thao tác
-Gv: thao tác mẫu cách đổi tên tệp tin, thư mục
-Gv:Gọi một em thao tác - HS thao tác
-Gv: Thao tác mẫu cách sao chép tệp tin, thư mục.
-Gv: Gọi một em thao tác - HS thao tác
-Gv: Thao tác mẫu cách di chuyển tệp tin thư mục
-Gv: Gọi một em thao tác - HS thao tác
Các thao tác chính với tệp và thư mục
 b) Xoá:
B1) Nháy chọn thư mục hoặc tệp tin cần xoá
B2) Gõ phím Delete ® Yes
 c) Đổi tên:
B1) Nháy phải chuột tại thư mục, tệp tin cần đổi tên
B2) Chọn Rename
B3) Gõ tên mới ® gõ phím Enter
 d) Sao chép:
B1) Nháy chọn thư muc, tệp tin cần sao chép
B2) Nháy chuột phải chọn Copy
B3) Chọn đường dẫn để sao chép đến
B4) ) Nháy chuột phải chọn Paste
 e) Di chuyển:
B1) Nháy chọn thư muc, tệp tin cần di chuyển
B2) Nháy chuột phải chọn Cut
B3) Chọn đường dẫn để di chuyển đến
B4) ) Nháy chuột phải chọn Paste
IV. CỦNG CỐ, HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
1. Củng cố và luyện tập.
- Chỉ ra đường dẫn trên cây thư mục. 
- Các thao tác chính với tệp và thư mục.
- Trả lời câu hỏi 3,4,5 SGK/Tr.47.
2. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà.
- Làm lại tất cả các câu hỏi và bài tập phần cuối bài học. 
- Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện.
KIỂM TRA 15 PHÚT
Tuần: 13 - Tiết: 25 Ngày dạy: / / 2015
BÀI 12:
HÖ ®iÒu hµnh Windows.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
- HS hiểu đợc bản chất của việc nạp hệ điều hành.
- Nhận biết đợc và chỉ đúng tên các biểu tợng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành windows.
- Biết ý nghĩa các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành windows: Màn hình nền (Desktop), thanh công việc (task bar), nút start, các biểu tợng chơng trình ứng dụng và khái niệm cửa sổ (window) trong hệ điều hành.
- Biết và hiểu đợc các thành phần chính của 1 cửa sổ windows.
2. Kĩ năng.
	- Biết khởi động và tắt máy đúng qui trình.
	- Thực hiện một số thao tác cơ bản xử lý tệp.
	- Khởi động và thoát khỏi một chơng trình phần mềm bằng nhiều thao tác.
3. Thái độ: Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, máy vi tính.	
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ : 
+ HS2: Đờng dẫn là gì? Viết đờng dẫn tới tệp Hinh.bt trong BT3(SGK - 47)
2. Nội dung bài mới : 	
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
* Hoạt động 1
- GV: Màn hình nền là giao diện đầu tiên mà ngời sử dụng tiếp xúc với máy tính.
Các biểu tượng chương trỡnh
Thanh cụng việc
Màn hình nền của Windows XP
Một số biểu tợng trên màn hình nền của Windows XP.
1. Màn hình làm việc chính của Windows.
a. Màn hình nền.
- Khi khởi động xong máy tính, sẽ xuất hiện màn hình nền của Windows.
- Màn hình nền của Windows bao gồm các biểu tợng chơng trình, các biểu tợng chính, thanh công việc
b. Một vài biểu tợng chính trên màn hình nền.
Chúng ta muốn mở các biểu tượng trên màn hình nền bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng đó hoặc Nháy chuột phải vào biểu tượng chọn Open.
- Biểu tượng máy tính: 
My conputer: Chứa các thông tin có trên máy tính như các thu mục dữ liệu được tạo sẳn trong máy tính, các ổ đĩa.
(có hình ảnh minh họa cụ thể).
- Biểu tượng thùng rác: 
chứa các tệp và thư mục bị xóa.
c. Các biểu tượng chương trình.
- Các chơng trình phần mềm ứng dụng đợc cài đặt trên Windows thờng có các biểu tợng riêng.
VD: Microsoft Word: phần mềm soạn thảo.
 - Paint: Phần mềm đồ họa.
 - Mario: phần mềm trò chơi.
 - VietKey 2002: phần mềm dùng để soạn thảo chữ tiếng Việt.
* Hoạt động 2
2. Nút Start và bảng chọn Start.
- Nút Start nằm ở góc trái phía dới của màn hình và nằm trên thanh công việc.
- Khi nháy chuột vào nút Start sẽ xuất hiện bảng chọn Start.
- Bảng chọn Start chứa các lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụn Windows.
 - All Program: khi nháy chuột vào sẽ có thể khởi động bất kì 1 chơng trình nào đó đợc cài đặt trên máy tính.
IV. CỦNG CỐ, HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ.
1. Củng cố: Nhắc lại các nội dung chính đã học.
2. Hướng dẫn về nhà : Ôn lại các nội dung chính đã học.	
================================================================
Tuần: 13 - Tiết: 26 Ngày dạy: / / 2015
 BÀI 12:
HÖ ®iÒu hµnh Windows(t2).
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
- HS hiểu đợc bản chất của việc nạp hệ điều hành.
- Nhận biết đợc và chỉ đúng tên các biểu tợng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành windows.
- Biết ý nghĩa các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành windows: Màn hình nền (Desktop), thanh công việc (task bar), nút start, các biểu tợng chơng trình ứng dụng và khái niệm cửa sổ (window) trong hệ điều hành.
- Biết và hiểu đợc các thành phần chính của 1 cửa sổ windows.
2. Kĩ năng.
	- Biết khởi động và tắt máy đúng qui trình.
	- Thực hiện một số thao tác cơ bản xử lý tệp.
	- Khởi động và thoát khỏi một chơng trình phần mềm bằng nhiều thao tác.
3. Thái độ: Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, máy vi tính.	
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ : 
+ HS2: Đường dẫn là gì? Viết đường dẫn tới tệp Hinh.bt trong BT3(SGK - 47)
2. Nội dung bài mới : 	
* Hoạt động 1: Thanh công việc.
- Khi nhìn vào thanh công việc, ta có thể biết đợc có mấy chơng trình đang đợc chạy.
3. Thanh công việc.
- Thờng nằm ở đáy màn hình.
- Khi chạy một chơng trình, biểu tượng của nó sẽ xuất hiện trên thanh công việc.
- Có thể chuyển đổi nhanh giữa các chơng trình đó bằng cách nháy chuột vào biểu tợng chơng trình tơng ứng trên thanh công việc.
* Hoạt động 2: Cửa sổ làm việc.
- Từ Windows trong tiếng Anh có nghĩa là các cửa sổ.
Cöa sæ lµm viÖc cña ch¬ng tr×nh Word
- GV: cho HS më bÊt k× mét cöa sæ lµm viÖc trong Windows.
- HS: nhËn biÕt c¸c thµnh phÇn chÝnh trong mét cöa sæ lµm viÖc.
4. Cửa sổ làm việc.
- Trong Windows mỗi chương trình được thực hiện trong một cửa sổ riêng, ta có thể thực hiện các chương trình thông qua cửa sổ đó.
- Các cửa sổ làm việc trong hệ điều hành Windows thờng bao gồm:
- Thanh tiêu đề: chứa tên của cửa sổ.
- Thanh bảng chọn chứa các lệnh của chương trỡnh(File, Edit, View...).
- Thanh công cụ: chứa biểu tượng các lệnh chính của chương trỡnh(mở, lưu, xem, in...).
- Nút thu nhỏ [-]: dùng để thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng trên thanh công việc.
- Nút phúng to : phóng to cửa sổ trờn màn hình nền.
- Nút đóng x : đóng cửa sổ và kết thúc chương trỡnh hiện thời.- Nút đóng: đóng cửa sổ và kết thúc chơng trình hiện thời.
- Thanh cuốn dọc, ngang: di chuyển cửa sổ lên trên, xuống dới, sang trái hay sang phải.
IV. CỦNG CỐ, HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ.
1. Củng cố.
Gọi 1 học sinh nêu lại cách mở các biểu tượng của chương trình ứng dụng, sau đó thự hiện mở biểu tượng My Computer.
Cửa sổ My Computer có những gì?
Gọi 1 HS nhắc lại thanh công việc chứa những gì?
Gọi 1 HS sử dụng nút Start và bảng chọn Start mở chương trình Word và phóng to, thu nhỏ, tắt cửa sổ chương trình.
- Hướng dẫn HS làm bài tập 1 SGK.
Bài 1: Đáp án A
2. Hướng dẫn HS tự học về nhà:.
Về nhà học bài, làm bài tập 2 SGK.
Chuẩn bị bài thực hành 2 trong SGK hôm sau thực hành.
Tuần: 14 - Tiết: 27 Ngày dạy: / / 2015 
Bµi thùc hµnh sè 2:
Lµm quen víi Windows xp. (T1)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: 
Củng cố các thao tác cơ bản với chuột.
Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.
Làm quen với bảng chọn Start.
Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn... trong môi trường Windows XP.
2. Kỹ năng:
Sử dụng chuột nhanh.
Thao tác tốt.
Vận dụng.
3. Thái độ: 
Nghiêm túc trong giờ thực hành.
Yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 
+ GV: Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh.
+ HS: §å dïng häc tËp, SGK.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ : KÕt hîp trong giê thùc hµnh.
2. Nội dung bài mới :
Ho¹t ®éng cña GV - HS
Néi dung
GV: §Ó ®¶m b¶o riªng t khi lµm viÖc trªn m¸y tÝnh, nhÊt lµ m¸y tÝnh dïng chung cho nhiÒu ngêis, Windows XP cho phÐp mçi ngêi dïng cã thÓ ®¨ng nhËp riªng mét tµi kho¶n...
GV: Khi khëi ®éng Windows, mµn h×nh ®¨ng nhËp cã d¹ng t¬ng tù sau:
Nõi khai báo mật khẩu
Biểu týợng của tài khoản týõng ứng
HS: quan s¸t, thùc hµnh sau khi gi¸o viªn giíi thiÖu, minh häa trªn m¸y chiÕu
GV: Sau khi ®¨ng nhËp, mµn h×nh nÒn hiÖn ra. Em cã thÓ thÊy trªn ®ã c¸c biÓu tîng, nót Start, thanh c«ng viÖc (Taskbar) ...
GV: Giíi thiÖu vµ minh häa vÒ nót Start – Khi nh¸y vµo nót Start ta sÏ thÊy b¶ng chän Start hiÖn ra nh sau:
4
2
3
1
GV: Gäi HS ph¸t vÊn vÒ c¸c khu vùc trªn b¶ng chän ë h×nh vÏ
HS: th¶o luËn, tr¶ lêi
GV: Th«ng thêng míi cµi ®Æt xong hÖ ®iÒu hµnh, khi khëi ®éng trªn mµn h×nh nÒn cã mét sè biÓu tîng chÝnh nh: My Computer, My Documents, Recycle Bin, My Network places:
GV: Em h·y thùc hiÖn mét sè thao t¸c víi biÓu tîng: Chän, kÝch ho¹t, di chuyÓn
GV: Híng dÉn, minh ho¹ cho HS
HS: Thùc hµnh, th¶o luËn
1/ §¨ng nhËp phiªn lµm viÖc
- Chän tªn ®¨ng nhËp ®· ®¨ng ký
- NhËp mËt khÈu (nÕu cÇn)
- NhÊn phÝm Enter
2/ Lµm quen víi b¶ng chän Start
- Khu vùc 1: Cho phÐp më c¸c th môc chøa d÷ liÖu chÝnh cña ngêi dïng.
- Khu vùc 2: All programs – hiÖn ra b¶ng chän c¸c ch¬ng tr×nh ®· cµi ®Æt trong m¸y tÝnh.
- Khu vùc 3: C¸c phÇn mÒn ngêi dïng hay sö dông nhÊt trong thêi gian gÇn ®©y.
- Khu vùc 4: C¸c lÖnh vµo/ra hÖ thèng.
3/ BiÓu tưîng
- My Computer: Chøa biÓu tîng c¸c æ ®Üa, tµi nguyªn cña ngêi dïng
- My Documents: chøa tµi liÖu cña ngêi ®¨ng nhËp phiªn lµm viÖc
- Recycle Bin: Chøa c¸c tÖp vµ th môc ®· xo¸.
	IV. CỦNG CỐ, HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ.
1. Củng cố.
Trong Windows cho phÐp ch¹y bao nhiªu phÇn mÒn øng dông ®ång thêi?
Xem vµ ch¹y mét sè phÇn mÒn øng dông cã trong m¸y tÝnh
2. Hưíng dÉn vÒ nhµ.
ChuÈn bÞ phÇn cßn l¹i cña bµi thùc hµnh 2: Lµm quen víi Windows.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần: 14 - Tiết: 28 Ngày dạy: / / 2015 
Bµi thùc hµnh sè 2:
Lµm quen víi Windows xp. (T2)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: 
Củng cố các thao tác cơ bản với chuột.
Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.
Làm quen với bảng chọn Start.
Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn... trong môi trường Windows XP.
2. Kỹ năng:
Sử dụng chuột nhanh.
Thao tác tốt.
Vận dụng.
3. Thái độ: 
Nghiêm túc trong giờ thực hành.
Yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 
+ GV: Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh.
+ HS: §å dïng häc tËp, SGK.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ : KÕt hîp trong giê thùc hµnh.
2. Nội dung bài mới :
Ho¹t ®éng cña GV - HS
Néi dung
GV: Em h·y kÝch ho¹t biÓu tîng My Documents hoÆc My Computer trªn mµn h×nh nÒn. H·y chØ ra, nhËn biÕt ®îc c¸c thµnh phÇn chÝnh trªn cöa sæ ®ã nh: thanh tiªu ®Ò, thanh b¶ng chän, thanh c«ng cô, c¸c thanh cuèn, c¸c nót ®iÒu khiÓn,
HS: Thùc hµnh trùc tiÕp trªn m¸y, chØ ra ®îc vÞ trÝ cña c¸c thµnh phÇn chÝnh trªn cöa sæ
GV: H·y thùc hiÖn c¸c thao t¸c: thu nhá, phãng to, di chuyÓn vµ ®ãng cöa sæ.
HS: thùc hµnh c¸c thao t¸c díi sù HD cña GV
GV: Khi lµm viÖc xong em cã thÓ kÕt thóc phiªn lµm viÖc cña m×nh b»ng c¸ch chän Start -> Log Off xuÊt hiÖn:
-> Nh¸y nót Log Off.
HS: quan s¸t, thùc hµnh, th¶o luËn
GV: Híng dÉn HS biÕt c¸ch ra khái hÖ thèng ®óng kiÓu (t¾t m¸y ®óng c¸ch)
- Chän Start -> Turn Off Computer -> Turn Off:
4/ Cöa sæ
C¸c thµnh phÇn chÝnh cña cöa sæ:
+ Thanh tiªu ®Ò
+ Thanh b¶ng chän
+ Thanh c«ng cô
+ C¸c thanh cuèn
+ C¸c nót ®iÒu khiÓn
Mét sè thao t¸c víi cöa sæ:
+ Thu nhá
+ Phãng to
+ §ãng cöa sæ
+ Di chuyÓn
+ Thay ®æi kÝch thíc cña cöa sæ
5/ KÕt thóc phiªn lµm viÖc
- Nh¸y chuét chän Start -> Log Off -> Log Off ®Ó kÕt thóc phiªn lµm viÖc
6/ Ra khái hÖ thèng
Thùc hiÖn c¸c bíc sau:
- Chän Start
- Chän Turn Off Computer
- Chän Turn Off
IV. CỦNG CỐ, HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ.
1. Củng cố:Ngoµi c¸ch t¾t m¸y nªu trªn cßn cã c¸ch nµo kh¸c kh«ng? Nªu c¸c bưíc cô thÓ?
2. Hưíng dÉn vÒ nhµ:- §äc trưíc bµi thùc hµnh
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần: 15 - Tiết: 29 Ngày dạy: / / 2015 
BÀI THỰC HÀNH 3:
 CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
 1.Kiến thức: Làm quen với hệ thống quản lí thư mục trong Windows XP
 2.Kỹ năng: Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục. 
 3.Thái độ: 
- Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
	- Có ý thức học tập và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên máy tính.
	- Ý thức học tập tốt, tập trung cao độ. Yêu thích bộ môn
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 
 1. Chuẩn bị của giáo viên : Giáo án, phòng máy tính
 2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại bài cũ chuẩn bị bài mới.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ : Hãy nhắc lại các thao tác thoát khỏi hệ thống ?
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC
Gv: Hướng dẩn học sinh các thao tác trong bài thực hành. 
Để có thể thực hiện các thao tác đầu tiên mở cửa sổ My Computer.
Mở cửa sổ My Computer như thế nào?
Hs: Trả lời câu hỏi.
Gv: Nhận xét và đưa ra kết luận.
Gv: Hướng dẩn cách xem nội dung ổ đĩa, xem nội dung thư mục, tạo thư mục mới, đổi tên thư mục, xoá thư mục
- Nháy nút (thư mục) trên thanh công cụ của cửa sổ để hiển thị cửa sổ My Computer dưới dạng hai ngăn, ngăn bên trái cho biết cấu trúc các ổ đĩa và thư mục.
- Nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa (C,D..) trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa bao gồm tệp và các thư mục con.
 Nháy chuột ở biểu tượng hoặc tên của thư mục ở ngăn bên trái hoặc nháy đúp chuột tại biểu tượng hoặc tên thư mục ở ngăn bên phải cửa sổ để xem nội dung thư mục.
a) Sử dụng My Computer
- Nháy đúp vào biểu tượng My Computer để mở cửa sổ My Computer.
- Nháy nút (thư mục) hiển thị cửa sổ My Computer dưới dạng hai ngăn. 
b) Xem nội dung đĩa
- Nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa (C,D..) xuất hiện cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa bao gồm tệp và các thư mục con.
- Nếu máy tính có các ổ đĩa khác, nháy đúp các biểu tượng ổ đĩa để xem nội dung.
c) Xem nội dung thư mục
- Nháy chuột ở biểu tượng hoặc tên của thư mục. 
- Nội dung thư mục có thể hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nháy nút trên thanh công cụ và chọn các dạng hiển thị khác nhau để xem nội dung thư mục với mức độ chi tiết khác nhau.
- Nếu thư mục có chứa thư mục con bên cạnh biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái có dấu +. Nháy dấu này để hiển thị các thư mục con.
- Nháy nút hiển thị lại nội dung thư mục vừa xem.
- Nháy nút xem thư mục mẹ của thư mục đang được hiển thị.
IV. CỦNG CỐ, HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ.
1. Củng cố:- Nêu các bước tạo thư mục, đổi tên thư mục, xoá thư mục.
- Thực hành trên máy 
2. Hưíng dÉn vÒ nhµ: Học bài, xem trước bài sau.
*******************000**********************
Tuần: 15 - Tiết: 30 Ngày dạy: / / 2015 
BÀI THỰC HÀNH 3: 
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
 1.Kiến thức: Làm quen với hệ thống quản lí thư mục trong Windows XP
 2.Kỹ năng: Biết sử dụng My Computer để xem

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_14_Soan_thao_van_ban_don_gian.doc