Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 29, 30 năm 2015

Bài thực hành số 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN

A . MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Các tệp tin và cách quản lý các tệp tin trong Windows XP.

2. Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.

B. PHƯƠNG PHÁP

Thuyết trình, ra yêu cầu – HS thực hành trực tiếp trên máy.

C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.

1. Giáo viên : Đồ dùng dạy học: Phòng máy.

2. Học sinh: Xem trước bài thực hành.

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 503Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 29, 30 năm 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 29:	Ngày soạn: 29/11/2015
 Ngày dạy: 02/12/2015
Bài thực hành số 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
A . MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Các tệp tin và cách quản lý các tệp tin trong Windows XP.
2. Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
B. PHƯƠNG PHÁP
Thuyết trình, ra yêu cầu – HS thực hành trực tiếp trên máy.
C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Giáo viên : Đồ dùng dạy học: Phòng máy.
2. Học sinh: Xem trước bài thực hành.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
I. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
II. Kiểm tra bài cũ 
III.NỘI DUNG BÀI MỚI
Đặt vấn đề 
Triển khai bài 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Khởi động My Computer (5 phút)
GV: Nhắc học sinh nhớ lại cách khởi động My Computer.
1. Khởi động My Computer
- Nháy đúp biểu tượng của My Computer.
- Mở một thư mục có chứa ít nhất một tệp tin.
Hoạt động 2: Đổi tên tệp tin, xoá tệp tin (10 phút)
GV: Cũng như với các thư mục đôi khi chúng ta cần đổi tên hay xoá các tệp tin đã có trong máy tính.
GV: Hướng dẫn học sinh các bước đổi tên tệp tin trong máy tính.
GV : Không nên đổi phần mở rộng của tên tệp tin.
GV: Hướng dẫn học sinh các bước xoá tệp tin trong máy tính.
2. Đổi tên tệp tin, xoá tệp tin
a) Đổi tên tệp tin
Các bước thực hiện:
Bước 1: Nháy chuột vào tên của tệp tin.
Bước 2: Nháy chuột vào tên tệp một lần nữa.
Bước 3: Gõ tên mới rồi nhấn Enter.
b) Xoá tệp tin
Các bước thực hiện:
Bước 1: Nháy chuột để chọn tệp tin cần xoá.
Bước 2: Nhấn phím Delete.
Hoạt động 3: Sao chép tệp tin vào thư mục khác (25 phút)
GV: Đôi khi có những tệp tin chúng ta cần sao chép chúng đến những thư mục khác.
- Hướng dẫn học sinh các bước sao chép một tệp tin vào thư mục khác.
3. sao chép tệp tin vào thư mục khác
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn tệp tin cần sao chép.
Bước 2: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy.
Bước 3: Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp tin mới.
Bước 4: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.
IV. CỦNG CỐ VÀ RA NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (4 phút)
- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.
- Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà.
- GV nhận xét tiết học.
Tiết 30:	Ngày soạn: 29/11/2015
	Ngày dạy: 02/12/2015
Bài thực hành số 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
A . MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Các tệp tin và cách quản lý các tệp tin trong Windows XP.
2. Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
B. PHƯƠNG PHÁP
GV giới thiệu, ra yêu cầu – HS thực hành trực tiếp trên máy.
C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Giáo viên : Đồ dùng dạy học: Phòng máy.
2. Học sinh: Học bài cũ và đọc trước bài ở nhà
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
I. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
? Các bước của thao sao chép tệp tin sang thư mục khác.
III.NỘI DUNG BÀI MỚI
Đặt vấn đề 
Triển khai bài 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Di chuyển tệp tin sang thư mục khác (15 phút)
GV: Đôi khi ta cần di chuyển các tệp tin sang một thư mục khác cho phù hợp với nội dung của chúng.
- Hướng dẫn học sinh các bước di chuyển một tệp tin từ thư mục này sang một thư mục khác.
Gv : Y/C HS thực hành trên máy.
4. Di chuyển tệp tin sang thư mục khác
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn tệp tin cần di chuuyển.
Bước 2: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Cut.
Bước 3: Chuyển đến thư mục mới sẽ chứa tệp tin.
Bước 4: Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.
HS: Thực hiện
Hoạt động 2: Xem nội dung tệp và chạy chương trình (20 phút)
GV: Muốn biết nội dung tệp tin ta phải biết cách xem nội dung của tệp tin đó.
GV: Hướng dẫn học sinh các bước xem nọi dung của một tệp tin trong máy tính.
GV: Y/C HS thực hành trên máy.
Gv : Quan sát HS thực hành và cho điểm HS thực hành tôt.
5. Xem nội dung tệp và chạy chương trình
Các bước thực hiện:
Bước 1: Nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin.
Bước 2: Nếu tệp tin là một chương trình thì khi nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin, chương trình sẽ được khởi động.
HS: Thực hiện
IV. CỦNG CỐ VÀ RA NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (4 phút)
- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.
- Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà.
- Ôn lại các kiến thức cũ.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_4_Cac_thao_tac_voi_tep_tin.doc