Giáo án môn Tin học khối lớp 6 - Tiết 1, 2 - Bài 1: Thông tin và tin học

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Giúp học sinh bước đầu làm quen với khái niệm thông tin, thông tin có tác dụng gì, việc xử lí thông tin mang lại lợi ích gì.

- Kỹ năng: Nhận biết được máy vi tính.

- Thái độ: Từ đó học sinh thấy ham thích môn học, muốn khám phá bộ môn tin học.

B. CHUẨN BỊ

 + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.

 + HS: Vở ghi, đồ dùng học tập.

 

docx 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 335Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối lớp 6 - Tiết 1, 2 - Bài 1: Thông tin và tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUầN 1
Ngày soạn: 15/08/2015
Ngày giảng: 18/08/2015
Chương I
làm quen với tin học và máy tính điện tử
Tiết 1- Bài 1: Thông tin và tin học
A. Mục tiêu 
- Kiến thức: Giúp học sinh bước đầu làm quen với khái niệm thông tin, thông tin có tác dụng gì, việc xử lí thông tin mang lại lợi ích gì.
- Kỹ năng: Nhận biết được máy vi tính.
- Thái độ: Từ đó học sinh thấy ham thích môn học, muốn khám phá bộ môn tin học.
b. chuẩn bị
	+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.
	+ HS: Vở ghi, đồ dùng học tập.
c. Tiến trình bài giảng
I. ổn định tổ chức
	Lớp 6A Vắng: Lớp 6B Vắng: Lớp 6C Vắng: 
II. Kiểm tra bài cũ:
III. Các hoạt động dạy học
	Sự ra đời của MTĐT đã mở ra một kỉ nguyên mới - kỉ nguyên con người sáng tạo ra những công cụ tự động thay thế cho những hoạt động trí óc của bản thân mình. MTĐT là công cụ của ngành khoa học mới- Tin học. Để hiểu rõ về ngành khoa học này, trước hết ta cần nghiên cứu khái niệm thông tin.
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1. Thông tin là gì?
- Vd: “Tên tôi là A, tôi đang học lớp 6”
Lời giới thiệu cho em biết gì?
Lời giới thiệu đó người ta còn gọi là gì? 
- Gv đưa ra một vật dụng cho học sinh mô tả. 
 Như vậy bạn đã cho em biết gì? (TT về vật)
- Các hiểu biết về một con người hay một đối tượng cụ thể gọi là gì?
- Hàng ngày các em tiếp nhận thông tin từ đâu? TT đó cho em biết gì?
+ Gv nhận xét và hướng dẫn học sinh ghi theo câu trả lời của các em.
- Vậy em hiểu thông tin là gì? Cho ví dụ.
+ Gv tóm lại và cho Hs ghi:
- Hs trả lời
(Biết tên bạn và lớp bạn học)
- Hs trả lời
(TT cá nhân)
- Hs khác nghe thông tin về vật đó và nhận biết về nó. 
(Thông tin về người đó hay đối tượng đó)
- Hs phát biểu
- Đọc SGK
- HS trả lời
- Đọc SGK
“Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) và về chính con người.”
IV. Củng cố:
- Thông tin là gì? Nêu ví dụ cụ thể về TT và cách thức mà con người thu nhận TT đó?
- Qua những VD trong bài, em thấy thông tin được em tiếp nhận bằng gì?
đ Bằng thị giác (đọc sách, xem tranh, hiện vật...), thính giác (nghe)
Em hãy thử nêu ví dụ về những TT mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan khác?
đ Bằng xúc giác (sờ vật ...), vị giác (nếm, ăn..)
- Đọc bài học thêm.
IV. Hướng dẫn về nhà:
	- Học kỹ nội dung bài học.
__________________________________________________________________
Ngày soạn: 15/08/2015
Ngày giảng: 19/08/2015
Chương I 
làm quen với tin học và máy tính điện tử
Tiết 2 - Bài 1: Thông tin và tin học
A. Mục tiêu 
- Giúp học sinh biết quá trình hoạt động thông tin của con người.
- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ hoạt động xử lí tt của con người.
- Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học.
b. chuẩn bị
	+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.
	+ HS: Vở ghi, đồ dùng học tập.
c. Tiến trình bài giảng
I. ổn định tổ chức
	Lớp 6A Vắng: Lớp 6B Vắng: Lớp 6C Vắng: 
II. Kiểm tra bài cũ:
	Em hãy nêu khái niệm thông tin? cho một số ví dụ về thông tin mà em biết?
III. Các hoạt động dạy học
	Nhắc lại KN TT đ Vậy hoạt động tt diễn ra như thế nào, nó có mối liện hệ thế nào với tin học, chúng ta sẽ đi vào bài hôm nay.
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
2. Hoạt động thông tin của con người
- Bài học hàng ngày là thông tin thì việc nghe giảng, ghi bài, học bài, trao đổi bài, làm bài tập, trả lời câu hỏi được coi là các hoạt động gì đối với thông tin?
+ Gv có thể cho Hs ghi Vd:
- Vậy theo em hoạt động thông tin là gì?
+ Gv tóm lại cho Hs ghi:	
- Vd: cho thông tin “chuồn chuồn bay thấp”, “trời nhiều sao” đ em biết đấy là hiện tượng gì?
- Vd: so sánh 2 và 6?
- Quá trình từ một hoặc một vài thông tin em có, em đưa ra 1 kết luận theo em gọi là gì?
- Theo em trong hoạt động thông tin, quá trình nào quan trọng nhất? Tại sao?
+ Gv cho ghi: Trong hoạt động thông tin, xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất. Vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người, trên cơ sở đó mà có những kết luận và quyết định cần thiết.
 - Mô hình quá trình xử lí thông tin:
Thông tin vào
 Xử lí
Thông tin ra
- Việc lưu trữ, truyền tt làm cho tt và những hiểu biết được tích lũy và nhân rộng.
3. Hoạt động thông tin và tin học
- Gv cho hs đọc bài
- Hoạt động thông tin của con người được tiến hành nhờ đâu? Ví dụ?
- Tuy nhiên, khả năng của các giác quan và bộ não con người trong các hoạt đông thông tin chỉ có hạn. Cho vd?
- Chính vì vậy con người đã sáng tạo ra những công cụ và phương tiện giúp mình vượt qua giới hạn ấy. VD?
- Hay trong việc tính toán, em so sánh giữa việc sử dụng máy tính cá nhân và tính bằng tay?
- MTĐT ngoài hỗ trợ việc tính toán thuần tuý còn hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực khác như giải toán, soạn thảo, quản lí....
- Hs phát biểu
(Nghe giảng - tiếp nhận thông tin, ghi bài, học bài - lưu trữ thông tin, trao đổi bài, giao tiếp - trao đổi thông tin, làm bài tập, trả lời câu hỏi - xử lí tt)
- Hs phát biểu, đọc bài
“Việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin”
- Hs trả lời (trời sắp mưa; mai trời nắng)
- Hs trả lời (6 > 2 hay 2<6)
- Hs trả lời (Xử lí thông tin)
- Hs trả lời. Đọc bài
- Nhờ các giác quan và bộ não
- Hs phát biểu
- Với sự ra đời của máy tính, ngành tin học ngày càng phát triển mạnh mẽ. Một trong những nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.
IV. Củng cố:
	- Hoạt động thông tin của con người là gì? Nêu ví dụ?
	- Mối liên hệ giữa hoạt động thông tin và tin học?	
V. Hướng dẫn về nhà:
	- Học và trả lời các câu hỏi SGK.
Duyệt tổ CM ngày tháng năm 2015
 Nguyễn Văn Thành
_______________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docxtin_6_tuan_1.docx