Giáo án Sinh học 10 - Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống (năm 2015)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Nêu được các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống.

- Giải thích được tại sao tế bào là đơn vị tổ chức thấp nhất của thế giới sống.

2. Kỹ năng

- Rèn tư duy phân tích – tổng hợp.

- Kĩ năng hợp tác nhóm và hoạt động độc lập.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 1122Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 10 - Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống (năm 2015)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1	Ngày soạn: 26/07/2015
Tiết: 1
Phần một: 
BÀI 1 – CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
Mục tiêu
Kiến thức
Nêu được các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống.
Giải thích được tại sao tế bào là đơn vị tổ chức thấp nhất của thế giới sống.
Kỹ năng
Rèn tư duy phân tích – tổng hợp.
Kĩ năng hợp tác nhóm và hoạt động độc lập.
Trọng tâm
Đặc điểm tổ chức thế giới sống.
Chuẩn bị
Giáo viên
Giáo án.
Máy chiếu.
Học sinh
Đọc trước bài 1 sinh học 10.
Phương pháp
Trực quan vấn đáp.
Hoạt động nhóm.
Tiến trình lên lớp
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1’)
Bài mới
Đặt vấn đề: 
Theo các em thì những sinh vật khác nhau trên trái đất có đặc điểm chung không?
Em hãy nêu những đặc điểm chung nhất của các sinh vật?
Để tìm được câu trả lời đúng cho câu hỏi thì chúng ta sẽ bước vào bài học đầu tiên.
Phần một: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
BÀI 1- CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1:
(?) GV hỏi: Cho biết sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào?
6 HS trả lời dựa vào kiến thức cũ.
6 GV củng cố: sự khác nhau cơ bản ở sinh vật và vật vô sinh là đặc tính sống: sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh sản, di truyền.
6 HS lắng nghe.
(?) GV hỏi: Hãy nêu các cấp tổ chức của thế giới sống từ cấp thấp đến cấp cao?
6 HS dựa vào SGK trả lời được: Nguyên tử šphân tửš bào quanš tế bàoš mô šcơ quanš hệ cơ quanš cơ thểš quẩn thể šquẩn x㚠sinh quyển
6 GV chiếu slide giới thiệu từng cấp tổ chức của thế giới sống để học sinh theo dõi.
6 HS theo dõi.
6GV thông báo: Để tìm hiểu rõ hơn các cấp tổ chức của thế giới sống, chúng ta hoàn thành PHT “ các cấp tổ chức của thế giới sống”.
6GV chia lớp thành 5 nhóm: mỗi nhóm nghiên cứu 2 khái niệm và nêu được ví dụ cho từng khái niệm. Yêu cầu HS nghiên cứu hình 1/7 và làm việc trong 3 phút.
6 HS sau khi thảo luận xong, cử đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận lên bảng.
6 GV yêu cầu HS nhóm khác nhận xét, bổ sung, có thể đặt câu hỏi phản biện.
6 HS thực hiện yêu cầu của GV.
6 GV bổ sung, hoàn thiện khái niệm.
6 GV thông báo: Chúng ta đã hoàn thành xong PHT. Vậy dựa vào hình 1/7 và PHT vừa mới hoàn thành các em rút ra kết luận gì? Để giải quyết được câu hỏi này các em trả lời được các câu hỏi:
(?) Thế giới SV được tổ chức như thế nào?
6 Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ.
(?) Cấp tổ chức nào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên cơ thể sinh vật? Vì sao?
6 Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Vì mọi cơ thể sinh vật được tạo ra từ 1 hay nhiều tế bào và mọi hoạt động sống diễn ra ở tế bào.
(?) Các cấp tổ chức nào là cơ bản của thế giới sống?
6 Tế bào, cơ thể, quẩn thể, quần xã, hệ sinh thái.
6 Gv hoàn thiện kiến thức và cho học sinh ghi bài.
I. Các cấp tổ chức của thế giới sống
- Các cấp tổ chức sống cơ bản là: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.
- Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.
Củng cố
Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Các cấp tổ chức sống cơ bản được sắp xếp từ thấp đến cao: 
A. Tế bào ® Cơ thể ® Quần thể ® Quần xã ® Hệ sinh thái - Sinh quyển.
B. Tế bào ® Cơ thể ® Quần xã ® Quần thể ® Hệ sinh thái - Sinh quyển.
C. Tế bào ® Cơ thể ® Quần thể ® Hệ sinh thái - Sinh quyển ® Quần xã.
D. Tế bào ® Cơ thể ® Hệ sinh thái - Sinh quyển ® Quần thể ® Quần xã.
Câu 2: Cơ thể người gồm những cấp tổ chức sống là:
A. Tế bào, cơ quan, hệ cơ quan, quần thể.
B. Tế bào, cơ quan, quần thể, quần xã.
C. Cơ quan, hệ cơ quan, quần thể, quần xã.
D. Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan.
Câu 3: Cấp tổ chức cơ bản của mọi cơ thể sống là:
A. Quần thể.	B. Quần xã.	C. Tế bào.	D. Cơ thể.
Dặn dò
Chia lớp thành 6 nhóm, 2 nhóm chịu trách nhiệm tìm hiểu 1 đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống.
Nhóm 1, 4: Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.
Nhóm 2, 5: Hệ thống mở và tự điều chỉnh.
Nhóm 3, 6: Thế giới sống liên tục tiến hóa.
Rút kinh nghiệm
Các cấp tổ chức
Khái niệm
Phân tử
Tập hợp các nguyên tử liên kết với nhau tạo nên phân tử như : nước, muối vô cơ, các chất hữu cơ
Bào quan
Tập hợp các nguyên tử liên kết với nhau tạo nên phân tử như : nước, muối vô cơ, các chất hữu cơ
Tế bào
Tập hợp nhiều bào quan, đơn vị cấu trúc cơ bản của sự sống
Mô
Tập hợp nhiều tế bào cùng thực hiện một chức năng.
Cơ quan
Tập hợp nhiều mô khác nhau trong cơ thể
Hệ cơ quan
Tập hợp nhiều cơ quan cùng thực hiện một chức năng.
Cơ thể
- Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên cơ thể.
- Cơ thể có tổ chức càng cao thì cấu tạo càng phức tạp.
- Có cơ thể chỉ có một tế bào (đơn bào): vi khuẩn, động vật nguyên sinhthích nghi với điều kiện nhất định của môi trường.
- Có cơ thể gồm nhiều tế bào (đa bào): Nấm, thực vật, động vậtthích nghi với điều kiện sống thay đổi.
Quần thể
Là một nhóm cá thể cùng loài.
Quần xã
Tập hợp nhiều quần thể khác loài
Sinh quyển
Là hệ sinh thái lớn nhất bao gồm tất cả các quần xã của trái đất và sinh cảnh của chúng
PHT “ các cấp tổ chức của thế giới sống”

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Cac_cap_to_chuc_cua_the_gioi_song.doc