Giáo án Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này học sinh có thể:

1. Kiến thức:

- Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái

- Phân biệt sinh trưởng phát triển qua biến thái hòan tòan và qua biến thái không hòan tòan

2. Kĩ năng:

- Phân tích, so sánh, vận dụng, hoạt động nhóm

3. Thái độ:

 Có ý thức bảo vệ động vật.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 5668Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 37. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Tuần: 
Tiết: 
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh có thể:
1. Kiến thức:
- Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái
- Phân biệt sinh trưởng phát triển qua biến thái hòan tòan và qua biến thái không hòan tòan
2. Kĩ năng:
- Phân tích, so sánh, vận dụng, hoạt động nhóm
3. Thái độ:
 Có ý thức bảo vệ động vật.
Phương pháp 
Vấn đáp
Diễn giảng
Trực quan
- Hoạt động nhóm.
Phương tiện
- Giáo viên: Powerpoint.
- Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập.
Tiến trình bài giảng:
 1. Ổn định lớp(1’): Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ(6’): 
 Phát triển ở thực vật là gì ? cho biết những nhân tố chi phối sự ra hoa ? mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển ?
3.Vào bài mới: 
*Mở bài(1’): Phát triển ở động vật là gì ? Sinh trưởng và phát tiển ở thỏ, rùa, khỉ có gì khác với sinh trưởng và phát triển ỏ côn trùng, sâu bướm ?
*Tiến trình bài học
F Hoạt động 1: (10’) I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật
1. Khái niệm sinh trưởng:
 Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào
2. Khái niệm phát triển:
- Phát triển là tòan bộ quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa, và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể
- Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái cấu tạo và sinh lí của cơ thể sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra
- Yêu cầu HS nhận xét kích thước của cơ thể người từ khi sinh ra sau 2năm thì như thế nào so với ban đầu?
- ? Sự sinh trưởng ở động vật là gì? cho ví dụ ?
- Yêu cầu quan sát hình 37.1 ? Quá trình phát triển ở phôi thai người diễn ra như thế nào?
- ? Phát triển ở động vật là gì?
- Yêu cầu HS cho ví dụ về sinh trưởng và phát triển ở động vật.
- Khẳng định: Sự giống nhau và khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển ở động vật và sinh trưởng và phát triển ở thực vật.
- Giới thiệu: sinh trưởng và phát triển ở động vật có thể trải qua biến thái và không qua biến thái. ? Biến thái là gì ?
- Nhận xét.
- Nhận xét: có sự tăng kích thước và thay đổi về chất.
- Là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.
- Quan sát hình và trả lời.
- Phát triển là tòan bộ quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa, và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
- Liên hệ thực tế cho ví dụ.
- Chú ý lắng nghe.
- Biến thái là sự thay đổi đột ngôt về hình thái trạng thái sinh lí của cơ thể từ khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra
F Hoạt động 2: (20’) II. Các kiểu phát triển
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
II. Các kiểu phát triển
1/ Phát triển không qua biến thái
- Là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành.
- Đại diện: đa số động vật có xương sống và nhiều động vật không xương sống 
2/ Phát triển qua biến thái
 a/ Phát triển qua biến thái hòan tòan
- Là kiểu phát triển mà con non (ấu trùng) có các đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí khác nhau giữa các giai đoạn và khác con trưởng thành.
- Đại diện: ếch, nhái, sâu, muỗi
 b/ Phát triển qua biến thái không hòan tòan
- Là kiểu phát triển mà con non (ấu trùng) phát triển chưa hòan thiện, trải qua nhiều lân lột xác mới biến đổi thành con trưởng thành
- Đại diện: châu chấu, tôm, gián,.
- ? Dựa vào biến thái, sinh trưởng và phát triển ở động vật được chia ra thành những kiểu phát triển nào ?
- Yêu cầu HS nghiên cứu hình và thông tin SGK, trao đổi nhóm trong 3 phút hoàn thành phiếu học tập.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- Nhận xét và đưa ra đáp án đúng.
- Nhấn mạnh : Phát triển của động vật qua hai giai đoạn: Phôi và giai đọan hậu phôi( động vật đẻ trứng), phôi thai và sau sinh ( đối với động vật đẻ con).
- ? Phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn ? Tại sao ?
- Nhận xét và khẳng định sự khác nhau giữa các kiểu phát triển.
- Liên hệ : Tại sao sâu bướm phá hại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cây trồng ?
- Nhận xét và khái quát kiến thức.
- 3kiểu : không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn.
- Trao đổi.
- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- Chú ý.
- Biến thái hoàn toàn vì con non (ấu trùng) có các đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí khác nhau giữa các giai đoạn và khác con trưởng thành.
- Lắng nghe.
- Trả lời.
- Chú ý. 
4. Củng cố( 6’): 
- Yêu cấu HS trả lời trắc nghiệm:
Câu 1: Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là:
A. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.	B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi. 	
C. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.	D. Châu chấu, ếch, muỗi.
Câu 2: Biến thái là gì:
A. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
B. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
C. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trưng ra.
D. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
Câu 3: Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là:
A. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành nhưng khác về sinh lý.
B. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành.
C. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trường thành.
D. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trường thành.
Câu 4: Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái hoàn toàn là: 
A. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.	B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi. 	
C. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.	D. Châu chấu, ếch, muỗi.
5. Dặn dò (1’): 
- Học bài
- Trả lời các câu hỏi trong SGK
- Chuẩn bị bài 38 ( chuẩn bị các câu lệnh SGK trang 152 và 153). 

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI 37 S11.doc