Giáo án Tin học 4 - Tuần 4 đến 21

Tiết 1

Chủ đề 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH

Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT

I. MỤC TIÊU

 Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.

II. CHUẨN BỊ

 - GV: SGK, máy tính.

 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Khởi động

2. Bài mới

A. Hoạt động thực hành

* Hoạt động 1: BT 1: Các bộ phận của máy tính

- Yêu cầu học sinh đọc và thực hiện

- GV nghe báo cáo, nhận xét, kết luận

a. + Màn hình

 + Thân máy

 + Bàn phím

 + Chuột

b. + Bộ xử lí

 + Hiển thị kết quả

 + Tín hiệu vào

c. + Con trỏ chuột

 + Di chuyển

 + Cảm ứng chuột

 + Máy tính bảng không có bàn phím tách rời, khi cần sử dụng chỉ cần điều khiển để hiển thị trên màn hình.

* Hoạt động 2: Bài tập 2

- Yêu cầu hs thực hiện

 

doc 21 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 134Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học 4 - Tuần 4 đến 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Gv nhận xét, chốt lại
d. + LOP4A
 + Thư mục con
 + BINH, KHIEM và TUAN
3. Củng cố, dặn dò
? Qua tiết học này các em đã học được những gì?
- Gv gọi 1-2 hs đọc mục em cần ghi nhớ
B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- GV hướng dẫn
- GV nhận xét tiết học
- BVN cho lớp khởi động
- Hs thực hiện
- HĐ cá nhân
- Hs đọc và thực hiện
- Đổi vở với bạn bên cạnh chữa bài.
- NT báo cáo
- Lắng nghe
- Hs thực hiện
- Đổi vở chữa bài
- NT báo cáo
- Hs nghe
- HĐ cả lớp
- Hs lên thực hiện
- 1 hs lên bảng chữa bài
- Hs khác nhận xét
- Hs trả lời
- 1-2 hs đọc
- Hs thực hiện
- Lắng nghe
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 5
Ngày soạn: /10/2017
Ngày giảng: /10/2017(lớp 4 )
Ngày giảng: /10/2017(lớp 4 )
Tiết 2
Chủ đề 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
Bài 2: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (tiết 1)
I. MỤC TIÊU
 - Thực hiện được các thao tác: sao chép, đổi tên thư mục.
 - Học sinh trên chuẩn: thực hiện được các thao tác nhanh. 
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Nhắc lại các thao tác tạo thư mục, mở thư mục
a. Mở thư mục KHOILOP4 đã tạo ở hoạt động 3, mục A của Bài 1, tạo các thư mục theo mô tả:
- Yêu cầu hs lên tạo 
b. Điền các từ còn thiếu vào chỗ chấm() để được câu đúng.
- Yêu cầu hs làm bài vào vở
- Gv gọi hs chữa bài, nhận xét, chốt lại
+ Là TO1, TO2, TO3
+ Là An, Binh, Khiem
c. Nháy đúp chuột vào thư mục LOP4B
* Hoạt động 2: Sao chép (Copy) thư mục
- Gv gọi đại diện nhóm lên thực hiện
- Gv nhận xét
- Yêu cầu hs làm ý b vào vở
- Gọi hs trả lời
- Gv nhận xét, chốt lại
b. Thư mục Khiem
* Hoạt động 3: Đổi tên (Rename) thư mục
- Yêu cầu hs thực hiện ý a
- Gv nhận xét, chốt lại
+ Thư mục TO3 đã được đổi thành thư mục to3
* Hoạt động 4: Nhắc lại thao tác xóa thư mục
- Gv gọi 1 hs lên thực hiện thao tác xóa
- Yêu cầu hs điền vào chỗ chấm
- Gọi hs chữa bài
- Gv nhận xét, kết luận
+ Để xóa thư mục to3, em nháy nút phải chuột vào thư mục to3, chọn to3 rồi nhấn phím Delete để xóa.
3. Củng cố, dặn dò
? Qua tiết học này các em đã học được những gì?
- Gọi 1 hs đọc mục em cần ghi nhớ sgk
- Nhận xét tiết học
- BVN cho lớp khởi động
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu
- HĐ cả lớp
- Hs lên tạo
- Hs khác quan sát
- Hs làm ý b, c vào vở
- Đổi vở chữa bài
- HĐ nhóm
- Hs thực hiện 
- Đại diện nhóm lên thực hiện
- Hs khác nhận xét
- Hs làm vào vở
- Hs trả lời
- Hs khác nhận xét
- HĐ nhóm
- Hs thảo luận và cử đại diện lên thực hiện ý a
- HĐ cả lớp
- 1 hs lên thực hiện thao tác xóa
- Hs thực hiện
- Hs chữa bài
- Hs trả lời
- Hs đọc 
- Lắng nghe
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 6
Ngày soạn: /10/2017
Ngày giảng: /10/2017(lớp 4 )
Ngày giảng: /10/2017(lớp 4 )
Tiết 3
Bài 2: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (tiết 2)
I. MỤC TIÊU
 - Thực hiện được các thao tác: sao chép, đổi tên thư mục.
 - Học sinh trên chuẩn: thực hiện được các thao tác nhanh. 
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Bài tập 1
- Gv quan sát, hướng dẫn hs thực hiện.
* Hoạt động 1: Bài tập 2
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại.
Bước 1
+ Mở thư mục lớp 4B, nháy nút phải chuột vào thư mục Sơn Ca rồi chọn Copy.
Bước 2
Mở thư mục LOP4A, nháy nút phải chuột, chọn Paste.
3. Củng cố, dặn dò
? Qua tiết học này các em đã học được những gì?
- Gọi 1-2 hs đọc mục em cần ghi nhớ
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn
- Nhận xét tiết học
- BVN cho lớp khởi động
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu
- HĐ cả lớp
- Hs thực hiện
- HĐ nhóm
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
- Hs trả lời
- Hs đọc 
- Hs thực hiện
- Lắng nghe
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 7
Ngày soạn: /11/2017
Ngày giảng: /11/2017(lớp 4 )
Ngày giảng: /11/2017(lớp 4 )
Tiết 4
Bài 3: LÀM QUEN VỚI TỆP
I. MỤC TIÊU
 - Làm quen với tệp, phân biệt được tệp và thư mục.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Tạo tệp
- Gv quan sát, hướng dẫn
* Hoạt động 2: Phân biệt tệp và thư mục
- Yêu cầu hs mở, quan sát và thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại:
+ Các thư mục con: vẽ, soạn thảo, trình chiếu.
+ Các tệp: bài soạn, giới thiệu, hình vuông.
B. Hoạt động thực hành
- Gv yêu cầu hs thực hiện
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt bài:
+ Phần tên: Hinhvuong, Baisoan, Gioithieu.
+ Phần mở rộng: png, docx, pptx.
C. Hoạt động ứng dụng
- Gv hướng dẫn
3. Củng cố, dặn dò
- Yêu cầu hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét giờ học
- BVN cho lớp khởi động
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu
- HĐ cả lớp
- HS thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
- HĐ nhóm
- Hs quan sát và thực hiện
- NT báo cáo
- Hs lắng nghe, ghi bài
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
- Hs lắng nghe, ghi bài
- Hs thực hiện
- Hs đọc
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 8
Ngày soạn: /11/2017
Ngày giảng: /11/2017(lớp 4 )
Ngày giảng: /11/2017(lớp 4 )
Tiết 5
Bài 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP
I. MỤC TIÊU
 - Thực hiện được các thao tác, đổi tên, xóa tệp.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Đổi tên tệp
- Gv yêu cầu hs thực hiện đổi tên tệp theo hướng dẫn.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nêu chú ý trong sgk.
- Gọi 1 hs nhắc lại.
* Hoạt động 2: Sao chép tệp
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen.
* Hoạt động 3: Xóa tệp
- Gv quan sát, hướng dẫn hs thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen.
B. Hoạt động thực hành
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn hs về nhà.
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ sgk.
3. Củng cố, dặn dò
- Nêu nội dung bài học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị cho bài học sau “Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài”.
- Nhận xét giờ học.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ cả lớp
- Hs thực hiện theo hướng dẫn.
- Hs nhắc lại.
HĐ nhóm
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs thực hiện theo yêu cầu.
- Hs thực hiện.
- Vài em hs đọc.
- Hs nêu.
- Hs khác nhận xét.
- Lắng nghe.
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 9
Ngày soạn: /11/2017
Ngày giảng: /11/2017(lớp 4 )
Ngày giảng: /11/2017(lớp 4 )
Tiết 6
Bài 5: SỬ DỤNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI
I. MỤC TIÊU
 - Biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa ngoài.
 - Sử dụng được USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Khám phá Computer
- Yêu cầu hs quan sát và trao đổi với nhau những gì em nhìn thấy.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
* Hoạt động cả lớp:
+ Cửa sổ Computer cũng giống cửa sổ thư mục.
+ Nhìn vào cửa sổ Computer em biết máy tính này có:
Ba ổ đĩa cứng: C, D, E.
Một ổ đĩa DVD.
Một ổ đĩa CD.
* Hoạt động 2: Thiết bị lưu trữ USB
- Gv giới thiệu cho hs về USB.
- Yêu cầu hs mở cửa sổ Computer, gắn USB vào máy tính.
- Yêu cầu hs làm ý b, c vào vở.
- Gv nhận xét, chữa bài.
* Hoạt động 3: Thiết bị lưu trữ ngoài khác
- Gv giới thiệu cho hs các thiết bị lưu trữ ngoài khác.
B. Hoạt động thực hành
- Yêu cầu hs thực hiện.
3. Củng cố, dặn dò
- Nêu nội dung bài học.
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ cặp đôi.
- Hs quan sát và trao đổi.
- NT báo cáo.
- Lắng nghe.
HĐ cả lớp
- Lắng nghe.
- Hs thực hiện.
- Hs làm bài tập vào vở.
- Hs nhận xét.
HĐ cả lớp
- Hs lắng nghe.
- Hs thực hiện.
- Hs nêu.
- Hs đọc.
- Lắng nghe.
- Thực hiện.
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 10
Ngày soạn: /11/2017
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Tiết 7
Bài 6: TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET
I. MỤC TIÊU
 - Tìm được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ internet.
 - Biết cách lưu hình ảnh tìm kiếm được từ internet vào thư mục trên máy tính.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Những gì em đã biết
- Yêu cầu hs làm bài tập 1.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại:
S
a. Để truy cập được internet, máy tính phải
Đ
+ có chương trình soạn thảo văn bản Word. 
+ có trình duyệt internet. 
Đ
+ được kết nối với mạng internet và có trình duyệt Wed. 
* Hoạt động 2: Tìm kiếm thông tin trên internet
- Gv hướng dẫn mẫu.
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen.
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Bài tập 1
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
* Hoạt động 2: Bài tập 2
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ cá nhân
- Hs làm bài tập.
- Đổi vở chữa bài.
- NT báo cáo.
- Lắng nghe
HĐ cả lớp
- Hs theo dõi.
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
HĐ nhóm
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs thực hiện theo hướng dẫn.
- NT báo cáo.
- Hs đọc.
- Lắng nghe.
- Hs thực hiện.
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 11
Ngày soạn: /12/2017
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Tiết 8
Chủ đề 2: EM TẬP VẼ
Bài 1. NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT
I. MỤC TIÊU
- Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về cách vẽ hình cơ bản, chỉnh sửa, tô màu cho bức vẽ.
- Lưu bài vẽ vào máy tính và mở bài vẽ đã lưu để chỉnh sửa.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Trao đổi với bạn, nối theo mẫu
- Gv hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại.
* Hoạt động 2: Em và bạn thực hiện các yêu cầu sau
- Gv thực hiện mẫu.
- Gv nghe báo cáo.
* Hoạt động 3: Bài tập 3
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
* Hoạt động 4: Bài tập 4
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
* Hoạt động 5: Bài tập 5
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ cá nhân
- Hs theo dõi và làm bài.
- NT báo cáo.
HĐ nhóm
- Hs quan sát.
- Hs thực hiện.
- NT báo.
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo
- Hs đọc.
- Lắng nghe.
- Hs thực hiện.
Tuần 12
Ngày soạn: /12/2017
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Tiết 9
Chủ đề 2: EM TẬP VẼ
Bài 2: XOAY HÌNH, VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ (tiết 1)
I. MỤC TIÊU
- Biêt cách xoay hình theo nhiều hướng khác nhau.
- Viết được chữ lên hình vẽ.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Xoay hình
- Gv hướng dẫn mẫu.
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
* Hoạt động 2: Viết chữ lên hình
- Gv thực hiện mẫu, yêu cầu hs quan sát và thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ nhóm
- Hs quan sát.
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs theo dõi và thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs đọc.
- Lắng nghe.
Tuần 13
Ngày soạn: /12/2017
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Tiết 10
Chủ đề 2: EM TẬP VẼ
Bài 2: XOAY HÌNH, VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ (tiết 2)
I. MỤC TIÊU
- Biêt cách xoay hình theo nhiều hướng khác nhau.
- Viết được chữ lên hình vẽ.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Bài tập 1
? Để vẽ được chiếc đồng hồ ta làm thế nào ?
- Gv nhận xét.
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
* Hoạt động 2: Bài tập 2
- Gv thực hiện mẫu, yêu cầu hs quan sát và thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ nhóm
- HSTL
- Hs khác nhận xét.
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs theo dõi và thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs đọc.
- Lắng nghe.
- Hs thực hiện.
Tuần 14
Ngày soạn: /12/2017
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Tiết 11
Chủ đề 2: EM TẬP VẼ
Bài 3: TÌM HIỂU THẺ VIEW, THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRANG VẼ 
(tiết 1)
I. MỤC TIÊU
- Biết một số chức năng trong thẻ view.
- Thay đổi được kích thước trang vẽ.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Tìm hiểu thẻ view
- Gv thực hiện mẫu, yêu cầu hs quan sát
- Gọi hs thực hiện
- Gv quan sát, nhận xét.
* Hoạt động 2: Thay đổi kích thước trang vẽ
- Yêu cầu hs thực hiện
- Gv nghe báo cáo, nhận xét
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ cả lớp
- Hs theo dõi
- Hs thực hiện
HĐ nhóm
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
- Hs đọc.
- Lắng nghe.
Tuần 15
Ngày soạn: /12/2017
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Ngày giảng: /12/2017(lớp 4 )
Tiết 12
ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
- Ôn tập lại các kiến, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
- Ôn lại cách tạo tệp, phân biệt tệp và thư mục, các thao tác sao chép, đổi tên, xóa tệp.
- Ôn lại các thiết bị lưu trữ ngoài.
- Ôn lại một số kĩ thuật vẽ hình, xoay hình, viết chữ lên hình.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, câu hỏi ôn tập
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
2. Bài mới
 GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên.
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Nhắc lại nội dung các bài đã học
- Yêu cầu hs nhắc lại nội dung các bài đã học
- Gv nhận xét, nhắc lại
* Hoạt động 2: Câu hỏi ôn tập
- Gv đưa ra cho hs hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chữa bài.
3. Nhận xét, dặn dò
- Nêu nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs thực hiện.
HĐ cả lớp
- Hs nhắc lại
- Hs khác nhận xét
HĐ nhóm
- Hs ôn và làm bài theo yêu cầu
- NT báo cáo
- Hs nêu
- Lắng nghe
- Hs thực hiện
Tuần 18
Ngày soạn: /01/2018
Ngày giảng: /01/2018(lớp 4 )
Ngày giảng: /01/2018(lớp 4 )
Tiết 13
Bài 3: TÌM HIỂU THẺ VIEW, THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRANG VẼ 
(tiết 2)
I. MỤC TIÊU
- Biết một số chức năng trong thẻ view.
- Thay đổi được kích thước trang vẽ.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Bài TH 1
- Gv yêu cầu hs thực hiện vẽ theo mẫu
- Gv quan sát, hướng dẫn
- Gv nghe báo cáo, nhận xét
* Hoạt động 2: Bài TH 2
- Yêu cầu hs thực hiện
- Gv nghe báo cáo, nhận xét
* Hoạt động 3: Bài TH 3
- Yêu cầu hs thực hiện
- Gv nghe báo cáo, nhận xét
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ nhóm
- Hs vẽ theo mẫu
- NT báo cáo
HĐ nhóm
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
- Hs thực hiện theo yêu cầu
- NT báo cáo
- Hs đọc.
- Lắng nghe.
- Hs thực hiện
Tuần 19
Ngày soạn: /01/2018
Ngày giảng: /01/2018(lớp 4 )
Ngày giảng: /01/2018(lớp 4 )
Tiết 14
Bài 4: SAO CHÉP MÀU
I. MỤC TIÊU
- Biết cách sao chép màu từ màu của bức vẽ có sẵn.
 II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính.
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Vẽ các hình theo mẫu
- Gv vẽ mẫu
* Hoạt động 2: Tìm hiểu các bước sao chép màu
- Yêu cầu đọc
? Để sao chép màu ta thực hiện theo mấy bước? Đó là những bước nào?
- Gv nhận xét, chốt bài
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1, 2, 3: Bài TH 1, 2, 3
- Yêu cầu hs thực hiện bài TH 1, 2, 3
- Gv nghe báo cáo, nhận xét
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ nhóm
- Hs theo dõi
HĐ cả lớp
- Hs đọc
- Hs trả lời
- Hs khác nhận xét
HĐ nhóm
- Hs thực hiện theo yêu cầu
- NT báo cáo
- Hs đọc.
- Lắng nghe.
- Hs thực hiện
Tuần 20
Ngày soạn: /01/2018
Ngày giảng: /01/2018(lớp 4 )
Ngày giảng: /01/2018(lớp 4 )
Tiết 15
BÀI 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢP 
I. MỤC TIÊU
- Vận dụng kiến thức đã học để vẽ bức tranh về chủ đề tùy chọn.
- Sau khi học xong bài này các em có khả năng: Sử dụng các công cụ đã học, vận dụng các kỹ năng tổng hợp để vẽ hình.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Gv giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Nối hình theo mẫu:
- Yêu cầu hs thực hiện nối theo mẫu
- Gv nghe báo cáo, nhận xét
* Hoạt động 2: Vẽ hình theo mẫu
- Cho HS quan sát hình mẫu.
- Gv hướng dẫn
- Yêu cầu hs thực hành
- Sử dụng các công cụ đã học để hoàn thành những hình mẫu sau, lưu bài vẽ có tên THỰC HÀNH TỔNG HỢP.
* Hoạt động 3: Sắp xếp các bước vẽ bánh sinh nhật
* Hoạt động 4: Em thực hiện các yêu cầu
 - Thiết kế thiệp giáng sinh, năm mới (tham khảo các hình vẽ trong SGK-trang 46).
- Gv quan sát, hướng dẫn
3. Củng cố, dặn dò
- Tóm tắt nội dung bài học.
- Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện
- Nhận xét tiết học.
B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ nhóm
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
HĐ nhóm
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
HĐ nhóm
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
HĐ cả lớp
- Lắng nghe.
- Hs thực hiện
- Hs nêu
- Lắng nghe
- Hs thực hiện
Tuần 21
Ngày soạn: /01/2018
Ngày giảng: /01/2018(lớp 4 )
Ngày giảng: /01/2018(lớp 4 )
Tiết 16
CHỦ ĐỀ 3: SOẠN THẢO VĂN BẢN
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh nhớ lại kiến thức chung về chương trình đã học. Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về soạn thảo văn bản.
- Rèn luyện kỹ năng gõ chữ, các thao tác cơ bản đã học.
- Thể hiện tính tích cực, thái độ nghiêm túc trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động 
2. Bài mới
 Giới thiệu bài: Ở lớp 3 các em đã được làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản. Ở chủ đề 3- lớp 4 chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều chức năng hữu ích khác của Microsoft Word.
A. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1:
- Giáo viên gọi học sinh nhắc lại cách mở chương trình soạn thảo văn bản Word.
- Nhận xét.
- Giáo viên gọi học sinh nhắc lại cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay.
- Nhận xét.
* Hoạt động 2:
- Nhắc lại các kiểu gõ chữ cái tiếng Việt.
+ Vni, Telex.
- Nhận xét.
- Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm: trang 54-SGK.
- GV nhận xét. Học sinh nhận xét.
* Hoạt động 3:
- Nối tên vào chức năng tương ứng: trang 54-SGK.
- GV nhận xét. Học sinh nhận xét.
* Thực hành: Gõ một đoạn văn bản ngắn bằng 2 kiểu gõ. Thực hiện căn lề và chỉnh kiểu chữ đoạn văn bản em vừa gõ.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhớ tập luyện kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón tay thường xuyên cho tay linh hoạt hơn và để chuẩn bị cho bài học ở tiết sau.
- Nhận xét tiết học
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
- Lắng nghe.
HĐ cả lớp
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Thực hành.
.
- Thực hành.
- Thực hành.
- Hs nêu
- Lắng nghe.
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh nhớ lại kiến thức chung về chương trình đã học. Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về soạn thảo văn bản.
- Rèn luyện kỹ năng gõ chữ, các thao tác cơ bản đã học.
- Thể hiện tính tích cực, thái độ nghiêm túc trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định lớp.
2. Giới thiệu bài mới: 
Giới thiệu bài: Ở tiết trước các em đã 

Tài liệu đính kèm:

  • docCD2 Bai 5 Thuc hanh tong hop_12263289.doc