Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng - Lê Thị Kim Dung - Trường THCS Bình An

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng.

- Biết cách tạo một bảng biểu, cách thay đổi kích thước của cột hay hàng.

2. Kỹ Năng:

- Thực hành thành thạo các thay tác tạo bảng và thay đổi kích thước của cột hay hàng.

3. Thái độ:

- Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong giờ học.

B. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà .

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra kiến thức cũ:

 Câu hỏi: Để thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản, em làm thế nào?

2. Giảng kiến thức mới:

 

doc 6 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 817Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng - Lê Thị Kim Dung - Trường THCS Bình An", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 22/3/2014 Tiết PPCT: 62
Ngày dạy:
Lớp:
6A1
6A2
6A3
6A4
 6A5
6A6
6A7
BÀI 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng.
- Biết cách tạo một bảng biểu, cách thay đổi kích thước của cột hay hàng.
2. Kỹ Năng:
- Thực hành thành thạo các thay tác tạo bảng và thay đổi kích thước của cột hay hàng.
3. Thái độ:
- Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong giờ học.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà .
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra kiến thức cũ:
 Câu hỏi: Để thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản, em làm thế nào?
2. Giảng kiến thức mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài học
GV giới thiệu bài:
Nhiều nội dung văn bản, nếu được diễn đạt bằng từ ngữ sẽ rất dài dòng, đặc biệt là rất khó so sánh. Khi đó bảng sẽ là hình thức trình bày cô đọng, dễ hiểu và dễ so sánh hơn. Các em quan sát hai phần văn bản trên hình SGK để thấy được ưu điểm về trình bày bằng bảng. Để trình bày được cô đọng bằng bảng chúng ta cùng tìm hiểu bài học này: Trình bày cô đọng bằng bảng.
* Hoạt động 2: Tạo bảng
- GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu thông tin SGK.
?H: Em tạo bảng theo các bước nào?
- GV làm thao tác mẫu để HS quan sát.
- GV lưu ý HS:
Em làm việc với nội dung văn bản trong các ô giống như với văn bản trên một trang riêng biệt, tức là em có thể thêm nội dung, chỉnh sửa văn bản và sử dụng các công cụ đã biết để định dạng.
+ Cách di chuyển con trỏ trong bảng cũng tương tự đối với văn bản bình thường. Dùng các phím mũi tên, phím tab
- GV làm thao tác mẫu để HS quan sát.
- GV cho HS thự hành
- HS đọc và tìm hiểu thông tin SGK
- HS tìm hiểu, trả lời:
Em tạo bảng theo các bước sau đây:
+ Đưa trỏ soạn thảo nơi cần tạo bảng.
+ Chọn nút lệnh Insert ->Table trên thanh công cụ chuẩn.
+ Nhấn giữ nút trái chuột và kéo thả để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút chuột.
- HS chú ý, ghi bài.
- HS chú ý và làm thực hành để quan sát và tìm hiểu.
* Hoạt động 3: Thay đổi kích thước của cột hay hàng
- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.
?H: Để chỉnh sửa độ rộng cột hay độ cao hàng ta làm thế nào?
- GV yêu cầu HS quan sát lên màn hình máy tính để tìm hiểu các bước GV làm.
- Yêu cầu HS tìm hiểu và thực hành thêm.
- HS tìm hiểu SGK
- HS trả lời:
Để thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng ta làm như sau:
Đưa con trỏ đến đường kẻ phân cách giữa các cột hoặc hàng biến thành dấu + có mũi tên. Sau đó nhấn và giữ trái chuột di chuyển sang trái hoặc phải (để thay đổi động rộng của cột), di chuyển lên trên hoặc xuống dưới (để thay đổi chiều cao của hàng).
- HS ghi bài vào vở.
- HS chú ý và tìm hiểu, thực hành.
- HS thực hành
3. Củng cố bài giảng
- Nhắc lại ưu điểm của việc trình bày dữ liệu dạng bảng.
- Cách tạo bảng và thay đổi kích thước của hàng hay cột.
4. Hướng dẫn học tập ở nhà
- Đọc tiếp phần 3, 4 chuẩn bị cho tiết sau.
D. RÚT KINH NGHIỆM	
Kí duyệt của Tổ trưởng
Nguyễn Duy Tỉnh
Ngày soạn: 22/3/2014 Tiết PPCT: 63
Ngày dạy:
Lớp:
6A1
6A2
6A3
6A4
 6A5
6A6
6A7
BÀI 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG(TT)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được các bước thêm hàng hoặc cột, xoá hàng hoặc cột trong bảng.
2. Kỹ Năng:
- Thực hiện được các thao tác thêm hàng hoặc cột, xoá hàng hoặc cột trong bảng.
3. Thái độ:
- Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong giờ học.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà .
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra kiến thức cũ:
 Câu hỏi: Nêu các bước tạo bảng?
2. Giảng kiến thức mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Chèn thêm hàng hoặc cột
- Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu SGK.
- GV đưa ra ví dụ về yêu cầu chèn thêm hàng hoặc cột.
?H: Để chèn thêm hàng ta làm thế nào?
- GV giải thích và làm thao tác mẫu cho HS quan sát.
?H: Để chèn thêm cột ta làm thế nào?
- GV làm thao tác mẫu
- Yêu cầu HS làm thao tác chèn thêm cột hay hàng.
- HS tìm hiểu SGK
- HS theo dõi.
- HS trả lời:
Để chèn thêm hàng, ta di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng (ngoài cột cuối cùng) và nhấn enter. Một hàng mới được chèn thêm sau hàng có con trỏ và con trỏ soạn thảo chuyển tới ô đầu tiên của hàng mới.
HS ghi bài
- HS trả lời:
Để chèn thêm cột ta làm như sau:
+ Đưa trỏ chuột vào một ô trong cột.
+ Chọn lệnh Table\Insert\Colums to the left (chọn cột vào bên trái) hoặc Table\Insert\Colums to the Right (chọn cột vào bên phải).
- HS ghi bài.
- HS quan sát.
HS thực hành.
* Hoạt động 2: Xoá hàng, cột hoặc bảng
- GV giải thích: Nếu em chọn hai cột của bảng và nhấn Delete để xoá 2 cột đó, em sẽ thấy rằng chỉ nội dung của các ô trong cột bị xóa, còn các cột thì không.
- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK
?H: Vậy, để xóa hàng, cột hoặc bảng ta làm thế nào?
- GV làm thao tác mẫu để HS quan sát.
- Yêu cầu HS thực hiện luyện các thao tác để nhớ.
- HS chú ý.
- HS tìm hiểu SGK
- HS trả lời:
Để xóa các hàng, cột hoặc bảng em sử dụng các lệnh sau:
+ Xóa hàng: Table -> Delete -> Rows
+ Xóa Cột: Table -> Delete -> Columns
+ Xóa bảng: Table -> Delete -> Table
 - HS ghi bài.
- HS quan sát cách làm
- HS thực hành.
3. Củng cố bài giảng
- Học sinh đọc phần ghi nhớ SGK trang 106.
- Nhắc lại các bước thêm hàng, cột; xoá hàng cột và bảng.
4. Hướng dẫn học tập ở nhà
- Trả lời các câu hỏi 3, 4, 5, 6, 7 SGK trang 106 và đọc trước chuẩn bị cho bài tiếp theo.
D. RÚT KINH NGHIỆM	
Kí duyệt của Tổ trưởng
Nguyễn Duy Tỉnh

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng - Lê Thị Kim Dung - Trường THCS Bình An.doc