Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 2: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

I. MỤC TIÊU

• Biết cách khởi động/Thoát khỏi phần mềm Mario, biết sử dụng phần mềm Mario để gõ mười ngón.

• Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm, biết cách đăng ký, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phìm ở mức đơn giả nhất.

• Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

• GV: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

• HS: Sách giáo khoa, vở ghi, chuẩn bị bài cũ, nghiên cứu trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1060Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 2: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:	1/10/2012	
Ngày dạy:	6A: 	2/10/2012	
	6B:	2/10/2012
	6C:	2 10/2012
Tuần 7	Tiết 13
Bài 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM
I. MỤC TIÊU 
Biết cách khởi động/Thoát khỏi phần mềm Mario, biết sử dụng phần mềm Mario để gõ mười ngón..
Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm, biết cách đăng ký, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phìm ở mức đơn giả nhất.
Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 
GV: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.
HS: Sách giáo khoa, vở ghi, chuẩn bị bài cũ, nghiên cứu trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC
Ổn định lớp	
Kiểm tra: (5 phút)
Câu hỏi:
Học sinh 1: Gõ các phím hàng trên:	errte	roiur	yeueore	iuwoppi	
Học sinh 2: Các phím hành dưới:	xcvbzmvc	nvxcv	nmbxcn	vcbnmcb
Học sinh 3: Gõ các phím hàng số:	2222 33	756735	82332521335
Học sinh 4: Gõ kết hợp các phím:	auk	ajar	argus	drag	drug
	Đáp án:
- HS thực hiện.
Bài mới.
Hoạt động giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1. Giới thiệu phần mềm Mario .
GV giới thiệu phần mềm Mario tương tự SGK.
HS:Theo dõi SGK và nghe GV giới thiệu
GV: - Giới thiệu cho học sinh cách mở/tắt chương trình phần mềm.
HS: Quan sát GV làm mẫu.
GV : hướng dẫn cách lựa chọn các bài.
Hoạt động 2: Luyện tập .
GV : Thao tác mẫu cho HS:
- Hướng dẫn HS khởi động.
- Cần đăng ký tên nếu sử dụng lần đầu.
- Chú ý tên bằng tiếng Việt không dấu.
- Nạp tên người luyện tập là để dùng khi ta đã đăng ký 1 lần rồi và khi mở ra dùng tiếp thì nhập tên đăng ký vào 
- Yêu cầu HS Khởi động máy và thao tác những phần vừa hướng dẫn.
HS khởi động máy và Luyện tập theo hướng dẫn của GV
1. Giới thiệu phần mềm Mario :
- Bảng chọn File: Các lệnh hệ thống.
- Bảng chọn Student: Cài đặt thông tin học sinh:
- Bảng chọn Lessons: Lựa chọn các bài học để luyện gõ phím.
+ Mức 1: Dễ.
+ Mức 2: Trung bình.
+ Mức 3: Khó.
+ Mức 4: Luyện tập tự do.
2. Luyện tập.
a) Đăng ký người luyện tập :
- Nhấp đúp chuột vào biểu tượng để khởi động chương trình.
-> Đặt tên để đăng ký sử dụng vào mục New student name
-> Chọn DONE để đóng cửa sổ.
b) Nạp tên người luyện tập :
- Chọn Load trong Student hoặc nhấn phím L.
- Nháy chuột để chọn tên
- Chọn DONE để xác nhận.
Củng cố, luyện tập.
- Nêu thao tác đầu tiên của phần mềm Mario.
- Cách đăng kí người luyện tập.
Hướng dẫn học ở nhà và giao bài tập.
- Ôn lại kiến thức lí thuyết theo câu hỏi trong SGK.
- Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện.
6. Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn:	1/10/2012	
Ngày dạy:	6A: 	4/10/2012	
	6B:	3/10/2012
	6C:	5/10 /2012
Tuần 7	Tiết 14
Bài 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM
I. MỤC TIÊU 
Biết cách khởi động/Thoát khỏi phần mềm Mario, biết sử dụng phần mềm Mario để gõ mười ngón..
Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm, biết cách đăng ký, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phìm ở mức đơn giả nhất.
Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 
GV: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.
HS: Sách giáo khoa, vở ghi, chuẩn bị bài cũ, nghiên cứu trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC
Ổn định lớp	
Kiểm tra: (5 phút)
Câu hỏi:
- Nêu các bước để vào phần mềm Mario?
Đáp án:
a) Đăng ký người luyện tập :
- Nhấp đúp chuột vào biểu tượng để khởi động chương trình.
-> Đặt tên để đăng ký sử dụng vào mục New student name
-> Chọn DONE để đóng cửa sổ.
b) Nạp tên người luyện tập :
- Chọn Load trong Student hoặc nhấn phím L.
- Nháy chuột để chọn tên
- Chọn DONE để xác nhận.
Bài mới.
Hoạt động giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện tập.
GV: Khi chọn Student sẽ xuất hiện một bảng thông tin về HS.
HS: Quan sát.
GV: Có thể đặt lại mức WPM (tiêu chuẩn đánh giá gõ đúng trung bình trong 1 phút).
HS: Nghe và ghi chép chính xác các lệnh.
GV: Có thể chọn người dẫn đường bằng cách nháy chuột vào người đó.
HS: Luyện tập cá nhân.
GV: ở mức 2, mức luyện trung bình, WPM cần đạt là 10.
GV: Mức 3 – WPM cần đạt là 30.
GV : Các em cần gõ chính xác các bài tập mẫu phần mềm đưa ra.
GV: hướng dẫn HS thực hành:
+ Thực hành cá nhân.
+ Thực hành theo cặp.
+ Thi đua giữa các cặp với nhau.
HS: Luyện theo nhóm.
GV: khuyến khích động viên hoặc uốn nắn kịp thời.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn HS thực hành trên máy.
GV: Đi đến từng máy hướng dẫn học sinh
- Tư thế ngồi.
- Cách đặt tay lên bàn phím.
HS: Nghiêm túc thực hiện.
2. Luyện tập.
c) Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập :
- Chọn Student - > Edit ( hoặt nhấn phím E )
- Chọn người dẫn đường
- Chọn DONE để xác nhận
d) Lựa chọn bài học :
- Nháy chuột vào Lessons - > Chọn dòng Home row Only (Chỉ luyện các phím hàng cơ sở).
- Chọn các mức độ:
+Mức 1: đơn giản.
+ Mức 2: Trung bình.
+Mức 3: Nâng cao.
+Mức 4: Luyện tập tự do.
e) Luyện gõ bàn phím :
- Gõ phím theo hướng dẫn trên màn hình.
HS nghiêm túc thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
Củng cố, luyện tập.
- Nêu các thao tác thực hành với phần mềm Mario?
Hướng dẫn học ở nhà và giao bài tập.
- Ôn lại kiến thức lí thuyết theo câu hỏi trong SGK.
- Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện.
6. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím.doc