Giáo án Tin học 6 - Tiết 36 - Bài kiểm tra học kì I

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:

1. Kiến thức: Tổng hợp các kiến thức học kì I.

2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài thi.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình thi học kì.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận (40%)

III. ĐỀ KIỂM TRA: (4 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm) Tạo hai thư mục có tên là “Hoc tap” và “Thu gian” trong ổ đĩa D. Đổi tên thư mục “Thu gian” thành thư mục “Sach giao khoa”.

Câu 2: (2.0 điểm) Sao chép một tệp tin từ thư mục My Documents sang thư mục “Sach giao khoa”. Di chuyển tệp tin đó sang thư mục “Hoc tap”.

IV. ĐÁP ÁN (hướng dẫn chấm):

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 560Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 36 - Bài kiểm tra học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01/12/2017
Ngày dạy: 16/12/2017
Tuần: 17
Tiết: 36
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
1. Kiến thức: Tổng hợp các kiến thức học kì I. 
2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài thi.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình thi học kì.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận (40%)
III. ĐỀ KIỂM TRA: (4 điểm)
Câu 1: (2.0 điểm) Tạo hai thư mục có tên là “Hoc tap” và “Thu gian” trong ổ đĩa D. Đổi tên thư mục “Thu gian” thành thư mục “Sach giao khoa”.
Câu 2: (2.0 điểm) Sao chép một tệp tin từ thư mục My Documents sang thư mục “Sach giao khoa”. Di chuyển tệp tin đó sang thư mục “Hoc tap”.
IV. ĐÁP ÁN (hướng dẫn chấm):
Phần/câu
Đáp án chi tiết
Biểu điểm
Phần thực hành:
Câu 1:
* Tạo thư mục:
- Khởi động My computer/ Vào ổ đĩa D /nháy chuột phải ở vùng trống/ New/ Chọn Folder/ gõ tên “Hoc tap” (Lop 6)/ nhấn phím Enter.	
- Khởi động My computer/ Vào ổ đĩa D /nháy chuột phải ở vùng trống/ New/ Chọn Folder/ gõ tên “Thu gian” (Lop 6)/ nhấn phím Enter.	
* Đổi tên thư mục:	
Bước 1: Nháy chuột vào tên thư mục “Thu gian”	
Bước 2: Nháy chuột một lần nữa.	
Bước 3: Gõ tên mới là “Sach giao khoa”.	
Bước 4: Nhấn phím Enter.	
1.0 điểm
1.0 điểm
Câu 2:
* Sao chép:
- Khởi động My Documents, chọn một tệp tin, vào Edit/ chọn Copy.	
- Mở thư mục “Sach giao khoa”, vào Edit chọn Paste.	
* Di chuyển:
- Khởi động My Documents, chọn một tệp tin, vào Edit chọn Cut.	
- Mở thư mục “Hoc tap”, vào Edit chọn Paste.	
1.0 điểm
1.0 điểm
Thống kê chất lượng:
Lớp
Tổng số học sinh
THỐNG KÊ ĐIỂM THI
Điểm >=5
Điểm từ 8 - 10
Điểm dưới 5
Điểm từ 0 - 3
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
6A1
6A2
V. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 18 tiet 36_12224605.doc