Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng - Thái Quang Tiến -Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. kiến thức:

- HS biết:

- HS biết cách tạo bảng biểu, biết cách thay đổi độ rộng của hàng, cột.

- Học sinh biết cách tạo và trình bày nội dung văn bản dưới dạng bảng.

- HS hiểu:

Hs sinh hiểu được rằng văn bản được trình bày dưới dạng bảng cô đọng xúc tích hơn nhiều.

1.2. kỉ năng:

- HS có thể thực hiện trên máy các thao tác tạo bảng, thay đổi kích thước của hàng, cột.

1.3. thái độ:

- Thực hiện nghiêm túc nội qui phòng máy.

- Yêu thích bộ môn.

2. TRỌNG TÂM

Tạo bảng.

Thay đổi kích thước của cột hay hàng.

Chèn thêm hàng hay cột

Xoá hàng, cột hay bảng.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 640Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng - Thái Quang Tiến -Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: 21 – tiết 61,62
Tuần dạy: 32
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG
1. MỤC TIÊU 
1.1. kiến thức: 
- HS biết: 
HS biết cách tạo bảng biểu, biết cách thay đổi độ rộng của hàng, cột.
Học sinh biết cách tạo và trình bày nội dung văn bản dưới dạng bảng.
- HS hiểu:
Hs sinh hiểu được rằng văn bản được trình bày dưới dạng bảng cô đọng xúc tích hơn nhiều.
1.2. kỉ năng:
HS có thể thực hiện trên máy các thao tác tạo bảng, thay đổi kích thước của hàng, cột.
1.3. thái độ:
Thực hiện nghiêm túc nội qui phòng máy.
Yêu thích bộ môn.
2. TRỌNG TÂM
Tạo bảng.
Thay đổi kích thước của cột hay hàng.
Chèn thêm hàng hay cột
Xoá hàng, cột hay bảng.
3. CHUẨN BỊ
3.1. Giáo viên: nghiên cứu bài, máy chiếu, chuẩn bị phòng máy
3.2. Học sinh: chuẩn bị bài mơiù, dụng học tập. 
4. TIẾN TRÌNH
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 
Lớp 8a1: 	
Lớp 8a2: 	
 4.2. Kiểm tra miệng: không
 	4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1
GV : Hướng dẫn học sinh các bước tạo bảng sử dụng nút lênh trên thanh công cụ chuẩn. Insert Table 
HS : Quan sát. Ghi chép, thông tin.
Hoạt động 2
GV : Hướng dẫn học sinh các bước nhập nội dung vào bảng.
HS : Ghi chép, quan sát và thực hành trên máy tính theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Hoạt động 3
GV : Hướng dẫn học sinh Thay đổi đổi kích thước của cột hay hàng.
- Trên dòng.
- Trên cột
HS : Quan sát, ghi chép và thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.
1. Tạo bảng 
Tạo bảng theo các bước sau đây :
B1: Chọn nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ chuẩn (hoặc chọn Table\Insert\Table).
B2: Nhấn giữ nút trái chuột và kéo để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút chuột. 
- Một bảng trống được xuất hiện với số cột và dòng như đã chọn.
B3 : Đặt con trỏ vào bảng trống vừa xuất hiện trên nền văn bản.
- Muốn nhập nội dung vào ô nào thì đưa con trỏ chuột vào ô đó.
2. Thay đổi đổi kích thước của cột hay hàng
- Để điều chỉnh độ rộng của cột (hoặc hàng), ta đưa con trỏ vào đường biên của cột (hoặc hàng) cho đến khi xuất hiện con trỏ hình mũi tên thì kéo và thả nút chuột.
Toán
văn
lý
Trần Thị Lan
8
7
6
Tiết 62 - Hoạt động 4
GV : Hướng dẫn học sinh các bước chèn thêm một hàng 
HS : Quan sát. Thực hành Ghi chép, thông tin.
Hoạt động 5
GV : Hướng dẫn học sinh các bước chèn thêm một cột
HS : Quan sát. Thực hành Ghi chép, thông tin.
Chèn thêm cột :
B1 : Đưa con trỏ vào một ô trong cột.
B2 : Chọn lệnh Table -> Insert -> Columns to left ( chèn cột vào bên trái)
Hoặc Table -> Insert -> Columns to Right ( chèn cột vào bên phải)
Hoạt động 6
GV : Hướng dẫn học sinh các bước Xoá hàng, cột hoặc bảng.
HS : Ghi chép, quan sát và thực hành trên máy tính theo sự hướng dẫn của giáo viên.
+ Xoá hàng : lựa chọn hàng -> chọn Table -> Delete -> Rows
+ Xoá cột : lựa chọn cột -> chọn Table -> Delete -> Columns
+ Xoá bảng : lựa chọn bảng -> chọn Table -> Delete -> Table
3. Chèn thêm hàng hoặc cột 
a. Chèn thêm hàng: 
- Để chèn thêm một hàng, ta đưa con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng (ngoài cột cuối cùng) và nhấn Enter. Một hàng mới được chèn thêm xuống phía dưới bảng.
b. Chèn thêm cột 
B1: Đưa con trỏ vào một ô trong cột.
B2: Chọn lệnh Table\Insert\Columns to left (chèn cột vào bên trái)
Hoặc chọn Table\Insert\Columns to Right (chèn cột vào bên phải)
Chèn thêm cột hoặc thêm hàng
4. Xoá hàng, cột hoặc bảng.
- Để xoá thực sự các cột, hàng (hoặc bảng) ta sử dụng các lệnh sau:
+ Xoá hàng: lựa chọn hàng cần xóa -> chọn Table \ Delete \ Rows.
+ Xoá cột: lựa chọn cột cần xóa -> chọn Table \ Delete \ Columns.
+ Xoá bảng: lựa chọn bảng cần xóa -> chọn Table \ Delete \ Table.
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
	- Câu 1: Qua tiết học em nắm được kiến thức gì?
- Đáp án câu 1: cách tạo một bảng, điều chỉnh kích thước hợp lý.
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Đối với bài học ở tiết này:
Học bài vừa ghi.
Làm bài tập 1,2,3,4,5,6 tr 106 SGK.
- Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
Chuẩn bị bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em.
5. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng - Thái Quang Tiến -Trường THCS Bổ Túc.doc