Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng.

- Biết tạo được bảng đơn giản và thực hiện được một số thao tác cơ bản nhất với bảng.

1.2/ Kĩ năng: Tạo được bảng và thực hiện được các thao tác trên bảng.

1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Giáo án (BGĐT).

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung SGK.

3. Tổ chức các hoạt động học tập:

3.1/ Ổn định lớp:

3.2/ Kiểm tra bài cũ:

3.3/ Tiến trình bài học:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 711Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§ 21. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG
Ngày soạn: ././2015
Tiết theo PPCT: 63-64
Tuần: 32
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức: 
- Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng.
- Biết tạo được bảng đơn giản và thực hiện được một số thao tác cơ bản nhất với bảng.
1.2/ Kĩ năng: Tạo được bảng và thực hiện được các thao tác trên bảng.
1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Giáo án (BGĐT).
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung SGK.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Tạo bảng.
- Nhiều nội dung văn bản, nếu được diễn đạt bằng từ ngữ sẽ rất dài dòng, đặt biệt là rất khó so sánh. Khi đó bảng sẽ là hình thức trình bày cô đọng, dễ hiểu và dễ so sánh hơn. Hãy quan sát hai phần văn bản trên hình dưới đây để thấy được ưu điểm đó.
- Bằng máy chiếu GV đưa một số văn bản để HS thấy được khi nào cần trình bày văn bản dưới dạng bảng.
- Để tạo bảng, ta thực hiện những thao tác nào?
- Giới thiệu các bước tạo bảng.
- Em làm việc với nội dung văn bản trong các ô (bằng cách nháy chuột vào đó) giống như với văn bản trên một trang riêng biệt, tức là em có thể thêm nội dung, chỉnh sửa và sử dụng các công cụ đã biết để định dạng.
- HS nghe và quan sát.
- HS quan sát các bược tạo bảng.
1. Tạo bảng:
* Cách 1 :
- B1: Chọn nút lệnh Insert Table (Chèn bảng) trên thanh công cụ.
- B2: Nhấn giữ nút trái chuột và kéo thả để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút chuột.
* Cách 2:
 Vào Table\Insert\Table (xuất hiện hộp thoại Insert Table)\chọn cột, hàng thích hợp.
Chú ý: Muốn đưa nội dung vào ô nào, em nháy chuột để đặt con trỏ soạn thảo tại ô đó.
Hoạt động 2 : Thay đổi kích thước của cột hay hàng .
- Bằng máy chiếu GV giới thiệu các bước chỉnh sửa chiều rộng của cột và độ cao của hàng.
- Cho HS lên thực hành.
- HS quan sát
- 1 HS lên thực hành.
2. Thay đổi kích thước của cột hay hàng 
 Để chỉnh sửa chiều rộng của cột độ cao của hàng ta đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi cho đến khi con trỏ có dạng mũi tên 2 chiều và di chuyển chuột sang trái, phải (hoặc lên, xuống).
 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Cho HS lên thực hành:
+ Tạo bảng, gõ nội dung vào ô trong bảng.
+ Thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng.
- Cho HS nhận xét. GV uốn nắn những sai sót của HS.
+ HS1 lên thực hành.
+ HS2 lên thực hành.
- 1 HS nhận xét.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- HS học bài, nắm chắc các kiến thức vừa học.
- Chuẩn bị trước nội dung vòn lại SGK.
- Trả lời các câu hỏi sau bài học.
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Tiết 2:
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
- HS1:
+ Nê các thao tác tạo bảng.
+ Thực hành tạo bảng.
- HS2: 
+ Nêu các thao thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng.
+ Thực hành thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng.
- Cho HS nhận xét. 
- GV uốn nắn những sai sót của HS, chấm điểm.
- HS1: Thực hiện theo yêu cầu.
- HS2: Thực hiện theo yêu cầu.
- 1 HS nhận xét.
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Thêm hàng hoặc cột.
- Bằng máy chiếu GV giới thiệu các thao tác chèn thêm hàng, cột.
- Cho HS lên thực hành.
- HS quan sát
- 1 HS lên thực hành.
3. Thêm hàng hoặc cột
- B1: Đưa con trỏ chuột vào một ô trong cột.
- B2: Chọn lệnh Table g Insert g Columns to the left (chèn cột vào bên trái) hoặc Table g Insert g Columns to right (chèn cột vào bên phải).
 Cột mới sẽ được thêm vào bên trái (hoặc bên phải ) cột có con trỏ chuột.
Hoạt động 2 : Xoá hàng cột hoặc bảng:
- Bằng máy chiếu GV giới thiệu các thao tác xóa hàng cột hoặc bảng.
- Cho HS lên thực hành.
- HS quan sát
- 1 HS lên thực hành.
4. Xoá hàng cột hoặc bảng:
* Xoá hàng: Table\Delete\Rows.
* Xoá cột: Table\Delete\Comlumns.
* Xoá bảng: Table\Delete\Table.
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Cho HS lên thực hành:
+ Tạo bảng, gõ nội dung vào ô trong bảng.
+ Chèn thêm hàng hoặc cột, xóa hàng hoặc cột.
- Cho HS nhận xét. GV uốn nắn những sai sót của HS.
- Cho HS làm bài tập 1, 2 SGK trang 106. 
- Cho HS nhận xét. GV chốt lại.
+ HS1 lên thực hành.
+ HS2 lên thực hành.
- 1 HS nhận xét.
- HS trả lời tại chỗ.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- HS học bài, nắm chắc các kiến thức vừa học.
- Làm các bài tập còn lại sau bài học và các bài tập ở SBT.
- Ôn các kiến thức từ bài 18 -121 và các bài tập ở SBT.
- Tiết sau giải bài tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng - Trần Trung Hiếu.doc