Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 5: Luyện tập chuột

Chương 2

PHẦN MỀM HỌC TẬP

Bài 5. LUYỆN TẬP CHUỘT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: biết các thành phần cơ bản của chuột máy tính và các thao tác cơ bản có thể thực hiện với chuột.

2. Kỹ năng: thực hiện được các thao tác cơ bản với chuột.

3.Thái độ: muốn sử dụng chuột thành thạo thì phải luyện tập tốt từng thao tác một của chuột.

 II. Chuẩn bị:

 - Giáo viên: GA, SGK, phấn, Phòng máy.

 - Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 1).

III. Tiến trình dạy học:

a .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số

b. Kiểm tra bài cũ (5phút):

? Em hãy trình bày tóm tắt chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính?

? Em hãy kể một vài thiết bị vào ra của máy tính mà em biết?

c. Bài mới (33 phút):

Các em đã biết được máy tính và làm quen với các thành phần của máy tính. Vậy để sử dụng tốt máy tính chúng ta đi vào bài học hôm nay: Luyện tập chuột.

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 914Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 5: Luyện tập chuột", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 05
Ngày soạn: 04/10/2017
Tiết: 09
Ngày dạy: 
Lớp 6/2: 06/10/2017
Lớp 6/1: 07/10/2017
Chương 2
PHẦN MỀM HỌC TẬP 
Bài 5. LUYỆN TẬP CHUỘT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: biết các thành phần cơ bản của chuột máy tính và các thao tác cơ bản có thể thực hiện với chuột.
2. Kỹ năng: thực hiện được các thao tác cơ bản với chuột.
3.Thái độ: muốn sử dụng chuột thành thạo thì phải luyện tập tốt từng thao tác một của chuột.
 II. Chuẩn bị:
	- Giáo viên: GA, SGK, phấn, Phòng máy.
	- Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 1).
III. Tiến trình dạy học:
a .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
b. Kiểm tra bài cũ (5phút):
? Em hãy trình bày tóm tắt chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính?
? Em hãy kể một vài thiết bị vào ra của máy tính mà em biết?
c. Bài mới (33 phút):
Các em đã biết được máy tính và làm quen với các thành phần của máy tính. Vậy để sử dụng tốt máy tính chúng ta đi vào bài học hôm nay: Luyện tập chuột.
Thời Gian
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu các thao tác chính với chuột 
Mục tiêu: Biết các thao tác đối với chuột
13phút
(20 phút)
- GV gọi HS đọc phần các thao tác với chuột.
? Chuột có tác dụng gì?
- GV: yêu cầu HS nêu các thao tác chính với chuột
- GV: Hướng đẫn cách cầm chuột cho HS: dùng tay phải để giữ chuột, ngón trỏ đặt lên nút trái, ngón giữa đặt lên nút phải chuột. 
- GV: Hướng đẫn các thao tác chính với chuột: di chuyển chuột, nháy chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.
HS thực hiện
HS trả lời
HS: thực hành cách cầm chuột 
- Di chuyển chuột.
- Nháy chuột.
- Nháy nút phải chuột.
- Nháy đúp chuột.
- Kéo thả chuột.
1. Các thao tác chính với chuột:
- Chuột là công cụ quan trọng, thông qua chuột ta có thể thực hiện các lệnh điều khiển hoặc nhập dữ liệu nhanh và thuận tiện.
Hoạt động 2:Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills (20 phút)
Mục tiêu: HS thực hiện được các thao tác với chuột
- GV gọi HS đọc phần 2 SGK
- GV thuyết trình
- GV hướng dẫn HS cách cầm chuột và giới thiệu năm thao tác chính. Làm mẫu để HS quan sát và làm theo.
? Phần mềm Mario Skills dùng để làm gì?
* GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS còn chưa làm được, làm chậm.
Học sinh thực hiện
Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột
Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột
Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột
Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột
Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột
4. Củng cố (4 phút):
? Nêu các thao tác cơ bản với chuột ?làm VD?
?Nêu các nút chuột ?Cách cầm chuột và thao tác với chuột?
 	GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SgK.
5. Dặn dò (2 phút):
- Trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Học bài theo vở ghi và SGK. 
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 05
Ngày soạn: 04/10/2017
Tiết: 10
Ngày dạy: 
Lớp 6/2: 06/10/2017
Lớp 6/1: 07/10/2017
Bài 5. LUYỆN TẬP CHUỘT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: biết các thao tác chính với chuột, sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills
2. Kỹ năng: rèn luyện chuột 1 cách thành thạo
3.Thái độ: : Nghiêm túc, tập trung cao độ
 II. Chuẩn bị:
	- Giáo viên: GA, SGK, SGV, phấn, Phòng máy.
	- Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 1).
III. Tiến trình dạy học:
a .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
b. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
c. Bài mới:
Thời Gian
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi Bảng
Hoạt động : Luyện tập thao tác với chuột
Mục tiêu: HS thực hiện được các thao tác với chuột
(38 phút)
- GV hướng đẫn cách khởi động phần mềm Mouse Skills
- GV lưu ý các bước
- GV Hình thức cho điểm của máy tính
- Chỉ dẫn cách sử dụng và làm mẫu để HS quan sát.
- GV quan sát HS thực hành, chỉnh sửa cách cầm chuột, thao tác sử dụng để hình thành thói quen cho HS.
GV: nhận xét bài thực hành của từng HS
Học sinh thực hiện.
Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột
Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột
Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột
Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột
Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột
 	4. Củng cố (4 phút):
? Nêu các thao tác cơ bản với chuột ?làm VD?
?Nêu các nút chuột ?Cách cầm chuột và thao tác với chuột?
 	GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SgK.
5. Dặn dò (2 phút):
- Trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Học bài theo vở ghi và SGK. 
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 9 10.doc