Giáo án Toán học 7 - Tiết 16, 17

TIẾT 16. KIỂM TRA CHƯƠNG I

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức: Kiểm tra mức độ nắm kiến thức cơ bản của chương.

2. Kĩ năng: Biết diễn đạt các tính chất (định lí) thông qua hình vẽ. Biết vận dụng các định lí để suy luận, tính toán số đo các góc.

3. Thỏi độ: Nghiờm tỳc, vận dụng tốt vào làm bài

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 

doc 7 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 15/04/2019 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán học 7 - Tiết 16, 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/10/2015
Ngày giảng:- 7A, B: 12/10/2015
TIẾT 16. Kiểm tra chương I
I. Mục tiêu
1.Kiến thức: Kiểm tra mức độ nắm kiến thức cơ bản của chương.
2. Kĩ năng: Biết diễn đạt các tính chất (định lí) thông qua hình vẽ. Biết vận dụng các định lí để suy luận, tính toán số đo các góc. 
3. Thỏi độ: Nghiờm tỳc, vận dụng tốt vào làm bài
II. Đồ dùng dạy học
III. Ma trận- Đề kiểm tra:
Chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Hai gúc đối đỉnh.
Hai đường thẳng vuụng gúc
Biết tớnh chất của hai gúc đối đỉnh, Khỏi niệm đường trung trực của đoạn thẳng
Biết vẽ đường trung trực của đoạn thẳng
Số cõu
Số điểm
2
 0,5
1
 2
3
 4,5
2.Hai đường thẳng song song
 Tiờn đề Ơclớt
- Biết cỏc tớnh chất của hai đường song song .
- Biết quan hệ giữa hai đường thẳng phõn biệt cựng song song với một đường thẳng thứ ba thỡ song song 
Vận dụng cỏc tớnh chất để làm bài tập
Số cõu
Số điểm
1
 0,5
1
 0,5
4
 1,5
4. Định lớ
Qua hỡnh vẽ phỏt biểu đỳng định lý và ghi đỳng giả thiết, kết luận trong một định lớ
Số cõu
Số điểm
1
 2
2
 4 
Tổng
3
 1,5
1
 2
3
 1
1
 2
1
 4
9
 10
Đề kiểm tra
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
 Khoanh trũn vào chữ cỏi đứng trước cõu trả lời đỳng:
Cõu 1. Hai gúc đối đỉnh thỡ:
A. kề nhau.	B. bự nhau.	C. bằng nhau.	D. kề bự nhau
Cõu 2. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thỡ hai gúc đồng vị:
A . Bằng nhau B . Bự nhau C. Kề bự nhau D. Kề nhau
Cõu 3. Đường thẳng a là đường trung trực của đoạn thẳng AB khi :
A . a cắt AB 	 C. a vuụng gúc với AB tại trung điểm của AB 
B. a vuụng gúc với AB D. a đi qua trung điểm của AB	
Cõu 4. Nếu a // b và a // c thỡ:
 b cắt c B. 
 C. D. b // c 
II. Tự luận 
Cõu 1
a, Hóy phỏt biểu định lớ được diễn tả bởi hỡnh vẽ sau:
b, Viết giả thiết, kết luận của định lớ đú bằng kớ hiệu.
Cõu 2. Cho đoạn thẳng AB dài 5 cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB. Nờu cỏch vẽ.
Cõu 3. Cho hỡnh vẽ. Biết a // b ; = 900 ; = 1100 . Tớnh số đo của cỏc gúc B và D ?
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
Phần I : Trắc nghiệm khỏch quan (2đ) Mỗi ý đỳng cho 0,5đ.
1
2
3
4
C
A
C
D
Phần II: Tự luận (8đ)
Cõu
Đỏp ỏn
Điểm
1(3đ)
 a, Nếu hai đường thẳng phõn biệt cựng vuụng gúc với đường thẳng thứ ba thỡ chỳng song song với nhau.
1,5đ
1,5đ
2(2đ)
- Vẽ , kớ hiệu đỳng trờn hỡnh.
Cỏch vẽ:
- Vẽ đoạn AB = 5cm
- Trờn AB lấy điểm M sao cho 
 AM = 2,5 cm
- Qua M vẽ đường thẳng 
- d là trung trực của AB.
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
3. (3đ)
Vỡ a // b nờn :
 ( Vỡ là cặp gúc đồng vị ) 
Mà 
Ta cũng cú :
(Vỡ là cặp gúc trong cựng phớa) 
0,5
1đ
0,5đ
1đ
- Làm lại bài kiểm tra vào vở.
- Xem trước bài “Tổng ba góc của tam giác”.
 ************************** 
Tiết 17:
Ngày soạn: 09/10/2015
Ngày giảng: - 7B: 13/10/2015
 7A: 14/10/2015
Chương ii : tam giác
TIẾT 17. TỔNG ba góc của một tam giác
i. Mục tiêu
1. Kiến thức: Học sinh nêu được định lí về tổng ba góc của một tam giác 
2. Kĩ năng: Biết vận dụng định lí cho trong bài để tính số đo các góc của một tam giác. 
3. Thỏi độ: Có ý thức vận dụng các kiến thức được học vào giải bài toán, phát huy tính tích cực của học sinh 
II. Chuẩn bị Thước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.
III. Phương pháp dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động hợp tác nhóm, vấn đáp tìm tòi.
IV. Tổ chức giờ học:
*) Khởi động(5’)
- Mục tiêu: kiểm tra ý thức học và chuẩn bị ở nhà của học sinh, khích thích tính tư duy và tạo hứng thú cho hs vào bài.
- Cách tiến hành:
	Đặt vấn đề: Gọi HS đọc phần mở đầu chương "Giới thiệu về nhà toán học Pi-ta-go". GV dẫn dắt vào bài theo phần mở bài. 
Hoạt động 1: Tỡm hiểu về tổng ba gúc của tam giỏc(25’)
- Mục tiêu: Hs nêu được định lý về tổng ba góc của một tam giác.
- Đồ dùng dạy học: Thước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy 
- Cách tiến hành:
- Yêu cầu cả lớp làm ?1
và rút ra nhận xét
- Giáo viên lấy 1 số kết quả của các em học sinh khác.
- Nếu có học sinh có nhận xét khác, giáo viên để lại sau?2
- Giáo viên sử dụng tấm bìa lớn hình tam giác lần lượt tiến hành như SGK 
- Cả lớp cùng sử dụng tấm bìa đã chuẩn bị cắt ghép như SGK và giáo viên hướng dẫn.
? Hãy nêu dự đoán về tổng 3 góc của một tam giác 
- Gv cú thể hướng dẫn để HS quan sỏt cỏch gấp hỡnh
- Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL của định lí 
? Bằng lập luận em nào có thể chứng minh được định lí trên.
- Học sinh suy nghĩ trả lời (nếu không có học sinh nào trả lời được thì giáo viên hướng dẫn)
- Giáo viên hướng dẫn kẻ xy // BC
? Chỉ ra các góc bằng nhau trên hình
? Tổng bằng 3 góc nào trên hình vẽ.
- Học sinh lên bảng trình bày 
- GV yờu cầu HS khỏc nhắc lại cỏch chứng minh.
- Để cho gọn, ta gọi tổng số đo hai gúc là tổng hai gúc, tổng số đo 3 gúc là tổng 3 gúc
1. Tổng ba góc của một tam giác 
?1
Nhận xét: 
?2
Định lí: Tổng ba góc của 1 tam giác bằng 1800 .
 GT ABC
 KL 
Chứng minh:
- Qua A kẻ xy // BC 
Ta có (2 góc so le trong) (1)
 (2 góc so le trong ) (2)
Từ (1) và (2) ta có: 
 (đpcm)
Hoạt động 2: Luyện tập củng cố(13’)
- Mục tiêu: Biết vận dụng định lí cho trong bài để tính số đo các góc của một tam giác. 
- Cách tiến hành:
- Y/c HS làm bài tập1 tr108
GV hướng dẫn HS :
 Tớnh gúc x trong hỡnh 47
Gọi HS đứng tại chỗ trả lời yêu cầu
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện bài 1. Hình 48
Gợi ý : tương tự hình 47
HS dưới lớp thục hiện, nhận xét
Bài 1 (SGK -T. 108)
H47: Ta cú:
H48
*) Tổng kết và hướng dẫn về nhà(2’)
- Nẵm vững tính chất tổng 3 góc trong một tam giác 
- Làm bài tập 1, 2, 5, 6, 7 (SGK-Trang 108). 
- Đọc trước mục 2, 3 (SGK-Trang 107).

Tài liệu đính kèm:

  • docOn_tap_Chuong_I_Duong_thang_vuong_goc_Duong_thang_song_song.doc