Mẫu kế hoạch dạy học (giáo án 4 cột)

Thực hiện công văn số 978/SGD ĐT- GDTrH ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên. Sauk hi nhà trường xin ý kiến các đồng chí trong BGH và tổ trưởng chuyên môn và đã thống nhất mẫu kế hoạch dạy học (giáo án) từ năm học 2015-2016 như sau: (thời gian thực hiện từ ngày 28/9/2015.

Ngày soạn: ./ /

Tên bài soạn:

Tiết theo PPCT:

Phần I: Mục tiêu dạy học

1. Kiến thức

2. Kỹ năng

3. Thái độ

4. Hình thành và phát triển năng lực

Phần II: Chuẩn bị của thầy và trò

1. Chuẩn bị của thầy: Chuẩn bị kế hoạch dạy học, tài liệu, đồ dùng, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm (nếu có), phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của trò: Chuẩn bị nội dung học tập, các nhiệm vụ học tập được giáo viên giao.

Phần III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức: Sĩ số, kiểm tra bàn ghế, vệ sinh, đồ dùng, dụng cụ và SGK

2. Kiểm tra kiến thức (nếu có)

 

doc 1 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 375Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu kế hoạch dạy học (giáo án 4 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ
MẪU KẾ HOẠCH DẠY HỌC (GIÁO ÁN)
(Áp dụng công văn số 978/SGD ĐT- GDTrH ngày 24 tháng 8 năm 2015)
Thực hiện công văn số 978/SGD ĐT- GDTrH ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên. Sauk hi nhà trường xin ý kiến các đồng chí trong BGH và tổ trưởng chuyên môn và đã thống nhất mẫu kế hoạch dạy học (giáo án) từ năm học 2015-2016 như sau: (thời gian thực hiện từ ngày 28/9/2015.
Ngày soạn:..//
Tên bài soạn:
Tiết theo PPCT:
Phần I: Mục tiêu dạy học
Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ
Hình thành và phát triển năng lực
Phần II: Chuẩn bị của thầy và trò
Chuẩn bị của thầy: Chuẩn bị kế hoạch dạy học, tài liệu, đồ dùng, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm (nếu có), phiếu học tập.
Chuẩn bị của trò: Chuẩn bị nội dung học tập, các nhiệm vụ học tập được giáo viên giao.
Phần III. Tiến trình dạy học
Ổn định tổ chức: Sĩ số, kiểm tra bàn ghế, vệ sinh, đồ dùng, dụng cụ và SGK
Kiểm tra kiến thức (nếu có)
Bài học.
Nội dung
Hoạt động của thầy và hệ thống câu hỏi
Hoạt động của trò
Điều chỉnh, bổ sung nội dung bài học 
I.
1.
4. Củng cố hướng dẫn về nhà học bài: 
Phần IV. Rút kinh nghiệm: (Cần để 3 dòng)
Người xây dựng kế hoạch
Ngày .tháng.năm.
Người duyệt kế hoạch
Hướng dẫn: Nếu kế hoạch dạy học (giáo án) đánh máy thì cột điều chỉnh nội dung và mục IV phải viết tay; 

Tài liệu đính kèm:

  • docMau_giao_an_4_cot_theo_cong_van_so_978SGD_DT_GDTrH.doc