Mẫu kế hoạch hoạt động cá nhân

Căn cứ Công văn số 224/2011/PGDĐT-THCS ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Phòng GD-ĐT Phù Mỹ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 bậc THCS;

Căn cứ vào Nghị quyết của Chi bộ trường THCS Mỹ Hiệp.

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường THCS Mỹ Hiệp.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn năm học 2014-2015.

Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2014-2015, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

 - Năm học 2014- 2015 tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không, bốn nội dung”và thực hiện chương trình xây dựng“ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”của Bộ GD& ĐT.

 - Năm học 2014-2015 là năm tiếp tục hưởng hứng và thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

 - Năm học 2014-2015 trường THCS Mỹ Hiệp tiếp tục duy trì trường chuẩn quốc gia giai đoạn hai, cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

*Tình hình thực hiện kế hoạch cá nhân năm học 2014-2015

 

doc 7 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 23/10/2018 Lượt xem 703Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu kế hoạch hoạt động cá nhân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT PHÙ MỸ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Giáo viên: Nguyễn Du - Tổ: Lý – Hóa – Sinh – Công nghệ
Căn cứ Công văn số 224/2011/PGDĐT-THCS ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Phòng GD-ĐT Phù Mỹ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 bậc THCS;
Căn cứ vào Nghị quyết của Chi bộ trường THCS Mỹ Hiệp.
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường THCS Mỹ Hiệp.
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn năm học 2014-2015.
Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2014-2015, như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
 - Năm học 2014- 2015 tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không, bốn nội dung”và thực hiện chương trình xây dựng“ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”của Bộ GD& ĐT.
 - Năm học 2014-2015 là năm tiếp tục hưởng hứng và thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
 - Năm học 2014-2015 trường THCS Mỹ Hiệp tiếp tục duy trì trường chuẩn quốc gia giai đoạn hai, cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
*Tình hình thực hiện kế hoạch cá nhân năm học 2014-2015
a. Kết quả chất lượng giáo dục
Chất lượng GD
TS
HS
Giỏi/Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
TB↑
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Công nghệ 6
Công nghệ 7
b. Kết quả các hoạt động dạy - học
TT
Nội dung công việc
Ưu điểm
Khuyết điểm
Ghi chú
A: Công tác soạn – giảng:
1
- Công tác giảng dạy trên lớp.
- Lên lớp đầy đủ, đảm bảo, sử dụng đầy đủ ĐD DH khi lên lớp, kết hợp có hiệu quả các PPDH mới và các tiết có lồng ghép giáo dục môi trường và kĩ năng sống vào trong bài dạy.
- Áp dụng PPDH tích cực chưa thành thạo.
- Chất lượng của một số giờ dạy vẫn chưa cao.
2
- Công tác soạn giáo án.
- Soạn giáo án đầy đủ theo chương trình, soạn trước tiết theo quy định, có đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.
- Một số câu hỏi đưa ra ở vài tiết còn chưa nâng cao
3
- Kế hoạch bộ môn.
- Xây dựng KHBM kịp thời, đúng quy định, bổ sung, rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn, học kì.
- Phần phương pháp thể hiện chưa thật cụ thể, chuẩn bị chưa được rõ ràng.
4
- Kế hoạch giảng dạy.
- Lên KHGD đầy đủ, kịp thời
5
- Sử dụng TBDH.
- Sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học có trong danh mục và các đồ dùng dạy học tự làm (Tranh, ảnh do giáo viên tự vẽ, sưu tầm).
- Một số loại đồ dùng trong danh mục không phù hợp với bài học nên đã không sử dụng được.
6
- Công tác chủ nhiệm.
7
- Dự giờ, thăm lớp.
- Dự giờ, thăm lớp đảm bảo số tiết theo quy định.
- Nhận xét đánh giá sau khi dự một số tiết còn chung chung, chưa cụ thể.
B: Hoạt động nâng cao chất lượng:
8
- Giáo viên dạy giỏi
9
- Học sinh giỏi: Văn hoá và các cuộc thi của Bộ GD-ĐT
10
- Viết SK-KN
- Xây dựng được nội dung tích lũy chuyên môn làm cơ sở viết SKKN
- Chưa viết được SKKN
11
- Hội giảng, thao giảng, chuyên đề.
- Tham gia hội giảng, thao giảng theo chuyên đề đảm bảo theo chỉ tiêu đề ra. ( 2 tiết hội giảng và 2 tiết thao giảng)
- Một số chuyên đề tính thực tiễn còn chưa cao
12
- Ngoại khoá bộ môn.
- Tham gia ngoại khóa “ hình thức đố vui để học” ở các khối 6,7,8,9 ở cả hai học kỳ, các hoạt động phong trào khác: làm báo tường, thi nghi thức đội.
- Chưa xây dựng được ngoại khóa dành riêng cho bộ môn
13
- Công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, kém, ôn luyện thi, dạy tự chọn.
14
- Bồi dưỡng nâng cao tay nghề, đổi mới PPDH, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng CNTT.
- Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao tay nghề và đổi mới PPDH, ứng dụng hiệu quả CNTT vào giảng dạy.
- Áp dụng đổi mới PPDH tích cực ở một số tiết chưa hiệu quả.
C: Quy chế chuyên môn-nghiệp vụ:
15
- Sổ điểm cá nhân, sổ gọi tên và ghi điểm lớp, ghi điểm, đánh giá, xếp loại HS, ra đề kiểm tra, chấm chữa bài kiểm tra, ..
- Đảm bảo kịp thời các chế độ điểm, bảo quản giữ gìn và sử dụng đúng mục đích các loại sổ điểm, ghi điểm, đánh giá HS chính xác, chấm chữa bài kiểm tra kịp thời.
16
-Công tác thi đua – khen thưởng
Đạt danh hiệu lao động tiên tiến
2. Thuận lợi
 - Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo nhà trường, sự giúp đỡ của Đoàn, Đội, Hội cha mẹ HS và địa phương, tạo điều kiện tốt cho bản thân hoàn thành nhiệm vụ năm học.
 - Đa số học sinh các lớp xác định được mục đích học tập, có ý thức học, có cố gắng trong học tập và tu dưỡng rèn luyện đạo đức tác phong tốt.
3. Khó khăn:
 - Các em mới bắt đầu làm quen với kiến thức về di truyền nên chưa có phương pháp học tập hợp lí do đó việc tiếp thu bài còn hạn chế.
 - Chất lượng giữa các lớp dạy chưa đồng đều, phần nhiều HS ít chịu khó tìm tòi nên gây khó khăn trong các phong trào và trong quá trình dạy học.
 - Đồ dùng dạy học cho bộ môn ( tranh, mô hình) còn ít nên chưa đáp ứng được các tiết học cần có hình ảnh trực quang.
 - Nhiều học sinh yếu kém, chưa cố gắng học tập; gia đình còn khó khăn nên ít quan tâm chuẩn bị đồ dùng học tập cho các em nên kết quả học tập còn hạn chế.
 - Nội dung kiến thức thực hiện trong một tiết học cho bộ môn quá nhiều.
II. MỤC TIÊU NĂM HỌC
 - Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá.
 - Mục tiêu 2: Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động nâng cao chất lượng dạy- học và các chuyên đề dạy – học.
 - Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng công tác soạn – giảng và từng bước nâng dần chất lượng đào tạo về hạnh kiểm, học lực, hoạt động NGL L dạy - học..
 - Mục tiêu 4: Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, PPDH, kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT trong dạy học.
 - Mục tiêu 5: Tuyệt đối thực hiện đúng quy chế chuyên môn - nghiệp vụ, hiệu quả công tác thanh kiểm tra nội bộ và giờ giấc lao động sư phạm.
III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP
1. Nhiệm vụ 1: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành:
 - Hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
a.Chỉ tiêu:
 -Thực hiện đầy đủ các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành
 -Thực hiện nâng cao chất lượng dạy – học.
 -Thực hiện đổi mới phương thức giáo dục đạo đức cho học sinh
b.Biện pháp:
 -Học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
2. Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng công tác soạn – giảng đối với giáo viên:
 - Tăng cường đầu tư chất lượng giáo án. Xây dựng đầy đủ, kịp thời và có chất lượng các loại hồ sơ chuyên môn, giảng dạy có hiệu quả.
a.Chỉ tiêu:
 -Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, có đầy đủ hồ sơ theo quy định .
 -Lên lớp có giáo án soạn giảng đúng PPCT và chuẩn KTKN, chất lượng đạt khá trở lên, soạn trước 1 tiết theo quy định .
 -Sử dụng và khai thác triệt để ĐDDH hiện có, và dồ dùng dạy học giáo viên tự làm.
 -Được xếp loại giờ dạy từ khá trở lên, được xếp loại chung học kì và cả năm từ khá trở lên.
 -Chất lượng đào tạo bộ môn giảng dạy từ 100% trung bình trở lên
b.Biện pháp:
 -Xây dựng kế hoạch cá nhân từ đầu năm học, nghiên cứu tích lũy chuyên môn, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, học tập từ đồng nghiệp.
3. Nhiệm vụ 3: Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Ứng dụng CNTT trong dạy học:
 - Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh, vận dụng có hiệu quả CNTT trong giảng dạy.
a.Chỉ tiêu:
 -Thực hiện tốt đổi mới PPDH, phát huy tính tích cực của học sinh.
 -Biên soạn khung ma trận đề kiểm tra theo quy định.
 -Ứng dụng CNTT trong soạn giảng 2 tiết/năm, tham gia hội giảng cấp trường 2 tiết / năm
 -Thực hiện đầy đủ các tiết kiểm tra theo quy định, chấm, chữa và trả bài kiểm tra đúng thời hạn đánh giá xếp loại đúng năng lực học tập của học sinh.
 -Dự giờ thăm lớp: 18 tiết / năm.
b.Biện pháp:
 -Nghiên cứu tài liệu chuyên môn, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do ngành tổ chức.
 -Tăng cường đầu tư công tác soạn giảng, chú trọng soạn giảng bằng PowerPoint
4. Nhiệm vụ 4: Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh:
 - Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh, bên cạnh nâng cao kiến thức cần chú trọng công tác giáo dục đạo đức. Tổ chức cho học sinh rèn luyện hạnh kiểm, hình thành nhân cách hướng vào hoạt động học tập và hoạt động tích cực khác, hình thành kỹ năng sống cho học sinh; thực hiện tốt việc ngăn ngừa các vi phạm, chấn chỉnh kịp thời những sai sót của học sinh đảm bảo giáo dục toàn diện học sinh.
a.Chỉ tiêu:
 -Học sinh lớp chủ nhiệm 2 có hạnh kiểm từ trung bình trở lên. Trong đó khá – tốt đạt 80% trở lên
b.Biện pháp:
 -Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn tổng phụ trách Đội trong việc giáo dục HS
 -Thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục cho HS trong quá trình giảng dạy.
 -Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém.
5. Nhiệm vụ 5: Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, nghiệp vụ, giờ giấc lao động sư phạm theo quy định.
 - Chấp hành nghiêm mọi quy định của ngành, cơ quan. Thực hiện đảm bảo quy chế chuyên môn, ngày giờ công lao động.
a. Chỉ tiêu:
 -Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, SGK của môn học.
 -Tích cực xây dựng môi trường học tập thân thiện.
 -Thực hiện nghiêm túc giờ giấc lao động.
 -Chấp hành và thực hiện nghiêm túc các qui định, qui chế về chuyên môn, nghiệp vụ.
b. Biện pháp:
 -Thực hiện đầy đủ công tác soạn giảng, xây dựng kịp thời các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, tổ chức kiểm tra, chấm trả bài học sinh đúng quy chế.
6. Nhiệm vụ 6: Công tác thi đua - khen thưởng (đăng ký danh hiệu thi đua)
- Phấn đấu cuối năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Tháng
Nội dung công việc
Biện pháp
Kết quả
Ghi chú (Rút kinh nghiệm và bổ sung)
8/2013
- Ổn định nền nếp dạy-học
- Phân công LĐSP
- Dạy-học năm học mới
- Chuẩn bị khai giảng năm học mới
- KSCL đầu năm.
- Tham gia các đợt tập huấn .
- Lập các kế hoạch : KHBM, BTNB, TNTH...
- Xây dựng kế hoạch dạy học thí điểm theo PP BTNB
- Đôn đốc nhắc nhở HS
- Lên KHGD, soạn giáo án
- Ra đề, tham gia coi kiểm tra
- Soạn giáo án giảng dạy
9/2013
- Khai giảng năm học mới
- Tham gia các đợt tập huấn tại trường, phòng.
- Xây dựng các loại hồ sơ chuyên môn, hồ sơ nhà giáo...
- Dự giờ rút kinh nghiệm .
- Hội nghị CMHS
- Họp PHHS
- Tham gia cùng nhà trường
- Tham gia tập huấn cùng nhà trường.
- Xây dựng đầy đủ hồ sơ nhà giáo.
- Soạn giáo án giảng dạy
- Tham gia dự giờ đồng nghiệm
- Tổ chức họp PHHS lớp 6A3
10/2013
- Hoàn thiện các loại hồ sơ theo quy định.
- Tham dự hội nghị CBCC, đại hội liên đội.
- Tham gia kỷ niệm ngày 20/10.
- Hoàn tất hồ sơ miễn giảm của HS.
- Thu các khoản theo quy định.
- Dự giờ đồng nghiệp, dạy thao giảng, hội giảng ở tổ...
- Hoàn thành đày đủ các hồ sơ của giáo viên.
- Tham gia theo lịch của nhà trường.
- Tham gia cùng nhà trường.
- Thực hiện theo sự phân công .
- Tiếp tục dự giờ rút kinh nghiệm.
11/2013
- Đăng ký tiết dạy tốt chào mừng ngày 20/11
- Sơ kết giai đoạn 1
- Hội giảng cụm, trường, tổ...
- Hướng dẫn HS thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chào mừng ngày 20/11
- Ngoại khóa rung chuông vàng
- Tăng cường công tác dạy tốt, học tốt.
- Thực hiện theo quy định .
- Tham gia theo sự phân công của nhà trường
- Thực hiện theo sự phân công .
- Tham gia cùng học sinh
12/2013
- Tham gia hoạt động chào mừng ngày 22/12
- Lập đề cương ôn tập HKI, triển khai ôn tập cho HS.
- Hướng dẫn HS tham gia thi Olympic tiếng anh, toán
- Tham gia kiểm kê tài sản.
- Tham gia cùng học sinh
- Tăng cường công tác dạy tốt, học tốt.
- Ra đề cương ôn tập HKI.
- Thực hiện theo sự phân công.
01/2014
- Khảo sát, chọn HSG lớp 8 học tự chọn nâng cao tại PGD.
- Sơ kết HKI
- Nhắc nhở HS nghỉ tết Nguyên Đán Vui tươi, an toàn, lành mạnh ....
- Họp PHHS lớp
- Báo cáo sơ kết giai đoạn HKI
- Đôn đốc nhắc nhỡ học sinh.
- Tổ chức họp báo cáo sơ kết HKI 
02/2014
- Tham gia dự giờ, thao giảng, hội giảng tổ, trường...
- Tham gia hoạt động chào mừng ngày 03/2
- Làm vệ sinh trường lớp
- Thực hiện theo sự phân công.
- Tham gia dự giờ và hội giảng.
- Tham gia cùng nhà trường.
3/2014
- Sơ kết giai đoạn giữa HKII
- Tham gia hoạt động chào mừng ngày 8/3, 26/6
- Tham gia hội trại 26/3.
-.....
- Chấm, trả bài, hoàn thành các báo cáo kịp thời, đúng tiến độ.
- Thực hiện theo sự phân công của nhà trường.
- Tham gia các hoạt động cùng nhà trường.
4/2014
- Hoàn tất các loại hồ sơ.
- Xây dựng đề cương ôn tập HKII, triển khai đề cương ôn tập HKII.
- Thi HSG lớp 8 cấp trường và kiểm tra tại PGD.
- Thực hiện theo sự phân công.
- Hoàn chỉnh SKKN để dự thi.
- Hoàn thành các hô sơ của cá nhân.
- Tiến hành xây dựng đề cương ôn tập.
5/2014
- Kiểm tra HKII
- Tổng kết báo cáo bộ môn, lớp...
- Tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng.
- Thực hiện theo sự phân công.
- Chấm, trả bài, hoàn thành các báo cáo kịp thời, đúng tiến độ.
6/2014
- Bàn giao học sinh, hướng dẫn sinh hoạt hè tại địa phương
- Tuyển sinh lớp 6.
- .
- Thực hiện theo sự phân công của nhà trường.
7/2014
- Dạy ôn tập cho HS.
- Coi thi tuyển sinh vào 10.
- .........................................
- Thực hiện theo sự phân công của nhà trường.
 PHÊ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Mỹ Hiệp, Ngày 15 tháng 8 năm 2015
 ... Người lập kế hoạch
.................... Nguyễn Du
 TỔ TRƯỞNG

Tài liệu đính kèm:

  • docKH HĐ CÁ NHÂN.doc
  • docMAU KE HOACH CA NHAN.doc
  • docTRANG BÌA.doc