Phân phối chương trình Âm nhạc 6

1 - Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở

- Tập hát Quốc ca

2 - Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ

- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta

3 - Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ

- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh

 + Các kí hiệu âm nhạc

4 - Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1

5 - Học hát: Bài Vui bước trên đường xa

- Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 2/4

6 - Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2

 

doc 6 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 25/10/2018 Lượt xem 587Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình Âm nhạc 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 6
Cả năm : 37 tuần = 35 tiết
Học kì I : 19 tuần = 18 tiết 
Học kì II : 18 tuần = 17 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 
Bài dạy
1
- Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở
- Tập hát Quốc ca
2
- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ
- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
3
- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh
 + Các kí hiệu âm nhạc
4
- Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
5
- Học hát: Bài Vui bước trên đường xa
- Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 2/4
6
- Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
7
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Cách đánh nhịp 2/4
- Âm nhạc thường thức: NS Văn Cao và bài hát Làng tôi
8
Ôn tập
9
Kiểm tra 1 tiết
10
Học hát: Bài Hành khúc tới trường
11
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: NS Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng
12
- Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam
13
Học hát: Bài Đi cấy
14
- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5 
15
- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về 1 số nhạc cụ dân tộc phổ biến
16
Ôn tập
17
Ôn tập
18
Kiểm tra HKI
HỌC KÌ II
Tiết
Bài dạy
19
Học hát: Bài Niềm vui của em
20
- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6 
21
- Nhạc lí: Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4
-30 Âm nhạc thường thức: NS Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
22
Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học
23
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
24
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học 
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da
25
Ôn tập
26
Kiểm tra 1 tiết
27
- Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
28
- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc
29
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo
30
- Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
31
- Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Tập đọc nhạc: TĐN số 10 
32
- Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10 
- Âm nhạc thường thức: NS Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu
33
Ôn tập
34
Ôn tập
35
Kiểm tra HKII
LỚP 7
Cả năm : 35 tuần
Học kì I : 19 tuần = 18 tiết 
Học kì II : 18 tuần = 17 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 
Bài dạy
1
- Học hát: Bài Mái trường mến yêu
- Bài đọc thêm: NS Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học 
2
- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
3
- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: NS Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
4
- Học hát: Bài Lí cây đa
- Bài đọc thêm: Hội Lim
5
- Ôn tập bài hát: Lí cây đa
- Nhạc lí: Nhịp 4/4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
6
- Nhạc lí: Nhịp lấy đà
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
7
Ôn tập
8
Kiểm tra 1 tiết
9
Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
10
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”
11
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: NS Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
12
Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
13
- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa
14
- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
1516
Ôn tập
17
18
Kiểm tra HKI
HỌC KÌ II
Tiết
Bài dạy
19
- Học hát: Bài Đi cắt lúa
- Nhạc lí: Sơ lược về quãng
20
- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
21
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
22
- Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
23
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
24
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 
 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
25
Ôn tập
26
Kiểm tra 1 tiết
27
- Học hát: Bài Ca-chiu-sa
- Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
28
- Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
29
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
- Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng
- Âm nhạc thường thức: NS Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
30
- Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
31
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
32
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
33
Ôn tập
34
Ôn tập
35
Kiểm tra HKII
LỚP 8
Cả năm : 35 tuần
Học kì I : 19 tuần = 18 tiết 
Học kì II : 18 tuần = 17 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 
Bài dạy
1
Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
2
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 
3
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: NS Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
4
Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò
5
- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
6
- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
- Âm nhạc thường thức: NS Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo 
7
Ôn tập
8
Kiểm tra 1 tiết
9
Học hát: Bài Tuổi hồng
10
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3 
11
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: NS Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia
12
Học hát: Bài Hò ba lí
13
- Ôn tập bài hát: Hò ba lí
- Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
14
- Ôn tập bài hát: Hò ba lí
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
15
16
Ôn tập
17
18
Kiểm tra HKI
HỌC KÌ II
Tiết
Bài dạy
19
Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
20
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Nhạc lí: Nhịp 6/8
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
21
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: NS Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
22
Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!
23
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
24
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Hát bè
25
Ôn tập
26
Kiểm tra 1 tiết
27
Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
28
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
29
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta 
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: NS Sô-panh và bản Nhạc buồn
30
Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
31
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
32
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn
33
Ôn tập
34
Ôn tập
35
Kiểm tra HKII
LỚP 9
Học kì I : 19 tuần = 18 tiết 
HỌC KÌ I
Tiết 
Bài dạy
1
Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
2
- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng -TĐN số 1 
3
- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
4
Học hát: Bài Nụ cười
5
- Ôn tập bài hát: Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ -TĐN số 2 
6
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
- Âm nhạc thường thức: NS Trai-cốp-xki
7
Ôn tập
8
Kiểm tra 1 tiết
9
Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
10
- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng -TĐN số 3 
11
- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: NS Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
12
Học hát: Bài Lí kéo chài
13
- Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4 
14
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
15
Dạy bài hát do địa phương tự chọn
16
17
Ôn tập
18
Kiểm tra HKI

Tài liệu đính kèm:

  • docUnit_6_Places.doc