Phân phối chương trình Lịch sử: lớp 6 học kì I

Bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử

Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

Bài 3: xã hội nguyên thuỷ

Bài 4:Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 6: Văn hoá cổ đại

Bài 7: Ôn tập + Kiểm tra 15 phút

Bài 8: Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta

Bài 9: Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta

 

doc 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 484Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình Lịch sử: lớp 6 học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
LỊCH SỬ: 	LỚP 6
HỌC KÌ I: 18 tiết
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Điều chỉnh theo chuẩn kiến thức và giảm tải
1
1
Bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử
2
2
Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử
3
3
Bài 3: xã hội nguyên thuỷ
4
4
Bài 4:Các quốc gia cổ đại phương Đông
5
5
Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây
Mục 2 và mục 3 gộp lại tránh trùng lặp
6
6
Bài 6: Văn hoá cổ đại
7
7
Bài 7: Ôn tập + Kiểm tra 15 phút
8
8
Bài 8: Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta
9
9
Bài 9: Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta
10
10
Kiểm tra viết 1 tiết
11
11
Bài 10; Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
Mục 1 và mục 2 gộp lại
12
12
Bài 11: Những chuyển biến về xã hội
13
13
Bài 12: Nước Văn Lang
14
14
Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân văn Lang
15
15
Bài 14: Nước Âu Lạc
Mục 2: đoạn “đứng đầu nhà nước cai quản”: không dạy
16
16
Bài 15: nước Âu Lạc (tiếp theo)
17
17
Bài 16: Ôn tập chương I và chương II
18-19
18
THI HỌC KÌ I
HỌC KÌ I: 17 tiết
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Thực hiện chuẩn kiến thức và giảm tải
20
19
Bài 17: cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng (Năm 40)
21
20
Bài 18: Trưng vương và cuộc kháng chiến chống Hán
22
21
Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý nam Đế
23
22
Bài 20:Từ sau Trưng Vương đến trước Lý nam Đế
24
23
Bài 21:Khởi nghĩa Lý Bí và nước Vạn Xuân (542-602)
- Tiểu sử của Lý Bí không yêu cầu HS tìm hiểu
25
24
Bài 22:Khởi nghĩa Lý Bí và nước Vạn Xuân (542-602)
- Tiểu sử của Triệu Quang Phục không y c HS tìm hiểu
26
25
Làm bài tập lịch sử + kiểm tra 15 phút
27
26
Bài 23:Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các TKVII-IX
28
27
Bài 24: Nước cham – pa từ thế kỉ II-X
29
28
Bài 25: Ôn tập chương III
30
29
Làm bài kiểm tra 1 tiết
31
30
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương
32
31
Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
33
32
Lịch sử địa phương
34
33
Bài 28:Ôn tập
35
34
Bài tập lịch sử
36-37
35
Thi học kì 2
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
LỊCH SỬ: 	LỚP 7
HỌC KÌ I: 36 tiết
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Điều chỉnh theo chuẩn kiến thức và giảm tải
1
1
Phần một: Khái quát lịch sử thế giới trung đại( 10 tiết: 9 tiết bài mới , 1 tiết bài tập)
Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
2
Bài 2: Sự suy vong của CĐPK và sự hình thành CNTB ở châu Âu
2
3
Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống CĐPK thời hậu kì trung đại ở châu Âu
4
Bài 4: Trung Quốc thời Phong Kiến
6 dòng đầu mục 1 : Không dạy
3
5
6
Bài 5: Ấn Độ thời Phong Kiến
Mục 1: Không dạy
4
7
Bài 6: Các quốc gia phong kiến ĐNA
8
5
9
Bài 7:Những nét chung về xã hội phong kiến
 Mục 1: Không dạy
10
Làm bài tập lịch sử (Lịch sử thế giới)+ KT 15 phút
6
11
Phần hai: Lịch sử Việt Nam (TK X- giữa TK XIX)
ChươngI: thời Ngô-Đinh- Tiền Lê (3 tiết)
Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
Danh sách 12 sứ quân của mục 2:không dạy
12
Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh-Tiền Lê
7
13
14
Chương II: Nước Đại Việt thời Lý(XI-XII) 7 tiết: 6 tiết bài mới , 1 tiết bài tập
Bài 10:Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
8
15
Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
16
9
17
Làm bài tập lịch sử
18
Ôn tập
10
19
Làm bài kiểm tra 1 tiết
20
Bài 12: Đời sống kinh , văn hoá
11
21
22
Chương III: Nước Đại Việt thời Trần: 11 tiết
Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
12
23
24
Bài 14: ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỉ XIII) +Kiểm tra 15 phút( Tiết 27)
Nội dung sự thành lập nhà nước Mông Cổ của mục 1: không dạy
13
25
26
14
27
28
Bài 15: Sự phát triển kinh và văn hoá thời Trần
15
29
30
Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
16
31
32
Lịch sử địa phương
17
33
Bài 17: Ôn tập chương II và chương III
34
Chương IV:Đại Việt từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX thời Lê( 10 tiết: 9 tiết bài mới, 1 tiết bài tập)
Bài 18: cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV.
18- 19
35
Ôn tập
36
KIỂM TRA HỌC KÌ I
HỌC KÌ II: 34 tiết
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Điều chỉnh theo chuẩn kiến thức và giảm tải
20
37
Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam sơn(1418-1427)
38
21
39
40
Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)
-Mục II. 2.Xã hội: Chỉ nêu các giai cấp
-Mục IV. Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc : Chỉ nêu tên các danh nhân văn hoá , không cần chi tiết
22
41
42
23
43
44
Bài 21: Ôn tập chương IV
24
45
Làm bài tập lịch sử + KT 15 phút lần 1
46
Chương V: Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII (12 tiết: 11 tiết bài mớivà ôn tập,1 tiết bài tập) 
Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (TK XVI- XVIII)
Nội dung diễn biến các cuộc chiến tranh mục II:Nam-Bắc triều và Trịnh –Nguyễn: Không dạy
25
47
48
Bài 23: Kinh tế , văn hoá thế kỉ XVI-XVIII
26
49
50
Bài 24: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
Mục I: Tình hình chính trị: Chỉ nêu nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa
27
51
Ôn tập
Làm bài kiểm tra 1 tiết
Bài 25: Phong trào Tây Sơn
52
28
53
54
29
55
56
30
57
Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước
58
Làm bài tập lịch sử + KT 15 phút lần 2
31
59
Lịch sử địa phương
60
Chương VI:Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX ( 8 tiết:7 tiết bài mới và ôn tập, 1 tiết bài tập)
Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
32
61
62
Bài 28: Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu TK XIX.
33
63
64
Lịch sử địa phương
34
65
Bài 29: Ôn tập chương V và VI
66
Làm bài tập lịch sử chương VI
35
67
Bài 30: Tổng kết
68
Ôn tập
36-37
69
Ôn tập HKII
70
THI HỌC KÌ II
 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
LỊCH SỬ: 	LỚP 8
HỌC KÌ I: 35 tiết
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Điều chỉnh theo chuẩn kiến thức và giảm tải
1
1
2
Phần một: Lịch sử thế giới
Lịch sử sử thế giới cận đại
Chương I: thời kì xác lập CNTB (8 tiết)
Bài 1: Những cuộc CMTS đầu tiên
MụcI.1. ; Mục II.2. ; Mục III. 2. Hướng dẫn học sinh đọc thêm
2
3
4
Bài 2: CMTS Pháp (1789-1792)
Mục II. Cách mạng bùng nổ (Chỉ nhấn mạnh Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ; nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh
3
5
6
Bài 3: CNTB được xác lập trên phạm vi thế giới
Mục I. 2 ; Mục II. 1 (Không dạy)
4
7
8
Bài 4: PTCN và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Mục II. Hướng dẫn HS đọc thêm
5
9
Chương II: các nước Âu, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (6 tiết)
Bài 5: Công xã Pa-ri 1871
Mục II ; Mục III (nội chiến ở Pháp : Hướng dẫn HS đọc thêm
10
Bài 6: Các nước A,P,Đ, TK cuối TKXIX đầu TK XX
Mục II; Chuyển biến quan trọng....... (không dạy)
6
11
12
Bài 7: PTCN Quốc tế cuối TK XIX đầu TK XX
Mục I: Đọc thêm
7
13
Ôn tập + Kiểm tra 15 phút lần 1
14
Bài 8: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật , văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX 
Mục II . 3 Văn học và nghệ thuật
Không dạy
8
15
Chương III: Châu Á giữa TK XVIII- đầu thế kỉ XX
Bài 9: Ấn Độ TK XVIII- đầu TK XX
16
Bài 10: Trung Quốc cuối TK XIX- đầu TK XX.
Mục II: Hướng dẫn HS lập niên biểu các PT đấu tranh
9
17
Bài 11: các nước ĐNA cuối TK XIX- đầu TK XX
18
Bài 12: Nhật Bản giữa TK XIX- đầu TK XX 
Mục III. Không dạy
10
19
Kiểm tra viết 1 tiết
20
Chương IV: CTTG I (2 tiết)
Bài 13: CTTG I (1914-1918)
11
21
22
Bài 14:Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
12
23
Lịch sử thế giới hiện đại
Chương I: Cách mạng tháng Mười Nga... (3 tiết)
Bài 15: Cách mạng tháng mười Nga 1917
Mục II. 1 và 2: Không dạy
24
Bài 16: Liên Xô xây dựng CNXH (1921-1941)
MụcII: Công cuộc xâu dựng CNXH 
Chỉ cần nắm những thành tựu 1925-1941
13
25
Chương II: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc CTTG (2 tiết)
Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)
Mục I. 2: Đọc thêm
Mục II.2: Không dạy
26
Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)
14
27
Bài tập lịch sử + Kiểm tra 15 phút lần 2
28
Chương III: Châu Á giữa hai cuộc CTTG (3 tiết)
Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)
15
29
30
Bài 20: Phong trào ĐLDT ở châu Á(1918-1939)
16
31
Chương IV: CTTG II ( 1 tiết)
Bài 21: CTTG II (1939-1945)
Những diễn biến chính: Hướng dẫn HS lập niên biểu diễn biến chiến tranh
32
Bài 22: Sự phát triển văn hoá, khoa học-Kĩ thuật (1917-1945)
17
33
Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giớ hiện đại (1917-1945)
34
Ôn tập học kì I
18-19
35
KIỂM TRA HỌC KÌ I
HỌC KÌ II: 17 tiết
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Điều chỉnh theo chuẩn kiến thức và giảm tải
20
36
Chương I: Cuộc kháng chiến chống TDP từ năm 1858 đến cuối TK XIX ( 9 tiết: 8 tiết bài mới , 1 tiết bài tập)
Bài 24: cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
21
37
22
38
Bài 25: kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)
23
39
24
40
Bài 26: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối TK XIX+ kiểm tra 15 phút (Tiết 41)
Mục II . 1 và 2 không dạy chỉ cần nắm được cuộc khởi nghĩa Hương Khê
25
41
26
42
Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
-Mục I: Khởi nghĩa Yên thế: Hướng dẫn HS lập bảng thống kê các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa , mỗi giai đoạn chỉ cần nêu khái quát không cần chi tiết
- Mục II: Không dạy
27
43
Làm bài tập lịch sử
28
44
Làm bài kiểm tra 1 tiết
29
45
Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX
30
46
Lịch sử địa phương
31
47
Chương II: XH Việt Nam (1897-1918)
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của TDP........
32
48
33
49
Bài 30: phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 
Nội dung diễn biến của các cuộc khởi nghĩa ở Huế(1916), binh lính và tù chính trị Thái Nguyên: Không dạy
34
50
35
51
Bài 31: Ôn tập lịch sử VN 1858-1918
36-37
52
KIỂM TRA HỌC KÌ II
 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
LỊCH SỬ: 	LỚP 9
HỌC KÌ I: 18 tiết
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Điều chỉnh theo chuẩn kiến thức và giảm tải
1,2
1,2
Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của TK XX
-Mục II . 2: đọc thêm
3
3
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của TK XX
Mục II: Chỉ cần nắm hệ quả 
4
4
Bài 3: Quá trình phát triển của PTGPDT và sự tan rã hệ thống thuộc địa
5
5
Bài 4: Các nước châu Á
Mục II.2 và 3 : không dạy
6
6
Bài 5: Các nước ĐNÁ
Quan hệ giữa 2 nhóm nứơc ASEAN hướng dẫn HS đọc thêm
7
7
Bài 6: Các nước châu Phi+ KT 15 phút
8
8
Bài 7: Các nước Mĩ – la – tinh
9
9
Kiểm tra viết 1 tiết
10
10
Bài 8: Nước Mĩ
Mục II: sự phát triển về KH-KT : Lồng ghép với nội dung ở bài 12
11
11
Bài 9: Nước Nhật
Mục III : Không dạy
12
12
Bài 10: Các nước Tây Âu
13
13
Bài 11: Trật tự thế giới sau chiến tranh
14
14
Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng KH-KT sau CTTG II
15
15
Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới sau năm 1945 đến nay
16
16
Bài 14: Việt Nam sau CTTG I
17
17
Bài 15: Phong trào CMVN sau CTTG I (1919-1925)
18-19
18
Thi học kì 1
HỌC KÌ II: 34 tiết
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Điều chỉnh theo chuẩn kiến thức và giảm tải
20
19
Bài 16: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925
20
Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời
Mục III:VNQDĐ và cuộc khởi nghĩa Yên Bái: không dạy
21
21
Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời
22
Bài 18:Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Câu hỏi 2 : không yêu cầu HS trả lời
22
23
Bài 19:Phong trào cách mạng Việt nam trong những năm 1930-1935
-Mục III. Không dạy
-Câu hỏi 1 và 2 cuối bài ; Không yêu cầu HS trả lời
24
Bài 20:Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
Mục II: Chỉ cần HS nắm được mục tiêu, hình thức đấu tranh trong thời kì này
23
25
Bài 21:Việt Nam trong những năm 1939-1945
-Mục II.3 :Không dạy
-Câu hỏi cuối mục 3: Không yêu càu HS trả lời
26
Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
24
27
Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 + KT 15 phút lần 1
28
Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH
25
29
30
Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân 1945-1946
MụcII: chỉ cần HS nắm được sự kiện ngày 6/1/1946 và ý nghĩa của sự kiện này
26
31
32
Bài 25: Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống TDP (1946-1950)
Mục III: Không dạy
27
33
34
Bài 26: Bước phát triển mới của của cuộc kháng chiến toàn quốc chống TDP (1950-1953)
Mục V : Đọc thêm
28
35
36
Bài 27:Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TDP kết thúc(1953-1954)
Hoàn cảnh diễn biến của hội nghị Giơ-ne-vơ: Hướng dẫn HS đọc thêm. Chỉ cần nắm nội dung và ý nghĩa
29
37
Lịch sử địa phương
38
Kiểm tra viết 1 tiết
30
39
40
Bài 28: Xây dựng CNXH ở MB và đấu tránh chống đế quốc Mĩ và chính quyền sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Mục II.2 và 3 : Không dạy
31
41
42
Bài 29:Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)
-Mục I.3 
 -Hoàn cảnh , diễn biến của hội nghị Pa-ri: Hướng dẫn HS đọc thêm
32
43
44
33
45
46
Bài 30:Hoàn thành giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước(1973-1975)
+ Kiểm tra 15 phút lần 2 (tiết 45)
-Mục I; Không dạy
- Tình hình, diễn biến mục II: Chỉ cần nắm sự kiện hội nghị 21 và chiến thắng Phước Long
34
47
Lịch sử địa phương
48
Bài 31:Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975
Mục II: Không dạy
35
49
Bài 33:Việt Nam trên con đường đổi mới đi lên CNXH(1986-2000)
Mục II: Chỉ nắm những thành tựu tiêu biểu
50
Bài 34: Tổng kết lịch sử VN từ sau CTTGI đến năm 2000
36-37
51
52
Kiểm tra HỌC KÌ II
	Người lập (TTCM)
	Lê Đình An

Tài liệu đính kèm:

  • docPHAN_PHOI_CHUONG_TRINH_SU_20152016_CO_GIAM_TAI.doc