Phân phối chương trình môn âm nhạc THCS lớp 6

- Giới thiệu môn học âm nhạc ở trường THCS

- Tập hát: Quốc ca

- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ

- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta

- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ

- Nhạc lý: + Những thuộc tính của âm thanh

 + Các ký hiệu âm nhạc

- Nhạc lý: Các ký hiệu ghi trường độ của âm thanh

- Tập đọc nhạc: TĐN Số 1

- Học hát: Bài Vui Bước trên đường xa

 

doc 16 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 07/04/2017 Lượt xem 1414Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn âm nhạc THCS lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHONG GD-ĐT YÊN LẬP 
TRƯỜNG THCS HƯNG LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC THCS
LỚP 6
Cả năm: 35 tiết
Học kỳ I: 18 tiết
Học kỳ II: 17 tiết
HỌC KỲ I
Bài
Tuần
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
1
1
1
- Giới thiệu môn học âm nhạc ở trường THCS
- Tập hát: Quốc ca
2
2
- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ
- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
3
3
- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
- Nhạc lý: + Những thuộc tính của âm thanh
 + Các ký hiệu âm nhạc
4
4
- Nhạc lý: Các ký hiệu ghi trường độ của âm thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN Số 1
15 phút
Bài
5
5
- Học hát: Bài Vui Bước trên đường xa
Tuần
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
2
6
6
- Ôn tập bài hát:Vui bước trên đường xa
- Nhạc lý: Nhịp và phách - Nhịp 2/4
- Tập đọc nhạc : TĐN số 2
7
7
- Tập đọc nhạc: TĐN Số 3
- Cách đánh nhịp 2/4
- Âm nhạc thường thức:Nhạc sỹ Văn Cao và bài hát Làng tôi
8
8
 Ôn tập
9
9
Kiểm tra 1 tiết
3
10
10
- Học hát: Bài Hành khúc tới trường
11
11
- Tập đọc nhạc: TĐN Số 4
- Âm nhạc thường thức:Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước và bài hát lên đàng
12
12
- Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức : Sơ lược về dân ca Việt Nam
13,14,15
13,14,15
Dạy học theo chủ đề: Văn hóa Việt
16
16
Ôn tập
 17
 17
Ôn tập
 18
 18
Kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ II
Chủ đề
Tuần
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
5
20
19
- Học hát: Bài Niềm vui của em
21
20
- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
-Tập đọc nhạc: TĐN Số 6
22
21
- Nhạc lý: Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sỹ Phong Nhã với bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
15 phút
6
23
22
 - Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học
24
23
- Ôn bài hát: Ngày đầu tiên đi học.
- Tập đọc nhạc: TĐN Số 7
25
24
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN Số 7
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sỹ Mô Da
Có thể thay đổi thứ tự 
26
25
 Ôn tập
27
26
Kiểm tra 1 tiết
Chủ đề
Tuần
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
28
27
- Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa.
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
29
28
- Nhạc lý: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc
- Tập đọc nhạc: TĐN Số 8
- Ôn bài hát: Tia nắng hạt mưa
30
29
- Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sỹ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo
8
31
30
- Học bài hát: Hô la hô, Hô la hê
32
31
- Ôn tập bài hát: Hô la hô, Hô la hê
-Tập đọc nhạc: TĐN Số 10
33
32
- Ôn tập bài hát: Hô la hô, Hô la hê
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN Số 10
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Khoát với bài hát Lúa thu
34
33
Ôn tập
35
34
Ôn tập
36
35
Kiểm tra cuối năm
LỚP 7
Cả năm: 35 tiết
Học kỳ I: 18 tiết
Học kỳ II: 17 tiết
HỌC KỲ I
Bài
Tuần 
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
1
1
1
- Học hát: Bài Mái trường mến yêu 
- Bài đọc thêm: Nhạc sỹ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học 
2
2
- Tập đọc nhạc : TĐNsố 1
- Bài đọc thêm : Cây đàn bầu 
3
3
- Ôn bài hát: Mái trường mến yêu
- Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
2
Bài
4
4
- Học hát: ài Lý cây đa
15 phút
5
5
- Ôn tập bài hát: Lý cây đa
- Nhạc lí : Nhịp 4/4 - Tập đọc nhạc : TĐN số 2
Tuần 
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
6
6
- Nhạc lí : Nhịp lấy đà
- Tập đọc nhạc : TĐN số3
-Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
7
7
Ôn tập
8
8
Kiểm tra 1 tiết
3
9
9
- Học hát: Bài Chúng em cần hoà bình
10
10
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hoà bình
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
11
11
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hoà bình
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.
Có thể thay đổi thứ tự 
4
12
12
- Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
13
13
- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Nhạc lí : Cung và nửa cung - Dấu hoá
14
14
- Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Bet -Tô - Ven 
15
15
Ôn tập
16
16
Ôn tập
17
17
Kiểm tra học kỳ I
18
18
Kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ II
Bài
Tuần
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
5
20
19
- Học hát: Bài Đi cắt lúa 
- Nhạc lí: Sơ lược về quãng
21
20
- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
22
21
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
6
23
22
- Học hát: Bài khúc ca bốn mùa
- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
24
23
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
15 phút
25
24
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
Có thể thay đổi thứ tự 
26
25
 Ôn tập
27
26
Kiểm tra 1 tiết
28
27
- Học hát: Bài Ca - chiu - sa
Tuần
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
29
28
- Ôn tập bài hát: Ca - chiu - sa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
30
29
- Ôn tập Tập đọc nhạc:TĐN số 8
- Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng
- Âm nhhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
8
31
30
- Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
32
31
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
33
32
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè 
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
34
33
Ôn tập
35
34
Ôn tập
36
35
Kiểm tra cuối năm
LỚP 8
	 Cả năm: 35 tiết
Học kỳ I: 18 tiết
 Học kỳ II: 17 tiết
HỌC KỲ I
Bài
Tuần
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
1
1
1
- Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường 
2
2
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
3
3
- Ôn bài hát: Mùa thu ngày khai trường 
- Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số 1
 - m nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ 
2
4
4
- Học hát: Bài Lý dĩa bánh bò
5
5
- Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò
- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
- Tập đọc nhạc: TĐN số2
15 phút
‘
6
6
’- Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò
- Ôn tập Tập đọc nhạc:TĐN số 2
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sỹ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo.
7
7
Ôn tập
8
8
Kiểm tra 1 tiết
3
9
9
- Học hát: Bài Tuổi hồng
10
10
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng 
- Nhạc lý: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
11
11
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng 
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ-Nia
Có thể thay đổi thứ tự 
4
12
12
- Học hát: Bài Hò ba lý
13
13
- Ôn tập bài hát: Bài Hò ba lý 
- Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu - Gịọng cùng tên
- Tập đọc nhạc TĐN số 4.
14
14
 - Ôn tập bài hát: Hò ba lý
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc.
15
15
Ôn tập
16
16
Ôn tập
17
17
Kiểm tra học kỳ I
18
18
Kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ II
Bài
Tuần
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
5
20
19
- Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
21
Tuần
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
22
21
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu.
6
23
24
25
22
23
24
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ: NGUỒN CỘI
26
25
 Ôn tập
27
26
 Kiểm tra 1 tiết
7
28
27 
- Học bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
29
28
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
 -Tập đọc nhạc: TĐN số 7
30
29
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-Panh và bản Nhạc buồn
8
31
30
- Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông 
32
31
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
33
32
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn.
Có thể thay đổi thứ tự 
34
33
Ôn tập
35
34
Ôn tập
36
35
Kiểm tra cuối năm
LỚP 9
Học trong một học kỳ: 18 tiết
Bài
Tuần 
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
1
20
 1
- Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường.
21
2
- Nhạc lý: Giới thiệu về quãng
- Tập đọc nhạc: Giọng son trưởng - TĐNsố 1 
22
3
- Ôn bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn tập đọc nhạc:TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
2
23
4
 - Học hát: Bài Nụ cười
24
5
- Ôn tập bài hát: Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số2
25
6
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐNsố2
- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sỹ Trai- cốp- xki 
Bài
Tuần 
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
26
7
- Ôn tập
- Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
27
8
Kiểm tra 1 tiết
3
28
9
- Học hát: Bài Nối vòng tay lớn 
29
10
- Nhạc lý: Giới thiệu về dịch giọng
- Tập đọc nhạc: Giọng pha trưởng - TĐN số 4
30
11
- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
Có thể thay đổi thứ tự 
4
Bài
31
12
- Học hát: Bài Lý kéo chài 
32
13
- Ôn tập bài hát: Lý kéo chài
-Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4
Tuần
Tiết
Nội dung
Kiểm tra
Ghi chú
33
14
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca 
34
15
Dạy bài hát dân ca Xoan – Ghẹo Phú Thọ
( tự chọn)
35
16
Ôn tập
36
17
Ôn tập
37
18
Kiểm tra học kỳ
Người xây dựng chương trình
Hà Thị Hải Yến
XÉT DUYỆT CỦA BGH XÉT DUYỆT CỦA PGD

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT_MON_AM_NHAC_HL.doc